Przejdź do zawartości

Matematyka ubezpieczeń życiowych/Wprowadzenie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Intencją niniejszego podręcznika jest dostarczenie czytelnikowi możliwie zwięzłego zestawienia podstawowych wiadomości z zakresu matematyki ubezpieczeń na życie. Z postulatu zwięzłości wynika pominięcie wielu wstępów teoretycznych, wyprowadzania wzorów i dowodzenia twierdzeń.

Kolejnym postulatem przyjętym przy tworzeniu tego opracowania było uporządkowanie i zestawienie wszelkich przydatnych wzorów w możliwie najłatwiejszej do zapamiętania postaci. Często więc zestawienia tabelaryczne będą dominować nad zredukowanymi do minimum objaśnieniami.

W zakresie doboru materiału wskazaniem są wymogi odnośnie egzaminów aktuarialnych. Wymagania te zostały przedstawione w dodatku.

Oprócz pozycji wymienionych w literaturze, jako istotne źródło informacji wymienić należy wykłady prof. dr hab. Bolesława Kacewicza na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie (w roku 2002).

Ze względu na przyjęte założenia i ograniczenia, niniejszy podręcznik nie może zastąpić regularnych wykładów ani nie aspiruje do konkurowania z podręcznikami o ustalonej renomie na rynku.

Autor dokłada wszelkich starań by przedstawiane informacje były dokładne i odzwierciedlały rzeczywistą wiedzę z zakresu aktuariatu. Jeśli jednak w prezentowane tutaj treści wkradły się błędy, pomyłki lub nieścisłości to z tego miejsca kierowana jest gorąca zachęta do czytelnika by podjął się pomocy w ulepszeniu tego dzieła i naniósł poprawki osobiście lub choćby zwrócił na nie uwagę.

Kraków, 2008 r.