Przejdź do zawartości

Szablon:Status

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj]

Ten szablon umieszcza książkę w podkategorii kategorii Podręczniki według statusu dla użytkowników chcących przeglądać książki według jego rozwoju, przy braku znaku pierwszego jego parametru, a przy znaku - i +, dodaje również stronę do innych kategorii. Szablon, gdy znak pierwszego jego parametru jest ujemny: -, on to on umieszcza stronę w podkategoriach kategorii: Podręczniki według portalu, Podręczniki według poziomu i Podręczniki według tematu, gdy znak jest dodatni +, to szablon również umieszcza stronę nie tylko w normalnych kategoriach wcześniej podanych, ale w ich odpowiednikach kategorii polecanych książek.

Szablon przyjmuje parametr | poziom = Studia, to wtedy, szablon umieszcza artykuł w odpowiednich stronach, gdy: | typ = z fizyki lub | typ = z matematyki, on dodatkowo dodaje zbiór kolejno do kategorii: Akademickie książki z fizyki lub Akademickie książki z matematyki. Również przy tym | typ = szablon wstawia kolejno jednostkę do kategorii, np.: Kompletne książki z fizyki i Kompletne książki z matematyki.

Gdy z jednych z parametrów nienazwanych szablonów, oprócz pierwszego, jest, np.: | język = indoeuropejskie, to szablon stronę nie tylko dodaje do kategorii Języki, pod warunkiem, jeżeli, któreś z parametrów numerowanych, oprócz pierwszego jest Języki, ale również do kategorii Języki indoeuropejskie, na podstawie tego. Gdy mamy parametr, np.: | rodzaj = Edukacja, to szablon dodaje tą stronę do stron w podkategorii kategorii Inne kategorie książek, czyli tutaj Edukacja. Gdy parametr junior jest niepusty, czyli: | junior = Owoce, wtedy szablon dodaje stronę do kategorii w przestrzeni nazw Kategoria:Wikijunior, tutaj w kategorii Wikijunior:Owoce.

Szablon dodaje do jednych z podkategorii kategorii Spis alfabetyczny, przy znaku -, a przy znaku +, dodaje również do podkategorii kategorii Polecane książki/Spis alfabetyczny. Parametry | rodzaj = i | poziom = , przyjmowano wcześniej, że to tam jest nazwa kategorii, a jeżeli te parametr będą zawierały kolejno zmienną oddzielone kategorie średnikami, to algorytm szablonu {{Status}} analizuje dla każdej z tych kategorii na podstawie tych podanych zmiennych. Szablon dla jakiegoś znaku dodaje stronę do kategorii Wszystkie książki. Gdy strona należy do kategorii | rodzaj = Wikizeszyty, to ten szablon umieszczamy również w podstronach podręcznika wikizeszytu, wtedy w tych artykułach (przy użyciu dodatkowego parametru), będące podstronami podręcznika, szablon dodaje stronę do kategorii, jak dla strony głównej podręcznika, oprócz kategorii: Wszystkie książki, podręczników według czegoś i spisów alfabetycznych oraz ich odpowiedników polecanych kategorii, jeżeli użyjemy parametry | artykuł = tak, a jeżeli go nie użyjemy, to dla strony głównej podręcznika.

Gdy użyjemy zmiennej | archiwalna = tak na stronie, to szablon umieszcza ją w kategorii Archiwalne.

Gdy szablon umieścimy w przestrzeni nazw Wikipedysta lub Wikibooks:Brudnopis, w tam podręcznikach i artykułach - jednostkach, przy użyciu tego szablonu, to on umieszcza stronę w kategorii kolejno w: Wszystkie książki użytkowników lub Wszystkie książki w brudnopisie projektu.

Gdy jeden z numerowanych zmiennych kategorii ma przedrostek Książka: w wywołaniu, wtedy książka jest przydzielana do jednych z kategorii niepolecanych, która należy do kategorii Kategorie książek, np.: | 2 = Książka:Książka kucharska (wtedy szablon przydziela stronę do kategorii Książka:Książka kucharska), wtedy nazwa sortowania jest równa spacji, a gdy dodatkowo dodamy parametr | książka = , wtedy nazwa sortowania jest nierówna spacji i jest niepusta. Gdy kategoria książkowa nie jest podana, gdy podamy | książka = tak, to nazwa sortowania nie jest pusta i nie jest równa spacji, dla kategorii książkowej, a gdy go nie podamy, to nazwa sortowania jest równa spacji, to szablon generuje kategorię książkową, z tą nazwą sortowania, dla tego podręcznika, jeśli istnieje, tzn.: jeśli nazwa książki jest "Książka kucharska", to ten podręcznik jest przydzielany do kategorii "Książka:Książka kucharska".

Opis parametrów[edytuj]

Użycie Szablon dodaje książkę do: Odpowiedniki w Kategoria:Polecane książki:
{{status|100%}} • {{status|-100%|...}} • {{status|+100%|...}} Kompletne książki Polecane książki/Kompletne książki
{{status|75%}} • {{status|-75%|...}} • {{status|+75%|...}} Książki na ukończeniu Polecane książki/Książki na ukończeniu
{{status|50%}} • {{status|-50%|...}} • {{status|+50%|...}} Książki wymagające dopracowania Polecane książki/Książki wymagające dopracowania
{{status|25%}} • {{status|-25%|...}} • {{status|+25%|...}} Rozpoczęte książki Polecane książki/Rozpoczęte książki
{{status|0%}} • {{status|-0%|...}} • {{status|+0%|...}} Zalążki Polecane książki/Zalążki

Parametry[edytuj]

Parametry szablonu w wywołaniu podstawowym przy pierwszym parametrze bez znaku
 • {{Status|jakaś liczba}}, to 1, liczba wskazująca na stopień ukończenia podręcznika, czy strony wikizeszytu, przy znaku kolejno - i + dodaje kategorie do strony o danym ukończenia podręcznika kolejno bez dodawania kategorii polecanych książek i z nim, a bez nich, jeśli jest bez znaku, ale wtedy dodaje kategorie tylko o danym ukończeniu podręczniku,
 • id - gdy równe stary, to jest wyświetlana bezpośrednio na stronie, a gdy równa innej wartości lub jej nie podano, to ikonka statusu jest wyświetlana w prawym górnym rogu strony.
Parametry szablonu w wywołaniu rozszerzonym w przypadku występowania znaku przy pierwszym parametrze
 • {{Status|jakaś liczba}}, to 1, liczba wskazująca na stopień ukończenia podręcznika, czy strony wikizeszytu, przy znaku kolejno - i + dodaje kategorie do strony o danym ukończenia podręcznika kolejno bez dodawania kategorii polecanych książek i z nim, a bez nich, jeśli jest bez znaku, ale wtedy dodaje kategorie tylko o danym ukończeniu podręczniku,
 • 2, 3, ... - są to kategorie, a szablon umieszcza stronę, do tych kategorii, w podkategorii kategorii Podręczniki według portalu, czy Podręczniki według tematu, a gdy znak pierwszego parametru jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek,
 • język - gdy, któreś z parametrów numerowanych oprócz pierwszego ma wartość Języki, a parametr ten, np. ma wartość | język = indoeuropejskie, to ta strona jest również dodawana do kategorii Języki indoeuropejskie,
 • typ - ciąg jaki ma dodawać do podkategorii kategorii Podręczniki według statusu, np.: Kompletne książki z fizyki, gdy: | typ = z fizyki, lub Kompletne książki z matematyki, gdy: | typ = z matematyki, i do kategorii: Akademickie książki z fizyki, gdy: | typ = z fizyki, lub do kategorii Akademickie książki z matematyki, gdy: | typ = z matematyki, wtedy gdy | poziom = Studia,
 • poziom - ciąg kategorii oddzielone średnikami, dla poziomów nauczania w szkolnictwie polskim, a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek, np | poziom = Studia, to szablon wtedy przydziela stronę do kategorii Studia, ta zmienna jest korzystana do przydzielania kategorii związane w tym przypadku ze studiami,
 • rodzaj - ciąg kategorii oddzielone średnikami, gdzie stronę ma umieścić w kategoriach Inne kategorie książek,
 • junior - kategorie oddzielone od siebie średnikami (bez elementu na jego początki: Wikijunior:), w przestrzeni nazw: Kategoria:Wikijunior, a więc przykład: Wikijunior:Owoce, gdy | junior = Owoce, do której jest przydzielony podręcznik,
 • korzeń - kategoria, korzenia z nazwą sortowania *, w której umieszczona jest strona,
 • główna - kategoria, z nazwą sortowania równej spacji, w której jest umieszczona strona,
 • książka - niepusty, gdy kategoria z prefiksem Książka: ma być sortowana nie jest względem spacji, w kategorii: Kategorie książek,
 • artykuł - z tym parametrem szablon może być wstawiony na strony podartykułów, nie tylko do stron głównych, podręczników,
 • archiwalna - gdy niepusty, to szablon w przestrzeniach nazw: (główna) i Wikijunior, w tam użytego w podręcznikach i artykułach (jeśli Wikizeszyty) - jednostki, umieszcza je w kategorii Archiwalne,
 • id - gdy równe stary, to jest wyświetlana bezpośrednio na stronie, a gdy równa innej wartości lub jej nie podano, to ikonka statusu jest wyświetlana w prawym górnym rogu strony.

Przykład[edytuj]

Poniższe przykłady zostały napisane w wynikach z parametrem | id = stary

Przykład na stronie głównej podręcznika
 • {{Status|-25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|archiwalna=tak}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika
 • {{Status|+25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|archiwalna=tak}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika dla dzieci
 • {{Status|-25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|junior=Owoce|archiwalna=tak}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika dla dzieci
 • {{Status|+25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|junior=Owoce|archiwalna=tak}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika
 • {{Status|100%|Historia|Geografia|Przyroda|Astronomia i fizyka|typ=z fizyki|poziom=Studia|rodzaj=Edukacja|korzeń=Kody źródłowe|główna=Informatyka}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika
 • {{Status|-100%|Historia|Geografia|Przyroda|Astronomia i fizyka|typ=z fizyki|poziom=Studia|rodzaj=Edukacja|korzeń=Kody źródłowe|główna=Informatyka}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika
 • {{Status|+100%|Historia|Geografia|Przyroda|Astronomia i fizyka|typ=z fizyki|poziom=Studia|rodzaj=Edukacja|korzeń=Kody źródłowe|główna=Informatyka}}
Wynik

Przykład na stronach głównych podręcznika, gdy szablon wywołano z parametrem | rodzaj = Wikizeszyty
 • {{Status|-25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|rodzaj=Wikizeszyty;Wikizeszyt geograficzny|artykuł=tak}}
Wynik

Przykład na stronach głównych podręcznika, gdy szablon wywołano z parametrem | rodzaj = Wikizeszyty
 • {{Status|+25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|rodzaj=Wikizeszyty;Wikizeszyt geograficzny|artykuł=tak}}
Wynik

Przykład na podartykułach podręcznika, gdy szablon wywołano z parametrem | rodzaj = Wikizeszyty
 • {{Status|-25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|rodzaj=Wikizeszyty;Wikizeszyt geograficzny|artykuł=tak}}
Wynik

Przykład na podartykułach podręcznika, gdy szablon wywołano z parametrem | rodzaj = Wikizeszyty
 • {{Status|+25%|Przedsiębiorczość|poziom=Liceum;Technikum|rodzaj=Wikizeszyty;Wikizeszyt geograficzny|artykuł=tak}}
Wynik

Przykład na stronie głównej podręcznika w przestrzeni nazw Wikipedysta
 • {{Status|+100%|Historia|Geografia|Przyroda|Astronomia i fizyka|typ=z fizyki|poziom=Studia|rodzaj=Edukacja|korzeń=Kody źródłowe|główna=Informatyka}}
Wynik

Kategoria książkowa - przykład pierwszy
 • {{Status|+100%|id=stary|Książka:Książka kucharska|książka=}}
Wynik
Kategoria książkowa - przykład drugi
 • {{Status|+100%|id=stary|Książka:Książka kucharska|książka=tak}}
Wynik

Kategoria książkowa - przykład pierwszy
 • {{Status|+100%|id=stary|książka=}}
Wynik
Kategoria książkowa - przykład drugi
 • {{Status|+100%|id=stary|książka=tak}}
Wynik

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Szablon {{Status}} dla podręcznika, i dla stron, jakimi są Wikizeszyty, to on przydziela podręcznik i jego artykuły - w tym ostatnim (jeżeli w nich napisano to wywołanie), do odpowiednich kategorii.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Liczba wskazująca na stopień ukończenia podręcznika, czy strony wikizeszytu.

Liczbawymagany
22

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
33

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
44

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
55

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
66

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
77

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
88

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
99

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
1010

Jest to kategoria, a szablon umieszcza stronę, do tej kategorii, jako podkategorie kategorii: "Podręczniki według portalu", czy "Podręczniki według tematu", a gdy znak jest dodatni, to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Nazwa stronyopcjonalny
poziompoziom

Ciąg kategorii oddzielone średnikami, dla poziomów nauczania w szkolnictwie polskim, a gdy znak jest dodatni to również w odpowiednikach podkategorii kategorii polecanych książek.

Ciąg znakówopcjonalny
typtyp

Ciąg jaki ma dodawać do podkategorii kategorii Podręczniki według statusu, np.: Kompletne książki z fizyki, gdy: | typ = z fizyki, lub Kompletne książki z matematyki, gdy: | typ = z matematyki, i do kategorii: "Akademickie książki z fizyki", gdy: | typ = z fizyki, lub do kategorii "Akademickie książki z matematyki", gdy: | typ = z matematyki, wtedy gdy | poziom = Studia.

Liniaopcjonalny
rodzajrodzaj

Ciąg kategorii oddzielone średnikami, gdzie stronę ma umieścić w kategoriach Kategorie książkowe.

Ciąg znakówopcjonalny
juniorjunior

Kategoria, w przestrzeni nazw: Kategoria:Wikijunior, a więc przykład: Wikijunior:Owoce, gdy | junior = Owoce, do której jest przydzielony podręcznik.

Nazwa stronyopcjonalny
korzeńkorzeń

Kategoria, korzenia z nazwą sortowania *, w której umieszczona jest strona.

Nazwa stronyopcjonalny
głównagłówna

Kategoria, z nazwą sortowania równej spacji, w której jest umieszczona strona.

Nazwa stronyopcjonalny
artykułartykuł

Z tym parametrem szablon może być wstawiony na strony podartykułów, nie tylko do stron głównych, podręczników.

Ciąg znakówopcjonalny
archiwalnaarchiwalna

Gdy niepusty, to szablon w przestrzeni nazw Wikipedysta, w tam użytego w podręcznikach i artykułach - jednostki, umieszcza w kategorii Archiwalne, jednostki.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też[edytuj]

 • {{Książka}} - szablon przedstawia link do książki, stopień ukończenia z datą tego zauważenia, i informację do książki,
 • {{Kompletność}} i {{Kompletność krótka}} - przedstawia stopień ukończenia artykułu z datą jego dodania,
 • {{Kategoria}} - szablon dodaje jedną kategorie do strony, odpowiednio, jeśli tego nie oznaczono inaczej, z nazwą sortowania danej strony,
 • {{#invoke:Pudełko}} - funkcje modułu, z których korzysta ten szablon, co do nazwy przestrzeni nazw: {{#invoke:Pudełko|Nazwa przestrzeni nazw 2}}, i nazwy jednostki: {{#invoke:Pudełko|Nazwa jednostki 2}}.