Przejdź do zawartości

Wikibooks:Kolekcje/PHP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


PHP

Wprowadzenie
O podręczniku
Czym jest PHP
Możliwości
Jak się uczyć?
Instalacja
Opis instalacji
Apache HTTP Server
MySQL 5
PHP
Podstawy języka
Pierwszy skrypt
Zmienne i tablice
Formularze
Struktury kontrolne
Instrukcja if
Instrukcja switch
Instrukcja for
Instrukcja while
Instrukcja do while
Instrukcja foreach
Funkcje
Inne elementy składni
Każdy popełnia błędy
Korzystanie z dokumentacji
Studium przypadku: Księga gości
Ćwiczenia
Rozmaitości
Przetwarzanie tekstu
Podstawy wyrażeń regularnych
Obsługa ciastek
Sesje
Wysyłanie e-maili
Internacjonalizacja
System plików
Data i czas
Ćwiczenia
Programowanie obiektowe
Czym jest programowanie obiektowe?
Klasy i obiekty
Konstruktory i destruktory
Dziedziczenie
Interfejsy
Wyjątki
Elementy statyczne
Metody magiczne
Iteratory
Automatyczne ładowanie
Ćwiczenia
Zaawansowane programowanie
Domknięcia
Przestrzenie nazw
Archiwa PHAR
Podstawy przetwarzania XML-a
Wzorce projektowe
XDebug
Ćwiczenia
Bazy danych
Wstęp do baz danych
Projekt bazy danych
Zarządzanie rekordami
Pobieranie rekordów
Relacje i indeksy
Biblioteka PDO
ORM i biblioteka Doctrine
Jak to się robiło kiedyś?
phpMyAdmin
Studium przypadku: System newsów
Bazy danych - co dalej?
Ćwiczenia
Systemy szablonów
Czym jest system szablonów?
Prosty edukacyjny system szablonów
Wybrane systemy szablonów:
Savant
Open Power Template
PHPTAL
Smarty
Ćwiczenia
Frameworki
Czym jest framework?
Wzorce złożone: MVC, MVP i pochodne
Prosty framework edukacyjny
Wybrane frameworki:
Prado Framework
Yii Framework
Symfony Framework
Zend Framework
Studium przypadku: Prosty blog
Ćwiczenia
Bezpieczeństwo
Wstęp do zagadnień bezpieczeństwa
Techniki ataków
Zabezpieczanie sesji
Bezpieczne zarządzanie danymi
Kontrola formularzy
Obrona przed botami
Podstawy kryptografii
Mechanizmy uwierzytelniania
Mechanizmy kontroli uprawnień
Połączenia szyfrowane
Ćwiczenia
Dobre praktyki
Standardy kodowania
Dokumentowanie kodu
Testowanie aplikacji
Inne
Edytory PHP
Autorzy
Dla twórców podręcznika
Archiwum - zawiera fragmenty rozdziałów, które były kiedyś zaczęte, lecz zostały odłożone na później lub są już niepotrzebne z różnych przyczyn (np. zawarta w nich treść jest przekazywana w zupełnie inny sposób).
SQL Injection
Hashowanie
PHP Injection
Bazy danych i sesje
Smarty