Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa/Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym/Podsumowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym – podsumowanie
»
Charakterystyka kosztów w układzie rodzajowym ĆwiczeniaW jednostce gospodarczej zazwyczaj największą część wszystkich kosztów stanowi zużycie materiałów i energii (ok. 50% wszystkich kosztów). Związane jest to z działalnością podstawową jednostki jaką najczęściej jest produkcja wyrobów. Kolejną pozycją wysoko obciążającą jednostkę w kosztach są wynagrodzenia pracowników (stanowią przeważnie 20%). Warto zwrócić uwagę, że te dwie pozycje stanowią około 70% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Jednostki gospodarcze często przygotowują zestawienie wszystkich kosztów rodzajowych, w którym odzwierciedlona jest ilościowa, ale również procentowa struktura kosztów. Zestawienie to jest przydane dla potrzeb kontroli kosztów, która może znaleźć obszary działalności jednostki, gdzie koszty można zmniejszyć.

Ewidencjonując w tym układzie koszty ponoszone przez jednostkę mamy informację o tym jaki rodzaj kosztu ponosi w danej chwili przedsiębiorstwo. Jednak dla pełnego obrazu przydatna byłaby również informacja o ośrodku jednostki, który jest odpowiedzialny za powstanie danego kosztu oraz jakie koszty składają się na koszt wytworzenia produktu. Informacje te znajdziemy w ewidencji kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym o którym możesz przeczytać w dalszej części tego rozdziału.