Pomoc:Spis treści/Szablony - Tom I

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomoc Wikibooks - Szablony
Spis treści

Szablony nazw stron[edytuj]

 • {{NAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę adresu podręcznika bez nazwy przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę adresu podręcznika z nazwą przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{SUBNAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę książki, bez jego adresu i przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę artykułu podręcznika.
 • {{NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI2}} - zwraca nazwę artykułu książki lub tytuł książki, jeśli podano pełną nazwę strony.
 • {{PEŁNANAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI}} - zwraca przetworzoną nazwę strony lub nazwę przestrzeni nazw, na podstawie podanej pełnej nazwy strony.
 • {{NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, do której należy książka, bez nazwy przestrzeni strony.
 • {{PEŁNANAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, do której należy książka, z nazwą przestrzeni strony.
 • {{NAZWAKORZENIASTRONY}} - zwraca nazwę korzenia strony bez nazwy przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{PEŁNANAZWAKORZENIASTRONY}} - zwraca nazwę korzenia strony z nazwą przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{NAZWAPRZESTRZENI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, strony.
 • {{PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ}} - zwraca nazwę przedmiotowej przestrzeni nazw, strony.
 • {{PRZESTRZEŃDYSKUSJI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw dyskusji, strony.
 • {{NAZWASTRONY}} - zwraca nazwę strony bez nazwy przestrzeni nazw.
 • {{BAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę bazową strony, bez nazwy przestrzeni nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron.
 • {{PEŁNANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę strony z nazwą przestrzeni nazw.
 • {{PEŁNABAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę bazową strony z nazwą przestrzenią nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron.
 • {{PRZEDMIOTOWABAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca pełną nazwę bazową strony z przedmiotową nazwą przestrzenią nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron przedmiotowych do podanej strony.
 • {{BAZOWANAZWASTRONYDYSKUSJI}} - zwraca pełną nazwę bazową strony z nazwą przestrzenią nazw dyskusji, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron dyskusji do podanej strony.
 • {{NAZWASTRONYDYSKUSJI}} - zwraca nazwę strony dyskusji, z jej nazwą przestrzenią nazw, do podanej strony.
 • {{PRZEDMIOTOWANAZWASTRONY}} - zwraca pełną nazwę strony z przedmiotową nazwą przestrzeni nazw.
 • {{NAZWASUBSTRONY}} - zwraca przetworzoną nazwę strony lub nazwę przestrzeni nazw, na podstawie podanej pełnej nazwy strony.

Inne szablony nazw[edytuj]

 • {{Np}} - szablon służy przede wszystkim do tłumaczenia angielskich nazw przestrzeni nazw na ich wersję polską i operacji odwrotnej, a także numer przestrzeni nazw na jej nazwę polską lub angielską.
 • {{NpDane}} - szablon służy przede wszystkim do tłumaczenia angielskich nazw przestrzeni nazw na ich wersję w jakimś języku i operacji odwrotnej, a także numer przestrzeni nazw na jej nazwę w nim angielską lub w jakimś języku, lub odwrotnie, umożliwia też na przetłumaczenie nazwy przestrzeni nazw lub identyfikatora przestrzeni na jej nazwę polską, jeżeli istnieje.
 • {{NAZWASERWISU}} - szablon jest używany do uzyskania nazwy serwisu danej wiki, ewentualnie w postaci linku do strony głównej projektu danej wiki lub do artykułu o danej wiki na Wikipedii, w jakieś podanej wersji językowej.

Szablony liczb nazw stron podręcznikowych[edytuj]

Szablony dopracowania jednostek, lub dla jednostek wymagający naprawy lub usunięcia[edytuj]

 • {{Dopracować}} oraz {{DoPracowania}} i {{Cleanup}} (dwa ostatnie to przekierowania do tego pierwszego) i {{Dopracować2}} - szablony informujący na stronie artykułu, szablonu, ogólnie jednostek, że popełniono jakiś błąd, coś nie dopracowano, coś wymaga naprawy.
 • {{Ek}}, {{EK}} (przekierowanie do {{Ek}}), {{Delete}} (przekierowanie do {{Ek}}), {{Screenshot}} (przekierowanie do {{Ek}}) - szablony wstawiane na strony (zwykłe strony, kategorie i pliki), dwa pierwsze - jeżeli chcemy usunąć daną stronę lub trzeci - jeżeli wykryto naruszenie praw autorskich co do pliku (grafika, obrazek), i {{Ek2}} - szablon analogiczny do {{Ek}}.
  • {{Admin usuń}} - szablon pomocniczy w celu szybkiego usuwania rzeczy z wiki zostawiając przy tym stosowny opis, dlaczego strona została usunięta.
  • {{Błąd}} - metaszablon zwraca stan błędu (rozpoznawany w ten sposób przez funkcje parsera) oraz opcjonalnie tekst wiadomości błędu w kolorze czerwonym (widoczny dla użytkownika element o klasie CSS „error”). Szablon jest używany przez inne szablony do sygnalizowania błędu, na przykład błędnych danych wejściowych, które następnie mogą być wyświetlane zarówno edytorowi lub przechwycone i obsługiwane przez inne szablony.

Szablony typu strony do usunięcia i poczekalni[edytuj]

 • {{DNU}} - szablon wstawiany do jednostek, informujący co będzie zrobione przypuszczalnie z nim, gdy głosowanie się skończy, {{SdU}} ({{DoSkasowania}} - przekierowanie) - to samo co {{DNU}}, tylko przed głosowaniem, i {{SdUwynik}} - tom samo, co {{DNU}}, tylko po głosowaniu.
 • {{Kasowanie po przeniesieniu}} i {{Kpp}} (przekierowanie do ostatniego) - używany jest do stron (artykuły i podręczniki) w przestrzeni nazw (główna) i Wikijunior oraz w przestrzeni nazw Plik do plików. Informuje autora o okresie, w czasie którego może skopiować zawartość przed jej skasowaniem.
 • {{DNUinfo}} i {{DNU/info}} - informują, że strona stworzona przez tego użytkownika została zgłoszona do poczekalni i toczy się nad nim dyskusja.
 • {{LnDNU}} - szablon wstawiający kategorie na strony dyskusji (nie przestrzeń nazw dyskusji) stron zgłoszonych do poczekalni.
 • {{KSdU}} - informuje, że strona została zakwalifikowana do natychmiastowego usunięcia autorstwa użytkownika.
 • {{SDU}} - szablon szkielet, z którego korzysta szablon {{SDU/Archiwum}}, który pokazuje wszystkie z archiwizowane strony dyskusji toczących się wcześniej dyskusji, one są przydzielone do odpowiednich kategorii, które informują, co zrobiono po dyskusji. Na każdej strony zarchiwizowanej ze stron dyskusji on umieszcza, z definicji tego szablonu poprzez niego, szablon {{Archiwum}}.

Szablony integracji i podziału oraz łączenia historii edycji stron, a także tłumaczeń stron z języka obcego[edytuj]

Szablony integracji[edytuj]

Szablony podziału[edytuj]

 • {{Podziel}} - szablon informujący podział jednostki na inne jednostki.
 • {{Wydziel}} - szablon informuje, że z danej jednostki wydzielono inną jednostkę.
 • {{Podziel sekcję}} - mówi, żeby dana sekcja została przeniesiona do innej jednostki.
 • {{Wydzielony}} - ten szablon służy zaznaczeniu, że dana strona zawiera treści skopiowane z innej istniejącej w Wikibooks strony.

Połączenie historii edycji kilku stron[edytuj]

 • {{Połącz}} - szablon informujący, by administrator połączył historię edycji podanych stron.

Szablony tłumaczeń z języka obcego stron z projektów siostrzanych, z innej wersji językowej niż polski[edytuj]

 • {{Przetłumaczony}} - szablon mówi z jakich artykułów w języku obcym korzystano przy tłumaczeniu na język polski, tworząc dany artykuł (stronę).
 • {{Przetłumaczona metastrona}} - szablon mówi, że ta metastrona została przetłumaczona na język polski z języka obcego z projektów siostrzanych.

Szablony problemów umieszczane w tekście[edytuj]

Weryfikowalność[edytuj]

 • {{Brak strony}} - szablon informujący, o braku strony, w przypisie artykułu (strony).
 • {{Fakt}} - szablon ten należy umieścić w artykule w miejscu, gdzie ze względu na niepodpartą źródłami treść powinien znajdować się przypis bibliograficzny.
 • {{Niewiarygodne źródło}} - szablon ten należy umieścić w artykule obok odnośnika bibliograficznego do nierzetelnego źródła.
 • {{Nie w źródle}} - wstawiamy w treści artykułu, bezpośrednio po odnośniku do źródła (pozycji bibliograficznej, przypisu), które nie zawiera informacji, którą rzekomo ma potwierdzać.
 • {{Martwy link}} - ten szablon używany jest do oznaczania źródeł internetowych zawierających martwe linki.
 • {{Wątpliwe}} - szablon należy umieścić w artykule przy fragmencie tekstu, który wydaje się wątpliwy i wymaga weryfikacji.

Podręcznikowość[edytuj]

Wyrażenia zwodnicze, typu użyto wyrażeń zwodniczych[edytuj]

 • {{Doprecyzuj}} - szablon kombajn, o którego są zbudowane inne szablony od wskazania wyrażeń zwodniczych.
 • {{Czyim}} - służy on do oznaczania miejsc, takich jak, "zdaniem historyków", "zdaniem poważnych badaczy" i tak dalej. Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła, wyjaśnienia konkretnie czyim zdaniem jest tak bądź inaczej.
 • {{Kto}} - służy on do oznaczania miejsc, takich jak "niektórzy twierdzą", "poważni badacze uważają", "naukowcy sądzą", "zdaniem historyków", i tak dalej.
 • {{Przez kogo}} - wstawiamy tam, gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone itp.
 • {{Według kogo}} - wstawiamy tam, gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone.
 • {{Jaka}} - służy dom oznaczania miejsc, w którym nie określono, jakie to jest.
 • {{Jakich}} - służy dom oznaczania miejsc, w którym nie określono, jakich to dotyczy.
 • {{Gdzie}} - służy do oznaczania miejsc, w których takich jak "wyemitowano X odcinków", "tam spędził 10 lat", "produkcja zajmuje 1 miejsce pod względem oglądalności" i tak dalej.
 • {{Kiedy}} - służy do oznaczania miejsc w artykułach, kiedy on lub ona to robiła, jeśli nie nie zrobiono.
 • {{Od kiedy}} - służy do oznaczania miejsc w artykułach, od kiedy on lub ona to robiła, jeśli nie nie zrobiono.

Twórczość własna[edytuj]

 • {{Or}} - gdy autor artykułu publikuje twórczość własną (stworzoną przez siebie).

Aktualność[edytuj]

 • {{Aktualizuj po}} - dane w prowadzone do artykułu, mogą się zdezaktualizować, ale są aktualne na stan dzisiejszy, lub mogły zdezaktualizować się.

Szablony komunikatów[edytuj]

Typowe szablony komunikatów[edytuj]

 • {{Ambox}} (szablon wstawianych do przestrzeni podręcznikowych), {{AmboxProsty}} (prosty szablon, wstawianych, co poprzedni, informujący o różnych rzeczach), {{Tmbox}} (szablon wstawiany do przestrzeni dyskusji), {{Fmbox}} (szablon wstawiany do kategorii systemowych), {{Ombox}} (szablon wstawiany do stron informujące o kwestiach technicznych), {{Dmbox}} (prosty szablon informujący) i {{Mbox}} (szablon szablonów - kombajn) - szablony komunikujące, wstawiane do różnych przestrzeni nazw i {{Mbox-strona}} - szablony do komunikatów w ramce pływającej po prawej części strony.
Szablony spisu alfabetycznego[edytuj]

Szablony spisów artykułów[edytuj]

 • {{Spis treści}} i {{TOCright}} (przekierowanie do tego ostatniego), {{TOC limit}}, {{TOCRamka}} i {{Spis treści zwinięty}} (generuje spis w postaci zwiniętej) - standardowy spis treści podobny, tak jak dawniej, do spisu treści wbudowanego do MediaWiki.
 • {{TOC}} - szablon wyświetla spis treści danego modułu, gdzie na samym górze spisu treści jest duży napis "Spis treści".
 • {{SpisTreści}} - szablon generujący spis treści, danego podartykułu podręcznika, na stronie głównej, ale tej samej książki. Ale też może być wyświetlany w dowolnym module. Szablon analizuje każdy rozpatrywany moduł od nowa.

Powyższe szablony przyjmują parametr | limit = liczba - podane do szablonów powyższych spisu treści w zakresie, gdzie liczba=2,...,6, to poziom, od którego elementu spisu treści tych szablonów mają być niewyświetlane (ukryte).

Nagłówki analizowane przez skrypty JavaScript i TOC'e oparte o {{#invoke:StronicowyParser}}[edytuj]

 • {{HNumer}} - szablon nagłówków, generujące nagłówki o dowolnym poziomie nagłówków większej od zera, w tym większe od sześciu.

Specjalistyczne szablony komunikatów[edytuj]

Tutaj są podane szablony, specjalizujące się w konkretnych sprawach wyświetlający ściśle określone informacje, zbudowane w oparciu o tabelki lub o szablon {{Ambox}}, albo o warstwy <div>...</div>:

Szablony bez nagłówka[edytuj]
 • {{Info}} - szablon informujący zbudowany w oparciu o tabelki, ale nie o szablony komunikatów.
 • {{Infobox}} - szablon pudełko informujący, zbudowany o szablon {{Ambox}}.
 • {{Zapamiętaj}} - szablon wyrażający coś do zapamiętania, zbudowany o szablon {{Ambox}}.
 • {{Definicja3}} - szablony do wyrażania definicji w tekście, zbudowany o ramki <div>...</div>.
 • {{InfoRamka}} - szablon do podawania informacji na pewien temat, zbudowany o ramki <div>...</div>.
 • {{InfoReguła}} - szablon do podawania reguł jako informację, które pomogą w zrobieniu czegoś, zbudowany o ramki <div>...</div>.
Szablony szczególne bez nagłówka[edytuj]
 • {{BibliografiaOpracowania}} - szablon bibliografii (o treści o przedrostku Opracowania), dotyczące opracowań, z których korzysta dana książka, zbudowany w oparciu o ramki <div>...</div>.
 • {{BibliografiaŹródła}} - szablon bibliografii (o treści o przedrostku Źródła:), dotyczące źródeł tekstów, z których korzysta dana książka, zbudowany w oparciu o ramki <div>...</div>.
Inne szablony bez nagłówka[edytuj]
 • {{BlueBox}} - szablon tworzący ramkę, jako w niebieskim pudełku jest wyświetlana informacja, zbudowany w oparciu o warstwy <div>...</div>.
 • {{RightBox}} - szablon tworzący ramkę z tekstem w białym tle w niebieskim obramowaniu, zbudowany o ramki <div>...</div>.
Szablony z nagłówkiem[edytuj]
 • {{Definicja}} i {{Definicja2}} - szablony do wyrażania definicji w tekście, zbudowany o szablon {{Ambox}} (ten pierwszy), a ten drugi o ramki <div>...</div>, z nagłówkiem Definicja.
 • {{Porada}} - szablon wyrażający poradę, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Porada.
 • {{Uwaga}} - szablon wyrażający uwagę, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Uwaga.
 • {{Ćwiczenie}} - szablon wyrażający coś do przećwiczenia, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Ćwiczenie.
Szablony z podanym nagłówkiem do przedstawiania pewnych informacji[edytuj]
 • {{Ważne informacje}} - zawiera ważne informacje do zapamiętania, zbudowany o tabelki, z podanym nagłówkiem jako parametr szablonu.
Ramki wyświetlające kilka elementów w zawartości w ramce[edytuj]
 • {{Ramka}} - szablon zbierający kilka elementów (obiektów) Wiki w jednej ramce.
Szablony informacji zbudowane o inne tego typu budulcowe szablony[edytuj]
 • {{System}} - szablon zbudowany o szablon {{Uwaga}} pisany do różnych podręczników, odnoszący się do konkretnego systemu operacyjnego i w jakich jego wersjach zawarte informacje w artykule mogą tam nie działać.
 • {{Wymaga znajomości}} - szablon zbudowany o szablon komunikatów {{Mbox-strona}} pisanych do różnych podręczników, informujących, że treść tej książki wymaga znajomości poznania informacji z innych podręczników.

Szablony użytkowników[edytuj]

 • {{Babel}} i {{Multiuserbox}} - szablony wstawiane na stronę użytkownika przedstawiające jego preferencje, ten pierwszy wyświetlający pudełko w jednej kolumnie po prawej stronie ekranu, a ten drugi w postaci przełamywanego bloku.
  • {{Staż}} - szablon staży mówiący od kiedy jest się na projekcie.
 • {{Userbox}} i {{Userbox small}} - szablon preferencji służy do tworzenia userboksów, dołączanych w wikitabeli, w prawdziwej ramce lub na ekranie strony wikipedysty. Ten drugi w formie miniaturki.
 • {{User spec}} - meta-szablon pozwala na tworzenie userboksów dla specjalności.
 • {{Userlang}} i {{User language}} - ten pierwszy szablon jest używany przez ten drugi. Są to szablony preferencji językowych.
 • {{Ping}} - szablon pingowania do jednego lub do wielu użytkowników informująca, że jest nadesłana wiadomość.

Przypisy i bibliografia[edytuj]

Szablony przypisów bibliograficznych i rzeczowych[edytuj]

 • {{Przypisy}} - szablon przypisów bibliograficznych, i {{Uwagi}} - przypisów rzeczowych.
 • {{r}} - punktu z nazwą odnoszą się do przypisów użytych w {{Przypisy}}, a {{u}} - odnosi się do uwag zadeklarowanych przez szablon {{Uwagi}}.
 • {{Ref}} - szablon gotowych do użycia, w szablonie {{Przypisy}} i {{Uwagi}}, do stworzenia tam własnych przypisów, do którego odnoszą się po nazwach w tekście szablonu {{r}} i {{u}}, lub do użycia w tekście, zamiast znacznika <ref>...</ref>.
 • {{Refn}} - szablon służy do tworzenia przypisów w Wikibooks i jest alternatywą (i uzupełnieniem) dla standardowego tagu <ref>.
 • {{Przypisy-lista}} - szablon stworzony do tworzenia przypisów list, podobnie jak szablony: {{Przypisy}} i {{Uwagi}}, tylko z tą różnicą, że on dotyczy przypisów bibliograficznych, ale za to wyświetlającą swoją generowaną zawartość, w podanej liczbie kolumn dzielącej jego treść, w kolumnach.
 • {{Odn}} - szablon pozwala na generowanie skróconych przypisów harwardzkich (oksfordzkich) do pozycji pojawiających się w bibliografii artykułu. Poniższe podszablony przyjmują te same parametry, co on:
  • {{Odn/id}} - generuje identyfikator tworzonego przezeń przypisu.
  • {{Odn/tekst}} - generuje tekst tworzonego przezeń przypisu.
 • {{Przypiswiki}} - szablon umieszczany wewnątrz szablonu {{Ref}} lub znaczników <ref>...</ref>, czyli w ten sposób tworzymy referencję do przypisu.

Bibliografia[edytuj]

 • {{Source}} - szablon do generowania bibliografii.

Szablony opływania elementów pływających, tzn. znajdujące się po lewej lub prawej części strony lub pudełka[edytuj]

 • {{BrClear}} lub {{-}} albo też {{Koniec grafiki}} (te dwa ostatnie przekierowania do pierwszego) - szablon nowej linii opływania elementów.
 • {{SpanClear}} - szablon opływania wstawiany do wnętrza tekstu.
 • {{HrClear}} - szablon poziomej kreski opływania elementów z pewnym marginesem górnym.
 • {{DivClear}} - szablon służy do rozpychania rodzica przez dziecko.

Szablony powitania[edytuj]

 • {{Witaj}} i {{Witam}} (przekierowanie do tego ostatniego) - dla użytkowników nieanonimowych - (po polsku) a {{Welcome}} (po angielsku).
 • {{Anonim}} - dla użytkowników anonimowych, czyli ogólnie mówiąc IP'ów.

Szablony kodów języka[edytuj]

 • {{Lang}} i {{Język}} (przekierowanie do tego pierwszego) - szablony kodów do języka, zamieniający kod w coś innego, dotyczące języka.
 • {{Lang2}} - szablon służy do oznaczania języka, w jakim są napisane strony, na które wskazuje link zewnętrzny.
 • {{Lang3}} - szablon ustawia język i jednocześnie jego klasą CSS, tekstu, kierunek i inny tekst po jego prawej stronie.

Szablony wykorzystujące strony specjalne w przestrzeni nazw Specjalna[edytuj]

 • {{Zmiany w linkujących}} - szablon umieszcza zmiany w linkujących w ramce html-owej strony z ewentualnie podaną przestrzenią nazw, która domyślnie przyjmuje wartość Kategoria.

Szablony ramkowe wykorzystujące mechanizmy MediaWiki i HTML[edytuj]

Szablony blokowe[edytuj]

Szablony bloków, otwierający i zamykający:

Inne szablony pudełkowe[edytuj]

Szablony kierunku[edytuj]

 • {{Ltr}} - szablon kierunku tekstu od lewej do prawej, a {{Rtl}} - od prawej do lewej.

Szablony znaczników HTML[edytuj]

 • {{Znacznik start}}, {{Znacznik koniec}} i {{Znacznik}} - ogólne znaczniki kombajny, otwierający, zamykający i zupełny. {{Div start}}, {{Div koniec}} i {{Div}} - znacznik otwierający, zamykający i zupełny znacznika <div>...</div>. Znaczniki ogólne znacznika <pre>...</pre> elementu preformatowanego znacznika HTML: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}}, {{PreLineBody}}, {{Pre start}} i {{Pre koniec}} - szablony z Body tekst wyświetlane jest bez ramki, a z Line tekst z wielokrotnymi spacjami tam spacje są skracane do jednej, z start i koniec, to jest szablon otwierający i zamykający tego znacznika. {{Code}}, {{Tt}}, {{Sub}}, {{Sup}}, {{Su}}, {{P}}, {{Span}}, {{Bdo}}, {{Small}}, {{Big}}, {{Strong}}, {{Br}}, {{Hr}} i {{Center}} - proste szablony znaczników sformułowane o znacznik ogólny kombajn.
 • {{Indeksuj}}, {{Kotwica}} i {{Id}} - szablony do indeksowania poszczególnych elementów strony.
 • {{OverflowWiersz}} - szablon potrzebny do tworzenia elementów z paskiem przewijania wierszowym, jeżeli zawartość, tego szablonu, w poziomie jest większa niż sam on.

Szablony tekstu specjalne[edytuj]

 • {{Nobold}} - wyświetla tekst, lub ciąg znaków za pomocą normalnej czcionki w miejscu, gdzie czcionka jest automatycznie pogrubiana, np. nagłówki kolumn w tabelach itp.
 • {{Nowiki}} - szablony do wyświetlania szczególnie znaków zapisanych w postaci kodów HTML, aby one były wyświetlane w postaci tekstu, a nie jako znak.

Szablony do wyświetlania zawartości szablonu[edytuj]

Szablony wyświetlające zawartość inkludowaną szablonu[edytuj]

 • {{Wikikod}} - szablon służy do wyświetlania wikikodu podanych szablonów lub innych stron, przy czym wywołania szablonowe są zastępowane wywołaniem szablonu {{S}}, a wywołania modułowe szablonem {{M}}, a wywołania parsera są wyświetlane, jak normalny tekst.

Inne szablony specjalne oparte o znacznik <pre>...</pre>[edytuj]

 • {{PreWikikod}} - szablon służy do wyświetlania wikikodu podanych szablonów lub innych stron, przy czym wywołania szablonowe są zastępowane wywołaniem szablonu {{S}}, a wywołania modułowe szablonem {{M}}. Wikikod jest umieszczany w ramce znacznika <pre>...</pre>. Ale wiele spacji nie są skracane do jednej, chyba, że użyjemy: | styl = white-space:pre-line.
 • {{PreLineWikikod}} - co poprzedni, ale w nim wiele spacji są skracane do jednej, bo w tym szablonie jest ukryty, który nie jawnie użyliśmy: | styl = white-space:pre-line, w funkcji {{PreLine}}.

Inne szablony z podświetlaniem składni oparte o znacznik <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> do wyświetlania zawartości szablonu[edytuj]

 • {{ŹródłoWikikod}} - szablon do wyświetlania wikikodu szablonów i innych stron z podświetlaniem jego składni.

Szablony do wyświetlania tekstu z kodami HTML[edytuj]

 • {{PreNowiki}} - szablon przyjmuje jeden parametr będący wikikodem do rozwinięcia opatrując go pomiędzy znacznikami <nowiki>...</nowiki>. W danym polu parametru przy pierwszym znaku = stawiamy zamiast tego znaku wywołanie szablonowe {{=}}, by część poprzedzająca nie była traktowana jako parametr, a część następująca po nim jako wartość. Szablon wyświetla kody specjalne nie zamieniając je na odpowiednie znaki. Szablon wyświetla rozwinięty wikikod w postaci czystego tekstu otoczone ramką znacznika: <pre>...</pre>. Ale wiele spacji nie są skracane do jednej, chyba, że użyjemy: | styl = white-space:pre-line.
 • {{PreLineNowiki}} - co poprzedni, ale w nim wiele spacji są skracane do jednej, bo w tym szablonie jest ukryty, który nie jawnie użyliśmy: | styl = white-space:pre-line, w funkcji {{PreLine}}.

Inne szablony z podświetlaniem składni oparte o znacznik <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> do wyświetlania zawartości szablonu[edytuj]

 • {{ŹródłoNowiki}} - szablon służy do podświetlania składni rozwijanych przez niego szablonów, czy stron, względem jego parametrów.

Szablony zamieniające pewne znaki na kod HTML[edytuj]

 • {{KodHTMLZnaku}} - szablon zamieniający dowolny znak w jego kod HTML, lub w taki sposób, by się dało się wyświetlić ten kod na ekranie monitora.
 • {{KodyHTMLZnakówWikiCiągu}} - co poprzednio, tylko dla niektórych znaków, ale ten szablon nie dotyczy jednego podanego znaku, ale tekstu (wielu znaków po sobie następujących).

Szablony użyte w tekście do spowodowania jego łamliwości lub nie[edytuj]

 • {{Wrap}} i {{W}} (przekierowanie) - szablony do łamania tekstu, gdzie po niełamliwej spacji następuje możliwe przełamanie, by zacząc dalszy niełamliwy tekst.
 • {{·wrap}} i {{·w}} (przekierowanie), {{•wrap}} i {{•w}} (przekierowanie), {{–wrap}} i {{–w}} (przekierowanie), {{!wrap}} i {{!w}} (przekierowanie) oraz {{\wrap}} i {{\w}} (przekierowanie) - proste szablony do łamania tekstu, gdzie znak przed wrap lub w, w nazwie szablonu, wskazuje, jaki jest znak, po którym następuje opcjonalne przełamywanie tekstu, przed tym znakiem jest niełamliwa spacja.
 • {{·}}, {{Dot}} (przekierowanie) i {{Middot}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Bull}} (przekierowanie) i {{Bullet}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Ndash}} (przekierowanie}} i {{En dash}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Mdash}} (przekierowanie) i {{Em dash}} (przekierowanie) - szablony łamania tekstu, w którym znak wskazanym przez nazwę szablonu nieprzekierowania, działanie jest takie samo w ich przekierowaniach, w którym przed nim jest spacja niełamliwa, gdzie po tym znaku następuje opcjonalne przełamania tekstu.
 • {{Nowrap}}, {{Nowrap start}} i {{Nowrap koniec}} - szablony niełamliwości tekstu, pierwszy ten tekst wsadzamy ten tekst do wnętrza szablony, a drugi i trzeci, między tymi szablonami.
 • {{Nowraplinki}}, {{Nowraplinki start}} i {{Nowraplinki koniec}} - szablony niełamliwości linków w danym tekście, pierwszym tekst jest wsadzamy do wnętrza tego szablonu, a drugi i trzeci, między szablonami.

Szablon zastępujące pewne znaki[edytuj]

Potrzebne typu do szablonów, linków, wikitabel i zmiennych[edytuj]

 • {{!!}} i {{!}} (lub w postaci kodu HTML: {{Pipe}}) - szablony znaków kresek pionowych.
 • {{!(}} (otwierający) i {{)!}} (zamykający), {{!((}} (otwierający) i {{))!}} (zamykający) - szablony typu nawiasów kwadratowych, otwierający i zamykający.
 • {{(}} (otwierający) i {{)}} (zamykający), {{((}} (otwierający) i {{))}} (zamykający), {{(((}} (otwierający) i {{)))}} (zamykający) - szablony typu nawiasów klamrowych, otwierający i zamykający.
 • {{=}} - szablon zastępujący znak równości, przede wszystkim potrzebny do szablonu {{S}} (symbolizując kod szablonowy) i {{M}} (symbolizujący wywołanie ramki modułu).

Wykorzystywane do innych znaków[edytuj]

 • {{Mniejszy}} (otwierający) i {{Większy}} (zamykający) - potrzebne do znaczników (wykorzystywane w znaczniku: <pre>...</pre>), przede wszystkich, aby wyłączyć dla nich obsługę mechanizmu MediaWiki, i aby były traktowane jako tylko elementy HTML, dla innych znaczników, które są tylko obsługiwane przez mechanizm MediaWiki, i nie mają żadnego znaczenia w HTML, to wyłączamy jego działanie, które można znów włączyć za pomocą funkcji w pewnym module (wskazanym przez pokazanie symboliczne): {{#invoke:Ramka|Rozwiń}}), a także: {{Kropka}} i {{Kula}} - potrzebne do szablonów łamania tekstu oraz {{Pauza}} i {{Półpauza}} - szablony zastępujące inne znaki niekwadratowe i nieklamrowe, te ostatnie cztery szablony tak wyświetlają swoją rozwiniętą zawartość, jak wskazuje na to nazwa tych szablonów.

Szablony tworzące tabele przy pomocy mechanizmu MediaWiki[edytuj]

 • {{Tabelka}}, {{Tytuł}}, {{Wiersz}} i {{Komórka}} - szablony tworzące kolejno: wiki-tabelę, jego tytuł, a także dzielące element pierwszy na wiersze, a je na kolumny. Umożliwiający pisanie je w jednej linijce za pomocą komentarzy, mimo że kod wynikowy tych nie musi być taki.
  • {{Dunno}} - szablon potrzebny do budowy tabelki, wyświetlający białe tło z zapytajnikiem.
 • {{Tabela}} - szablon tworzący wiki-tabelę w postaci wysokopoziomowej otoczki, tworzący niskopoziomową tabelę mechanizmu MediaWiki, dzięki temu obsługą takich ich jest prosta. Zwraca uwagę, czy jakieś parametry nie zostały podane, czy są prawidłowe.

Szablony nagłówka[edytuj]

Szablony nagłówka używane w artykułach, nawet jego pierwszego.

Typowe szablony na górze strony podręcznika[edytuj]

 • {{Nagłówek}} - szablon nagłówka i z ewentualnie ustawioną za pomocą JavaScriptu'u stopką.
 • {{Podręcznik}} - szablon menu na samym górze podręcznika w definicji zawierający szablon {{Nagłówek}}. Szablon posiada ustawienia zawierającą ustawienia tego ostatniego tego szablonu, która jest na stronie zapisaną ogólnie: Szablon:Podręcznik/Ustawienia/{{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}}/config.
 • {{Rozdział}} - szablon określający wyglądem dużym, że ta strona, ale ten typowy rozdział, to rozdział, a nie podrozdział.
 • {{Podrozdział}} - szablon określający wyglądem małym, że ta strona, ale ten typowy rozdział, to podrozdział, a nie rozdział.

Inne szablony tego typu[edytuj]

Inne szablony używane rzadziej niż poprzednie.

Szablony pierwszego nagłówka strony[edytuj]

 • {{Małą literą}} - szablon zamienia dużą literę, nazwy strony, na małą w pierwszym nagłówku.
 • {{Szablon nie opis}} - szablon wyświetlający nazwę szablonu, nie opisu, lub nazwę szablonu, którego dotyczy opis.

Szablony niepierwszego nagłówka strony[edytuj]

 • {{MDL:RozszerzonyLink}} - szablon oznaczony grafiką określającą artykuły (rozdziały) do wyróżnionych, np. zawierający poziom wyższy niż standardowy w szkole lub na uczelni.
 • {{Pełny rozdział}} - szablon wyświetlający strony zbiorcze danego rozdziału podręcznika.

Szablony nagłówka linków[edytuj]

 • {{DG}} - szablon linku do górnej części, w stronę pierwszego nagłówka.

Szablony nagłówka, kolekcji i do druku, danej książki[edytuj]

 • {{Zapisane książki}} - szablon w nagłówku strony na stronie zbiorczej linków do artykułów danej kolekcji artykułów danego podręcznika, by potem można było przygotować jego wersję PDF.
 • {{Drukowanie porada}} - szablon w nagłówku strony na stronie zbiorczej wszystkich artykułów, informujący, że aktualna strona jest do druku.

Szablony stron archiwalnych[edytuj]

 • {{Archiwum}} - szablon określający, że dana strona jest archiwalna, by jej nie edytować.
 • {{SDU}} - szablon ogólny, archiwum poczekalni, na podstawie której jest definiowany szablon {{SDU/Archiwum}}, umieszczony, w nagłówku, w tym archiwach.

Szablony identyfikatora pierwszego nagłówka[edytuj]

 • {{Skrót}} - określa skrót strony, nie szablony, zwykle stron projektu i pomocy.
 • {{Skrót szablonu}} - określa skrót szablonu, w przestrzeni nazw Szablon.

Szablony tematyczne[edytuj]

Szablony tutaj są przedstawione z jakiś dziedzin nauki (nie infoboksy).

Szablony chemiczne tekstu[edytuj]

 • {{Chem}} - szablon służy uproszczeniu zapisywania wzorów chemicznych.
 • {{Chem2}} - szablon służy do zapisywania wzorów i prostych reakcji chemicznych.
 • {{Wzory sumaryczne}} i jego szablon pomocniczy {{Wzory sumaryczne/sort}} - szablon umieszczany w przekierowaniach i stronach, których tytuły są wzorami sumarycznymi.

Szablony chemiczne pudełkowe[edytuj]

 • {{Chem:ciek}} - szablon z podanymi w parametrach szablonu z ciekawostkami chemicznymi.
 • {{Chem:dośw}} - szablon z podanymi w parametrach szablonu z opisami doświadczeń.

Szablony matematyczne pudełkowe[edytuj]

 • {{Mat:Ciek}} - szablony ciekawostek matematycznych, z nagłówkiem: Czy wiesz, że....
 • {{Mat:Def}} - szablony definicji matematycznych, z nagłówkiem: Definicja.
 • {{Mat:Tw}} - szablony twierdzeń matematycznych, z nagłówkiem: Twierdzenie.

Szablony fizyczne-matematyczne pudełkowe[edytuj]

 • {{DefinicjaHasło}} - szablon podająca definicję danego hasła.
 • {{PrawoHasło}} - szablon podający prawo danego hasła.
 • {{PrzykładTemat}} - szablon przedstawiający przykład dla danego tematu.
 • {{MateriałTemat}} - szablon przedstawiające jaki materiał uczeń powinien znać, by opanować materiał w danym artykule.
 • {{ZadanieTemat}} - szablon podający pojedyncze zadanie wraz z pytaniem z rozwiązaniem, także z odpowiedzią.

Szablony ekonomiczne[edytuj]

 • {{Konto otwórz}}, {{Konto zapis}} i {{Konto zamknij}} - szablony tworzone za pomocą wiki-tabelek, obrazują, ile ma się na koncie, a ile jest się winny. Szablony tworzą jedno pudełko z przepisaną klasą konto, które można grupować w większą tabelę z przepisaną klasą konta.

Szablony informacyjne[edytuj]

 • {{Naukowiec}} - szablon przedstawiający informacje o jakimś naukowcach.


Koniec