Przejdź do zawartości

Szablon:NazwaNadArtykułu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Spis treści

Użycie

[edytuj]

Szablon do użycia, jako parametr szablonów nawigacji, w przestrzeniach nazw: (główna), Wikijunior i Wikipedysta oraz nibyprzestrzeni nazw: Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks, (w nich w artykułach podręczników).

Nazwy


Gdy niepodany jest | 1 = poziom, gdzie poziom, to liczba, lub podana z wartością 0, to szablon nie rozróżnia poziomu nazwy artykułu, gdy poziom>0, to szablon szuka następny lub poprzedni o poziomie równej podanemu poziomowi, ale ten poziom nazwy artykułu, do której ten szablon został wstawiony nie musi być równy podanemu. Poziom równy | 1 = 1, wtedy jest, gdy nazwa artykułu nie zawiera żadnego prawego ukośnika, | 1 = 2, gdy zawiera jeden ukośnik, a | 1 = 3, gdy dwa ukośniki, itd.. Przy generowaniu poziomu bardzo potrzebny jest szablon {{PoziomNazwyArtykułu}}. Powyższe szablony przyjmują parametr niepusty | nagłówek = tak, gdy szablon uwzględnia w swoim działaniu nagłówki, w przeciwnym wypadku nagłówki nie są używane. Przykłady: {{NastępnyArtykuł|nagłówek=tak}} i {{PoprzedniArtykuł|nagłówek=tak}}. Te szablony przyjmują również parametr niepusty | nazwa = tak, wtedy zamiast nazwy artykułu jest wyświetlana nazwa linku. Przykłady: {{NastępnyArtykuł|nazwa=tak}} i {{PoprzedniArtykuł|nazwa=tak}}. Te parametry opisane tutaj można ze sobą mieszać. Te szablony posiadają parametr: | książka = tak, który powoduje, że wyświetlany jest artykuł z pełną nazwą książki, do której należy książka, mający adres inny niż liczona książka, tak się dzieje, gdy inna niż liczona ona ma adres (przekierowanie), do aktualnej analizowanej książki. Jest jeszcze parametr: | analizowana = tak, który jest używany wraz z poprzednim parametrem, on mówi, że zamiast domyślnej nazwy książki, jest wyświetlana aktualna nazwa książki.Inne nazwy
LinkiDla powyższych szablonów podobnie jest jak dla szablonów {{NastępnyArtykuł}} i {{PoprzedniArtykuł}}, tylko z tą różnicą, że te szablony generują linki.


Ściśle określone nazwy artykułów
 • {{PierwszyArtykuł}} - podaje nazwę pierwszego artykułu książki,
 • {{OstatniArtykuł}} - podaje nazwę ostatniego artykułu książki,
 • {{PomiędzyArtykuł}} - podaje nazwę artykułu książki, ze zbioru artykułów w książce, sposób losowy, bez pierwszego i ostatniego artykułu,
 • {{LosowyArtykuł}} - podaje nazwę losowego artykułu książki.

Te szablony powyżej przyjmują opisane powyżej parametry niepuste: | nagłówek = tak lub | nazwa = tak. Te szablony szczególne nawigacji przyjmują parametr: | książka = tak, i wraz z nim opcjonalnie: | analizowana = tak, opis tych szablonów nawigacji jest podobny do tych z ogólnymi szablonami nawigacji powyżej.Szablony pobierania pewnych wartości
 • {{PobierzNazwęArtykułu}} - podaje nazwę artykułu, ewentualnie wraz z nagłówkiem, o podanym numerze na podstawie numeru artykułu,
 • {{PobierzNumerArtykułu}} - dla podanej nazwy artykułu, podaje jego numer, na podstawie nazwy artykułu, ewentualnie wraz z nagłówkiem,
 • {{PobierzNazwęNagłówka}} - pobiera nazwę rozdziału w danej książce, mając jego numer,
 • {{PobierzNumerNagłówka}} - pobiera numeru rozdziału w danej książce, mając nazwę nagłówka.

Powyższe szablony przyjmują opcjonalnie parametr niepusty: | poziomowo = tak - wielopoziomowe liczenia numerka nagłówka, czy artykułu, ewentualnie z nagłówkiem, a | nagłówek = tak - w swoich rozważaniach uwzględnia również nagłówki artykułów w linkach na stronie głównej, przyjmują dwa pierwsze szablony. Za to szablony te wszystkie przyjmują opcjonalny parametr | który = (domyślna wartość jest 1), który mówi, o którym wystąpieniu numerka lub nazwy artykułu, czy nawet nagłówka ma zwrócić odpowiedni wynik o typie wskazanym przez szablon. Te parametry w powyższych szablonach są niewymagane. Szablon {{PobierzNazwęArtykułu}} przyjmuje również parametr: | nazwa = tak, który mówi, że zamiast nazwy artykułu ma zwrócić jego nazwę (tutaj nazwę linku, który jest przyczepiony do nazwy jego artykułu), a jeżeli ona nie istnieje, to w tym przypadku zwraca nazwę artykułu. • {{NazwaLinkuArtykułu}} - podaje nazwę linku artykułu,
 • {{SubNazwaNadArtykułu|1=poziom nazwy artykułu|2=krok}} - podaje subnazwę nadartykułu o numerze poziom nazwy artykułu,
 • {{NazwaNadArtykułu|1=poziom nazwy artykułu}} - podaje nazwę nadartykułu o numerze o numerze poziom nazwy artykułu,
 • {{LinkNazwaNadArtykułu|1=poziom nazwy artykułu}} - podaje link do nadartykułu o nazwie linku równej jego subnazwie,
 • {{LinkSubNazwaNadArtykułu|1=poziom nazwy artykułu|2=krok}} - podaje link do nadartykułu o nazwie linku równej jego subnazwie.

Dwa przedostatnie przyjmują parametr: | książka = tak, i ewentualnie wraz z nim z opcją: | analizowana = tak. Opis tych parametrów jest podobny jak przy szablonach nawigacji powyżej.Szablony liczące

Szablon przyjmuje opcjonalnie parametr niepusty | nagłówek = tak.
Nazwa artykułu danej książki, zwracaną przez tę szablon, jest bez pełnej nazwy książki.Linie wpisowe, z artykułem i ewentualnie z nagłówkiem, na stronie głównej książki, i innymi danymi
 • {{LiniaArtykułuKsiążki}} - podaje linię, z linkiem do danego artykułu, ze strony głównej książki, na stronie jego artykułu.

Szablon używa też parametru | analiza = tak, który mówi, że linia, ściągnięta z danej książki z jej strony głównej, ma prawidłowo działać na każdej stronie, nawet gdy ona posiada linki względne (są one zamieniane na linki bezwzględne), lub gdy linia posiada w zawartości szablon {{SpisTreści}}, zastępuje go bezwzględnym linkiem względem jego parametru. Szablon nie rozwija pobranej linii, aby go rozwinąć, należy użyć funkcji {{#invoke:Ramka|Rozwiń}}.Zanim użyje się tych szablonów w artykułach książek, to na ich stronach głównych należy użyć szablonu linków dla tych czterech przestrzeni (również linki wewnętrzne) wywoływany dla każdego ich artykułu.

Często używane szablony

[edytuj]
Poniższy opis szablonów jest dla nich, przykład: jakikolwiek poniższy szablom wstawiono do artykułu: Uciążliwość zapachowa/Węch człowieka/Receptory węchowe i kodowanie zapachu

Opis szablonów zwykle nieużywanych w szablonach nawigacyjnych

[edytuj]


Poniższy opis szablonów jest dla szablonów wstawionych do artykułu: Uciążliwość zapachowa/Węch człowieka/Receptory węchowe i kodowanie zapachu, lub symulowano tą stronę za pomocą zmiennych pudełkowych: • Wywołanie szablonu, w artykule - {{PierwszyArtykuł}}, szablon wyświetla nazwę pierwszego artykułu podręcznika:
{{PierwszyArtykuł}} → Wstęp.

 • Wywołanie szablonu, w artykule - {{OstatniArtykuł}}, szablon wyświetla nazwę do ostatniego linku artykułu:
{{OstatniArtykuł}} → Indeks.

 • Wywołanie szablonu, w artykule - {{PomiędzyArtykuł}}, szablon wyświetla nazwę losowego artykułu pomiędzy pierwszym a ostatnim:
{{PomiędzyArtykuł}} → Wprowadzenie.

 • Wywołanie szablonu, w artykule - {{LosowyArtykuł}}, szablon wyświetla nazwę losowego artykułu podręcznika:
{{LosowyArtykuł}} → Metody dezodoryzacji gazów.

{{PobierzNazwęArtykułu|3|który=1}} → Węch człowieka,
{{PobierzNazwęArtykułu|5|który=1}} → Węch człowieka/Elementy fizjologii narządu węchu.
 • Z parametrem | poziomowo = tak, który podaje wielopoziomową pozycję artykułu w książce:
{{PobierzNazwęArtykułu|3|poziomowo=tak|który=1}} → Węch człowieka,
{{PobierzNazwęArtykułu|3.2|poziomowo=tak|który=1}} → Węch człowieka/Elementy fizjologii narządu węchu.

Szablony powyższe jako pierwszy parametr przyjmują numer artykułu we spisie treści na stronie głównej książki, generują na podstawie tego nazwę artykułu o tym numerze. • Wywołanie szablonu, w artykule - {{PobierzNumerArtykułu}}, liczy numer artykułu w podręczniku o takiej nazwie:
{{PobierzNumerArtykułu|Węch człowieka|który=1}} → 3,
{{PobierzNumerArtykułu|Węch człowieka/Elementy fizjologii narządu węchu|który=1}} → 5.
 • Z parametrem | poziomowo = tak, który podaje wielopoziomową pozycję artykułu w książce:
{{PobierzNumerArtykułu|Węch człowieka|poziomowo=tak|który=1}} → 3,
{{PobierzNumerArtykułu|Węch człowieka/Elementy fizjologii narządu węchu|poziomowo=tak|który=1}} → 3.2.


Szablony wstawione na stronę: Historia powszechna/Źródła historyczne, lub w aktualnej stronie symulujące tą stronę za pomocą zmiennych pudełkowych:Szablony nawigacji informujące
 • {{PierwszyNagłówek}} → SPIS TREŚCI
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Pobieranie numeru nagłówka na stronie głównej książki przez wywołane te szablony i uzyskanie jego nazwy
 • Bez uwzględnienia wielopoziomowej pozycji artykułu
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..
 • Z wielopoziomową pozycją artykułu
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Pobieranie nazwy nagłówka na stronie głównej książki przez wywołane te szablony i uzyskanie jego numeru
 • Bez uwzględnienia wielopoziomowej pozycji artykułu
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..
 • Z wielopoziomową pozycją artykułu
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Szablony poniższe przyjmują jako pierwszy parametr nazwę artykułu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., generują numer jego we spisie treści na stronie głównej książki. • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., pobiera nazwę linku na stronie głównej, ale nie nazwę strony:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

 • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., liczy liczbę wszystkich artykułów w podręczniku na podstawie jej strony głównej:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

 • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., liczy poziom nazwy artykułu:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..


Ponieważ nazwa artykułu zawiera jeden znak / w nazwie artykułu, to jego poziom jest po prostu 2, inaczej gadając, poziom jest o jeden większy niż jest liczba tego znaku. Pobiera subnazwę bazową artykułu


 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


 • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., pobiera nazwę bazową artykułu:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

 • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., pobiera subnazwę bazową artykułu i z niego tworzy link:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

 • Wywołanie szablonu, w artykule - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., tworzy nazwę bazową artykułu i tworzy z niego link:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


W powyższych szablonach przyjęto, że nazwa artykułu jest bez pełnej nazwy książki. • Linie, w wpisami danego artykułu i z ewentualnie z nagłówkiem, na stronie głównej, i innymi danymi w niej. Jeżeli linia tekstu zawiera linki do różnych artykułów podręcznika, to linia tego szablonu zawiera wpisy dotyczące tego artykułu zwracane przez ten szablon, jeśli ona zawiera szablony pudełkowe, to one są tak zmieniane, tak by podczas jego rozwijania nie nastąpiło zbieranie danych wywołania modułu stronicowego parsera przez jakąś jego funkcje.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. → wynik: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. → wikikod: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Opis parametrów

[edytuj]

Szablon standardowo nie przyjmuje parametrów podstawowych, ale niektóre potrzebują dodatkowych zmiennych.Parametry niestandardowe
 • nazwa przestrzeni nazw - nazwa przestrzeni nazw, do której należy książka - opcjonalny,
 • nazwa jednostki - nazwa jednostki artykułu książki, gdy niepodany, to wyświetla nazwy nagłówków aktualnej strony głównej podręcznika - opcjonalny.

 • Powyższe parametry są to parametry pudełka modułu pudełek Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Przykład

[edytuj]
Strona główna książki
 • Poprzez użycie tylko szablonu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w postaci:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
...
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

 • Dzięki użyciu tylko szablonu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jako:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
...
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

 • Szablon też rozumie dowolne rodzaje szablonów linków, nie tylko Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., ale też linki wewnętrzne Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (również: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.):
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lub formie mieszanej poprzez użycie szablonów: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. oraz linków wewnętrznych i jego kolegów.


Użycie w szablonach nawigacji w artykułach tej książki


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

« Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Spis treści]]
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. »


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

« Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Spis treści]]
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

« Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
»
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów./Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|← Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.]] [[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.]]
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów./Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. →]]


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wstecz: [[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów./Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.]]
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Spis treści]]
Dalej: [[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów./Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.]]


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wstecz: [[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów./Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.]]
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Spis treści]]
koniec.


Kod
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wynik

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Poprzedni rozdział: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
[[Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.|Spis treści]]
Następny rozdział: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Błędy

[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Parametry szablonu (Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.)

[edytuj]

Szablon podaje nazwy stron lub linków albo numer strony, w zależności jaki to jest szablon.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Numer artykułu.

Liczbaopcjonalny
nazwanazwa

Czy ma wyświetlać nazwę linku strony.

Ciąg znakówopcjonalny
nagłóweknagłówek

Czy ma uwzględniać w swoich rozważaniach również nagłówki stron.

Ciąg znakówopcjonalny
poziomowopoziomowo

Uwzględnia wielopoziomowość w swoich rozważaniach.

Ciąg znakówopcjonalny
któryktóry

Dla którego wystąpienia nagłówka lub artykułu ma zwrócić jego numerek lub nazwę.

Liczbaopcjonalny
nazwa przestrzeni nazwnazwa przestrzeni nazw

Nazwa przestrzeni nazw - parametr pudełka {{#invoke:Pudełko}}.

Nazwa stronyopcjonalny
nazwa jednostkinazwa jednostki

Nazwa jednostki bez nazwy przestrzeni nazw - parametr pudełka {{#invoke:Pudełko}}.

Nazwa stronyopcjonalny

Zobacz też

[edytuj]
Szablon zaprojektowane do posługiwania się wewnątrz podręcznika
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon spisu treści, wywoływany dla każdego artykułu w niej na stronie głównej książki,
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linku wewnętrznego posługiwania się artykułami w obrębie jednego podręcznika.
Ogólne szablony linków wewnętrznych
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linków wewnętrznych wewnątrz- i między-projektowych.
Szablony ogólne linków wewnętrznych
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - ogólny szablon linków wewnętrznych zaprojektowanych dla różnych przestrzeni nazw, szablon operuje na linkach wewnątrz- i między-projektowych.
Szablony szczególne linków wewnętrznych
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linków wewnętrznych posługujących się na linkach w przestrzeni nazw Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.,
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linków wewnętrznych posługujących się na linkach w przestrzeni nazw Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., kolejno bez wyświetlania i z wyświetlaniem tej nazwy przestrzeni nazw,
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linków wewnętrznych posługujących się na linkach w przestrzeni nazw Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., kolejno bez wyświetlania i z wyświetlaniem tej nazwy przestrzeni nazw,
 • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - szablon linków wewnętrznych posługujących się na linkach w przestrzeni nazw Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., kolejno bez wyświetlania i z wyświetlaniem tej nazwy przestrzeni nazw.

Z powyższych szablonów korzystają szablony
 • Szablony nawigacji: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. lub Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., bądź Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..
 • Inne szablony: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..


Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.