Wikibooks:Szablony/Porządkowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Porządki[edytuj]

Szablony dzielące artykuły, przyporządkując stronę do jakieś kategorii w przestrzeni nazw Kategoria.

Szablony zgłaszające mankamenty[edytuj]

Te szablony dzielimy na szablony do zgłaszania problemów (nie błędów) ogólnych i szczególnych. Też tutaj zaliczamy szablony do zgłaszania za to błędów, do których zaliczamy min. szablon {{ZB}} ({{Zgłoś błąd}}).

Szablony do zgłaszania problemów[edytuj]

Przedstawione tutaj szablony są do zgłaszania problemów.

Ogólno-problematyczne szablony dopracowania artykułów podręcznikowych[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Dopracować|powód|więcej przypisów=2024-04}} i jego przekierowania: {{DoPracowania|powód|więcej przypisów=2024-04}} • {{Cleanup|powód|więcej przypisów=2024-04}}

{{Dopracować2|powód}}

Szczególno-problematyczne szablony dopracowania artykułów podręcznikowych[edytuj]

Szablony do zgłaszania szczególnych problemów w artykułach podręcznikowych, wskazujące jakieś problemy, które należy naprawić, by się wszystko zgadzało.

Weryfikalność[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Brak strony}}

 • Ten szablon służy do dodawania prośby o podanie numeru strony lub zakresu stron w książce, czasopiśmie lub innym wydawnictwie.

{{Fakt|Wątpliwa informacja|data=2024-04}}

 • Szablon ten należy umieścić w artykule w miejscu, gdzie ze względu na niepodpartą źródłami treść powinien znajdować się przypis bibliograficzny.

{{Niewiarygodne źródło|data=2024-04}}

 • Szablon ten należy umieścić w artykule obok odnośnika bibliograficznego do nierzetelnego źródła

{{Nie w źródle}}

 • Wstawiamy w treści artykułu, bezpośrednio po odnośniku do źródła (pozycji bibliograficznej, przypisu), które nie zawiera informacji, którą rzekomo ma potwierdzać.

{{Martwy link}}

 • Ten szablon używany jest do oznaczania źródeł internetowych zawierających martwe linki.

{{Wątpliwe}}

Podręcznikowość[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Czy to ważne}}

 • Służy on do oznaczania zdań lub wyrażeń, które wydają się nie mieć związku z głównym tematem strony, czyli czynią z niego bezładny zbiór informacji.
Wyrażenia zwodnicze[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Doprecyzuj|data=2017-01|wymaga doprecyzowania}}

 • Szablon służy do oznaczania fragmentów stron, które są: niezrozumiałe lub zbyt ogólne i wymagają podania dodatkowych informacji.

{{Czyim}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć czyim, np. imieniem to zostało nazwane.

{{Kto}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, kto daną rzecz stworzył.

{{Przez kogo}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, przez kogo to zastało stworzone, wypowiedziane itp.

{{Według kogo}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, według kogo ta jest.

{{Jaka}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, o jaką daną rzecz chodzi.

{{Jakich}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, o jakie dane rzeczy chodzi.

{{Gdzie}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, gdzie dana rzecz występuje.

{{Kiedy}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, kiedy dana rzecz występuje.

{{Od kiedy}}

 • Służy on do oznaczania miejsc, gdzie zapomniano wspomnieć, od kiedy dana rzecz występuje.
Twórczość własna[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Or}}

 • Używany w sytuacjach, gdzie w projekcie autor (Wikipedysta) przedstawia swoją twórczość własną.
Aktualność[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

* {{Aktualizuj po|tekst=Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana|2024|04|11}}

 • Gdy przedstawione informacje w tekście dezaktualizowały się.
 • Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana[potrzebna aktualizacja?]

* {{Aktualizuj po|tekst=Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana|2024|04|13}}

 • Gdy przedstawione informacje w tekście w przyszłości mogą się zdezaktualizować.
 • Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana

Szablony do zgłaszania błędów[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Zgłoś błąd|powód=Opis problemu|data=2024-04-12}} i jego przekierowanie {{ZB|powód=Opis problemu|data=2024-04-12}}

Status: nowe

Szablony integracji i podziału[edytuj]

Zawiera szablony integracji, gdy dotyczy połączenia kilka artykułów w jeden artykuł, a także dzielenia, gdy artykuł dotyczy podzielenia na kilka artykułów.

Szablony integracji[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Integruj | Podręcznik 1/Artykuł 1 | Podręcznik 2/Artykuł 2 | uzasadnienie 1 = Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna | uzasadnienie 2 = Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna | uzasadnienie = Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna }}

{{Integruj z|cel=strona/podstrona}}

 • wstawiamy na stronę, do której należy dołączyć treść innej

{{integruj do|cel=strona/podstrona}}

 • wstawiamy na stronę, którą należy zlikwidować a jej treść włączyć do innej

{{Integrowanie|Podręcznik/Artykuł}}

Szablony integracji informacyjne[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Zintegrowany|Szczególna teoria względności/Teoria funkcji lagrangianu|wersja=338449}}

Szablony dzielenia[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Podziel | Podręcznik 1/Artykuł 1 | Podręcznik 2/Artykuł 2 | uzasadnienie 1 = Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna | uzasadnienie 2 = Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna | uzasadnienie = Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna }}

{{Wydziel | Podręcznik/Artykuł | fragmenty = zagadnienia XYZ | sekcja = tak | uzasadnienie = Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna }}

{{Podziel sekcję | Podręcznik/Artykuł | uzasadnienie = Należy sprawdzić, czy propozycja podziału sekcji jest zasadna}}

Szablony dzielenia informacyjne[edytuj]
Kod i zastosowanie Efekt

{{Wydzielony | Szczególna teoria względności/Teoria funkcji lagrangianu |wersja = 338449 }}

Szablony łączenia historii wielu stron w jedną historię danej strony[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Połącz | Podręcznik/Artykuł | Podręcznik/Artykuł2 | uzasadnienie = Należy sprawdzić, czy propozycja połączenia historii edycji jest zasadna }}

Szablony typowo informacyjne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Przetłumaczony|kod języka=en|kod projektu=w|Statistical physics}}

{{Przetłumaczona metastrona|en|Wikibooks:No original research}}

Szablony problemów subtelnych podręcznikowych[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{POV}}

Szablony pozwoleń wykorzystane na stronach dyskusji stron podręczników[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{OTRS|2021031710013151|nazwa przestrzeni nazw=Talk|nazwa jednostki=Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory}}

 • W użyciu nie trzeba używać parametrów pudełkowych, wystarczy sam numer OTRS.
 • Numer OTRS powinien zgadzać się z podręcznikiem, a tutaj rzeczywiście tak jest według parametrów pudełkowych modułu {{#invoke:Pudełko}}, bo inaczej to wywoła fitr nadużyć.
Pozwolenie na wykorzystanie materiałów użytych na stronie Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory zostało udzielone; zarchiwizowane jest w OTRS pod numerem 2021031710013151.
Aktywni członkowie zespołu OTRS to: Einsbor, Jarekt, Masti, Polimerek (więcej)

Konserwacja[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{WEdycji}}

{{W edycji|30 minut w celu poprawienia informacji w sekcji Historia}}

{{W edycji 2|Michał Sobkowski}}

{{W trakcie tworzenia 1|jakiś użytkownik}}

{{TODO|co zrobić}}

{{Potrzebna ilustracja|opis=obrazek}} i jego przekierowanie {{PicRequest|opis=obrazek}}

 • wstawiamy w miejscu, gdzie ma znaleźć się ilustracja

{{Sek-stub}} i jego przekierowanie {{RDoZrobienia}}

 • do wstawiania w sekcji
 • stosować tylko w artykułach, w których większość tekstu jest napisana
Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.