Pomoc:Spis treści/Szablony - Tom II

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomoc Wikibooks - Szablony
Spis treści

Szablony, otwierające i zamykające, stronicowe[edytuj]

Szablony (kombajny) z główną częścią o domyślnej szerokości 822px i z jej prawą domyślną częścią:[edytuj]

 • {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}} - szablony, otwierający i zamykający, (ogólny kombajn), której główną część możemy zrobić, aby była szersza lub węższa, i w szablonie możemy uzyskać wyłączenie menu bocznego.
  • {{StronaTytułowa}} - szablon do wyświetlania wycentrowanego napisu nazwy danej książki o dużym rozmiarze i bezpośrednio pod nim ewentualnie nazwą autora książki o średniej czcionce, a na samym dole jest wycentrowany napis "SPIS RZECZY" o rozmiarze zbliżonym do napisu autora. Między nazwą autora książki na tym ostatnim napisem jest użyty szablon {{---}}.

Inne specjalistyczne szablony tego typu[edytuj]

 • {{UnikatowaStronaStart}} i {{UnikatowaStronaKoniec}} - szablony, otwierający i zamykający, bez nagłówka szablonu {{Podręcznik}} stworzony w oparciu {{Nagłówek}}.
 • {{UnikalnaStronaStart}} i {{UnikalnaStronaKoniec}} - szablony, otwierający i zamykający, z tym nagłówkiem.
  • W powyższych szablonach po prawej stronie znajduje się spis treści nagłówków, który może występować w dwóch formach, tzn., w zależności, czy ten nagłówki są zdefiniowane przy pomocy szablonu {{SpisTreści}} lub nie, jeżeli któryś z nich znajduje się na stronie głównej podręcznika.
 • {{SkomplikowanaStronaStart}} i {{SkomplikowanaStronaKoniec}} - tego typy szablony z tym nagłówkiem, tylko z innym komunikatem z prawej strony za częścią artykułową szablonu, w której znajduje się tytuł strony, licencja oraz rozwijany wykaz modułów w książce i spis treści aktualnego artykułu.

A szablony na całą szerokość strony bez tego nagłówka:[edytuj]

Szablony zwykłe stronicowe[edytuj]

Szablony zwykłe stronicowe, do tworzenia pewnych obiektów z zawartością, z uchwytem, który jest tłumaczony na numer tego typu obiektów, i do nich szablony linków, które linkują do id tych szablonów, które przyjmują parametr | uchwyt = (szablony wypowiedzeń) lub jako drugi parametr (szablony, np. wzorów, a nie punktów), czy jako pierwszy parametr (szablony punktów), w zależności, jaki to jest szablon

Szablony obiektów[edytuj]

 • {{Wzór}} i {{Wzór2}}, {{CentrujWzór}} i {{CentrujWzór2}} oraz {{MathMLWzór}} i {{MathMLWzór2}}, {{CentrujMathMLWzór}} i {{CentrujMathMLWzór2}} - szablony do numerowania wzorów matematycznych, czy chemicznych, czy nawet fizycznych, to bez 2, to numeracja jest po prawej stronie, a z nim po lewej, a to z MathML, do generowania wzorów jest wykorzystywana technologia MathML .
 • {{Rysunek}} - szablon wyświetlający rysunek z numerem rysunku generowanym przy pomocy uchwyty.
 • {{ZobaczTeż}} i {{Patrz}} - szablony punktów, pierwszy, co mamy zobaczyć, by ujżeć dodatkową informację, a drugi by dobaczyć dodatkową informację.
 • {{Twierdzenie}}, {{Hipoteza}}, {{Lemat}}, {{Kryterium}}, {{Dowód}}, {{Postulat}}, {{Postulaty}}, {{Określenie}}, {{Zadanie}}, {{Praktyka}}, {{Procedura}} i {{Schemat}} - szablony wypowiedzeń, one korzystają z szablonu ogólnego wypowiedzenia (kombajnu) {{Wypowiedzenie}}, który można przestawić, by stał się szablonem szczególnym za pomocą parametru, np. według: | rodzaj = Twierdzenie.
 • {{Śródtytuł}} - szablon uchwytu nagłówka umieszczany w nagłówku rozdziału, tam może być użyty tylko raz, też nie może być w tekście rozdziału, bo inaczej szablon zwróci odpowiednie kategorie błędu.
 • {{Formuła}} i {{MathMLFormuła}} - szablony formuł, pierwszy wzór generuje jako obrazek, a drugi w technologii MathML .
 • {{Tekst}} - szablon umieszczany wewnątrz parametru przeznaczony na wzór pomiędzy znacznikami do tworzenia wzorów matematycznych.

Szablony linków, one przyjmują uchwyt jako pierwszy parametr, drugi (opcjonalny) - nazwa artykułu, a trzeci (opcjonalny), używany, jeśli podano drugi, to pełna nazwa książki[edytuj]

 • {{LinkWzór}} i {{LinkRysunek}} - szablony linkujące do wzorów i rysunków, {{LinkZobaczTeż}} i {{LinkPatrz}} - szablony do punktów, {{LinkTwierdzenie}}, {{LinkHipoteza}}, {{LinkLemat}}, {{LinkKryterium}}, {{LinkDowód}}, {{LinkPostulat}}, {{LinkPostulaty}}, {{LinkOkreślenie}}, {{LinkZadanie}}, {{LinkPraktyka}}, {{LinkProcedura}} i {{LinkSchemat}} - one używają szablonu ogólnego linku wypowiedzeń (kombajnu): {{LinkObiekt}}, który linkuje zwykle do szablonu {{Wypowiedzenie}}, ale ten szablon można przestawić, by linkował do odpowiednio ściśle określonych szablonów wypowiedzeń szczególnych, za pomocą odpowiedniego parametru, np. według: | typ = wzór. Te szablony linkują kolejno do odpowiednich szablonów szczególnych wypowiedzeń, którego nazwa jest taka sama jak te linki, tylko bez początkowego Link. Szablon generujący linki do odpowiednio uformowanych wzorów wraz z numerowami ich, linkujący do wzorów - można powiedzieć, że linkuje do różnych szablonów, wykorzystujący ten sam znacznik wzorów matematycznych, mający w sobie zaimplmentowany opcjonalny uchwyt, gdzie numeracja jest po prawej lub po lewej, czy nawet wzór jest wycentrowany, czy też jest w technologii MathML. Ten szablon linków nie odróźnia jakiego typu jest ten szablon wzorów, do którego chcemy przenieść się, po naciśnięciu na ten odnośnik.
 • {{LinkŚródtytuł}} i {{LinkŚródtytułTutaj}} - szablony linkujące do odpowiednich rozdziałów w jakiś artykułach, pierwszy drukuje jego nazwę i jego link, drugi wyświetla link o nazwie Patrz: tutaj, który jest linkiem do tego typu nagłówka jak z szablonem tutaj pierwszym.

Analogiczne szablony do stronicowych[edytuj]

Szablony linków do innego projektu[edytuj]

 • {{Softredirect}} - szablon linków mówiący, że właściwa strona znajduje się w innym projekcie, aby ją kliknąć na powyższy link, jeśli chcesz ją obejrzeć.

Szablony linków wewnętrznych inteligentnych[edytuj]

Te szablony są wyświetlane z kolorowaniem generowanego linku w zależności do jakiej kategorii należy strona tam podana.

Szablony ogólne do specjalnego zastosowania[edytuj]

 • {{Link wewnętrzny}} - ogólny szablon do linków wewnętrznych z przestrzenią nazw wraz nazwą strony w podanej jednej zmiennej.
 • {{Sekcja referencyjna}} - szablon linków linkujący między stronami w jednym podręczniku w tym samym projekcie.

Szablony ogólne (kombajny)[edytuj]

 • {{LinkOgólne}} i {{LinkOgólne2}} - ogólny szablon linków wewnętrznych z podaną nazwą przestrzeni nazw i nazwą strony w różnych parametrach.

Szablony specjalistyczne[edytuj]

Szablony specjalizujące się w konkretnych zastosowaniach linków inteligentnych.

Szablony, z domyślną nazwą przestrzeni nazw, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2) nazwą strony, linkujące domyślnie do aktualnego projektu[edytuj]
Szablony linkujące do stron w przestrzeni nazw Wikibooks z innym wyświetlanym przedrostkiem niż domyślnie z nazwą strony[edytuj]
 • {{LinkWB}} - szablon linków skrótów w danej przestrzeni nazw, nazwa linku jest nazwą artykułu w tej przestrzeni nazw wraz z przedrostkiem WB:.
Szablony, z domyślną (główna) nazwą przestrzeni nazw, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2) nazwą strony, linkujący do innych projektów niż aktualna[edytuj]
Szablony, z nazwą przestrzeni nazw Kategoria, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2), nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
 • {{LinkPediaKategoria}}, {{LinkCommonsKategoria}} - szablony linkujące do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, o której sugeruje jego nazwa po przedrostku Link, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
 • {{LinkPediaKategoria2}}, {{LinkCommonsKategoria2}} - szablony linkujące do danej przestrzeni nazw wskazanym przez nazw linku, w nieaktualnym projekcie, o której sugeruje jego nazwa po przedrostku Link. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu wraz z polską nazwą przestrzeni nazw.
Szablony, z nazwą przestrzeni nazw o nazwie kanonicznej Project, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2) nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
Szablony, z nazwą przestrzeni nazw Pomoc, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2) nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
 • {{LinkPediaPomoc}}, {{LinkMediaWikiPomoc}} i {{LinkMetaWikiPomoc}} - szablony, linkujące do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
 • {{LinkPediaPomoc2}}, {{LinkMediaWikiPomoc2}} i {{LinkMetaWikiPomoc2}} - szablony, linkujące do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu wraz z polską nazwą przestrzeni nazw.
Szablony, z nazwą przestrzeni nazw Specjalna, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
 • {{LinkMetaWikiSpecjalna}} - szablon, linkujący do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, z opcjonalnie podaną nazwą linków, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
Szablony, z nazwą przestrzeni nazw specjalnych projektu Wikipedia, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie (wyłącznie dla szablonów z końcówką 2) nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
 • {{LinkPediaWikiprojekt}} i {{LinkPediaPortal}} - szablony, linkujące do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
 • {{LinkPediaWikiprojekt2}} i {{LinkPediaPortal2}} - szablony, linkujące do danej przestrzeni nazw, w nieaktualnym projekcie, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu wraz z polską nazwą przestrzeni nazw.
Szablony, z innymi nazwami przestrzeni nazw, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie nazwą strony, linkujące do innych projektów niż aktualna[edytuj]
 • {{LinkMediaWikiExtension}} i {{LinkDaneProperty}} - szablon linkujący do danej przestrzeni nazw, informujący ostatni człon nazwy szablonu, w nieaktualnym projekcie, na różnych projektach wskazanych przez nazwę szablonu linku. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
Szablony specjalistyczne zbudowane w oparciu o szablon {{LinkOgólne}}, z podaną lub nie nazwą strony, linkujące do innych projektu, tutaj angielskiej Wikipedii lub angielskiego Wikibooksa[edytuj]
 • {{LinkEnPediaGłówna}} - linkuje do angielskiej Wikipedii do przestrzeni nazw głównej. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.
 • {{LinkEnGłówna}}, {{LinkEnWikijunior}}, {{LinkEnKategoria}} i {{LinkEnProjekt}} - linkujące do angielskiego Wikibooksa do różnych przestrzeni nazw. Nazwa linku w szablonie jest nazwą artykułu lub podaną nazwą linku.

Szablony ogólne do ustępu (kombajny)[edytuj]

 • {{LinkUstęp}} - szablon linków wewnętrznych zbudowany o szablon {{LinkOgólne}} z nagłówkiem nazwy strony, podstrony (ze względu na : lub /) lub strony.
Szablony, z domyślną nazwą przestrzeni nazw, zbudowane w oparciu o szablon {{LinkUstęp}}[edytuj]

Szablony linków mieszanych inteligentnych[edytuj]

 • {{LinkURL}} - szablon wyświetlający linki inteligentne w postaci linków wewnętrznych, a za innym razem jako linki zewnętrzne, w zależności, jakie i o jakiej wartości, parametry podano.

Szablony linków do innego artykułu[edytuj]

 • {{Osobny artykuł}}, {{Zobacz głównie}}, {{Zobacz też}}, {{Główny artykuł}} i {{Link zewnętrzny}} - szablony sekcji z własnym charakterystycznym początkowym tekstem, a po nim następującym jakąś liczbą linków od jeden wzwyż. Szablon linkuje do artykułu, hasła na tym samym projekcie lub innym, do innego podręcznika, lub tego samego, a w przypadku tego ostatniego może linkować do jakieś strony w internecie.
 • {{Zobacz sekcję}} - szablon służy linkowaniu, do głównego artykułu z możliwością przeskoczenia do wybranej przez edytującego sekcji w danym artykule, z własnym charakterystycznym dla tego szablonu tekstem.
 • {{Kategoria główna}} i {{Zobacz kategorię}} - szablonu używamy do odesłania czytelnika do kategorii, które grupują artykuły (strony) związane z tematem bieżącego artykułu (strony) lub jego sekcji.
 • {{Spójrz też}} - szablon sekcji, dotyczącej tekstów, Wikiźródeł, posługujący się linkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, z własnym charakterystycznym dla tego szablonu tekstem.

Szablony pobierania ustawień[edytuj]

 • {{PobierzUstawienia}}, {{Conf}} i {{ConfDomyślna}} - szablony pobierające zmienne, pierwsze z pewnej strony, w której jest ukryty parser #switch, lub któryś dwóch ostatnich, oraz drugi i trzeci pobierający zmienne z jednych parametrów szablonu ustawień (pierwszy z nich za pomocą pierwszego parametru numerowanego, a drugi nazwanego | klucz = , a jeżeli ten parametr jest niepodany, szablon zwraca wartość domyślną | wyjście = z wartością domyślną: Błąd). Możliwość istnieje też taka, że można użyć jednocześnie tych obu pierwszych szablonów (lub pierwszego i ostatniego), np. pobieramy za pomocą pierwszej funkcji stronę ustawień, a za pomocą drugiej odpowiednią zmienną tam ustawioną.

Szablony ostrzegawcze itp., wstawiane do stron użytkowników Wikibooksa lub na strony artykułów, bądź też plików, czy szablonów[edytuj]

Szablony problemów i błędów[edytuj]

 • {{NPA}} (szablon o naruszenie praw autorskich przez użytkownika piszący daną książkę) i {{NPAfrgm}} (znaczy, co ten przedni, tylko z tą różnicą, że dotyczy fragmentu artykułu lub podręcznika albo pliku).
 • {{Zgłoś błąd}} i {{ZB}} (przekierowanie do tego ostatniego) - szablon zgłaszania błędów w artykule, stronach technicznych.

Sprzątanie szablonów[edytuj]

 • {{Sprzątanie szablonów}} - szablon wyszedł już z użycia, zaleca się zamienienie tych wskazanych szablonów na zalecane.

Podstrony brakujące[edytuj]

 • {{WklejPodstronę}} - do wstawienia na stronach przeznaczonych do druku, w przypadku gdy niektóre z artykułów, podręcznika, nie są dokończone. Po uzupełnieniu brakującego modułu ostrzeżenie znika i wstawiana jest zawartość modułu.

Szablony ostrzegawcze[edytuj]

 • {{Spam}}, {{Spam1}}, {{Spam2}}, {{Spam3}} i {{Spam4}} - szablony informujące użytkownika, aby nie wstawiał, różnych elementów odnoszące, związane ze spamem, do stron artykułów.
 • {{Test}}, {{Test1}}, {{Test2}}, {{Test3}}, {{Test4}} i {{Test5}} - szablony informujące, aby użytkownik nie niszczył dorobku tego serwisu podręcznikowego.
 • {{Kasowanie}} i {{Kasowanie2}} - ostrzeżenie, aby użytkownik nie usuwał, nie kasował zawartości stron.
 • {{Mylenie}} - edytujący wprowadza mylne informacje.
 • {{TestNPA}} - szablon informujący, by artykuł nie zawierał tekstu niezgodnego z licencją serwisu, a jeżeli ma, to autor tego tekstu jest powiadamiany o tym.
 • {{Test5W}} - szablon informujący, że z powodów twoich wandalizmów zablokowano możliwość edytowania stron projektu.
 • {{TestCommons}} - przekierowanie do {{Kom/commons}}. Szablon informuje, że aby użytkownik wysyłał grafiki na serwer Wikimedia Commons.
 • {{Kom}} - zestaw szablonów komunikatów informujących użytkownika, aby nie wandalizował projektu, dla niego ostrzeżenia, informacje, co, gdzie i kiedy użytkownik zrobił błąd wymagający korekcji.

Szablony użyte tylko z czymś[edytuj]

Niepełne informacje[edytuj]

 • {{Podpis}}, {{Brak podpisu}} i {{Podpisuj}} (przekierowanie do {{Kom/podpis}}) - użytkownik nie podpisuje swoich wypowiedzi, autora, w przypadku użycia tego szablonu, informuje jego, by to robił.

Pliki (grafiki) w przestrzeni nazw Plik - niepełne dane[edytuj]

Szablony braku wstawione na strony plików[edytuj]

Szablony, dodawania, komunikatów[edytuj]

 • {{Dodaj autora}} - brak, nie podano, twórcy pliku, dlatego jest niemożliwe jest dokładne ustalenie statusu prawnego tej grafiki.
 • {{Dodaj licencję}} - nie napisano licencji, bez którego nie wiadomo, jaki status jego prawny.
 • {{Dodaj opis}} - brak opisu przesłanej grafiki, więc ten plik nie ma opisu przedstawiający opis przesłanej grafiki, a więc wraz z nią status prawny jego jest nieznany, bo nie ma informacji do czego służy ta grafika.
 • {{Dodaj pozwolenie}} - podane jest źródło, ale nie ma żadnego dowodu, że autor lub właściciel praw autorskich naprawdę zgodził się na udostępnienie pliku na podanej licencji.
 • {{Dodaj źródło}} - strona opisu tego pliku nie zawiera informacji o tym, kto ten plik stworzył i/lub skąd on pochodzi, więc jego status prawny nie jest znany.

Szablony techniczne[edytuj]

Szablony te są wykorzystywane do operacji technicznych, pokazania jak wywołać szablon w wikikodzie lub jego parametr, oraz do zebrania listy szablonów i nawigacji. Jak uruchomić stronę do edycji.

Szablony techniczne symbolizujące wywołania całościowe wikikodu[edytuj]

 • {{S}} - szablon generujące kod symbolizujący wywołanie szablonowe lub w innej przestrzeni, z linkiem do tego szablonu, wraz z ewentualnie jego parametrami, szablon pozwala dodać w pierwszym parametrze modyfikatory normalne i uzupełniające, dzięki jemu jest możliwe tworzyć symbole do stron we wszystkich przestrzeniach nazw z możliwymi stosowanymi modyfikatorami, szablon pozwala tworzyć symboliczne wywołania też do innych projektów siostrzanych polskiego Wikibooksa. Wywołanie symboliczne dla strony w przestrzeni nazw (główna) jest tworzone z dwukropkiem przed nazwą strony w wywołaniu tego szablonu, a w jego wynku dwukropka przed linkiem do strony.
 • {{M}} - szablon tworzący kod symbolizujący wywołanie modułowe, z linkiem do tego modułu, jakiegoś modułu, a ewentualnie w niej funkcji, ale niekoniecznie, wraz z jego parametrami.
 • {{L}} - szablon do stworzenia symbolizacji odsyłaczy (linków).

Szablony specjalistyczne techniczne symbolizujące wywołania jego części wikikodu lub przedstawiania znacznika wraz zawartością znacznika HTML lub tylko MediaWiki[edytuj]

 • {{Parametr}} - szablon służy do pokazywania fragmentu wywołania szablonu przedstawiającego pojedynczy parametr.
 • {{Tag}} - ten szablon stanowi szybką drogę na wspomnienie w tekście tagu XML/HTML w preformatowany w sposób. Szablonu należy używać na stronach dyskusji i metastronach Wikibooks.

Szablony techniczne potrzebne do zbudowanie stron do komunikacji do konstrukcji strony Wikibooks:Portal użytkowników[edytuj]

Szablony do konstrukcji: Wikibooks:Tablica ogłoszeń i Wikibooks:Bar[edytuj]

 • Komunikacja - szablon okienko po prawej stronie strony z linkami do stron komunikacji.

Szablony nawigacji stron, czy szablonów[edytuj]


 • {{Tnavbar}} - szablon używany jest w szablonie nawigacyjnym {{Navbox}} i w innych szablonach tego typu poprzez jego wywołania.

Szablony nawigacji pomiędzy aktualnym, a poprzednim, czy następnym artykułem, a spisem treści podręcznika (strona główna podręcznika)[edytuj]

 • {{Autonawigacja}}, {{Układ autonawigacji}} i {{NawigacjaSpecjalna}} - szablony nawigacji do tworzenia nawigacji pomiędzy artykułami książek. Wykorzystywane do niego ustawienia:
  • Szablon:NawigacjaSpecjalna/Ustawienia/{{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}}/config, w nim jest ustawiony jakiej skórki używamy w autonawigacji,
  • używany do niej styl: Szablon:NawigacjaSpecjalna/Styl/<zmienna>, ustawienie określające definicję skórki używanej przez autonawigację, zawiera styl odpowiedniej nawigacji, inne niż typowe szablony nawigacji, ale za to można wykorzystywać tego typy szablony odpowiednio definiując, w tej kategorii są typowe szablony styli:
  • a zdefiniowany układ autonawigacji jest za to dla poszczególnych podręczników, w tym na stronie użytkownika i w przestrzeni brudnopisu projektu: Szablon:NawigacjaSpecjalna/Nawigacja/{{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}}, w nim jest ustawiony układ pomiędzy artykułami, i same spisy, w tym główny.

Szablony typowe nawigacji[edytuj]

Szablony edycji[edytuj]

 • {{Ed}} - szablon do wygodnego tworzenia linków do edycji. Wyświetla link do edycji z nazwą edytuj, gdzie, a po nim jest dalsza nazwa linku.
 • {{Edit}} - szablon uruchamia stronę do edycji o podanej nazwie strony i linku.

Szablony styli[edytuj]

 • {{Gradient}} - szablon do obsługi gradientu, zbudowany za pomocą style CSS.
 • {{Cień ramki}} - ten szablon tworzy skrót do tworzenia kolorowgo rozmytego cienia ramki. Generuje on CSS kody dla różnych przeglądarek.
 • {{Promień ramki}} - ten szablon służy do zaokrąglenia naroży ramki. Generuje CSS dla różnych przeglądarek.

Szablony przycisków[edytuj]

Szablony wykorzystujące szablony wykorzystujące moduł stronicowego parsera {{#invoke:StronicowyParser}}[edytuj]

Szablony spisu treści: Niedopasowany uchwyt: spisy-treści, i autonawigacji: Szablony nawigacji pomiędzy aktualnym, a poprzednim, czy następnym artykułem, a spisem treści podręcznika (strona główna podręcznika), które wykorzystują ten moduł, są opisane tutaj (powyżej) pod innym rozdziałem.

Szablony nazw stron nawigacji i do nich linków potrzebne do szablonów nawigacji, jak: {{Kreska nawigacja}}[edytuj]

Szablony, kategorii lub liczb[edytuj]

Szablony kategorii lub w przypadku szablonów tylko liczb, wykorzystujące moduł {{#invoke:Kategorie}}, a dla tego ostatniego, z pewną formą po nim wyrażenia, zaimplementowane, wykorzystujące np. parametr zdefiniowany przy pomocy modułu {{#invoke:Linki}} wykorzystujące to, że pierwszym parametrem, tego typu szablonów, może być link lub nie, ale zawsze powinna dać się przekształcić na liczbę, w przeciwnym wypadku szablon zwraca błąd.

Efekt zastosowań przydzielania stron do pewnych grup[edytuj]

 • {{Kategoria}} - szablon zwracania tylko jednej kategorii z kategoriami błędu wraz z nazwą sortowania.
 • {{Kategorie}} - zwraca wiele kategorii wraz z nazwami sortowania, nawet z domyślnym sortowaniem, ewentualnie z kategoriami błędu.

Strony artykułów książek, w tym dla przestrzeni książkowej Książka: szablonów, modułów, czy kategorii[edytuj]

 • Szablony woluminu
  • {{Wolumin}} - potrzebny specjalnie dla książek, szablonów i kategorii, zwraca kategorię książkową z przedrostkiem Książka:, a po nim jest nazwa przestrzeni artykułu (strony), którą dla książki jest nazwa podręcznika (jego strona główna), wraz z przestrzenią nazw (tutaj: (główna) - ciąg pusty tej przestrzeni, Wikijunior - przestrzeń książek dla dzieci), wyjątkiem jest nazwa kategorii, a w przypadku szablonów, one są umieszczane w specjalnej podkategorii, tzn.: Szablony książki.
   • {{LinkWolumin}} - wyświetla link do kategorii w z przedrostkiem Książka:, o nazwie linku bez tego.
  • {{StronaWolumin}} - potrzebny specjalnie dla książek z wielopoziomową kategoryzacją kategorii na stronie artykułu, wstawiany zwykle na strony szablonów, generuje te kategorie z przedrostkiem Książka:. Nazwa generowana bez przedrostka tego jest nazwą bazową plus z nazwą podbazy (jeśli jest podana i niepusta) z dodawanym przyrostkiem określającym każdą możliwość poziomową od jeden wzwyż (czyli ile jest w nim ukośników plus jeden), czyli od początku do pewnego miejsca określającą ten poziom.
  • Szablony książkowe ramkowe lub uruchamiające inny szablon w ramce
   • {{N}} - podaje pełną nazwę szablonu, modułu, czy szablonu. Jeżeli istnieje, np. szablon Szablon:Książka:<nazwa szablonu>, to zwraca jego nazwę, w przeciwnym przypadku zwraca nazwę szablonu w postaci Szablon:<nazwa szablonu>, podobnie jest z innym obsługiwanymi przestrzeniami.
   • {{A}} - usuwa, z niepełnej nazwy szablonu, modułu, czy kategorii, przedrostek Książka:.
   • {{T}} i {{T2}} oraz {{Q}} - jak w szablonie {{N}}, tylko, że on korzysta z w funkcji {{#invoke:Ramka|N}}, tak uzyskaną nazwę szablonu, którym jest pewien szablon, którego rozwija z parametrami podanymi w tym szablonie nie licząc pierwszego jego parametru, którym jest nazwa niepełna szablonu. Szablonu {{T}} powinno się używać w przypadku pierwszego stopnia zagnieżdżenia, a {{T2}} drugiego, w celu uniknięcia pętli szablonów. Szablony {{T}} i {{T2}} są z obramówką {{DivLinia}}, a szablon {{Q}} już nie.
 • {{Status}} - szablon generujące kategorie o stopniu ukończenia podręcznika, dalsze kategorie, przy znaku ujemnym pierwszego parametru, przyporządkowujące je do Spis alfabetyczny, Wszystkie książki, i innych kategorii tematycznych, a dla znaku dodatniego szablon zalicza je do analogicznych kategorii Polecane książki, który jest prefiksem wraz z prawym ukośnikiem po nim, dla tych, czyli tutaj analogiczne dla Polecane książki/Spis alfabetyczny, a kategoria wszystkich książek jest jednakowa dla tych obu przypadków.

Szablony opakowujące kategorie zwracane przez szablony[edytuj]

 • {{OpakujKategorie}} i {{OpakujKategorieZeSortowaniem}} - szablony służą do wyświetlania szablonu wraz z opakowanymi kategoriami i (ewentualnie z nazwami sortowania, jeśli w szablonie są podane - ten drugi szablon) bez użycia zmiennej bez kategorii wikikodu lub wywołania z tym parametrem o wartości pustej, danego szablonu.

Szablony liczb (wyliczania) stron w kategoriach[edytuj]

Szablony liczb (wyliczania) stron w kategoriach lub jakiś innych elementów, np. według wyrażenia podanej jako pierwszy parametr, który, jeśli można, przekształcany jest na liczbę, po której występuje jakieś wyrażenie w odpowiedniej formie dostosowanej do tej liczby

Szablony tworzące treść w przestrzeni nazw MediaWiki[edytuj]

Szablony licencji plików, grafik i obrazków, czy multimedialnych stron, a nawet tekstu[edytuj]


Koniec