Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Pedros.lol/brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Mnemoniczna Technika Studiowania

Wprowadzenie

Istnieją wciąż słabo znane zespoły reguł i środków ułatwiających zapamiętywanie nowego, także trudnego materiału, szczególnie słownego, np. dat, liczb, czy nazw, zwane mnemotechnikami lub mnemonikami.

Techniki mnemiczne, za których prekursora uchodzi jeden z greckich poetów, Symonides z Keos, polegają zazwyczaj na grupowaniu, porządkowaniu wg określonych zasad, np. formalnego lub znaczeniowego podobieństwa, elementów materiału do zapamiętania lub ich powiązaniu za pomocą asocjacji z innymi, już pamiętanymi informacjami. Asocjacje są skuteczne dzięki rytmicznemu układowi, żartobliwej lub absurdalnej formie, ewentualnie dzięki zastosowaniu prostego szyfrowania i wyobraźni.

Sposoby mnemotechniczne w połączeniu z systemem SuperMemo, optymalizującym interwały kolejnych powtórek materiału, pozwalają zwielokrotnić zakres i trwałość pamięci.

Jak korzystać z podręcznika

Lorem ipsum

Literatura

  • Krzysztof Galos: Mnemoniczny Geniusz. WikiBooks, 2013. ISBN 978-83-272-4039-2.

Przypisy