Przejdź do zawartości

Dyskusja:PHP/Spis treści

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Dodaj temat
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacja: Podręcznik tworzony jest rozdział po rozdziale, dlatego prosimy NIE DODAWAĆ tekstu tam, gdzie popadnie.

Spis treści[edytuj]

Wprowadzenie[edytuj]

 1. O podręczniku Etap rozwoju: 100%
 2. Czym jest PHP Etap rozwoju: 100%
 3. Możliwości Etap rozwoju: 100%
 4. Jak się uczyć? Etap rozwoju: 100%

Instalacja[edytuj]

 1. Opis instalacji Etap rozwoju: 100%
 2. Apache HTTP Server Etap rozwoju: 25%
 3. MySQL 5 Etap rozwoju: 25%
 4. PHP Etap rozwoju: 100%

Podstawy języka[edytuj]

 1. Pierwszy skrypt Etap rozwoju: 100%
 2. Zmienne i tablice Etap rozwoju: 100%
 3. Formularze Etap rozwoju: 100%
 4. Struktury kontrolne Etap rozwoju: 100%
  1. Instrukcja if Etap rozwoju: 100%
  2. Instrukcja switch Etap rozwoju: 100%
  3. Instrukcja for Etap rozwoju: 100%
  4. Instrukcja while Etap rozwoju: 100%
  5. Instrukcja do while Etap rozwoju: 100%
  6. Instrukcja foreach Etap rozwoju: 100%
 5. Funkcje Etap rozwoju: 100%
 6. Inne elementy składni Etap rozwoju: 100%
 7. Każdy popełnia błędy Etap rozwoju: 75%
 8. Korzystanie z dokumentacji Etap rozwoju: 100%
 9. Studium przypadku: Księga gości Etap rozwoju: 100%

Rozmaitości[edytuj]

 1. Przetwarzanie tekstu Etap rozwoju: 100%
 2. Podstawy wyrażeń regularnych Etap rozwoju: 50%
 3. Obsługa ciastek Etap rozwoju: 100%
 4. Sesje Etap rozwoju: 100%
 5. Wysyłanie e-maili Etap rozwoju: 100%
 6. Internacjonalizacja Etap rozwoju: 100%
 7. System plików Etap rozwoju: 50%
 8. Obsługa XML

Bazy danych[edytuj]

 1. Wstęp do baz danych Etap rozwoju: 100%
  1. Projekt bazy danych Etap rozwoju: 100%
  2. Zarządzanie rekordami Etap rozwoju: 100%
  3. Pobieranie rekordów Etap rozwoju: 100%
  4. Relacje i indeksy Etap rozwoju: 100%
 2. Wstęp do programowania obiektowego Etap rozwoju: 100%
 3. Biblioteka PDO Etap rozwoju: 100%
 4. Jak to się robiło kiedyś? Etap rozwoju: 100%
 5. phpMyAdmin Etap rozwoju: 100%
 6. Studium przypadku: System newsów Etap rozwoju: 25%
 7. Inne bazy danych
  1. PostgreSQL
  2. SQLite
  3. FireBird
 8. Bazy danych - co dalej? Etap rozwoju: 100%

Systemy szablonów[edytuj]

 1. Czym jest system szablonów? Etap rozwoju: 100%
 2. Smarty Etap rozwoju: 75%
 3. Open Power Template Etap rozwoju: 50%
 4. Sztuczki
 5. Studium przypadku: system newsów na Smarty
 6. Studium przypadku: system newsów na OPT

Programowanie obiektowe[edytuj]

 1. Klasy i obiekty Etap rozwoju: 25%
 2. Konstruktory i destruktory Etap rozwoju: 00%
 3. Dziedziczenie
 4. Interfejsy
 5. Wyjątki
 6. Iteratory
 7. Metody magiczne
 8. Studium przypadku: Hackowanie PDO

Tworzenie aplikacji internetowych[edytuj]

 1. Dlaczego nie piszemy ciurkiem? Etap rozwoju: 75%
 2. Wzorce projektowe
 3. Gdzie trzymać konfigurację? Etap rozwoju: 75%
 4. Przenośność
 5. DAO
 6. MVC
 7. Kontrola formularzy
 8. Autoryzacja
 9. Kontrola dostępu

Frameworki[edytuj]

 1. Czym jest framework?
 2. Przegląd frameworków
  1. Zend Framework
  2. Code Igniter
  3. Symfony

Bezpieczeństwo[edytuj]

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 2. Bezpieczna aplikacja
 3. Szyfrowanie
 4. Najczęstsze błędy
  1. SQL Injection
  2. PHP Injection
  3. HTML Injection

Materiały uzupełniające[edytuj]

 1. Standard PHP Library
 2. Formatowanie tekstu (info: można najpierw objaśnić zasady tworzenia takich, a potem wprowadzić np. Text_Wiki)
 3. Kolorowanie składni (info: pakiet GeSHi)
 4. Usługi sieciowe
 5. AJAX w PHP
 6. OpenID
 7. Gotowe skrypty
  1. Omówienie
  2. Integracja

Dodatki[edytuj]

 1. Konfiguracja PHP
 2. PHP w służbie systemu
 3. Edytory PHP Etap rozwoju: 75%
 4. Pomoc
 5. Autorzy Etap rozwoju: 100%
 6. Dla twórców podręcznika Etap rozwoju: 100% (w dniu 13.04.2005)