Przejdź do zawartości

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Cząstki elementarne

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Cząstki elementarne

Teoria oddziaływań i pól kwantowych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Teoria oddziaływań i pól kwantowych

Zasady zachowania wynikające z zasad niezmienniczości

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Zasady zachowania wynikające z zasad niezmienniczości

Wprowadzenie do teorii kwarków i układów kwarkowych (hadrony)

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Wprowadzenie do teorii kwarków i układów kwarkowych (hadrony)

Stosunek oddziaływań leptonów z kwarkami za pomocą oddziaływań słabych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Stosunek oddziaływań leptonów z kwarkami za pomocą oddziaływań słabych

Chromodynamika kwantowa w oddziaływaniach międzykwarkowych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych/Chromodynamika kwantowa w oddziaływaniach międzykwarkowych

Powrót do spisu treści