Przejdź do zawartości

Matematyka ubezpieczeń życiowych/Wymagania egzaminacyjne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Niniejszy podręcznik ma m.in. na celu ułatwienie przygotowania się do egzaminu aktuarialnego. Poniżej przedstawiamy wymagania z zakresu matematyki ubezpieczeń na życie określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.)[1][2]

 1. Elementy ekonomiki ubezpieczeń na życie:
  1. system finansowy zakładu ubezpieczeń,
  2. margines wypłacalności,
  3. rodzaje produktów ubezpieczeniowych,
  4. ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  5. reasekuracja ubezpieczeń na życie.
 2. Tablice trwania życia:
  1. prawdopodobieństwa śmierci i przeżycia,
  2. natężenie zgonów,
  3. przeciętne dalsze trwanie życia,
  4. prawa umieralności,
  5. konstrukcja tablic trwania życia,
  6. typy tablic,
  7. ułamkowy okres życia.
 3. Ubezpieczenia na życie:
  1. ubezpieczenia bezterminowe, terminowe, na dożycie, mieszane i odroczone,
  2. ubezpieczenia płatne w momencie śmierci, na koniec roku i na koniec okresów krótszych niż rok,
  3. polisy ze zmienną sumą ubezpieczenia,
  4. funkcje komutacyjne.
 4. Renty życiowe:
  1. renty dożywotnie, terminowe i odroczone,
  2. renty płatne w sposób ciągły,
  3. renty płatne na początek roku i na początek okresów krótszych niż rok,
  4. renty życiowe ze zmienną wysokością wypłat,
  5. funkcje komutacyjne.
 5. Składki ubezpieczeniowe netto:
  1. składki ubezpieczeniowe płatne w sposób ciągły,
  2. składki płatne w sposób dyskretny: raz w roku i w okresach krótszych niż rok,
  3. funkcje komutacyjne.
 6. Rezerwy netto:
  1. model ciągły rezerw netto,
  2. dyskretne modele rezerw netto,
  3. rezerwy w trakcie roku obrotowego,
  4. funkcje komutacyjne w rachunku rezerw.
 7. Ubezpieczenia dwóch i więcej osób:
  1. ryzyko pierwszego zgonu w grupie, ostatni zgon w grupie, kolejny zgon w grupie,
  2. składka netto w ubezpieczeniach i rentach dla grupy osób,
  3. tablice wymieralności dla grupy osób.
 8. Koszty w ubezpieczeniach na życie:
  1. rodzaje kosztów,
  2. składki uwzględniające koszty,
  3. modyfikacja rezerw i rozliczanie w czasie kosztów akwizycji.
 9. Opcje w umowie ubezpieczenia:
  1. zamiana ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe,
  2. zmiana okresu ubezpieczenia,
  3. wykup ubezpieczenia,
  4. kredytowanie polisy,
  5. inne opcje.
 10. Inne rodzaje ubezpieczeń na życie i rent życiowych:
  1. ubezpieczenia emerytalne,
  2. ubezpieczenia do wieku emerytalnego,
  3. ubezpieczenia na dwa i więcej ryzyk.

Przypisy[edytuj]

 1. http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032112054
 2. http://www.lex.pl/serwis/du/2003/2054.htm