Przejdź do zawartości

Japoński/Wersja do druku

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Japoński
 
 

Spis treści[edytuj]

Buddyjska świątynia w Kyoto

Witaj na kursie języka japońskiego w Wikibooks. Zanim przejdziesz do kursu podstawowego upewnij się, że znasz wszystkie znaki kana.

Uwaga: Aby móc korzystać z tego podręcznika, Twoja przeglądarka musi poprawnie wyświetlać japońskie znaki.

これは日本語の展示テストです。

Jeżeli znaki w szarym polu wyglądają jak puste prostokąty albo jak seria przypadkowych znaków, znaczy to że Twoja przeglądarka nie jest poprawnie skonfigurowana lub nie masz w systemie zainstalowanej obsługi tych znaków. Aby dowiedzieć się jak zainstalować obsługę znaków wschodnioazjatyckich, kliknij tutaj.

Poniższa ramka pokazuje możliwości Twojej przeglądarki w wyświetlaniu znaków furigana (małe znaki kana umieszczone nad kanji, pomagające w ich odczytaniu).

漢字(かんじ)仮名(かな)()る。

Proponujemy ustawić większe czcionki w przeglądarce, by ułatwić sobie odczytywanie furigany. Jeżeli używasz przeglądarki opartej o silnik Gecko (Mozilla, Firefox), musisz zainstalować rozszerzenie (Mozilla, Firefox). W przypadku, kiedy Twoja przeglądarka nie obsługuje rozszerzenia Ruby (np. Opera), po znaku kanji, w nawiasie zobaczysz odczytanie kana.

Kursy[edytuj]

Pisanie i czytanie

To jest punkt wyjścia dla początkujących. Nauczysz się czytać podstawowe pismo japońskie: hiraganę i katakanę.
Tutaj nauczysz się czytać znaki kanji. Często wracaj do tych lekcji podczas nauki japońskiego.

Lekcje

Tłumaczenie kursu z angielskiego podręcznika na Wikibooks.
Nauczysz się jak tworzyć proste zdania po japońsku, jak się przedstawić, a także będziesz w stanie czytać i rozmawiać na poziomie podstawowym.

Gramatyka

Naucz się, przypomnij sobie lub powtórz podstawowe informacje z gramatyki języka japońskiego.

Dodatki[edytuj]

Informacje o egzaminach sprawdzających wiadomości z języka japońskiego.
Ten przewodnik pozwoli Ci przygotować się do egzaminu Japanese Language Proficiency Test.
Tutaj przeczytasz opowiadania, bajki i artykuły w języku japońskim. Tłumaczenia oraz słowniczki pomogą w dokładnym zrozumieniu tekstów.
Znajdziesz tutaj informacje z gramatyki, słów i zwrotów, a także listę oprogramowania i odnośników i wszystko co może okazać się niezbędne do nauki tego języka.

Inne[edytuj]

Informacje o podręczniku i autorach.
Jeżeli zamiast japońskich znaków Twoja przeglądarka wyświetla znaki zapytania lub prostokąty, koniecznie zajrzyj tutaj.
Jeśli nadal nie jesteś pewny/pewna w jakiej kolejności stawiać kreski lub kropki w znakach, kliknij ten link.

Pisanie i czytanie[edytuj]

Lekcje Kana - hiragana i katakana[edytuj]

Romanizacja[edytuj]

Rōmaji (ロ ー マ 字) to system zapisu języka japońskiego korzystający jedynie z liter alfabetu łacińskiego (Rōma oznacza Rzym/rzymski a ji - znak/znaki). Nie jest zbyt popularny w samej Japonii, stosuje się go głównie w materiałach dla cudzoziemców.

Alfabet łaciński został przedstawiony w Japonii w okresie Muromachi, około roku 1542, kiedy to portugalscy kupcy oraz jezuici przybyli na Kyūshū.

Systemy zapisu rōmaji[edytuj]

Nie ma jednego powszechnie obowiązującego systemu zapisu rōmaji. Najpopularniejsze to: Hepburn, Kunrei oraz Nihon. Zmodyfikowany system Hepburna to obecnie najbardziej popularny sposób zapisu znaków japońskich.

System Hepburna[edytuj]

 • W języku japońskim: ヘボン式 (hebon shiki) oraz 平文式 (heibun shiki)

Nazwa tego systemu pochodzi od amerykańskiego misjonarza dra Jamesa Curtisa Hepburna (1815-1911). W roku 1867 stworzył on pierwszy słownik japońsko-angielski (和英語林集成 waei gorin shūsei), a sam system zapisu zaadoptował i spopularyzował po publikacji trzeciej edycji słownika.

Omawiany system lub jego zmodyfikowana wersja, są najbardziej rozpowszechnionymi systemami zapisu rōmaji. System ten, z niewielkimi różnicami, używany jest przez większość niejapońskich rządów, szkół i studentów oraz przez główne japońskie korporacje, jak Japan Rail. Systemu tego używa się także przy wprowadzaniu tekstu japońskiego (z użyciem kana i kanji) w komputerach.

System Nihon[edytuj]

 • W języku japońskim: 日本式 (nihon shiki)

System ten został opracowany przez dra Tanakadate Aikitsu (田中館愛橘) (1856-1952) w 1881 roku. Jest to zmodyfikowana wersja systemu Hepburna. Dużą popularnością cieszyła się w latach 30. XX wieku.

Uwaga: Podobnie jak chińskie i koreańskie, także japońskie nazwiska podaje się zawsze w kolejności: nazwisko imię. Tanakadate jest więc nazwiskiem a Aikitsu imieniem.

System Kunrei[edytuj]

 • W języku japońskim: 訓令式 (kunrei shiki)

System ten został opracowany przez rząd japoński w 1937 roku, zmodyfikowany zaś w 1957. Jest on modyfikacją systemu Nihon stworzoną w celu zmodernizowania i ujednolicenia używania rōmaji w Japonii.

Japońskie dzieci uczą się w pierwszej kolejności systemu Kunrei a następnie systemu Hepburna. Uważa się, że Kunrei-shiki lepiej odwzorowuje zapis kan, jest jednak mniej intuicyjny w wymowie dla obcokrajowców, szczególnie anglojęzycznych (na przykład sylaba し wymawiana jako shi, w zapisie kunrei-shiki: si (zapis zbliżony do polskiej wymowy) natomiast Hepburna: shi).

Przykładowe różnice w zapisie w poszczególnych systemach[edytuj]

System Przykład (だ段) Komentarz
Hebon-shiki da, ji, zu, de, do
 • Bazuje na wymowie japońskiej.
Nihon-shiki da, di, du, de, do
 • Wszystkie zaczynają się na literę: d, wprowadza to bardziej logiczną strukturę zapisu.
 • Zmodyfikowana wersja zapisu Hepburna.
Kunrei-shiki da, zi, zu, de, do
 • Zmodyfikowana wersja systemu Nihon.

Jak czytać rōmaji?[edytuj]

Wymowa języka japońskiego zbliżona jest do polskiego. Polacy mają najmniej problemów z japońską wymową, ponieważ nie ma w języku japońskim zgłosek, których nie byłoby w języku polskim.

Wyjątki stanowią:
za - czytaj: 'dza' jak w kukurydza
zu lub du - czytaj: 'dzu'
ze - czytaj: 'dze'
zo - czytaj: 'dzo' jak w bardzo
ji lub di - czytaj: 'dzi' jak w dziwak
ja - czytaj: 'dzia' jak w działka
ju - czytaj: 'dziu' jak w dziura
jo - czytaj: 'dzio' jak w dzionek
ya - czytaj: 'ja' jak w jama
yu - czytaj: 'ju' jak w jutro
yo - czytaj: 'jo' jak w jogurt
hu lub fu - czytaj: 'fu' jak w fujarka
wa - czytaj: 'ła' jak w łata
wo - czytaj: 'o' jak w okno
su - na końcu wyrazu czytaj jako: 's'
n - przed 'p' ,'b' i 'm' czytaj: 'm'

Podwojone spółgłoski czyta się jako spółgłoskę z przydechem, jak w polskich słowach 'oddać', 'miękko'.

Podwojone samogłoski (np. 'oo' , 'aa', 'ee', 'uu' pisane również jako 'ō', 'ā', 'ē', 'ū') lub kombinację samogłosek z 'u' (np. 'ou' pisane również jako 'ō') czyta się jako samogłoskę z iloczasem (wydłużonym czasem trwania), jak w słowach 'koordynacja', 'samoopalacz'.

Przykłady[edytuj]

watashi - czytaj: 'łatasi' lub 'łataś'
desu - czytaj: 'des'
sushi - czytaj: 'susi' lub 'suś'
kenpō - czytaj: 'kempoo'
jōyō - czytaj: 'dzioojoo'
Fuji - czytaj: 'fudzi'
Hiroshima - czytaj: 'hirosima'
Watashi-wa Pōrando-jin desu (Jestem Polakiem) - czytaj: "łatasiła poorandodzin des"
Yappari, Nihongo-ga mada jōzu dewa arimasen (Jak się można spodziewać, japoński nie jest jeszcze moją mocną stroną) - czytaj: "jappari, nihongoga mada dzioodzu deła arimasen"Wymowa[edytuj]

Japońska wymowa jest bardzo prosta, nieznacznie tylko różniąca się od wymowy języka polskiego. Przedstawione zostaną najpierw samogłoski, następnie spółgłoski, później pokażemy jak składają się one na dźwięki sylab.

Samogłoski[edytuj]

W języku japońskim jest tylko pięć samogłosek: a, i, u, e, o.

Samogłoska Przybliżony dźwięk Uwagi
a mama  
i kino  
u but nie powinno się zaokrąglać ust przy wymowie tej samogłoski
e beret  
o morze  

Spółgłoski[edytuj]

W języku japońskim jest 14 spółgłosek: k, s, t, n, h, m, y, r, w, g, z, d, b, p.

Normalnie Dźwięcznie Zwarty wybuchowy
k g  
s z  
t d  
n    
h b p
m    
y    
r    
w    

"Normalna spółgłoska" może przejść w "dźwięczną" lub "zwartą" spółgłoskę. Reprezentowane to jest poprzez znaki diakrytyczne umieszczone przy znaku (kreseczki lub kółeczko).

Złożenia[edytuj]

Składając samogłoski ze spółgłoskami otrzymujemy dźwięk sylabiczny (mora). Niektóre mory (zaznaczone kursywą) mają nieznacznie zmodyfikowany dźwięk.

Normalnie   Dźwięcznie   Zwarcie wybuchowo
  a i u e o   a i u e o   a i u e o
  a i u e o    
k ka ki ku ke ko g ga gi gu ge go
s sa shi su se so z za ji zu ze zo
t ta chi tsu te to d da ji zu de do
n na ni nu ne no  
h ha hi fu he ho b ba bi bu be bo p pa pi pu pe po
m ma mi mu me mo    
y ya - yu - yo
r ra ri ru re ro
w wa - - - wo
n n  

W pierwszej tabeli wymieniono wszystkie sylaby normalne, w kolejnych są odpowiednio udźwięcznione w ostatniej "zwarte wybuchowe" (tylko jedna spółgłoska - p). Zapisane kaną sylaby z tabel drugiej i trzeciej wyglądają tylko trochę inaczej niż odpowiadające im dźwięki z tabeli pierwszej.

Różnice w wymowie[edytuj]

Kilka spółgłosek różni się wymową w języku japońskim i polskim:

Mora Przybliżony dźwięk Uwagi
g g gruz, zong
sh ś siniak, siano
ch ć cisza, ciastko
j dzik, dziadek
ts c cukier
z dz rdza
f f (h) wymów to wydmuchując powietrze pomiędzy wargami, a nie pomiędzy wargami a zębami.
r r (l) dźwięk pośredni pomiędzy r a l.
n(i) ń(i) n przed i, jak w nic, nie dotyczy zapisu n'i

Spółgłoski nie mogą nigdy kończyć sylaby (wyjątkiem są podwójne spółgłoski i n).

Poniżej zawarto różnice w zapisie kilku spółgłosek:

 • zamiast "si" jest "shi"
 • zamiast "ti" jest "chi"
 • zamiast "tu" jest "tsu"
 • zamiast "zi" i "di" jest "ji"
 • zamiast "du" jest "zu"
 • zamiast "hu" jest "fu"

Środkowe y[edytuj]

Kolumna -i (ki, gi, shi, ji, chi, ni, hi, bi, pi, mi, ri) może być łączona z wierszem y- (ya, yu, yo):

Normalnie   Dźwięcznie   Zwarcie wybuchowo
  ya yu yo   ya yu yo   ya yu yo
ki kya kyu kyo gi gya gyu gyo  
shi sha shu sho ji ja ju jo
chi cha chu cho ji ja ju jo
ni nya nyu nyo  
hi hya hyu hyo bi bya byu byo pi pya pyu pyo
mi mya myu myo    
ri rya ryu ryo

Powinno się je wymawiać jako jedną morę (każdy dźwięk w języku japońskim ma taką samą długość).

Przedłużone samogłoski[edytuj]

Kiedy dwie samogłoski występują obok siebie, następuje przedłużenie dźwięku. Tak zapisuje się te dźwięki:

aa, ii, uu, ee, oo

(W zapisie Hebon-shiki, zapisuje się je jako: ā, ī, ū, ē, ō).

Bardzo często spotyka się zapis: "ei" oraz "ou" do przedłużenia dźwięku e oraz o. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to regułą. Na przykład, arigatou wymawiamy jako arigatō, podczas gdy sensei sensē.

arigatou a-ri-ga-to-o  Dziękuję
sensei se-n-se-e   Nauczyciel

-n[edytuj]

Jeżeli "n" nie poprzedza żadnej samogłoski albo litery "y", wtedy jest określany jako "specjalny dźwięk". Na przykład:

 • san "trzy"
 • Nihon "Japonia"
 • shinbun "gazeta"
 • sensei "nauczyciel"
 • ten "cesarz"

To /-n/ nazywa się sylabą nosową.

Wymowa /-n/ zmienia się w zależności od następnego dźwięku. Może brzmieć jak "m", "n" lub "ng".

Przybliżony dźwięk Następna spółgłoska Uwaga
n d, t
m b, p shinbun → shimbun

Czasami po "n" w wyrazie występuje samogłoska lub "y" a nie jest to mora "n-". Wtedy zaznaczamy literę "n" apostrofem:

kin'en (ki-n-en) nie palić - kinen (ki-ne-n) prezent.
hon'ya - księgarnia, Ken’ichi - Ken’ichi (imię męskie)

Apostrof przekazuje informację, że wyraz należy odczytać jako kiNeN i hoNya, a nie kineN lub honya.

Sylaba kończąca się na /N/ jest dwukrotnie dłuższa.

Podwajanie spółgłosek[edytuj]

Cztery spółgłoski w języku japońskim, /p/, /t/, /k/, oraz /s/, można przedłużać. W tym przypadku wymawia się je z jedną morą więcej. Wstawiamy pauzę, która brzmi tak samo długo jak sylaba.

Na przykład:

jippun - dziesięć minut
chotto - troszkę
gakko - szkoła
kissaten - herbaciarnia

Nie wymawiaj spółgłoski dwa razy, wymów ją po prostu trochę dłużej. Podobnie w języku polskim wymawiamy słowa: "lekko", "miękko" itp.

Mora[edytuj]

Każde japońskie słowo złożone jest z jednej lub kilku mór. Słowo złożone z dwóch mór powinno brzmieć dwukrotnie dłużej niż słowo z pojedynczą morą. Słowo z sześcioma morami powinno brzmieć trzykrotnie dłużej niż słowo z dwoma morami. Każda mora trwa jednakową ilość czasu.

Poniższe składają się z jednej mory:

 • pojedyncza samogłoska
 • spółgłoska i samogłoska
 • spółgłoska, -y-, i samogłoska
 • /N/
 • podwojona spółgłoska (na przykład: "kata" składa się z 2 mora, "katta" z 3)
 • druga połowa długiej samogłoski (podwójnej samogłoski) - tak więc wszystkie sylaby długiej samogłoski zajmują 2 mory.

Dla każdej mory w języku japońskim istnieje znak kana. Złożone sylaby zapisywane są dwoma znakami kana. Mora nigdy nie kończy się spółgłoską.

Intonacja (akcent tonowy)[edytuj]

Każda mora w języku japońskim może być wymówiona z tonem wysokim lub niskim. Akcent tonowy umożliwia rozróżnienie różnych wyrazów zapisywanych tymi samymi kanami. Na przykład (pogrubiono wysoki ton):

ima - "teraz" ima - "pokój gościnny"

Mimo tego Japończycy zrozumieją o co chodzi z kontekstu zdania, nawet jeżeli nie uwzględnimy odpowiedniego tonu.

Kilka przykładów:

zero - nisko WYSOKO WYSOKO WYSOKO WYSOKO WYSOKO ...

kodomo - "dziecko"
watashi - "ja"
tomodachi - "przyjaciel"
zasshi - "magazyn"

jeden - WYSOKO nisko nisko nisko nisko nisko ...

jisho - "słownik"
chuugoku - "Chiny"
nani - "co?"
hashi - "pałeczki"

dwa - nisko WYSOKO nisko nisko nisko nisko ...

akai - "czerwony"
kokoro - "serce"
jitensha - "rower"
purezento - "prezent"

trzy - nisko WYSOKO WYSOKO nisko nisko nisko ...

sensei - "nauczyciel"
gakkou - "szkoła"
ookii - "duży"
takusan - "wiele"

cztery - nisko WYSOKO WYSOKO WYSOKO nisko nisko ...

atarashii - "nowy"
utsukushii - "piękny"
otouto - "młodszy brat"
panfuretto - "pamflet"

i tak dalej.

Zwróć uwagę na otouto (4) i tomodachi (0). Wyglądają one jakby miały tę samą strukturę. Różnica jest bardziej widoczna jeżeli doda się np. partykułę -wa. Wtedy tony wyglądają następująco: otoutowa oraz tomodachiwa.

Oddźwięcznienie[edytuj]

Niekiedy samogłoski "i" oraz "u" są "nieme". Dzieje się tak kiedy znajdują się pomiędzy bezdźwięcznymi spółgłoskami (k, s, sh, t, ch, h, f, b, p) lub na końcu słowa poprzedzone bezdźwięczną spółgłoską.

Przykłady:

des-     de-su      (jest)
tabemash-ta ta-be-ma-shi-ta (zjadł(em/am/a/liśmy/łyśmy itd.))
s-kiyaki   su-ki-ya-ki   (popularne japońskie jedzenie)

Więcej o nieregularnościach w wymowie japońskiej na stronie: Alternatywne FAQ grupy sci.lang.japan.Wprowadzenie[edytuj]

Wiele osób uważa, że japoński jest bardzo trudny ze względu na pisownię. Japońskie słowa mogą być zapisane na dwa sposoby. Pierwszy z nich to oryginalna, japońska pisownia wymawianych sylab (kana), drugi to ideograficzne znaki chińskie (kanji). かな (kana) reprezentuje wszystkie dźwięki w języku japońskim, 漢字 (かんじ kanji) idee lub znaczenie.

かな[edytuj]

Bardzo prosto można odczytać かな, ponieważ reprezentują one dźwięk.

Istnieją dwa sposoby zapisu かな:

 • ひらがな (hiragana)
 • かたかな (katakana)

ひらがな jest często używana do zapisu japońskich słów. かたかな często jest wykorzystywana przy słowach obcych, lub do wyrażania emocji.

漢字[edytuj]

Inna sprawa to 漢字. Każde z nich to ideogram reprezentujący sobą jakieś znaczenie, koncept aniżeli słowo. Posiada więcej niż jeden sposób wymowy w zależności od znaczenia jakie przyjmuje w zdaniu. Te odmienne wymowy każdego z 漢字 nazywamy "odczytaniami".

漢字 posiada zwykle dwa odczytania:

 • 音読み (おんよみ on'yomi)
 • 訓読み (くんよみ kun'yomi)

Odczytanie 音読み to przybliżenie chińskiej wymowy znaku. Ponieważ japoński system wymowy jest kompletnie różny od chińskiego, wobec tego to odczytanie może być kompletnie różne od chińskiego oryginału, pod względem wymowy, znaczenie pozostaje (w większości przypadków) takie samo. Odczytanie 訓読み to japońska wymowa znaku 漢字.Hiragana[edytuj]

Hiragana (平仮名; ひらがな) początkowo została stworzona dla kobiet do zapisu dźwięków japońskich, stąd też inna nazwa tego systemu zapisu to: onnade (女手 pismo kobiece). Jednakże dziś ten system służy głównie do zapisu słów japońskich.

Hiragana jest używana głównie do:

 • Morfemów gramatycznych
 • Okurigana, czyli (zazwyczaj) odmiennych końcówek japońskich słów
 • Zapisywania japońskich słów, które nie mają własnych kanji, albo które są używane na tyle rzadko, że ich kanji jest nieznane przeciętnemu Japończykowi.
 • Małe hiragana nad znakami kanji (tzw. furigana) jest używane do zapisu ich wymowy. Spotykane głównie z rzadziej używanymi kanji.
 • Czasem używana zamiast kanji - głównie w materiałach przeznaczonych dla dzieci i obcokrajowców.

Tabela hiragana[edytuj]

Bazowa kana ....   Rozszerzenie ゛oraz ゜
  a i u e o   a i u e o
    - - - - -
k g
s z
t d
n  
h b
  p
m

* zi (ji) -zu (zu) - di (ji) - du (zu)

y - -
r  
w - - -
n  
* si (shi) - ti (chi) - tu (tsu) - hu (fu)

Notka: Samogłoski wymawiamy podobnie jak w języku polskim:

 • a = a w mama
 • i = i w kino
 • u = u w ucho
 • e = e w beret
 • o = o w nos

W powyższej tabeli, jeżeli podano dwa zapisy romaji, pierwsze jest w konwencji Hepburna drugie w Kunrei.

Złożone sylaby[edytuj]

きゃ=kya きゅ=kyu きょ=kyo
ぎゃ=gya ぎゅ=gyu ぎょ=gyo
しゃ=sha/sya しゅ=shu/syu しょ=sho/syo
じゃ=ja/zya じゅ=ju/zyu じょ=jo/zyo
ちゃ=cha/tya ちゅ=chu/tyu ちょ=cho/tyo
にゃ=nya にゅ=nyu にょ=nyo
ひゃ=hya ひゅ=hyu ひょ=hyo
びゃ=bya びゅ=byu びょ=byo
ぴゃ=pya ぴゅ=pyu ぴょ=pyo
みゃ=mya みゅ=myu みょ=myo
りゃ=rya りゅ=ryu りょ=ryo

Mały znak tsu (っ), który jest używany do podwajania sylab, dzięki czemu dźwięk ulega wydłużeniu (dokładnie dwukrotnie) jak k w polskim lekko. W zapisie romaji zamiast małego tsu zapisuje się podwojoną literę. Dla przykładu, miasto Sapporo, zapisuje się hiraganą: さっぽろ a wersję romaji: Sapporo.

Ważne: Małe tsu nie może zostać użyte do podwajania sylab zaczynających się na m i n. Na przykład:

 • おっな nie ma takiego słowa; za to:
 • おんな odczytujemy onna co oznacza "kobieta".

Kana ん n nie może stać nigdy na początku słowa. Ten fakt jest wykorzystywany w popularnej grze shiritori. Praktycznie istnieje taka możliwość zastosowania tej litery na początku słowa, ale dotyczy to tylko nielicznych słów pochodzenia zagranicznego.

Znaki niestandardowe[edytuj]

Standard Unicode zawiera kilka znaków, które nie występują w nowych zestawach znaków hiragany. Są to: ゑ we, ゐ wi, ゔ vu (mogą nie wyświetlać się w niektórych przeglądarkach!). Znaki we oraz wi wyszły już z użycia, natomiast kana vu jest stosunkowo nowym znakiem, wymawianym jako bwu, zbliżone do dźwięku v w języku angielskim.

Udźwięcznianie sylab[edytuj]

Symbol ゛(dakuten - 濁点) - dwie kreseczki w prawym górnym rogu udźwięczniają sylabę, tzn. zamieniają k na g, s na z itd. Wyjątek to kreseczki nad sylabami zaczynającymi się na h, które zmienia się wtedy w b

Przykład:

か → が た → だ さ → ざ は → ば
kg td sz hb

Symbol ゜ (handakuten - 半濁点) - kółeczko w prawym górnym rogu, zmienia h na p.

Przykład:

は → ぱ
hp

Historyczne wyprowadzenie hiragany od znaków kanji[edytuj]

  a i u e o
  安 – 以 – 宇 – 衣 – 於 –
k 加 – 幾 – 久 – 計 – 己 –
s 左 – 之 – 寸 – 世 – 曽 –
t 太 – 知 – 川 – 天 – 止 –
n 奈 – 仁 – 奴 – 祢 – 乃 –
h 波 – 比 – 不 – 部 – 保 –
m 末 – 美 – 武 – 女 – 毛 –
y 也 –   由 –   与 –
r 良 – 利 – 留 – 礼 – 呂 –
w 和 – –わ       遠 –

Uwagi[edytuj]

 1. Jeżeli chcesz zapisać japońskie nazwisko, pamiętaj, że musisz zachować oryginalną pisownię lub wymowę japońską, a nie jej odpowiednik angielski, czy polski. Obcojęzyczne wersje nazw japońskich są często technicznie niepoprawne. Dla przykładu: słyszymy Keiichiro, natomiast poprawnie zapisana wersja kana to: けいいちろう ke-i-i-ti-ro-u (z dodatkowym う u na końcu, przedłużającym dźwięk o). Podobnie w wyrazie Tokyo: とうきょう to-u-kyo-u.
 2. Przy romanizacji w stylu Kunrei oraz czasami Hepburna, do podkreślenia przedłużenia dźwięku dla sylab (a, o, u, e) używa się znaku - (lub czasami ^) na górze litery.Hiragana - Lekcja 1[edytuj]

W tej lekcji poznasz pierwsze pięć znaków hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

A [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie a.
Dźwięk:

I [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie i.

U [edytuj]
Wymawiaj jak polskie u. Staraj się nie zaokrąglać ust przy wymowie tego dźwięku.

E [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie e.

O [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie o.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- brzuch
- obraz
いい - dobrze, dobry
うえ - góra, na górze
おい - siostrzeniec, bratanek
おう - król
あい - miłość
あお - niebieski
いえ - dom
いいえ - nie
おおい - wiele
いう - powiedzieć
あう - spotkaćHiragana - Lekcja 2[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

KA, GA か, が[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ka, ga.

KI, GI き, ぎ[edytuj]
Wymawiamy ki, gi.

KU, GU く, ぐ[edytuj]
Wymawiaj jak polskie ku, gu.

KE, GE け, げ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ke, ge.

KO, GO こ, ご[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ko, go.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- komar
- drzewo
- dziewięć
- dziecko
かい - muszla
いか - kałamarnica
きく - słyszeć, słuchać
かき - ostryga
おおきい - duży
けいかく - plan
こうこう - szkoła średnia
あかい - czerwony
いけ - staw
こえ - głos
おか - wzgórze
えかき - malarz
あき - jesień
かう - kupować
- ale
- niski poziom
- pięć; słowo
えいが - film
かぎ - klucz
かぐ - mebel, meble
かげ - cień
あご - szczęka
がいこく - obcy kraj
ごあい - warunek
げき - dramat, sztuka
ごご - popołudnieHiragana - Lekcja 3[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

SA, ZA さ, ざ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie sa, dza (lub za).

SHI, JI し, じ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie śi, dźi.

SU, ZU す, ず[edytuj]
Wymawiaj jak polskie su, dzu (lub zu).

SE, ZE せ, ぜ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie se, dze (lub ze).

SO, ZO そ, ぞ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie so, dzo (lub zo).

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- cztery
かさ - parasol
しか - jeleń
しお - sól
うし - krowa
さけ - sake (alkohol)
さい - nosorożec
せかい - świat
けしき - widok, sceneria
あし - noga (nogi), stopa (stopy)
いす - krzesło
あそこ - tam
すこし - mało
- litera, znak
- grafika, rysunek
かじ - ogień
かず - liczba
かぜ - wiatr
ぞう - słoń
しざい - materiał
あじ - smak
ずしき - diagram, wykres
かぞく - rodzinaHiragana - Lekcja 4[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

TA, DA た, だ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ta, da.

CHI, DI ち, ぢ[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ći, dźi.

TSU, DU つ, づ[edytuj]
Wymawiaj jak polskie tsu (lub cu), dzu.

TE, DE て, で[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie te, de.

TO, DO と, ど[edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie to, do.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- krew
- ręka, ruch (w grze planszowej)
- i
かた - ramię
した - język; poniżej, dno
いち - jeden
かたち - kształt
くつ - but/buty
たつ - smok
てつ - żelazo
いとこ - kuzyn
とけい - zegarek
とし - miasto
こち - twarz
つくえ - biurko
つち - ziemia, gleba
あした - jutro
たかい - drogi, wysoki
せいと - uczeń, student
ちいさい - mały
おとこ - mężczyzna
つづき - dalszy ciąg, rwanie
でぐち - wyjście
かど - róg
だいがく - uniwersytet
うで - ręka
どうぐ - narzędzie
ざっし - magazyn, czasopismoHiragana - Lekcja 5[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

NA [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie na.

NI [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ni.

NU [edytuj]
Wymawiaj jak polskie nu.

NE [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie ne.

NO [edytuj]
Wymawiamy identycznie jak polskie no.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- dwa
- cena
- należeć do
かない - żona
なさけ - sympatia, współczucie
にし - zachód
しぬ - umrzeć
いぬ - pies
ねこ - kot
おかね - pieniądze
のう - mózg, umysł
その - ogród, park
なつ - lato
あなた - ty
くに - państwo
つの - róg
ねうち - wartość, cena
なな - siedem
におい - zapach
なし - gruszka
にじ - tęcza
おに - ogr, demon, diabeł, troll
さかな - rybaHiragana - Lekcja 6[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Natomiast dodając kółeczko, otrzymujemy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

HA, BA, PA は, ば, ぱ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ha, ba, pa.

HI, BI, PI ひ, び, ぴ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie hi, bi, pi.

FU, BU, PU ふ, ぶ, ぷ[edytuj]Wymawiaj jak polskie fu, bu, pu.

HE, BE, PE へ, べ, ぺ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie he, be, pe.

HO, BO, PO ほ, ぼ, ぽ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ho, bo, po.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- ogień
- żagiel
はな - kwiat; nos
ひと - osoba, człowiek
ふね - statek
へいし - żołnierz
ほし - gwiazda
ふかい - głęboki
ひこうき - samolot
ふとい - gruby
ほうこく - raport
はと - gołąb
はた - flaga
ふた - pokrywa
ふえ - flet
へい - płot
はし - most
しばふ - trawnik
ぶどう - winogrono
かべ - ściana
ぼうし - kapelusz
たばこ - papieros
へび - wąż
ぶた - świnia
べっそう - willa
しんぶん - gazeta
はっぱ - liść
きっぷ - bilet
がっぺい - połączenie
しっぽ - ogon
かっぱつ - aktywny
ざっぴ - wydatki
てっぺん - szczyt
てっぽう - brońHiragana - Lekcja 7[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

MA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ma.

MI [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mi.

MU [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mu.

ME [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie me.

MO [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mo.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- owoc, nasienie, orzech
- oko
- także
にもつ - bagaż
うま - koń
うみ - ocean, morze
かみ - papier
いま - teraz
むかし - dawne czasy
こめ - ryż
はさみ - nożyczki, nożyce
のみもの - napój
なまえ - nazwa, imię, nazwisko
もくてき - cel
かみのけ - włosy
むし - owad
かめ - żółw
まいあさ - co rano
まえ - przód, front
あみ - sieć
むめい - nieznany
もくせい - JowiszHiragana - Lekcja 8[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne trzy znaki hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

YA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ja.

YU [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ju.

YO [edytuj]Wymawiaj jak polskie jo.


Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- i, lub
- gorąca woda
- noc, świat
やすい - tani
せきゆ - benzyna, paliwo
やおや - warzywniak, osoba sprzedająca w warzywniaku
ふゆ - zima
ゆうき - odwaga
やま - góra
ゆき - śnieg
やみよ - ciemna noc
ようこそ - witaj
へや - pokój
やくそく - przysięga
ゆめ - sen
よあけ - świt, brzask
よてい - plan, rozkładHiragana - Lekcja 9[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

RA [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ra a la.

RI [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ri a li.

RU [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ru a lu.

RE [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim re a le.

RO [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ro a lo.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
あたらし - nowy
ひらく - otwarty
はり - igła
しろ - biały
これ - to
もり - las
かるい - lekki
ひろい - szeroki, obszerny
となり - sąsiedztwo, pobliże
さくら - wiśnia, kwiat wiśni
くすり - lekarstwo
かえる - żaba
れきし - historia
ろうそく - świeca
からす - kruk
りえき - zysk, korzyść, interes
くるま - samochód
れつ - rząd, szereg
ろうか - korytarzHiragana - Lekcja 10[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne trzy znaki hiragany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

WA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ła.

WO [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ło (lub o). Sylaba głównie stosowana jako partykuła o.

N [edytuj]
Wymawiaj jak polskie krótkie n.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
- koło, kółko
わたし - ja
わかる - móc rozumieć
かわいい - uroczy
てんき - pogoda
うんてん - jazda, kierowanie
おんな - kobieta
こうえん - park
けんか - kłótnia, awantura
にほん - Japonia
こんばん - wieczór
さんかく - trójkąt
せんせい - nauczyciel
かめん - maska
ふんすい - fontanna
わに - krokodyl
わかい - młody
かわ - rzeka
わるい - zły
いちまん - dziesięć tysięcy
よん - cztery


Ćwiczenia - Hiragana (znaki)[edytuj]

Lekcja pierwsza[edytuj]

Zapisz hiraganą:


A ___

I ___

U ___

E ___

O ___

AIU ___

IOUA ___

EIAEO ___

OIA ___


Zapisz w rōmaji:


あいおうあ

えいあおい

ういえおあ

Lekcja druga[edytuj]

Zapisz hiraganą:


KA ___

KI ___

KU ___

KE ___

KO ___

GA ___

GI ___

GU ___

GE ___

GO ___

GA I KI E KU ___

KI A GO U GU KA O ___

KE E I GI KA E GE KO ___

KO O KI A GA ___


Zapisz w rōmaji:


げ ___

ご ___

き ___

か ___

ぐ ___

ぎ ___

こ ___

く ___

け ___

が ___

がこきいあ ___

くけえこう ___

ぎおかけく ___

げうこぐえ ___

ごかいうか ___


Lekcja trzecia[edytuj]

Zapisz hiraganą:


SU ___

SA ___

SO ___

SHI ___

SE ___

ZU ___

ZA ___

ZO ___

JI ___

ZE ___

SA JI ZU ___

ZO SHI ZE ___

SU KI GO U ___

U GU ZE SO ___

E I GA ___


Zapisz w rōmaji:


ぜ ___

し ___

ず ___

じ ___

ざ ___

す ___

ぞ ___

さ ___

そ ___

せ ___

ざぎすぞけ ___

がおしぜこ ___

あぞくせさ ___

いずしこえ ___

がぜそうか ___

えじさおず ___


Lekcja czwarta[edytuj]

Zapisz hiraganą:


TA ___

TSU ___

TO ___

CHI ___

TE ___

DA ___

DU ___

DO ___

DI ___

DE ___

TA DO DI ___

CHI ZU DE ___

DO DA TSU ___

KA DO A SU ___

ZO SHI GA U ___

TE KU SU TO ___


Zapisz w rōmaji:


つ ___

ぢ ___

た ___

ど ___

で ___

ち ___

だ ___

と ___

づ ___

て ___

たつそあし ___

いさぢとが ___

えでずげだ ___

ぢづえおで ___

せごたとう ___

さつこおて ___

Lekcja piąta[edytuj]

Zapisz hiraganą:


NA ___

NU ___

NI ___

NO ___

NE ___

NA NI NE ___

NU NO NU ___

KA TA NA ___

NI GI U KU ___

SA DA E JI ___

ZU A O TO ___


Zapisz w rōmaji:


ぬ ___

に ___

の ___

な ___

ね ___

のにがちぬ ___

ねうなのす ___

につげなと ___

おざねぬあ ___

なのぐてね ___

だにきぬぞ ___


Lekcja szósta[edytuj]

Zapisz hiraganą:


BU ___

PI ___

BO ___

PU ___

HE ___

PA ___

HI ___

HO ___

PE ___

BA ___

BU PA FU ___

HA PO PE BA ___

BI HA HO ___

TA PA SU ___

TSU JI ZU ___

KA O ZA BA TO ___


Zapisz w rōmaji:


ひ ___

ぼ ___

ぱ ___

ぷ ___

へ ___

ぽ ___

は ___

ふ ___

ぴ ___

ぺ ___

ば ___

ぶ ___

ほ ___

べ ___

び ___

ひばこいべ ___

ぴせちなぽ ___

ねぼげぶぺ ___

にふしほぱ ___

とのへぷび ___

はぬでざぽ ___

Lekcja siódma[edytuj]

Zapisz hiraganą:


MU ___

MO ___

MI ___

MA ___

ME ___

MA U SU MO ME E ___

ME DA GI MI FU ___

MI HE MO SHI MA DO ___

FU MI DE NU MA GE ___

ME NO NE MO NA MI ___

MU SE ME MI GI MO ___


Zapisz w rōmaji:


ま ___

ね ___

も ___

む ___

み ___

あみもすめ ___

うまぴむえ ___

おまぶもが ___

ぱみめほむ ___

へもづみぎ ___

めまだむぐ ___


Lekcja ósma[edytuj]

Zapisz hiraganą:

YA ___

YO ___

YU ___

ZA YO GI YA MYU ___

O GO YA FU YO ___

HI YU GA DO BYA ___

GU YO DYA TA YU ___

YU KI ZA NYO BI ___

SA YU DO BA YO ___


Zapisz w rōmaji:


ゆ ___

や ___

よ ___

やにぶよゆ ___

すきゃよごぱ ___

みゆびょもど ___

やひゅめあよ ___

ねやちゅいむ ___

ゆしょぴゃで ___


Lekcja dziewiąta[edytuj]

Zapisz hiraganą:


RE ___

RA ___

RU ___

RO ___

RI ___

NA HO RI DO RA ___

RYA MU RO RE DA ___

KYA RI I RU CHI ___

RE PA YO RU N ___

RA N DO RO RU ___

RO TSU RA GO RU ___


Zapisz w rōmaji:


れ ___

る ___

ら ___

り ___

ろ ___

まりすれど ___

らやろのる ___

りゅぬろごれ ___

ぺらもるよ ___

りょづろぼれ ___

るめらぜり ___


Lekcja dziesiąta[edytuj]

Zapisz hiraganą:


N ___

WA ___

WO ___

N SO WA WO GO ___

WA O RO DA WO ___

RI N GA A WA SO ___

ZO WA MU WO GA N ___

WO N CHI ZU WA NA ___


Zapisz w rōmaji:


ん ___

わ ___

を ___

んらぷごわ ___

ぐをんきゃわ ___

をむれよん ___

るわうをぼ ___

んばろをぜ ___

わんづやり ___

Ćwiczenia - Hiragana (słownictwo)[edytuj]

Lekcja pierwsza[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


おう -

え -

おおい -

いえ -

うえ -

おい -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


dobrze, dobry -

powiedzieć -

niebieski -

brzuch -

miłość -

nie -

Lekcja druga[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


ごあい -

こおこお -

いか -

がいこく -

きく -

げ -

く -

が -

かき -

かぐ -

けいかく -

あご -

えかき -

げき -

えいが -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


kupować -

staw -

cień -

dziecko -

wzgórze -

popołudnie -

drzewo -

głos -

pięć -

komar -

czerwony -

duży -

klucz -

muszla -

jesień -

Lekcja trzecia[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


あじ -

あし -

しざい -

しお -

あそこ -

かぜ-

さけ -

けしき -

ず -

かず -

じ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


diagram, wykres -

ogień -

krowa -

świat -

parasol -

mało -

cztery -

krzesło -

słoń -

rodzina -

jeleń -

nosorożec -


Lekcja czwarta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


つち -

うで -

くつ -

と -

でぐち -

かたち -

て -

つづき -

した -

こち -

だいがく -

とけい -

たかい -

おとこ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


miasto -

róg -

magazyn -

żelazo -

ramię -

narzędzie -

smok -

krew -

uczeń, student -

biurko -

jeden -

jutro -

kuzyn -

mały -


Lekcja piąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


つの -

なつ -

おに -

くに -

ね -

その -

なさけ -

なし -

の -

おかね -

しぬ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


zapach -

ty -

żona -

ryba -

kot -

dwa -

tęcza -

wartość, cena -

pies -

mózg, umysł -

siedem -

zachód -


Lekcja szósta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


へい -

ほうこく -

ほ -

かべ -

はな -

へいし -

ひ -

てっぺん -

ひと -

たばう -

ふかい -

しんぶん -

ふた -

べっそう -

がっぺい -

ぶどう -

かっぱつ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


most -

flaga -

gruby -

statek -

ogon -

kapelusz -

gołąb -

świnia -

samolot -

gwiazda -

wydatki -

broń -

trawnik -

flet -

wąż -

bilet -

liść -


Lekcja siódma[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


もくてき -

み -

むめい -

むし -

うみ -

も -

まいあさ -

むかし -

なまえ -

はさみ -

まえ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


włosy -

Jowisz -

teraz -

oko -

papier -

bagaż -

napój -

żółw -

ryż -

sieć -

koń -


Lekcja ósma[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


よてい -

ゆうき -

ゆ -

やすい -

へや -

よあけ -

やおや -

やくそく -

やみよ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


witaj -

góra -

sen -

i, lub -

noc, świat -

zima -

śnieg -

benzyna, paliwo -


Lekcja dziewiąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


かるい -

ひらく -

さくら -

しろ -

かえる -

もり -

くるま -

ろうそく -

れつ -

からす -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


sąsiedztwo, pobliże -

zysk, korzyść, interes -

nowy -

to -

igła -

historia -

lekarstwo -

korytarz -

szeroki, obszerny -


Lekcja dziesiąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


いちまん -

こうえん -

さんかく -

わ -

ふんすい -

わかる -

わに -

てんき -

こんばん -

かわ -

うんてん -


Przetłumacz podane słowa na japoński (hiragana):


Japonia -

kobieta -

maska -

zły -

ja -

nauczyciel -

młody -

uroczy -

kłótnia, awantura -

cztery -


na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Katakana oraz http://en.wikibooks.org/wiki/Japanese:Katakana

Katakana[edytuj]

Katakana (かたかな,カタカナ,片仮名) to jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Znaki tego pisma otrzymano z uproszczenia niektórych kanji (chińskich znaków). W dawnych czasach katakana była używana głównie przez mężczyzn. Obecnie używa się tego zapisu głównie do:

 • Nazw własnych, szczególnie pochodzenia obcego. Nazwy japońskie mają często własne kanji, a jeśli nie mają używa się raczej hiragana.
 • Zapożyczeń z języków zachodnich. Kilka bardzo starych zapożyczeń - z portugalskiego i holenderskiego - uzyskało własne kanji. Przykładem może być "biiru" czyli piwo, które ma kanji 麦酒. Nawet one jednak są dziś zapisywane raczej katakaną (ビール). Zapożyczenia z języka chińskiego zwykle zapisuje się odpowiednim znakiem chińskim.
 • Wyrazów dźwiękonaśladowczych

Udźwięcznianie sylab[edytuj]

Symbol ゛(dakuten - 濁点) - dwie kreseczki w prawym górnym rogu udźwięczniają sylabę, tzn. zamieniają k na g, s na z itd. Wyjątek to kreseczki nad sylabami zaczynającymi się na h, które zmienia się wtedy w b

Przykład:

カ → ガ タ → ダ サ → ザ ハ → バ
kg td sz hb

Symbol ゜ (handakuten - 半濁点) - kółeczko w prawym górnym rogu, zmienia h na p.

Przykład:

ハ → パ
hp

Samogłoski podwaja się stawiając po nich kreskę (symbol ー), chyba, że katakana jest czytaniem kanji, wtedy obowiązują zasady hiragany.

Tablica katakana[edytuj]

Bazowa kana ... Rozszerzenie ゛oraz ゜
  a i u e o   a i u e o
  v*3 ヴァ ヴィ ヴェ ヴォ
k g
s *1 z *2
t *1 *1 d *2 *2
n  
h *1 b
  p
m  
y - -
r
w - - -
n    

Notka: Samogłoski wymawiamy podobnie jak w języku polskim:

 • a = a w mama
 • i = i w kino
 • u = u w ucho
 • e = e w beret
 • o = o w nos

1: si (shi) - ti (chi) - tu (tsu) - hu (fu)

2: zi (ji) - zu (zu) - di (ji) - du (zu)

3: Wymawiamy jak dźwięk b.

Historyczne wyprowadzenie katakany od znaków kanji[edytuj]

  a i u e o
  阿 – 伊 – 宇 – 江 – 於 –
k 加 – 幾 – 久 – 介 – 己 –
s 散 – 之 – 須 – 世 – 曽 –
t 多 – 千 – 川 – 天 – 止 –
n 奈 – 二 – 奴 – 祢 – 乃 –
h 八 – 比 – 不 – 部 – 保 –
m 末 – 三 – 牟 – 女 – 毛 –
y 也 –   由 –   与 –
r 良 – 利 – 流 – 礼 – 呂 –
w 和 –       呼 –

Przykłady[edytuj]

 • アニメ anime
 • バイバイ bai bai - cześć [na pożegnanie] (ang. bye bye)
 • ファイル fuairu - plik (ang. file)
 • イメージ imeeji - obraz (ang. image)
 • インターネット intaanetto - Internet (ang. Internet)
 • レストラン resutoran - restauracja (ang. restaurant)
 • スマイル sumairu - uśmiech (ang. smile)
 • テレビ terebi - tv (ang. television)Katakana - Lekcja 1[edytuj]

W tej lekcji poznasz pierwsze pięć znaków katakany (かたかな): . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

A [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie a.
Dźwięk:

I [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie i.

U [edytuj]Wymawiaj jak polskie u. Staraj się nie zaokrąglać ust przy wymowie tego dźwięku.

E [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie e.

O [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie o.Katakana - Lekcja 2[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

KA, GA カ, ガ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ka, ga.

KI, GI キ, ギ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ki, gi.

KU, GU ク, グ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ku, gu.

KE, GE ケ, ゲ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ke, ge.

KO, GO コ, ゴ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ko, go.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich prowadzą do wikisłownika.
クッキー - ciastko (z ang. cookie)
キック - kopnięcie (z ang. kick)
コーク - cola (z ang. coke)
コケコッコー - kukuryku
ケーキ - ciasto (z ang. cake)Katakana - Lekcja 3[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

SA, ZA サ, ザ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie sa, dza (lub za).

SHI, JI シ, ジ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie śi, dźi.

SU, ZU ス, ズ[edytuj]Wymawiaj jak polskie su, dzu (lub zu).

SE, ZE セ, ゼ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie se, dze (lub ze).

SO, ZO ソ, ゾ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie so, dzo (lub zo).

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
スキー - narty (z ang. ski)
ケース - sprawa, przypadek, walizka (z ang. case)
ガス - gaz, paliwo (z ang. gas)
ソース - sos (z ang. sauce)
ソーセージ - kiełbasa (z ang. sausage)
ウイスキー - whisky
コース - kurs (z ang. course)Katakana - Lekcja 4[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

TA, DA タ, ダ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ta, da.

CHI, JI チ, ヂ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ći, dźi.

TSU, ZU ツ, ヅ[edytuj]Wymawiaj jak polskie tsu (lub cu), dzu.

TE, DE テ, デ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie te, de.

TO, DO ト, ド[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie to, do.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
テキスト - podręcznik (z ang. textbook)
チーズ - ser (z ang. cheese)
タクシー - taksówka (z ang. taxi)
ドア - drzwi (z ang. door)
ステーキ - stek (z ang. steak)
デザート - deser (z ang. dessert)Katakana - Lekcja 5[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

NA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie na.

NI [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ni.

NU [edytuj]Wymawiaj jak polskie nu.

NE [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ne.

NO [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie no.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
テニス - tenis (z ang. tennis)
ノート - notatnik (z ang. notebook)
ネクタイ - krawat (z ang. necktie)Katakana - Lekcja 6[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Dodając dwie kreseczki (znaki だくてん) do tych znaków otrzymamy: . Natomiast dodając kółeczko, otrzymujemy: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

HA, BA, PA ハ, バ, パ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ha, ba, pa.

HI, BI, PI ヒ, ビ, ピ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie hi, bi, pi.

FU, BU, PU フ, ブ, プ[edytuj]Wymawiaj jak polskie fu, bu, pu.

HE, BE, PE ヘ, ベ, ペ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie he, be, pe.

HO, BO, PO ホ, ボ, ポ[edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ho, bo, po.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
スピード - prędkość (z ang. speed)
ヒーター - grzejnik (z ang. heater)
パスタ - makaron (z ang. pasta)
バス - autobus (z ang. bus)Katakana - Lekcja 7[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

MA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ma.

MI [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mi.

MU [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mu.

ME [edytuj]Kolejność stawiania kresek tego znaku jest odwrotna niż na tym rysunku.

Wymawiamy identycznie jak polskie me.

MO [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie mo.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
ハム - szynka (z ang. ham)
モーター - motor (z ang. motor)
メモ - memo, notatka (z ang. memo)
メッセージ - wiadomość (z ang. message)
ガム - guma (z ang. gum)Katakana - Lekcja 8[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne trzy znaki katakany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

YA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ja.

YU [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ju.

YO [edytuj]Wymawiaj jak polskie jo.Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
ヨット - jacht (z ang. yacht)
ユーザー - użytkownik (z ang. user)Katakana - Lekcja 9[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne pięć znaków katakany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

RA [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ra a la.

RI [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ri a li.

RU [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ru a lu.

RE [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim re a le.

RO [edytuj]Wymowa pomiędzy polskim ro a lo.


Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
ロープ - lina (z ang. rope)
ラクダ - wielbłąd
レストラン - restauracja (z ang. restaurant)
リンゴ - jabłko
リス - wiewiórkaKatakana - Lekcja 10[edytuj]

W tej lekcji poznasz kolejne trzy znaki katakany: . Przy każdym znaku podano jego przybliżoną wymowę w języku polskim oraz obrazek przedstawiający kolejne kroki zapisu znaku. W przypadku japońskich znaków kolejność stawiania kresek jest istotna!

Ćwicz czytanie i pisanie znaków jak i przykładowych wyrazów!

WA [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ła.

WO [edytuj]Wymawiamy identycznie jak polskie ło (lub o). Ten znak obecnie nie jest używany!

N [edytuj]Wymawiaj jak polskie krótkie n.

Przykładowe wyrazy[edytuj]

Odnośniki przy wyrazach japońskich i angielskich prowadzą do wikisłownika.
キング - król [karta do gry] (ang. king)
ワシ - orzeł
ワニ - krokodyl
ワクチン - szczepionka (ang. vaccine)


Ćwiczenia - Katakana (znaki)[edytuj]

Lekcja pierwsza[edytuj]

Zapisz katakaną:


A ___

I ___

U ___

E ___

O ___

AIU ___

IOUA ___

EIAEO ___

OIA ___


Zapisz w rōmaji:


ウ ___

ア ___

オ ___

イ ___

エ ___

アウイ ___

ウイオ ___

エアウ ___

イウエアオ ___


Lekcja druga[edytuj]

Zapisz katakaną:


KA ___

KI ___

KU ___

KE ___

KO ___

GA ___

GI ___

GU ___

GE ___

GO ___

GA I KI E KU ___

KI A GO U GU KA O ___

KE E I GI KA E GE KO ___

KO O KI A GA ___


Zapisz w rōmaji:


グ ___

ガ ___

ゴ ___

ギ ___

ゲ ___

ク ___

カ ___

コ ___

ケ ___

キ ___

カグキ ___

クキガ ___

ゲコゴ ___

ガクケギ ___

ガグギコ ___

ガアコウギ ___

ウクゲオエ ___

カイグカ ___

オキイエ ___


Lekcja trzecia[edytuj]

Zapisz katakaną:


SU ___

SA ___

SO ___

SHI ___

SE ___

ZU ___

ZA ___

ZO ___

JI ___

ZE ___

SA JI ZU ___

ZO SHI ZE ___

SU KI GO U ___

U GU ZE SO ___

E I GA ___


Zapisz w rōmaji:


セ ___

シ ___

ソ ___

サ ___

ス ___

ゼ ___

ジ ___

ゾ ___

ザ ___

ズ ___

シズサ ___

セゾス ___

クシキゴウ ___

アグジサコ ___

オゲゼカ ___


Lekcja czwarta[edytuj]

Zapisz katakaną:


TA ___

TSU ___

TO ___

CHI ___

TE ___

DA ___

ZU ___

DO ___

JI ___

DE ___

TA DO JI ___

CHI ZU DE ___

DO DA TSU ___

KA DO A SU ___

ZO SHI GA U ___

TE KU SU TO ___


Zapisz w rōmaji:


タ ___

ツ ___

ト ___

チ ___

テ ___

ダ ___

ド ___

ズ ___

デ ___

ジ ___

ジドタ ___

デズチ ___

ツダド ___

スアドカ ___

タガコエ ___

イクザセ ___


Lekcja piąta[edytuj]

Zapisz katakaną:


NA ___

NU ___

NI ___

NO ___

NE ___

NA NI NE ___

NU NO NU ___

KA TA NA ___

NI GI U KU ___

SA DA E JI ___

ZU A O TO ___


Zapisz w rōmaji:


ニ ___

ノ ___

ネ ___

ヌ ___

ナ ___

ネニナ ___

ノヌノ ___

ナタカ ___

ウクギニ ___

エジザダ ___

オトエゼ ___


Lekcja szósta[edytuj]

Zapisz katakaną:


BU ___

PI ___

BO ___

PU ___

HE ___

PA ___

HI ___

HO ___

PE ___

BA ___

BU PA FU ___

HA PO PE BA ___

BI HA HO ___

TA PA SU ___

TSU JI ZU ___

KA O ZA BA TO ___


Zapisz w rōmaji:


バ ___

ペ ___

ホ ___

パ ___

ヒ ___

プ ___

ヘ ___

ボ ___

ピ ___

ブ ___

ハブビホ ___

ヘパブピ ___

ポビヘフ ___

パスタ ___

ゴザアク ___

テチジヅ ___

Lekcja siódma[edytuj]

Zapisz katakaną:


MU ___

MO ___

MI ___

MA ___

ME ___

MA U SU MO ME E ___

ME DA GI MI FU ___

MI HE MO SHI MA DO ___

FU MI DE NU MA GE ___

ME NO NE MO NA MI ___

MU SE ME MI GI MO ___


Zapisz w rōmaji:


ミ ___

モ ___

マ ___

メ ___

ム ___

ツモマダム ___

ツシムメミ ___

マヌムマグ ___

イミメモソ ___

ムマブムモ ___

マチメムミ ___


Lekcja ósma[edytuj]

Zapisz katakaną:


YA ___

YO ___

YU ___

ZA YO GI YA MYU ___

O GO YA FU YO ___

HI YU GA DO BYA ___

GU YO DYA TA YU ___

YU KI ZA NYO BI ___

SA YU DO BA YO ___


Zapisz w rōmaji:


ユ ___

ヤ ___

ヨ ___

ミュネメヤノ ___

テユヨヒホ ___

ハヤブビヨ ___

ユホミヨメ ___

ミュモクシヤ ___

キヨテシャハ ___


Lekcja dziewiąta[edytuj]

Zapisz katakaną:


RE ___

RA ___

RU ___

RO ___

RI ___

NA HO RI DO RA ___

RYA MU RO RE DA ___

KYA RI I RU CHI ___

RE PA YO RU N ___

RA N DO RO RU ___

RO TSU RA GO RU ___


Zapisz w rōmaji:


リ ___

ロ ___

ラ ___

ル ___

レ ___

ニャラリメマ ___

ノリャチルベ ___

ロキルウツ ___

レスホロラ ___

ニレミョルラ___

デリロケレラ ___


Lekcja dziesiąta[edytuj]

Zapisz katakaną:


N ___

WA ___

WO ___

N SO WA WO GO ___

WA O RO DA WO ___

RI N GA A WA SO ___

ZO WA MU WO GA N ___

WO N CHI ZU WA NA ___


Zapisz w rōmaji:


ワ ___

ン ___

ヲ ___

パワスヲギ ___

ンヲクツワ ___

ギアヲムン ___

ヲワウグン ___

ワシジンウ ___

Ćwiczenia - Katakana (słownictwo)[edytuj]

Lekcja pierwsza[edytuj]

Napisz znaczenia słów:Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):Lekcja druga[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


キック -

ケーキ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


kukuryku -

ciastko -

cola -


Lekcja trzecia[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


ソーセージ -

ガス -

コース -

スキー -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


whisky -

sos -

sprawa -


Lekcja czwarta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


デザート -

タクシー -

ドア -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


stek -

podręcznik -

ser -


Lekcja piąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


テニス -

ノート -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


krawat -


Lekcja szósta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


パスタ -

スピード -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


grzejnik -

autobus -


Lekcja siódma[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


メモ -

モーター -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


guma -

szynka -

wiadomość -Lekcja ósma[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


ヨット -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


użytkownik -


Lekcja dziewiąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


レストラン -

リンゴ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


wiewiórka -

wielbłąd -

lina -


Lekcja dziesiąta[edytuj]

Napisz znaczenia słów:


ワシ -

ワニ -


Przetłumacz podane słowa na japoński (katakana):


król (karta do gry) -

szczepionka -

Reprezentacja obcojęzycznych dźwięków[edytuj]

Dla reprezentacji dźwięków pochodzących z innych języków należy używać katakany. Symbol *** oznacza, że znak istniał kiedyś w innej formie. Można go znaleźć w ' Znakach obecnie nieużywanych '.


*** イェ ye/***
クヮ/クァ kwa クィ kwi クェ kwe クォ kwo
グヮ/グァ gwa グィ gwi グェ gwe グォ gwo
スィ si
ズィ zi
シェ she
ジェ je
ティ ti トゥ tu テュ tyu
ディ di ドゥ du デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
チェ che
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo フュfyu
ウィ wi/*** *** ウェ we/*** ウォwo
ヴァ va/*** ヴィ vi/*** vu ヴェ ve/*** ヴォ vo/*** ヴャ vya ヴュ vyu ヴョ vyo


Znaki obecnie nieużywane[edytuj]

Znaki te nie są obecnie używane w Japonii, jednak warto wiedzieć o ich istnieniu.

Hiragana:

wi we


Katakana:

wi 1 wu we
va vi ve vo
1 yi 1,2 ye

1 Znaki te zostały wprowadzone do edukacji we wczesnej epoce Meiji, ale nigdy nie zostały rozpowszechnione.

2 Znak powstał z połączenia znaków イ oraz ェ.


Witaj! Przed Tobą kilka ćwiczeń, które pomogą Ci lepiej zapamiętać kanę. W razie problemów, wróć do odpowiednich lekcji i powtórz jeszcze raz znaki i przykładowe wyrazy. Powodzenia!

Ćwiczenie 1[edytuj]

Opisz hiraganą oraz katakaną. Przykład: KA ___ ___ -> KA か カ

RA ___ ___ RO ___ ___ BU ___ ___ HA ___ ___ RE ___ ___ E ___ ___ CHI ___ ___
A ___ ___ O ___ ___ TO ___ ___ RI ___ ___ N ___ ___ NO ___ ___ YU ___ ___
I ___ ___ HI ___ ___ PA ___ ___ TE ___ ___ ME ___ ___ PO ___ ___ MI ___ ___
NU ___ ___ SA ___ ___ WO ___ ___ KA ___ ___ PE ___ ___ MO ___ ___ MA ___ ___
RU ___ ___ PU ___ ___ NA ___ ___ SU ___ ___ KE ___ ___ KU ___ ___ U ___ ___
HE ___ ___ MU ___ ___ GO ___ ___ NI ___ ___ KI ___ ___ WA ___ ___ FU ___ ___
DA ___ ___ YA ___ ___ DE ___ ___ HO ___ ___ GU ___ ___ SE ___ ___ ZA ___ ___
YO ___ ___ SHI ___ ___ GA ___ ___ TSU ___ ___ SO ___ ___ NE ___ ___ KO ___ ___

Ćwiczenie 2[edytuj]

Spróbuj napisać swoje imię po japońsku. Pamiętaj, że powinno być ono jak najbardziej podobne do oryginału. __________________

Ćwiczenie 3[edytuj]

Przypomnij sobie przykładowe słowa i opisz je H (hiraganą) i K (katakaną).

K gaz ______
K jabłko ______
H brzuch ______
H dziewięć ______
H wąż ______
K krokodyl ______
K jacht ______
H kot ______
H dom ______
H biały ______
K wiewiórka ______
H ryż ______
K taxi ______
K notatnik ______
H cztery ______

Ćwiczenie 4[edytuj]

Przetłumacz z kany na język polski:

いい ________
テニス ________
め ________
バス ________
こ ________
ふゆ ________
スキー ________
じ ________
ケーキ ________
いぬ ________
ワシ ________
にほん ________
いいえ ________
ラクダ ________


Ćwiczenie 1[edytuj]

Opisz hiraganą oraz katakaną. Przykład: KA ___ ___ -> KA か カ

RA ら ラ       RO ろ ロ       BU ぶ ブ       HA は ハ       RE れ レ       E え エ       CHI ち チ      
A あ ア O お オ TO と ト RI り リ N ん ン NO の ノ YU ゆ ユ
I い イ HI ひ ヒ PA ぱ パ TE て テ ME め メ PO ぽ ポ MI み ミ
NU ぬ ヌ SA さ サ WO を ヲ KA か カ PE ぺ ペ MO も モ MA ま マ
RU る ル PU ぷ プ NA な ナ SU す ス KE け ケ KU く ク U う ウ
HE へ ヘ MU む ム GO ご ゴ NI に ニ KI き キ WA わ ワ FU ふ フ
DA だ ダ YA や ヤ DE で デ HO ほ ホ GU ぐ グ SE せ セ ZA ざ ザ
YO よ ヨ SHI し シ GA が ガ TSU つ ツ SO そ ソ NE ね ネ KO こ コ

Ćwiczenie 2[edytuj]

Spróbuj napisać swoje imię po japońsku. Pamiętaj, że powinno być ono jak najbardziej podobne do oryginału. __________________

Przykłady (każdy może inaczej zapisywać swoje imię):

Rafał: ラファウ
Piotr: ピョトル
Olimpia: オリンピャ
Sara: サラ
Tomek: トメック
Agata: アガタ
Daria: ダリャ
Damian: ダーミアン
Magda: マグダ
Krzysztof: クシシュトフ
Darek: ダレック
Anna: アンナ
Jakub: ヤクッブ

Ćwiczenie 3[edytuj]

Przypomnij sobie przykładowe słowa i opisz je H (hiraganą) i K (katakaną).

K gaz ガス
K jabłko リンゴ
H brzuch い
H dziewięć く
H wąż へび
K krokodyl ワニ
K jacht ヨット
H kot ねこ
H dom いえ
H biały しろ
K wiewiórka リス
H ryż こめ
K taxi タクシー
K notatnik ノート
H cztery し

Ćwiczenie 4[edytuj]

Przetłumacz z kany na język polski:

いい dobrze, dobry
テニス tenis
め oko
バス autobus
こ dziecko
ふゆ zima
スキー narty
じ litera, znak
ケーキ ciasto
いぬ pies
ワシ orzeł
にほん Japonia
いいえ nie
ラクダ wielbłąd

Podobne znaki[edytuj]

Główną trudność sprawia odróżnienie od siebie "podobnych" znaków. Często układają się one w "serie" - kolejny znak to poprzedni z dodaną jedną kreską.

Podobne znaki hiragana[edytuj]

O WA RE NE
KE NI HA HO
NO ME NU
KI SA CHI
RU RO
TA NA

Podobne znaki katakana[edytuj]

Znak NO jest "początkiem" kilku serii, dlatego występuje wielokrotnie. Jest jednak bardzo prosty do odróżnienia.

NO SO N TSU SHI
NO FU WO (O) WA U
NO ME NU NE
TE CHI RA
KE KU
KO RO
RE RU
MA MU

Lekcje Kanji[edytuj]


Kanji (漢字) to znaki ideograficzne w języku japońskim. Pochodzą z języka chińskiego i do pewnego stopnia odczytuje się je tak samo, aczkolwiek występują też pomiędzy nimi różnice. Pierwsze znaki dotarły do Japonii poprzez Koreę na początku IV w. W języku japońskim występują 48902 kanji, ze względu jednak na tak wielką ich ilość, nie są w pełni stosowane przez Japończyków.

Kanji nie dostarcza całkowitej informacji o znaczeniu słowa, ale przekazuje podstawowe znaczenie. O sensie zdania, jego gramatycznej poprawności, sposobie odczytania kanji decydują partykuły. Nie wszystkie słowa w języku japońskim posiadają swoje kanji, szczególnie te zaimportowane z języka angielskiego oraz innych języków zachodnich. Zrozumienie kanji jest kluczem do zrozumienia języka japońskiego.

Każde kanji posiada po kilka znaczeń, po kilka sposobów odczytań, a co najważniejsze część słów mimo, że brzmi podobnie posiada różne kanji. Dlatego niezwykle istotne jest by znać te znaki, żeby móc w miarę sprawnie odczytywać tekst japoński. Aby móc sprawnie czytać gazety czy książki należy znać 1945 znaków kanji oraz, oczywiście, wszystkie znaki kany. Warto zauważyć, że Japończyk z wyższym wykształceniem zna około 5-6 tysięcy znaków!

Struktura[edytuj]

Kanji można podzielić na 3 grupy. Pierwsza z nich to przedstawienie stylizowanych rysunków odpowiednich przedmiotów. Jest to stosunkowo mało liczna grupa, stanowi jednak podstawę do tworzenia bardziej skomplikowanych znaków. Kolejna grupa to kanji reprezentujące pojęcia abstrakcyjne. Złożone są z jednego lub kilku elementów podstawowych. Znaczenia tych elementów składają się na znaczenie całego znaku. Ostatnia, najbardziej liczna grupa to złożenia elementów podstawowych, z których jeden jest nazywany podstawą, bazą albo kluczem i określa znaczenie, drugi natomiast określa wymowę. Istnieje jednak wiele wyjątków od tej reguły.

Furigana[edytuj]

Czasami, głównie w 漫画 (まんが, manga = komiks), obok/ponad kanji znajduje się napisane drobniejszym drukiem odczytanie słowa z zastosowaniem kany. Czasami odczytanie kanji jest niezwykle trudne (mało popularny znak, książki skierowane do dzieci, które nie znają jeszcze wielu znaków), stosuje się więc ułatwienie w postaci zapisania słowa w kanie. Nazywa się to 振り仮名 (ふりがな, furigana), lub czasami 読み仮名 (よみがな, yomigana). Przeważnie jako kany używa się hiragany.

Przykład:

Zawarte w przykładzie kanji odczytujemy jako なに (tłum. co), co odczytać można dzięki よみがな/ふりがな (yomigana/furigana).

Powyższy przykład odpowiada sytuacji, kiedy tekst zapisywany jest pionowo od góry do dołu. Kiedy jednak tekst zapisujemy poziomo od strony lewej do prawej, furigana znajduje się nad znakiem kanji.

Odczytanie[edytuj]

Każde kanji może być odczytane (wymówione) na kilka różnych sposobów, zależnie od kontekstu. Te odczytania dzielą się na dwie grupy - pochodzenia chińskiego (音読み, on-yomi) i pochodzenia japońskiego (訓読み, kun-yomi).

Bardzo często zdarza się, że dane kanji ma więcej niż jedno odczytanie pochodzenia chińskiego. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze import znaku z Chin (wraz z odczytaniem) odbywał się w tym samym czasie lub pochodził z innego regionu Chin.

Główne odczytania[edytuj]

On-yomi[edytuj]

音読み (on-yomi, on'yomi) jest odczytaniem chińskim. Używa się go w przypadku liczebników oraz wyrazów złożonych.

W niektórych książkach lub bazach danych kanji odczytanie on jest zapisywane katakaną zamiast hiraganą.

一 (いち, ichi), 二 (に, ni), 三 (さん, san), 四 (し, shi) to pierwsze cztery liczby i wszystkie odczytane tu są jako 音読み (on'yomi).

Kun-yomi[edytuj]

訓読み (kun-yomi, kun'yomi) to odczytanie japońskie. Może być odczytywane jako pojedyncze słowo, a także występować w złożeniach.

To odczytanie zapisywane jest hiraganą w wykazach kanji.

月 (つき, tsuki) i 日 (ひ, hi) czyli księżyc i słońce odczytuje się w 訓読み (kun'yomi).

Inne sposoby odczytania[edytuj]

Nanori[edytuj]

名乗り読み (nanori yomi) to odczytanie imion, nazwisk i nazw miejsc.

Znak 原 w 林原 (はやしばら, Hayashibara; jak w Megumi Hayashibara...) jest zapisane w 名乗り読み (nanori yomi).

Powtórzenia kanji[edytuj]

Znak 々 lub のま (noma) oznacza powtórzenie kanji. Przykładem niech będzie われわれ (wareware), które zapisuje się jako 我々 zamiast 我我, pomimo, że oba znaczą to samo. Tak samo jest w przypadku 人々 (ひとびと, ludzie).

Nauka kanji[edytuj]

Japanese Language Proficiency Test (日本語能力試験, nihongo nouryoku shiken) zawiera 4 poziomy zaawansowania. Najniższy jest 四級 (poziom 4, zawiera 80 znaków) a najwyższy 一級 (pierwszy zawierające wszystkie 1945 kanji ogólnego przeznaczenia).

Poziomy: 1 - 2 - 3 - 4

Od czego zacząć[edytuj]

Po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami, staje się przed pytaniem - od których kanji rozpocząć naukę. Cały JIS (ponad 6000 znaków) czy nawet Jōyō (1945) są o wiele za duże. Jest tu kilka możliwości:

 • rozpocząć naukę od najpopularniejszych znaków
 • uczyć się według zestawów JLPT
 • uczyć się w tej samej kolejności jak japońskie dzieci.

Ostatnia z tych decyzji, choć najpopularniejsza, jest najmniej właściwa. Japońskie dzieci uczy się zaczynając od prostych kanji do trudniejszych, z założeniem że i tak w końcu nauczą się wszystkiego. Oba te założenia są problematyczne - obcokrajowiec raczej nie nauczy się tylu znaków co Japończyk, więc powinien raczej umieć te ważniejsze, a większa złożoność znaków nie jest dla niego aż tak dużym problemem jak dla kilkuletniego dziecka.

Jak powstały kanji i co z tego wynika[edytuj]

Znaki kanji pochodzą z języka chińskiego. Tak więc ich zapamiętywanie zazwyczaj jest łatwiejsze dla osób, które wcześniej miały kontakt z tym językiem.

Pewna grupa prostych znaków kanji wywodzi się z rysunków oznaczających poszczególne słowa. Jednak nie wszystko da się narysować i nikt nie spamiętałby wielu tysięcy zupełnie niezwiązanych ze sobą znaków. Większość znaków składa się więc z dwóch części: kategorii znaczeniowej i wymowy. Najczęściej znaczenie oznacza lewa strona, a wymowę prawa. Tak więc np. znaki oznaczające starszą i młodszą siostrę należą do kategorii "kobieta", zaś znaki język, schemat i rozmawiać do kategorii "mówić":


Kobieta (onna)

Starsza siostra (ane)

Młodsza siostra (imouto)

Mówić (iu)

Słowo, język (go)

Schemat, plan, miara (kei)

Rozmawiać (hanasu)

W przypadku niektórych znaków obie części oznaczają pojęcia. Np. znak (jasny) powstał z połączenia znaków (słońce) i (księżyc).

Znaki kanji powstały ok. 4000 lat temu, zaimportowane zaś zostały ok. 1500 lat temu. Język chiński znacząco w tym czasie się zmienił, więc wymowa już wtedy nie zawsze zgadzała się z zapisem.

Zapożyczone znaki były używane na dwa sposoby - do zapisu słów zapożyczonych z języka chińskiego (on-yomi), oraz do zapisu rodzimych słów japońskich (kun-yomi). Oczywiście tylko w przypadku tych pierwszych wymowa miała jakiś związek z wymową chińską.

Co więcej, fonetyka chińska i japońska różnią się od siebie ogromnie - w japońskim nie ma sylab zamkniętych ani tonów, więc nawet wymowa on-yomi ma już niewiele wspólnego z chińskim oryginałem.

Przykład działania tych zasad w praktyce:

 • Znak oznaczający but - 靴 składa się z dwóch części - lewej 革 oraz prawej 化.
 • Lewa strona - 革 - oznacza skórę i jest kategorią znaczeniową wyrazu but.
 • Prawa zaś - 化 - oznacza przemianę. Nie ma związku ze znaczeniem słowa but.
 • But w on-yomi czyta się か (ka), natomiast w kun-yomi くつ (kutsu).
 • 化 w on-yomi czyta się か (ka), czyli tak samo jak but. Wymowa kun-yomi to ば (ba), co nie ma żadnego związku z wymową 靴.
 • Wymowa on-yomi 革 to カク (kaku), zaś w kun-yomi かわ (kawa). Ani jedna ani druga nie ma związku z wymową 靴.
 • Czyli bardzo wyraźnie widać część znaku, która udzieliła znaczenia oraz część, która odpowiada za wymowę on-yomi.

Zapisywanie znaku kanji[edytuj]

Każdy znak składa się z określonej liczby kresek kaku. Przy zapisywaniu znaków przestrzegana jest zarówno kolejność kresek, jak i kierunek ich nastawienia. Poniżej podane są przykładowe znaki oraz osiem podstawowych wskazówek dotyczących sposobu ich zapisywania. Bez znajomości tych zasad nie jesteśmy w stanie policzyć kresek, z których zbudowany jest znak.

 • Kreski są pisane w kolejności od góry do dołu, np. w znaku 工 (ko).
 • Kreski są pisane od lewej do prawej np. w znaku 川.
 • W przypadku gdy dwie kreski się przecinają (jedna pozioma, druga prostopadła), najpierw zapisywana jest kreska pozioma np. w znaku 十 (juu).
  • Wyjątek od tej zasady stanowi znak 田. W części wewnętrznej najpierw piszemy kreskę pionową, później poziomą, a na końcu kreskę zamykającą kwadracik.
 • Kiedy znak jest symetryczny najpierw piszemy kreskę środkową, następnie tę znajdującą się z lewej strony i na końcu - z prawej.
 • Wyjątek stanowi znak hi oznaczającego ogień, w którym zaczynamy od małych kresek znajdujących się po obu stronach znaku, a jako ostatnią dostawiamy "drugą nóżkę".
 • Kreska środkowa, przecinająca znak od góry do dołu, jest zapisywana jako ostatnia jako np. w znaku naka.
 • Kiedy dwie pochylone kreski (jedna w lewo, druga w prawo) się przecinają, najpierw jest pisana kreska pochylona w lewo.
 • Przy zapisywaniu znaku, który znajduje się "w kwadraciku", zaczynamy od lewej strony, później dodajemy środkową część znaku, a na końcu zamykamy "kwadracik".
 • Kropka (mała kreseczka) jest pisana jako ostatnia.

Podznaki[edytuj]

Wiele kanji zawiera podznaki. Często choć nie zawsze mają one znaczenie wywodzące się od znaczenia podznaków. Te "podznaki" nazywamy kluczami lub elementami podstawowymi. Jest ich w języku japońskim ok. 220. Dzięki nim odnajduje się potrzebne znaki w słowniku.

Ważniejsze podznaki to:

Przykładowy kanji z podznakiem zaznaczonym na niebieskoNazwa lub znaczenieWażniejsze znaki zawierające dany podznak
BRAMA

- otwarty
- odcinek czasu
- bariera
- słuchać
- zamknięty
- pytanie
- brama

- prosty
METAL

- złoto
- srebro
- nagranie
- żelazo
- igła
- lustro
- miedź

- stal
DESZCZ

- elektryczność
- śnieg
- deszcz
- chmura
- trzęsienie
- piorun

- zero
PUDEŁKO

- kraj
- licznik powtórzeń (kai)
- ogród
- usta
- mapa
- cztery

- zmartwienie
KROWA

- rzecz (popularne końcówki -mono i -butu)
- specjalny
- krowa

- rozwiązać
SŁOŃCE, DZIEŃ

- dzień, słońce, Japonia (najpopularniejsze kanji)
- jasny
- miejsce
- osoba
- pisać
- ranek
- odcinek czasu
- pomysł
- stolica
- dźwięk
- głowa
- palec, wskazywać
- gwiazda

- dzień tygodnia
ZIEMIA

- wiadomość
- firma
- miejsce
- ziemia
- godzina
- zasada
- specjalny
- sklep
- pokój (pomieszczenie)
- ogród
- czytać
- ziemia

- czekać
CZŁOWIEK

- produkować
- ciało
使 - używać
- wiara
- przemiana
- kwiat
- co
- odpoczynek
- cena

- pracować
SŁOWO

- notatki
- język
- prawda
- stworzyć
- rozmawiać
- chronić
- mówić
- plan
- opinia
- czytać
- próbować

- część mowy
KOBIETA

- plan
- potrzebować
- liczyć
- prosty lub tani
- zaczynać
- kobieta
- lubić
- dotykać
- wiśnia (sakura)
- ciąża
- córka
- starsza siostra
- żona

- młodsza siostra
CHOROBA

- leczenie
- choroba
- ból

- rak
WODA

- prawo
- morze
- decydować
- alkohol
- chiński
- jezioro

- pływać
TRAWA, ROŚLINA

- chronić
- angielski
- kwiat
- herbata
- trawa
- trudny
- młody

- chiński
DROGA

- ulica, przechodzić
- droga, sposób postępowania
- wysłać
- zatłoczony
- bliski
- tydzień
- sufiks liczby mnogiej (-tachi)
- bawić się
- szybki

- daleki
NOGI (LUDZKIE)

- widzieć
- odjazd
- sprzedawać
- przed
- czytać
- świat
- pusty
- początek, właściwy stan

- cztery
SERCE (PODZNAK DOLNY)

- myśl
- serce
- myśleć
- miłość (uczucie, ai)
- spieszyć się
- miłość (pożądanie, koi)
- zły
- zapomnieć

- 100 000 000
OGIEŃ (PODZNAK DOLNY)

- nic
- punkt
- ptak
- ryba
- czarny

- ciepły
DRZEWO

- nowy
- książka
- zbierać
- egzamin
- ciało
- zwrot honorowy sama
- muzyka, zadowolenie
- mechanizm
- lekarstwo
- drzewo
- szkoła
- owoc
- herbata
- odpoczynek
- las (mori)

- las (hayashi)
KSIĘŻYC, MIESIĄC

- uczucia
- miesiąc, księżyc
- jasny
- rano
- z przodu
- istnieć, posiadać (aru)
- niebieski, zielony (aoi)
- zwycięstwo
- świnia

- ramię
IDĄCY CZŁOWIEK

- iść
- później
- czekać
- prefiks grzecznościowy go-

- on
POLE RYŻU

- obraz
- pole ryżu
- elektryczność
- ulica
- liczba porządkowa (-ban)
- myśleć
- świat
- owoc
- mężczyzna

- ryba
OGIEŃ (PODZNAK PIONOWY)

- ogień
- jesień

- popiół
SERCE (PODZNAK PIONOWY)

- uczucia
- płeć

- zajęty
NIĆ, WĄTEK

- lina
- kończyć
- linia
- papier
- rysunek
- zielony (midori)
- wątek, nić

綿 - bawełna

Kanji oznaczające liczby[edytuj]

Są to dość popularne znaki, choć ostatnio wypierane przez cyfry arabskie. Wymowa on-yomi jest znacznie częściej używana, w przypadku dużych liczb wymowy kun-yomi nie używa się praktycznie wcale.

LiczbaZnakWymowa on-yomiWymowa kun-yomi
1ichi (いち) lub itsu (いつ)hito(tsu) (ひ と つ)
2ni (に)futa(tsu) (ふ た つ)
3san (さん)mit(tsu) (み っ つ)
4shi (し) lub yon (よん)yot(tsu) (よ っ つ)
5go (ご)itsu(tsu) (い つ つ)
6roku (ろく)mut(tsu) (む っ つ)
7shichi (しち) lub nana (なな)nana(tsu) (な な つ)
8hachi (はち)yat(tsu) (や っ つ)
9kyuu (きゅう) lub ku (く)kokono(tsu) (こ こ の つ)
10juu (じゅう)too (と お)
100hyaku (ひゃく) 
1 000sen (せん)
10 000man (まん)
100 000 000oku (おく)

Morfemy gramatyczne[edytuj]

Większość morfemów gramatycznych zapisuje się w hiraganie. Niektóre słowa używane w tym znaczeniu jednak są zapisywane też w kanji. Są to m.in.:

ZnaczenieZnakWymowa
jawatashi (わたし)
jaboku (ぼく)
onkare (かれ)
ona彼女kanojo (かのじょ)

Serie znaków podobnych[edytuj]

Istnieją też grupy znaków, które choć nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnione, są do siebie bardzo podobne.


Słońce, dzień, Japonia

Biały

Sto

SamKanji - lekcja 1[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 一, 二, 三, 四, 五. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: jeden
 • 音読み: いち、いつ、いっ
  • 一日 (いちにち) jeden dzień, cały dzień
  • 一本(いっぽん)jeden (klasyfikator podłużnych, cylindrycznych przedmiotów: butelka, ołówek itp.)
  • 一月(いちがつ)styczeń
  • 一時(いちじ)jedna godzina
 • 訓読み: ひと(つ)
  • 一人 (ひとり) jedna osoba
 • Specjalne odczytanie
  • 一日 (ついたち) pierwszy dzień miesiąca
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: dwa
 • 音読み: に、じ
  • 二度 (にど) dwa razy, dwa stopnie
  • 二月(にがつ)luty
  • 二ヶ月(にかげつ)dwa miesiące
  • 二次(にじ)drugi, drugorzędny
 • 訓読み: ふた(つ)、ふ、ふう、ふた
  • 二人 (ふたり) dwoje ludzi
  • 二日(ふつか)drugi dzień, dwa dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: trzy
 • 音読み: さん
  • 三人 (さんにん) troje ludzi
  • 三月(さんがつ)marzec
  • 三角(さんかく)trójkąt
 • 訓読み: みっ(つ)、み
  • 三日 (みっか) trzy dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: cztery
 • 音読み: し
  • 四月 (しがつ) kwiecień
  • 四季(しき)cztery pory roku
  • 四角(しかく)kwadrat
 • 訓読み: よっ(つ)、よん、よ(つ)
  • 四つ (よっつ) cztery rzeczy
  • 四人 (よにん) czterech ludzi
  • 四時 (よじ) czwarta godzina
  • 四日(よっか)czwarty dzień, cztery dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: pięć
 • 音読み: ご
  • 五時 (ごじ) piąta godzina
  • 五月(ごがつ)maj
  • 五人(ごにん)pięć osób
 • 訓読み: いつ(つ)
  • 五つ (いつつ) pięć rzeczy
  • 五日 (いつか) pięć dni
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 2[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 六, 七, 八, 九, 十. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: sześć
 • 音読み: ろく、りく
  • 六人 (ろくにん) sześć osób
  • 六月 (ろくがつ) czerwiec
 • 訓読み: むっ(つ)、む
  • 六日 (むいか) szósty dzień; sześć dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: siedem
 • 音読み: しち
  • 七人 (しちにん) siedem osób
  • 七月 (しちがつ) lipiec
 • 訓読み: なな(つ)
  • 七日 (なのか) siódmy dzień; siedem dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: osiem
 • 音読み: はち、はつ
  • 八人 (はちにん) osiem osób
  • 八月 (はちがつ) sierpień
 • 訓読み: やっ(つ)、よう、や
  • 八日 (ようか) ósmy dzień; osiem dni
  • 八百屋(やおや)sklep warzywniczy
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: dziewięć
 • 音読み: きゅう、く
  • 九人 (きゅうにん) dziewięć osób
  • 九月 (くがつ) wrzesień
 • 訓読み: ここの(つ)
  • 九日 (ここのか) dziewiąty dzień; dziewięć dni
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: dziesięć
 • 音読み: じゅう、じっ
  • 十人 (じゅうにん) dziesięć osób
  • 十月 (じゅうがつ) październik
  • 十一月(じゅういちがつ)listopad
  • 十二月(じゅうにがつ)grudzień
 • 訓読み: とお、と
  • 十日 (とおか) dziesiąty dzień; dziesięć dni
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 3[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 百, 千, 万, 父, 母. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: sto
 • 音読み: ひゃく、びゃく、ぴゃく
  • 二百 (にひゃく) dwieście
  • 三百 (さんびゃく) trzysta
  • 八百 (はっぴゃく) osiemset
 • 訓読み: もも
  • 百夜(ももよ) sto nocy
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: tysiąc
 • 音読み: せん、ぜん
  • 一千(いっせん) tysiąc
  • 二千 (にせん) dwa tysiące
  • 三千(さんぜん) trzy tysiące
 • 訓読み: ち
  • 千世(ちよ) tysiąc lat; bardzo długi okres, zawsze
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: dziesięć tysięcy, bardzo dużo, wszystko
 • 音読み: まん, ばん
  • 二万 (にまん) dwadzieścia tysięcy
  • 万人(ばんにん) dziesięć tysięcy ludzi
 • 訓読み: よろず
  • 万世(よろずよ) tysiące lat, wieczność, wszystkie pokolenia
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: ojciec
 • 音読み: ふ
  • 父母 (ふぼ) rodzice
 • 訓読み: とう、ちち
  • お父さん (おとうさん) ojciec
  • 父親(ちちおや) ojciec
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: matka
 • 音読み: ぼ
  • 母国語 (ぼこくご) język ojczysty
 • 訓読み: はは、か
  • お母さん (おかあさん) matka
  • 母方 (ははかた) rodzina matki
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 4[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 友, 女, 男, 人, 子. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: przyjaciel, towarzysz, kolega
 • 音読み: ゆう
  • 友好 (ゆうこう) przyjaźń
  • 友美 (ゆみ) (imię kobiece)
 • 訓読み: とも
  • 友達 (ともだち) przyjaciel
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: kobieta
 • 音読み: じょ、にょ、にょう
  • 女王 (じょおう) królowa
  • 女性 (じょせい) kobieta
  • 女生 (じょせい) uczennica
 • 訓読み: おんな, め
  • 女の子 (おんなのこ) dziewczyna
  • 女心 (おんなごころ) serce kobiety
  • 女の人 (おんなのひと) kobieta
  • 女神 (めがみ) bogini
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: mężczyzna
 • 音読み: だん
  • 男女 (だんじょ) mężczyźni i kobiety
  • 男性 (だんせい) mężczyzna
  • 男子 (だんし) chłopak
 • 訓読み: おとこ
  • 男の子 (おとこのこ) chłopiec
  • 大男 (おおおとこ)wysoki mężczyzna
 • Specjalne (przyrostek do liczenia synów): なん
  • 長男 (ちょうなん) najstarszy syn
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: człowiek
 • 音読み: にん、じん
  • ポーランド人 (ぽーらんどじん) Polak
  • 人間 (にんげん) człowiek
  • 人格 (じんかく) osoba; osobowość
 • 訓読み: ひと
  • 人々 (ひとびと) ludzie
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: dziecko
 • 音読み: し、す
  • 一子 (いっし) jedyne dziecko/jedynak
  • 男子 (だんし) chłopak
  • 女子 (じょし) dziewczyna; kobieta
  • 椅子 (いす) krzesło
 • 訓読み: こ
  • 子供 (こども) dziecko
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 5[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 日, 月, 火, 水, 木. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.


[edytuj]

 • Znaczenie: dzień, słońce, niedziela, Japonia
 • 音読み: にち、じつ 
  • 日曜日 (にちようび) niedziela
  • 毎日 (まいにち) codziennie
 • 訓読み: ひ、か、につ
  • 休みの日 (やすみのひ) reszta dnia
  • 日本 (にっぽん、にほん) Japonia
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: księżyc, miesiąc
 • 音読み: げつ、がつ
  • 月曜日 (げつようび) poniedziałek
  • 八月 (はちがつ) sierpień
  • 今月 (こんげつ) obecny miesiąc
 • 訓読み: つき
  • 月見 (つきみ) oglądanie księżyca
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: ogień
 • 音読み: か
  • 火山 (かざん) wulkan
  • 火曜日 (かようび) wtorek
 • 訓読み: ひ
  • 火元 (ひもと) pochodzenie ognia
  • 花火 (はなび) sztuczne ognie
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: woda
 • 音読み: すい
  • 水曜日 (すいようび) środa
  • 水食 (すいしょく) erozja
 • 訓読み: みず
  • 水着 (みずぎ) strój kąpielowy
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: drzewo
 • 音読み: ぼく、もく
  • 土木 (どぼく) praca społeczna
  • 木曜日 (もくようび) czwartek
 • 訓読み: き、こ
  • 鈴木 (すずき) (nazwisko)
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 6[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 金, 土, 本, 休, 語. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: złoto, metal, pieniądz
 • 音読み: きん、こん
  • 金曜日 (きんようび) piątek
  • 金製 (きんせい) zrobione ze złota
 • 訓読み: かね、かな
  • 金田 (かねだ) (nazwisko)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: ziemia, gleba, podłoże
 • 音読み: ど、と
  • 土曜日 (どようび) sobota
  • 土木 (どぼく) prace społeczne
 • 訓読み: つち
  • 土煙 (つちけむり) chmura kurzu
  • 土屋 (つちや) (nazwisko)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: książka, pochodzenie, obecny, rzeczywisty
 • 音読み: ほん
  • 本屋 (ほんや) księgarnia
  • 日本 (にほん, にっぽん) Japonia
  • 本日 (ほんじつ) dzisiaj
  • 本当 (ほんとう) naprawdę, rzeczywiście
 • 訓読み: もと
  • 宮本 (みやもと) (nazwisko)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: odpoczynek
 • 音読み: きゅう
  • 休日 (きゅうじつ) wolne
  • 休学 (きゅうがく) zawieszenie ze szkoły, czasowa nieobecność w szkole
 • 訓読み: やす(む)、やす(み)
  • 夏休み (なつやすみ) letnie wakacje
  • お休みなさい (おやすみなさい) (mówione przed spaniem)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: słowo, rozmowa, mówić
 • 音読み: ご
  • 言語 (げんご) język
  • 日本語 (にほんご) język japoński
  • 英語 (えいご) język angielski
  • ポーランド語 (ぽーらんどご) język polski
 • 訓読み: かた(る)、かた(らう)
  • 語り合う (かたりあう) wspólna rozmowa
  • 語り手 (かたりて) narrator
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 7[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 年, 午, 前, 後, 時. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: rok
 • 音読み: ねん
  • 一年 (いちねん) jeden rok
  • 少年 (しょうねん) nieletni, chłopcy
 • 訓読み: とし
  • 今年 (ことし) ten rok
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: południe
 • 音読み: ご
  • 午前 (ごぜん) przed południem
  • 午後 (ごご) po południu
 • 訓読み: うま
  • 午年 (うまどし) rok konia w horoskopie chińskim
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: przed, z przodu, przedtem, poprzednio
 • 音読み: ぜん
  • 午前 (ごぜん) przed południem
  • 生前 (せいぜん) podczas (w trakcie) życia
 • 訓読み: まえ
  • 名前 (なまえ) nazwa, nazwisko
  • 前書き (まえがき) wstęp, słowo wstępne
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: po, później, z tyłu, spóźniać się
 • 音読み: ご、こう
  • 午後 (ごご) po południu
  • 食後 (しょくご) po posiłku
  • 後継者 (こうけいしゃ) następca
 • 訓読み: のち、うし(ろ)、あと、おく(れる)
  • 後程 (のちほど) później
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: czas, godzina
 • 音読み: じ
  • 時間 (じかん) godzina/czas
  • 時代 (じだい) era, okres
 • 訓読み: とき
  • 時々 (ときどき) czasami
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 8[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 間, 毎, 先, 今, 何. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: okres, przedział, przestrzeń, pomiędzy, przerwa
 • 音読み: はん、けん
  • 時間 (じかん) czas
  • 一時間 (いちじかん) okres jednej godziny
  • 民間 (みんかん) prywatny
 • 訓読み: あいだ、ま
  • 間もなく (まもなく) wkrótce
  • 間に合う (まにあう) mieścić się w czasie; wystarczać
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: każdy
 • 音読み: まい
  • 毎日 (まいにち) codziennie
  • 毎朝 (まいあさ) każdy ranek
 • 訓読み: ごと、に
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: przyszłość, najpierw, pierwszy, pierwszeństwo, przed, poprzedzanie, wcześniej
 • 音読み: せん
  • 先生 (せんせい) nauczyciel
  • 先年 (せんねん) poprzednie lata
  • 先輩 (せんぱい) starszy kolega
 • 訓読み: さき
  • 先程 (さきほど) jakiś czas temu
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: teraz, ta chwila
 • 音読み:きん、こん
  • 今日 (きょう) dziś
  • 今日 (こんにち) dzisiaj, obecne czasy
  • 今週 (こんしゅう) ten tydzień
 • 訓読み: いま
  • 只今 (ただいま) w tej chwili, teraz
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: co, który, ile
 • 音読み: か
  • 幾何学 (きかがく) geometria
 • 訓読み: なん、なに
  • 何時 (なんじ) która godzina
  • 何故 (なぜ) dlaczego, po co
  • 何人 (なんにん) ile osób
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 9[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 上, 下, 左, 右, 北. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: ponad, nad
 • 音読み: じょう、しょう
  • 屋上 (おくじょう) dach
 • 訓読み: うえ、 あ(げる)、 あ(がる)、のぼ(る)、かみ
  • 机の上に (つくえのうえに) na biurku
  • 上がる (あがる) wznieść
  • 上げる (あげる) podnieść, dać
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: poniżej, pod
 • 音読み: か、げ
  • 下位 (かい) podwładny
  • 下水 (げすい)
 • 訓読み: した、 さ(がる)、 さ(げる)、もと、しも、お(るす)、くだ(す)、お(りる)、くだ(る)、くだ(さる)
  • 机の下に (つくえのしたに) pod biurkiem
  • 下がる (さがる) zejśc niżej, opaść
  • 下げる (さげる) zniżyć
  • 下手 (へた、しもて) łamaga, niezdolny, niesprawny
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: lewy
 • 音読み: さ
  • 左翼 (さよく) lewica
  • 左党 (さとう) opozycja; partia lewicowa
  • 左側 (さそく) lewa strona
 • 訓読み: ひだり
  • 左手 (ひだりて) lewa ręka
  • 左側 (ひだりがわ) lewa strona
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: prawy
 • 音読み: う、ゆう
  • 右翼 (うよく) prawica
  • 右側 (うそく) prawa strona
 • 訓読み: みぎ
  • 右手 (みぎて) prawa ręka
  • 右側 (みぎがわ) prawa strona
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: północ
 • 音読み: ほく
  • 北東 (ほくとう) północny wschód
 • 訓読み: きた
  • 北国 (きたぐに) północne kraje, północne prowincje
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 10[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 南, 東, 西, 外, 名. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: południe (kierunek geograficzny)
 • 音読み: なん
  • 南東 (なんとう) południowy wschód
  • 南米 (なんべい) południowa Ameryka
  • 南極 (なんきょく) biegun południowy, Antarktyda
  • 南方 (なんぽう) kierunek południowy, południe  
 • 訓読み: みなみ
  • 南風 (みなみかぜ) południowy wiatr
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: wschód
 • 音読み: とう
  • 東京 (とうきょう) Tokio
  • 東洋 (とうよう) Wschód
  • 中東 (ちゅうとう) Środkowy Wschód
  • 東欧 (とうおう) Wschodnia Europa
 • 訓読み: ひがし、あずま
  • 東野 (ひがしの) (nazwisko)
*zobacz w Wikisłowniku

西[edytuj]

 • Znaczenie: zachód
 • 音読み: さい、せい、す
  • 関西 (かんさい) Kansai (południowo-zachodnia cześć Japonii)
  • 西洋 (せいよう) Zachód
  • 西瓜 (すいか) arbuz
  • 古今東西 (ここんとうざい) zawsze i wszędzie
 • 訓読み: にし
  • 西日 (にしび) zachodzące słońce
*zobacz 西 w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: obcy, zewnętrzny, inny
 • 音読み: がい、げ
  • 外人 (がいじん) obcokrajowiec
  • 外交 (がいこう) dyplomacja
  • 外科学 (げかがく) chirurgia
  • 市外 (しがい) poza miastem
 • 訓読み: そと、 ほか、 はず.す、 はず.れる
  • 外す (はずす) zdjąć (zegarek, okulary itd.), odczepić
  • 外れる (はずれる) (1) oderwać się, odczepić się, (2) nie trafić; nie przewidzieć, nie wygrać w loterii, (3) odchodzić (od właściwych zasad)
  • 外に (ほかに) oprócz, z wyjatkiem, poza (tym)
  • 外見 (そとみ) wygląd zewnętrzny
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: imię, sława, nazwa, znany, mądry
 • 音読み: めい、みょう
  • 名人 (めいじん) mistrz, ekspert
  • 有名 (ゆうめい) sławny
  • 名字 (みょうじ) nazwisko
 • 訓読み: な
  • 名前 (なまえ) imię, nazwa
  • 仮名 (かな) kana (japońskie pismo sylabiczne)
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 11[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 高, 小, 中, 大, 長. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: dużo, wysoki, drogi
 • 音読み: コウ
  • 高校 (こうこう) liceum
  • 高度 (こうど) wysokość
  • 高熱 (こうねつ) wysoka gorączka
  • 高年 (こうねん) stary (wiek)
  • 高低 (こうてい) nierówność, falowanie, fluktuacja
 • 訓読み: たか
  • 高い (たかい) wysoki; drogi (cena)
  • 高まる (たかまる) podwyższać się
  • 高める (たかめる) podwyższać
  • 高さ (たかさ) wysokość, wzrost; drożyzna, wysokie ceny
  • 残高 (ざんだか) saldo
*zobacz w Wikisłowniku


[edytuj]

 • Znaczenie: mały
 • 音読み: ショウ
  • 小説 (しょうせつ) powieść, opowiadanie, nowela
  • 小学校 (しょうがっこう) szkoła podstawowa
  • 小児科 (しょうにか) pediatria
  • 小便 (しょうべん) mocz
  • 小食 (しょうしょく) niejadek
 • 訓読み: ちい(さい)、こ~、お~、さ~
  • 小さい (ちいさい) mały, niewielki
  • 小犬 (こいぬ) szczeniak
  • 小川 (おがわ) potok, mała rzeczka
  • 小切手 (こぎって) czek
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: środek
 • 音読み: チュウ
  • 中国 (ちゅうごく) Chiny (Państwo Środka)
  • 中年 (ちゅうねん) średni wiek
  • 中心 (ちゅうしん) środek, centrum; sedno
  • 中止 (ちゅうし) przerwanie, zawieszenie
  • アル中 (あるちゅう) uzależnienie od alkoholu
 • 訓読み: なか、うち
  • 真ん中 (まんなか) sam środek
  • 田中 (たなか) Tanaka (nazwisko)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: duży
 • 音読み: ダイ、タイ
  • 大学 (だいがく) uniwersytet
  • 重大 (じゅうだい) ważny, poważny
  • 大洋 (たいよう) ocean
  • 大使 (たいし) ambasador
  • 大工 (だいく) stolarz
  • 大気 (たいき) atmosfera
  • 大理石 (だいりせき) marmur
 • 訓読み: おお
  • 大きい (おおきい) duży
  • 大いに (おおいに) wielce, bardzo
  • 大人 (おとな) dorosły
  • 大和 (やまと) Yamato (starożytna Japonia)
*zobacz w Wikisłowniku

 長 [edytuj]

 • Znaczenie: długi (rozmiar); głowa, szef, dyrektor
 • 音読み: チョウ
  • 長男 (ちょうなん) najstarszy syn
  • 社長 (しゃちょう) prezydent przedsiębiorstwa, dyrektor
  • 長所 (ちょうしょ) zaleta, mocna strona
  • 長方形 (ちょうほうけい) prostokąt
  • 身長 (しんちょう) wzrost, wysokość
  • 生長 (せいちょう) wzrost, rozwój
  • 八百長 (やおちょう) ustawiona walka
 • 訓読み: なが、おさ
  • 長 (おさ) przywódca
  • 長い (ながい) długi
  • 長さ (ながさ) długość
  • 気長 (きなが) cierpliwy, nieśpieszny
  • 長椅子 (ながいす) sofa, kanapa
  • 長ける (たける) doskonalić się, starzeć się
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 12[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 半, 分, 学, 校, 生. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: połowa
 • 音読み: はん
  • 半分 (はんぶん) połowa
  • 三時半 (さんじはん) wpół do czwartej
  • 半月 (はんげつ) półksiężyc
  • 半円 (はねえん) półokrąg
 • 訓読み: なか
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: część, minuta
 • 音読み: ぶ,ふん,ぶん
  • 一分 (いっぷん) jedna minuta
  • 二分 (にふん) dwie minuty
  • 三時三十分 (さんじさんじゅうぷん) wpół do czwartej
 • 訓読み: わ(ける)、わ(かる)、わ(かれる)
  • 分ける (わける) dzielić, rozłączać
  • 分かる (わかる) rozumieć
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: nauka
 • 音読み: がく
  • 学校 (がっこう) szkoła
  • 大学 (だいがく) uniwersytet
  • 学生 (がくせい) uczeń
 • 訓読み:まな(ぶ)
  • 学ぶ (まなぶ) uczyć się
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: szkoła
 • 音読み: こう
  • 学校 (がっこう) szkoła
  • 小学校 (しょうがっこう)szkoła podstawowa
  • 中学校 (ちゅうがっこう)szkoła średnia (niższa)
  • 高校 (こうこう) szkoła średnia (wyższa)
  • 校長 (こうちょう) dyrektor szkoły
 • 訓読み:-
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: zycie; narodziny
 • 音読み: せい, しょう
  • 生年月日(せいねんがっぴ) data urodzenia
  • 先生 (せんせい) nauczyciel
 • 訓読み:は(える), う(む), う(まれる), は(やす)
  • 生える (はえる) rosnąć
  • 生む (うむ) rodzić
  • 生まれる (うまれる) rodzić się
  • 生やす (はやす) zapuszczać (brodę)
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 13[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 山, 川, 白, 天, 雨. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: góra
 • 音読み: さん
  • 山水 (さんすい) widok, krajobraz
  • 火山 (かざん) wulkan
 • 訓読み:やま
  • 小山 (こやま) pagórek
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: rzeka, strumień
 • 音読み: せん
  • 河川 (かせん) rzeki
 • 訓読み: かわ
  • 小川 (おがわ) strumyk
  • 大川 (おおかわ) duża rzeka
  • 川口 (かわぐち) ujście rzeki
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: biały
 • 音読み: びゃく, はく
  • 白人 (はくじん) biały człowiek
 • 訓読み: しろ(い)
  • 白い (しろい) biały
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: niebo
 • 音読み: てん
  • 天国 (てんごく) niebo, raj
  • 天気 (てんき) pogoda
 • 訓読み:
  • 天の川 (あまのがわ) Droga Mleczna
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: deszcz
 • 音読み:う
  • 雨天 (うてん) deszczowa pogoda
 • 訓読み:あめ, あま
  • 大雨 (おおあめ) ulewa
  • 雨水 (あまみず) deszczówka
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 14[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 電, 気, 車, 国, 円. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: Elektryczność, elektryczny
 • 音読み: でん
  • 電気(でんき) Elektryczność
  • 電気製品(でんきせいひん) Urządzenia elektryczne
  • 電車(でんしゃ) Pociąg
  • 携帯電話(けいたいでんわ) Telefon komórkowy (けいたい)Komórka (w skrócie)
 • 訓読み:
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Duch, stan, nastrój
 • 音読み: き
  • 天気(てんき) Pogoda
  • 平気(へいき) Normalny, czuć się normalnie
  • 気分(きぶん) Uczucia
 • 訓読み:
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Samochód, wóz, pojazd
 • 音読み: しゃ
  • 自動車(じどうしゃ) Samochód
  • 駐車場(ちゅうしゃじょう) Miejsce do parkowania
  • 電車(でんしゃ) Pociąg
 • 訓読み: くるま
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Kraj
 • 音読み: こく, ごく
  • ローマ帝国(ローマていこく) Cesarstwo Rzymskie
  • 韓国(かんこく) Korea
  • 中国(ちゅうごく) Chiny
  • アメリカ合衆国(あめりかがっしゅうこく) USA
 • 訓読み: くに
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Koło, okrąg, yen
 • 音読み: えん
  • 100円割引(ひゃくえんわりびき) Rabat 100¥
  • 十円玉(じゅうえんだま) Moneta 10¥
 • 訓読み: まる(い)
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 15[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 話, 聞, 食, 読, 来. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: Rozmowa
 • 音読み:
  • 話題(わだい) Temat
  • 童話(どうわ) Krótkie opowiadania dla dzieci
 • 訓読み: はな(す) - mówić; はなし - rozmowa / historia, opowiadanie
  • 昔話(むかしばなし) Ludowe opowiadania
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Słyszeć, pytać
 • 音読み: ぶん
  • 新聞(しんぶん) Gazeta
 • 訓読み: き(く)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Jeść
 • 音読み: しょく
  • 食事(しょくじ) Posiłek
  • 和食(わしょく) Japońskie jedzenie
  • 食パン(しょくパン) Chleb krojony
 • 訓読み: たべ(る)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Czytać
 • 音読み: どく
  • 解読力(かいどくりょく) Rozumienie czytanego tekstu (Reading comprehension)
  • 読み物(よみもの) Rzeczy do czytania
 • 訓読み: よ(む)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Przychodzić
 • 音読み: らい
  • 来月(らいげつ) Następny miesiąc
  • 来年(らいねん) Następny rok
 • 訓読み: く(る)
*zobacz w WikisłownikuKanji - lekcja 16[edytuj]

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 書, 見, 行, 出, 入. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

[edytuj]

 • Znaczenie: Pisać
 • 音読み: しょ
  • 文書(ぶんしょ) Dokument(y)
 • 訓読み: か(く)
  • 書く(かく) Pisać
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Spotkanie; widzieć, patrzeć na
 • 音読み: けん
  • 見学(けんがく) Zwiedzanie w celach naukowych
 • 訓読み: み(る)
  • 見る(みる) Patrzeć na
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Iść, podróż
 • 音読み: ろう, ぎょう, あん
  • 銀行(ぎんこう) Bank
  • 行列(ぎょうれつ) Kolejka (ludzi) / macierz (matematyka)
 • 訓読み: い(く)、ゆ(く)
  • 行き先(いきさき、ゆきさき) Miejsce przeznaczenia, cel
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Wychodzić, opuszczać
 • 音読み: しゅつ, しゅっ
  • 出発(しゅっぱつ) Wyjść
 • 訓読み: で(る) - Wyjść, opuścić; だ(す) - oddać, wyrzucać, emitować, wysyłać, wyciągać
  • 出かける(でかける) Wychodzić
  • 追い出す(おいだす) Wyganiać, wykopać, wyrzucić (kogoś)
*zobacz w Wikisłowniku

[edytuj]

 • Znaczenie: Wchodzić, przychodzić
 • 音読み: にゅう
  • 入学(にゅうがく) wstąpienie na uczelnię (do szkoły)
 • 訓読み: はい(る) - Wejść, い(れる) - wkładać, wsuwać
  • 部屋に入る(へやにはいる) Wejść do pokoju
  • 頭に入れる(あたまにいれる) Zapamiętywać (od: wkładać do czyjejś pamięci)
*zobacz w WikisłownikuLekcje[edytuj]

Podstawy japońskiego[edytuj]

W tej lekcji nauczysz się przedstawiać siebie i innych ludzi. Aby móc w pełni korzystać z tej i kolejnych lekcji, zalecana jest znajomość znaków kana.

Lekcja[edytuj]

Przedstawianie się[edytuj]

Kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy, używasz zwrotu 初めまして (はじめまして), który można przetłumaczyć jako: "Miło mi cię poznać". Nie powinno się używać tego zwrotu do osób z którymi już rozmawiałeś.

Następna rzeczą jaką powinieneś powiedzieć to przedstawienie się 私は___です (わたし は ___ です).

 • 私 (わたし) znaczy "ja".
 • は to partykuła tematu, wymawiana jest jak polskie "ła".
 • です to spójka bezokolicznika "być", nie odmienia się więc w tym przypadku oznacza "jestem".

Całe to zdanie znaczy "Ja jestem ____.". Twoje nazwisko powinno znaleźć się w pustych miejscach.

Na koniec mówisz どうぞ よろしく co oznacza także "Miło mi cię poznać", jednakże tego zwrotu używamy na końcu rozmowy.

Składając to wszystko razem:

audio 初めまして、(私は)田中です。どうぞよろしく。

Przedstawianie innych[edytuj]

Kiedy chcesz przedstawić kogoś innego, powiesz こちら は ___ さん です.

 • こちら to grzeczna forma powiedzenia "ta osoba tutaj"
 • さん to grzecznościowa końcówka dodawana do nazwiska (czasami imienia, jeżeli nie podajemy nazwiska) innej osoby oznaczająca "Pan/Pani".
audio こちらは鈴木さんです。


Podawanie wieku[edytuj]

Kiedy chcesz się zapytać o wiek spotkanej Ci osoby pytamy się nan sai desu ka? co znaczy ile masz lat?. A gdyby ktoś Ciebie się spytał tym pytaniem mówimy
_______ sai desu.
Na miejscu kresek pisze się wiek
Do zapisu liczb można użyć kanji lub liczb arabskich, natomiast do słowa sai znaku 才 lub 歳.

Wiek Romaji Kanji
1 Issai 一歳
2 Nisai 二歳
3 Sansai 三歳
4 Yonsai 四歳
5 Gosai 五歳
6 Rokusai 六歳
7 Nanasai 七歳
8 Hassai 八歳
9 Kyuusai 九歳
10 Jussai 十歳
11 Juuissai 十一歳
12 Juunisai 十二歳
13 Juusansai 十三歳
14 Juuyonsai 十四歳
15 Juugosai 十五歳
16 Juurokusai 十六歳
17 Juunanasai 十七歳
18 Juuhassai 十八歳
19 Juukyuusai 十九歳
20 Hatachi 二十歳

O tym czy występuje wyjątek decyduje ostatnia liczba.

Podsumowanie[edytuj]

Japoński Wymowa Polski
初めまして はじめまして "Miło mi cię poznać." (używamy podczas pierwszego spotkania, na początku)
わたし ja
(wa) partykuła tematu
です des(u) czasownik "być"
どうぞ よろしく   "Miło mi cię poznać"
こちら   ten/ta/to tutaj
さん   końcówka honoryfikatywna dodawana do nazwiska kogoś innego (nie wolno jej używac w stosunku do siebie samego)

Dialog[edytuj]

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

たなか: すずきさん、こんにちは。
すずき: ああ、たなかさん。 こんにちは。 こちら は やまださん です。
やまだ: 初めまして、やまだ です。
たなか: やまださん ですか。 たなか です。 どうぞ よろしく。
やまだ: よろしく。

 

Tanaka: Dzień dobry pani Suzuki.
Suzuki: Ach, pan Tanaka. Dzień dobry. To jest pan Yamada.
Yamada: Jak się pan ma, jestem Yamada.
Tanaka: Ach pan Yamada? jestem Tanaka. Miło mi pana poznać.
Yamada: Miło mi pana poznać.

 

Tanaka: Suzuki san, konnichiwa.
Suzuki: Aa, Tanaka san. Konnichiwa. Kochira wa Yamada san.

Yamada: Hajimemashite, Yamada desu.
Tanaka: Yamada san desu ka. Tanaka desu. Dōzo yoroshiku.
Yamada: Yoroshiku

audio


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - do dialogu
田中 (たなか)   Japońskie nazwisko
鈴木 (すずき)   Japońskie nazwisko
山田 (やまだ)   Japońskie nazwisko
こんにちは   "Dzień dobry" (mówione od godziny około 11 do wieczora)
  partykuła pytajna. Dodaje się ją na końcu zdania, aby utworzyć pytanie

Ćwiczenia[edytuj]

Pytania[edytuj]

 1. Kiedy powinieneś użyć 初めまして?
 2. Jakie jest znaczenie どうぞ よろしく?
 3. Czy zdanie "私は田中さんです" jest prawidłowe? Wyjaśnij swoją odpowiedź.
 4. Jak powinieneś się przedstawić osobie, którą widzisz po raz pierwszy w życiu?
 5. Jak powinieneś przedstawić inną osobę?W tej lekcji nauczysz się jak pytać się o przedmioty i je określać.

Lekcja[edytuj]

Co to jest?[edytuj]

Kiedy chcesz się zapytać co to jest za rzecz powiesz それは何ですか (それ は なん です か)

 • それ znaczy "to/tamto" (それは - pamiętasz partykułę tematu?)
 • なん znaczy "co" (od なに)
 • か to partykuła pytajna

Zadając pytanie o przedmiot określasz jednocześnie odległość w jakiej jest od ciebie i rozmówcy (podobnie jak w języku polskim - to, tamto). W języku japońskim są trzy słowa na określenie tej odległości:

 • これ dotyczy przedmiotów znajdujących się w pobliżu mówiącego (np. kiedy trzymasz przedmiot w rękach)
 • それ dotyczy przedmiotów będących w pobliżu słuchającego (np. osoba z którą rozmawiasz trzyma przedmiot)
 • あれ dotyczy przedmiotów które są odległe zarówno od mówiącego jak i słuchającego (np. przedmiot, który jest daleko od ciebie i twojego rozmówcy)

Podsumowując: これ (to), それ (tamto), あれ (tamto - daleko).

To jest...[edytuj]

Aby odpowiedzieć na pytanie それは何ですか powinieneś powiedzieć これは___です. "To jest ___." w puste miejsca wkładając oczywiście nazwę przedmiotu.

W powyższym pytaniu osoba A użyła それ do identyfikacji przedmiotu, który jest w pobliżu osoby B. W odpowiedzi osoba B użyje これ ponieważ przedmiot jest w jej pobliżu.

Postaraj się zapamiętać jak odpowiedzieć:

 • Kiedy ktoś zapyta się ciebie これ, odpowiedz それ.
 • Kiedy ktoś zapyta się ciebie それ, odpowiedz これ.
 • Kiedy ktoś zapyta się ciebie あれ, także odpowiedz あれ.

も - też, także[edytuj]

Kiedy chcesz się zapytać lub powiedzieć, że coś jest tego samego typu co poprzedni przedmiot, użyjesz partykuły も.

 • Pytanie: これ / それ / あれ___ですか "Czy to/tamto/tamto (daleko) też jest ___?".

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, będzie brzmieć 「はい、これ/それ/あれも___です。」. Jeżeli jest negatywna 「いいえ、これ/それ/あれは___では ありません」. (では wymawia się /dewa/ lub /ja/ w mniej formalnej rozmowie.)

 • はい oznacza "tak, zgadza się"
 • いいえ znaczy "nie, nie zgadza się"
 • ___では ありません znaczy "nie jest ___". uzyj tej frazy przy zaprzeczeniach.

の - partykuła dzierżawcza[edytuj]

Partykuła dzierżawcza の dodawana jest po rzeczowniku lub zaimku do określenia przynależności przedmiotu/obiektu.

Przykłady[edytuj]

 • それは私の___です。 "To jest mój ___."
 • あれは_1_さんの_2_ですか。 "Czy tamto (daleko) to _2_ pana/pani _1_?"
 • これは私の___ではありません。 "To nie jest mój ___."
 • 私のです。 "To jest moje."
 • ___さんのです。 "To jest pana/pani ___."
 • 私のではありません。 "To nie jest moje."

Czyje to jest?[edytuj]

Przydatnym zwrotem jest 「これは誰の___ですか。」 (これは だれの ___ ですか) "Czyj/Czyje to jest ___?" lub 「これは誰のですか」 "Czyje to jest?"

Więcej[edytuj]

これ・それ・あれ służące do identyfikacji położenia obiektu może być uzyte w innej formie この・その・あの i dotyczy wtedy konkretnego przedmiotu.

 • この車 (この くるま) "Ten samochód."
 • そのペン "To pióro."

Podsumowanie[edytuj]

Japoński Wymowa Polski
これ kore "To tutaj" (obiekt w pobliżu mówiącego)
それ sore "To tam" (obiekt w pobliżu słuchającego)
あれ are "To tamto" (obiekt odległy zarówno od mówiącego jak i słuchającego)
この kono "Ten/ta/to + obiekt" (obiekt w pobliżu mówiącego)
その sono "Ten/ta/to + obiekt" (obiekt w pobliżu słuchającego)
あの ano "Tamten/tamta/tamto + obiekt" (obiekt odległy zarówno od mówiącego jak i słuchającego)

Dialog[edytuj]

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

がくせい: それはなんですか。
せんせい: これはりんごです。
がくせい: これもりんごですか。
せんせい: いいえ、それはなしです。

 

Student: Co to jest?
Nauczyciel: To jest jabłko.
Student: Czy to także jest jabłko?
Nauczyciel: Nie, to jest gruszka.


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - do dialogu
りんご   Jabłko
なし   Gruszka

Ćwiczenia[edytuj]

Pytania[edytuj]

1. Zapytaj się po japońsku:

a) Co to jest?
b) Co tam (daleko) jest?
c) Co tam jest?

2. Odpowiedz na poniższe pytania:

a) Q: それは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。
b) Q: あれは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。
c) Q: これは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。Lokalizacja obiektów[edytuj]

Lokalizacja obiektówożywiony - います,m istnieje tylko jeden czasownik istnienia - "jest". W japońskim odpowiadają mu dwa czasowniki, których podmiot jest:

 • ożywiony - います,
 • nieożywiony - あります.

Podział ten nie jest do końca ścisły, gdyż raczej należałoby do podmiotów ożywionych zaliczyć wszystkie żywe stworzenia, które potrafią się zauważalnie poruszać, zatem np. ludzie i zwierzęta, w tym względzie rośliny są zaliczane z kolei do świata nieożywionego na równi z przedmiotami.

います - ożywione[edytuj]

「何かいますか。」[edytuj]

Aby zapytać się o obecność jakiejś istoty żywej:

 • 「何かいますか。」 (なにか いますか) "Czy jest tam ktoś / coś?"
  • 何か (なにか) znaczy "ktoś / coś".

Aby odpowiedzieć na to pytanie:

 • Twierdząco: 「___がいます。」 "Tam jest ___."
 • Przecząco: 「何もいません。」 (なにも いません) "Tam nikogo nie ma."

「___がいますか。」[edytuj]

Aby zapytać się o obecność konkretnej istoty żywej:

 • 「___がいますか。」 "Czy tam jest ___?"

Odpowiedź:

 • Twierdząca: 「はい、います。」 "Tak, jest."
 • Przecząca: 「いいえ、いません。」 "Nie, nie ma."

Jeżeli istota żywa o którą zapytano jest nieobecna, ale jest inna, można zasugerować istnienie tej innej:

 • Przecząco: 「いいえ、___はいません。」 "Mówiąc o ___, nie ma go tam (ale jest coś innego)". (Zauważ, że w odpowiedzi uzyto partykuły は zamiast が).

あります - nieożywione[edytuj]

Zdania z あります wyglądają podobnie jak w przypadku zdań z います. あります określa przynależność lub obecność przedmiotu.

「何かありますか。」[edytuj]

Aby zapytać się o obecność jakiegoś przedmiotu:

 • 「何かありますか。」 (なにか ありますか) "Czy jest tam coś?"

Aby odpowiedzieć na to pytanie:

 • Twierdząco: 「___があります。」 "Tam jest ___."
 • Przecząco: 「何もありません。」 (なにも ありません) "Tam nic nie ma."

「___がありますか。」[edytuj]

Aby zapytać się o obecność konkretnego przedmiotu:

 • 「___がありますか。」 "Czy jest ___?"

Odpowiedź:

 • Twierdząca: 「はい、あります。」 "Tak, jest."
 • Przecząca: 「いいえ、ありません。」 "Nie, nie ma"

Jeżeli przedmiot o który zapytano jest nieobecny, ale jest inny, można zasugerować istnienie tego drugiego:

 • Przecząco: 「いいえ、___はありません。」 "mówiąc o ___, nie ma tego (ale jest coś innego)".

Partykuła よ[edytuj]

Jeżeli chcesz zwrócić czyjąś uwagę na coś lub kogoś dodajesz よ na końcu wypowiedzi.

 • 「猫がいますよ! (ねこがいますよ!)」 "Tam jest kot!"Gdzie to jest?[edytuj]

Aby zapytać się o położenie kogoś lub czegoś:

 • ___はどこにいますか (ożywione)
 • ___はどこにありますか (nieożywione)

Odpowiedź będzie zależała od położenia obiektu:

___は
 • ここ
 • そこ
 • あそこ
 • います (ożywione)
 • あります (nieożywione)
 • ここ "tutaj" (bliżej mnie)
 • そこ "tam" (bliżej ciebie)
 • あそこ "tam" (z dala od nas)

Z przodu / tyłu 前・後ろ[edytuj]

Aby określić czy przedmiot jest z przodu czy z tyłu innego obiektu:

___は ___の
 • 後ろ
 • います (ożywione)
 • あります (nieożywione)
 • 前 (まえ) "przód"
 • 後ろ (うしろ) "tył"

Powyżej / poniżej 上・下[edytuj]

___は ___の
 • います (ożywione)
 • あります (nieożywione)
 • 上 (うえ) "powyżej"
 • 下 (した) "poniżej"

Wewnątrz 中[edytuj]

Aby powiedzieć, że obiekt jest wewnątrz innego obiektu:

___は ___の
 • います (ożywione)
 • あります (nieożywione)
  • 中 (なか) "wewnątrz, w środku"

Na przykład:

 • 「山田さんはビルの中にいます。」 "Pan Yamada jest wewnątrz budynku."
 • 「ボールは箱の中にあります。」 "Piłka jest wewnątrz pudełka."
 • ボール piłka
 • 箱 (はこ) pudło, pudełkoDo użycia tej formy niezbędna będzie nam forma te.

1.PYTANIE O POZWOLENIE : (te forma + moii desu ka) "dosłownie czy to też będzie dobre"

~て + もいい です か 

przykład:

すし を たべて もいい です か - czy można jeść sushi?

możliwe odpowiedzi (jedne z wielu):

potwierdzenie:

すし を たべて もいい です - można jeść sushi

negacja:   

すし を たべて は いけません - nie wolno jeść sushi
それ は だめ です よ - to jest zabronione (mocne)

PYTANIE "PROSZĘ COŚ ZROBIĆ"

forma te + kudasai

~て + ください 

przykłady

すし を たべて ください - proszę jeść sushi
みず を のんで ください - proszę pić wodę

Przykładowe zdania:

ちょっと てつだって ください - proszę trochę pomóc
水 を 飲んで もいい です か - czy można pić wodę
はい どおぞ tak, proszę bardzo


Japoński/Lekcja/Kierunki


Na początku proszę przeczytać lekcję o liczbach.

Godziny[edytuj]

Nanji desu ka?


To pytanie można wytłumaczyć na "Która jest godzina?" Jeśli chcemy powiedzieć na to pytanie, bierzemy dowolną cyfrę po japonsku i dodajemy do niej końcówkę „ji” (時, じ ) – czyli godzinę, czyli:

 • ichiji (一時, いちじ ) – godzina pierwsza
 • niji (二時, にじ) – druga
 • sanji (三時, さんじ– trzecia
 • yoji (四時, よじ) - czwarta (tutaj występuje wyjątek. Yon zmienia się na yo)
 • goji (五時, ごじ)– piąta
 • rokuji (六時, ろくじ)– szósta
 • shichiji (七時, しちじ)– siódma
 • hachiji (八時, はちじ) – ósma
 • kuji (九時, くじ) – dziewiąta (tutaj też występuje wyjątek. Kyuu zamienia się w ku)
 • juuji (十時, じゅうじ) – dziesiąta
 • juuichiji (十一時, じゅういちじ) – jedenasta
 • juuniji (十二時, じゅうにじ) – dwunasta


Japończycy podobnie jak Anglicy mają system dwunastogodzinny – czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że jest dziesiąta rano powiemy:
gozen juuji desu
午前 十時 です
ごぜん じゅうじ です
Natomiast jeśli jest po szesnastej, mówimy:
gogo yoji desu.
午後 四時 です
ごご よじ です"
Więc słowo gozen (午前) jest odpowiednikiem angielskiego AM (przed południem), natomiast gogo (午後) odpowiednikiem PM (po południu). Jeśli chcemy powiedzieć, że jest wpół do dwunastej powiemy:
juuichiji-han desu
十一時-半 です
じゅういちじ はん です"
Han (半) oznacza „pół” i dodajemy go po określeniu czasu. Pół godziny to 30 minut.

Minuty[edytuj]

Minuta po japońsku to fun (分), a określanie minut po japońsku wygląda podobnie do określania godzin problem w tym, że tutaj pojawia się kilka wyjątków, które niestety trzeba zapamiętać. Przykłady to:

 • 1 – ippun (一分, いっぷん)
 • 2 – nifun (二分, にふん)
 • 3 – sanpun (三分, さんぷん)
 • 4 – yonpun (四分, よんぷん)
 • 5 – gofun (五分, ごふん)
 • 6 – roppun (六分, ろっぷん)
 • 7 – nanafun (七分, ななふん)
 • 8 – happun (八分 , はっぷん )
 • 9 – kyuufun (九分, きゅうふん)
 • 10 – juppun (十分, じゅっぷん)


Kiedy tworzymy większe liczby, o tym, czy musimy użyć fun czy pun, decyduje ostatnia cyfra. Tak więc:
15 – juugofun (十五分)(to też znaczy kwadrans)
26 – nijuuroppun (二十六分)
40 – yonjuppun (四十分)

Kiedy chcemy stworzyć zdanie takie jak np. za dwadzieścia ósma rano to dodajemy na końcu zdania mae co znaczy za.
gozen hachiji nijuppun mae desu
午前 八時 二十分 です
ごぜん はちじ にじゅぷん まえ です Jeśli chcemy powiedzieć np. "dwadzieścia po ósmej wieczorem" to na końcu zdania daje się ato (後) co znaczy "po".
gogo hachiji nijuppun ato desu
午後 八時 二十分 です
ごご はちじ にじゅぷん あと です

Sekundy[edytuj]

Sekunda po japońsku znaczy byou (秒, びょう). Sekundy są rzadko używane w Japonii. Odmienianie sekund po japońsku jest podobne do określania minut. Więc:

 • ichibyou (一秒)
 • nibyou (二秒)
 • sanbyou (三秒)
 • yobyou (四秒)
 • gobyou (五秒)
 • robyou (六秒)
 • nanabyou (七秒)
 • hachibyou (八秒)
 • kyubyou (九秒)
 • jubyou (十秒)

Podobnie jak przy minutach, jeśli chcemy większą liczbę decyduje ostatnie liczba. Przykłady to:

 • jugobyou (十五秒) - 15 sekund
 • sanjubyou (三十秒) - 30 sekund
 • gojuurobyou (五十六秒) - 56 sekund

Konstrukcja zdań o sekundach są identyczne do konstrukcji zdań o minutach. Jeśli chcemy powiedzieć że np. za dziesięć sekund dwunasta minuta mówimy:
juunifun jubyou mae desu
十二分 十秒 前 すで
じゅにふん じゅびょう まえ です


Czas teraźniejszo-przyszły[edytuj]


Forma -masu występuje w grzecznym języku japońskim. Używamy jej w rozmowach z nieznajomymi lub niespokrewnionymi.
Wyraża ona czas teraźniejszy i przyszły np.
Sumimasen, eki wa doko ni arimasu ka. Przepraszam gdzie jest dworzec?
Ashita, nani o shimasu ka. Co robisz jutro ?

Forma -masu

w przypadku czasowników jednostopniowych łączy się z tematem:
czasownik + masu
Watashi wa sushi o tabemasu. Jem sushi.

czasowniki pięciostopniowe wymagają bazy ‘i’
czasownik ‘i’ + masu
Watashi wa hon o yomimasu. Czytam książkę.

Negacja formy -masu przybiera postać -masen, łączy się z czasownikami na takich samych zasadach

czasowniki jednostopniowe
czasownik + masen
Watashi wa sushi o tabemasen. Nie jem sushi.

czasowniki pięciostopniowe
czasownik 'i' + masen
Watashi wa hon o yomimasen. Nie czytam książki.

Bibliografia[edytuj]


M.Szyszka - "Nihongo Nouryoku Shiken 4 kyuu (N5)", s.: 118. Japoński/Lekcja/Czas przeszły Japoński/Lekcja/Kiedy poszedłeś?


Ta lekcja może wyglądać nietypowo, ale jest dość ważna. Japończyk powinien rozróżniać partykułę wa i ga.

Różnica partykuły ga i wa[edytuj]

Dwie partykuły mają podobne znaczenie i dla początkującego może być dość trudne do rozróżnienia. Otóż czy się różnią?
Partykuła ga jest partykułą podmiotu odpowiadające polskiemu mianownikowi. Natomiast wa (zapisywana jako ha) jest partykułą tematu. Podajemy ją po rzeczowniku lub zaimku. W języku polskim rola ta przypadka zwykle podmiotowi, choć temat wskazywany jest poprzez porządek zdania - pierwsza część to temat, część nowa, opisywana, druga część to temat, część znana. Pomimo, że zapisujemy ją znakiem hiragany は (ha), czytamy jako わ (wa). W zdaniu japońskim temat może jest jednocześnie podmiotem, ale niekoniecznie:
Manga wa omoshiroi desu
Mangi ciekawe
W tym zdaniu manga czyli japońskie komiksy to jednocześnie temat i podmiot. Przy tym zdaniu można by użyć i wa i ga. Dwie partykuły różnią się tym, że ga bardziej podkreśla wypowiedź niż wa choć mniej niż:
Tomodachi ga kimashita
Przyszedł kolega
Partykuła ga jak wcześniej było pisane odpowiada polskiemu mianownikowi. Partykuły tej używa się, aby wskazać podmiot, czyli określić agenta czynności opisywanej przez czasownik.


Japoński/Lekcja/Akcje w tym samym czasie Japoński/Lekcja/Słownictwo

Odpowiedzi[edytuj]

 1. 初めまして powinno być mówione tylko w przypadku kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy.
 2. どうぞ よろしく znaczy dosłownie "oddaję się [pana/pani] łaskawej życzliwości", aczkolwiek przeważnie tłumaczy się to jako "miło Cię widzieć", "miło Cię poznać".
 3. Nie. Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: "私は田中です". さん to końcówka grzecznościowa dodawana do nazwisk innych osób. 'Nie wolno jej dodawać do swojego nazwiska!
 4. Kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, zwyczajowo mówi się "初めまして、___ です。 どうぞ よろしく。"
 5. Aby przedstawić kogoś innej osobie mówimy "こちら は ___さん です。"

Odpowiedzi[edytuj]

1.

a) これは何ですか。
b) あれは何ですか。
c) それは何ですか。

2.

a) これ は___です。
b) あれ は___です。
c) それ は___です。

Kurs podstawowy[edytuj]

Lekcja 1[edytuj]

Zanim przystąpisz do nauki tej lekcji zapoznaj się z czytaniem i pisaniem wszystkich znaków hiragany oraz katakany. Warto poznać także podstawowe zwroty i wyrażenia grzecznościowe, które wykorzystywane są niemal codziennie:


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Powitania
おはよう。 albo おはようございます   Dzień dobry! mówione przed południem, do około godziny 11.
こんにちは   Dzień dobry! mówione po południu, do wieczora.
こんばんは   Dobry wieczór!


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Pożegnania
おやすみ。 albo おやすみなさい   Dobranoc. Druga forma jest bardziej grzeczna.
さようなら   Do widzenia. Żegnam. Używane przeważnie w sytuacji kiedy rozmówcy nie będą się widzieć przez długi czas.
じゃあね! / では、またね!   Cześć! Mówione na pożegnanie wśród osób w podobnym wieku, przyjaciół, rodziny, wśród ludzi młodych.


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Pierwsze spotkanie
はじめまして   Bardzo mi miło Pana (Panią) poznać.
よろしく   Polecam się. Miło mi poznać.
どうぞよろしく   Polecam się Pana/Pani pamięci. Miło mi Pana/Panią poznać.
よろしくおねがいします   Polecam się Pana/Pani pamięci. Miło mi Pana/Panią poznać.
どうぞよろしくおねがいします   Polecam się Pana/Pani pamięci. Miło mi Pana/Panią poznać.


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Powitania i pożegnania w domu
いってきます   Wychodzę. Do widzenia. (wychodząc z własnego domu)
いってらしゃい   Uważaj na siebie. (dosł. Idź i wróć, formuła pożegnalna mówiona przez osobę pozostającą w domu)
ただいま   Już jestem. Wróciłem. (wracając do własnego domu)
おかえり(なさい)   Dobrze, że jesteś. (formuła powitania mówiona przez osobę przebywającą w domu)


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Podczas posiłku
いただきます   odpowiednik polskiego Smacznego, mówiony przed posiłkiem.
ごちそうさまでした   odpowiednik polskiego Dziękuję mówionego po posiłku (dosłownie To była uczta).


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Proszę, dziękuję, przepraszam
どうぞ   Proszę.
どうも   Dziękuję.
ありがとう   Dziękuję.
どうもありがとう   Dziękuję bardzo.
ありがとうございます   Dziękuję bardzo.
どうもありがとうございます   Dziękuję bardzo.
(どうも) すみません   Przepraszam (bardzo).

わたしはウィキペディアンです。[edytuj]

Uczeń języka japońskiego, Jan Kowalski poznaje panią Ai Tanakę, która jest wikipedystką oraz uczy języka japońskiego.

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

ヤン: こんにちは。わたしはヤンコバルスキです。
あい: はじめまして。たなかあいです。よろしくおねがいします。
ヤン: はじめまして。よろしくおねがいします。
あい: ヤンさんはアメリカじんですか。
ヤン: いいえ、アメリカじんではありません。ポーランドじんです。
あい: ああ、そうですか。
ヤン: あいさんはウィキペディアンですか。
あい: はい、ウィキペディアンです。ヤンさんは?
ヤン: いいえ。わたしはウィキペディアンではありません。
あい: にほんごのがくせいですか。
ヤン: はい、そうです。
あい: わたしはにほんごのきょうしです。

 

Jan: Dzień dobry. Jestem Jan Kowalski.
Ai:Bardzo mi miło. Jestem Ai Tanaka. Polecam się pana pamięci.
Jan: Bardzo mi miło. Polecam się.
Ai: Czy jest pan Amerykaninem?
Jan: Nie, nie jestem Amerykaninem. Jestem Polakiem.
Ai: Ach tak.
Jan: Czy pani jest Wikipedystką?
Ai: Tak, jestem wikipedystką. A pan?
Jan: Nie. Nie jestem wikipedystą.
Ai: Czy uczy się pan języka japońskiego? (dosł. Czy jest pan uczniem japońskiego?)
Jan: Tak, jestem
Ai: Jestem nauczycielką japońskiego.


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - do dialogu
-さん   Pan, Pani - przyrostek grzecznościowy
わたし   ja
アメリカ   Ameryka
アメリカじん   Amerykanin
ポーランド   Polska
ポーランドじん   Polak
いいえ   nie; przeczenie
ウィキペディアン   Wikipedysta/Wikipedystka
はい   tak; potwierdzenie
にほんごのがくせい   uczeń japońskiego
にほんご   język japoński
にほん   Japonia
がくせい   uczeń
きょうし   nauczyciel

Gramatyka[edytuj]

Budowa zdania[edytuj]

W języku polskim zdanie orzekające ma postać: podmiot - orzeczenie - dopełnienie (język typu SVO - Subject-Verb-Object). Język japoński jest językiem typu SOV (Subject-Object-Verb), czyli typowe zdanie ma formę: podmiot - dopełnienie - orzeczenie (lub spójkę です), przy czym ta reguła nie jest stała! Większość części zdania może znajdować się na różnych pozycjach (oprócz orzeczenia, które zawsze znajduje się na końcu). W określaniu podmiotu, tematu, dopełnienia itp. pomaga obecność tzw. partykuł, np. partykuła -は (wymawia się ją w tym przypadku jak sylabę わ) określa podmiot.

Zdanie orzekające z です[edytuj]

Najprostszą formą przedstawienia się w języku japońskim jest: わたしは XXX です, gdzie zamiast XXX wstawiasz swoje nazwisko lub imię, zawód, wykonywaną funkcję itp. Jest to zdanie orzekające, zakończone uprzejmą spójką です. Jak już to zostało powiedziane, zdanie w języku japońskim kończy się orzeczeniem lub czasownikiem (ściśle rzecz biorąc です nie jest czasownikiem, ale jak na razie nie trzeba się tym przejmować). です mniej więcej odpowiada polskiemu jest. Forma przeszła です to でした. Czasu przyszłego w języku japońskim jako takiego nie ma (używamy formy czasu teraźniejszego). Przeczenie w czasie teraźniejszo-przyszłym to ではありません. Przeczytaj więcej: Spójka です.

Zdanie przeczące z ではありません[edytuj]

Przeczenie (nie jest, nie jestem) tworzymy poprzez zastąpienie です przez ではありません. Możemy teraz powiedzieć, "Nie, nie jestem Amerykaninem" - いいえ、[わたしは]アメリカじんではありません。Możemy pomińąć わたしは jeżeli wiadomo, że jesteśmy tematem wypowiedzi. Powiedzmy "Jan nie jest wikipedystą. Kasia nie jest uczennicą." - ヤンさんはウィキペディアンではありません。カシアさんはがくせいではありません。W czasie przeszłym przeczenie ma postać: ではありませんでした. Oprócz ではありません używa się także じゃありません, które znaczy to samo.

Porównaj:

 • "To jest książka" - これはほんです。
 • "To nie jest książka" - これはほんではありません。
 • "To nie jest książka" - これはほんじゃありません。

Zdanie pytające z ですか[edytuj]

Tworznie zdania pytającego w języku japońskim jest niezmiernie proste. Wystarczy do zdania oznajmiającego dodać partykułę pytajną か. Prawda, że nieskomplikowane? Czyli, jeżeli chcemy się upewnić, że rozmawiamy z panem XXX pytamy się: XXX ですか. (na końcu zdania pytającego w japońskim nie musi być znaku zapytania, wszystko załatwia か). Pytanie, które przed chwilą zadaliśmy po polsku brzmiałoby: Czy pan/pani XXX?. Pytanie o przedmiot brzmi: YYY ですか. (Czy to YYY?). Jak widać tworzenie podstawowych pytań nie jest specjalnie trudne. W czasie przeszłym ですか zamieniamy na でしたか, reszta zdania pozostaje niezmieniona. Dla próby zapytajmy się po japońsku: Czy jesteś wikipedystą? XXXさんはウィキペディアですか。Czasami nie zachodzi konieczność używania końcówki ですか. Podobnie jak w języku polskim możemy zadać pytanie: A ty? A pan? (XXXさんは?). Należy pamiętać o odpowieniej intonacji, w końcu to przecież pytanie.

Partykuła -は[edytuj]

Ta partykuła określa podmiot w zdaniu. Np. わたしは YYY です. W tym wypadku わたし jest podmiotem zdania, a wiemy to dzięki partykule は. W tak prostych zdaniach nie widać być może wielkiej roli jaką odgrywają partykuły w języku japońskim, ale z czasem poznamy bardziej złożone zdania, które jednocześnie można powiedzieć na kilka sposobów zmieniając położenie podmiotu, dopełnienia i innych części mowy, wtedy partykuły okażą się bardziej pomocne. Istotne jest też aby zapamiętać by nie nadużywać zaimków osobowych kiedy mówimy po japońsku. Bardzo często możemy zapomnieć mówić わたしは, bo skoro to my mówimy, to można domniemywać, że mówimy o sobie (w innym wypadku podkreślamy o kim lub o czym mówimy). Po polsku przecież też nie mówisz: Ja przyszłam do domu. Potem ja poczytałam książkę i ja pooglądałam telewizję. Prawda?

Partykuła -の[edytuj]

Partykula の jest odpowiednikiem dopełnienia w języku polskim. Mówimy np. "jabłko Michała", po japońsku będzie brzmieć to zdanie następująco: "ミハウさんりんごです。". (ミハウ to zapisane w katakanie, zgodnie z japońską wymową, imię Michał - Mihau). W zdaniu わたしはにほんごのきょうしです。także występuje partykuła の. Tutaj にほんごのきょうし tłumaczy się nauczyciel (きょうし) japońskiego (にほんごの).

さん[edytuj]

W języku japońskim nie okresla się płci mówiąc pan/pani. Zamiast tego używamy przyrostka さん po nazwisku czy imieniu. Przyrostek ten należy do tzw. języka grzecznościowego, bardziej "uniżenie" brzmi さま, istnieją także przyrostki くん, ちゃん (w przypadku gdy mówimy o i do przyjaciół, małych chłopców i dziewczynek itp.). Jeżeli zwaracamy się do lekarza, doktora, profesora, nauczyciela itp. mówimy せんせい. Na samym początku nauki nie zaszkodzi jeżeli wszystkich będziemy tytułować さん. Jak już to zostało wspomniane na początku, nie określamy płci (podobnie jak i liczby) więc kiedy powiemy せんせい możemy mieć na mysli: nauczyciela, nauczycielkę, nauczycieli albo nauczycielki. Płeć czy liczbę określamy na podstwie kontekstu zdania, okoliczności itp.

にほんじん[edytuj]

Jak zapewne już zauważyłeś (zauważyłaś), że nazwy narodowości tworzy się w bardzo prosty sposób. W większości przypadków do nazwy kraju dodajemy końcówkę じん, znaczącą "człowiek". Najlepiej zapoznać się z tabelą krajów i narodowości dostępną w projekcie wikisłownik - Indeks:Hasła w języku japońskim - kraje i narodowości.

にほんご[edytuj]

Podobnie nieskomplikowanie tworzy się nazwy języków. Do nazwy kraju dodaj ご, oznaczające "język" i tym samym otrzymasz nazwę języka. Proste? To podaj jak będzie język polski? ポーランドご. To chyba nie było trudne zadanie. Anglia po japońsku to イギリス a język angielski to ... えいご. To jeden z wyjątków, których de facto jest jeszcze kilka.

そうです[edytuj]

Aby nie powtarzać tego o co jesteśmy pytani, a zgadzamy się z rozmówcą możemy zastosować formułkę そうです, oznaczającego mniej więcej: "tak jest", "niech tak będzie".

Ćwiczenia i zadania (1)[edytuj]

1. Zapoznaj się z artykułem Podstawowe zwroty, który możesz znaleźć w dziale Dodatki. Naucz się na pamięć zwrotów grzecznościowych poznanych w pierwszej części dzisiejszej lekcji.

2. Wstaw według wzoru:

Pyt: すずき
Odp: [わたしは] すずき です。
 1. やまだ
 2. たなか
 3. wstaw swoje imię

Krótkie dialogi[edytuj]

Dziesięcioletni Ken spotyka swoją sąsiadkę panią Suzuki, o godzinie 8 rano:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

けん: おはようございます、すずきさん。
すずき: おはようございます、けんくん。

 

Ken: Dzień dobry pani Suzuki.
Suzuki: Dzień dobry, Ken.


Ken rozstając się ze swoimi przyjaciółmi mówi:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

けん: じゃあね!
けんのともだち: またね!

 

Ken: Na razie!
Przyjaciel Kena: Cześć!


Wieczorem, wracając ze szkoły Ken spotyka znowu panią Suzuki:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

けん: こんばんは!
すずき: こんばんは!

 

Ken: Dobry wieczór!
Suzuki: Dobry wieczór!


Podczas kolacji dziewczynka mówi do ojca:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

おんあのこ: いただきます!
おとうさん: いただきます!
・・・
おとうさん: ごちそうさまでした!
おんあのこ: ごちそうさま!

 

Dziewczynka: Smacznego!
Ojciec: Smacznego!
・・・
Ojciec: Dziękuję! (To była uczta)
Dziewczynka: Dziękuję! (To była uczta)


Chłopczyk wrócił do domu:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

おとこのこ: ただいま!
おとうさん: おかえり!

 

Chłopiec: Wróciłem!
Ojciec: Dobrze, że wróciłeś!


Ken idzie spać:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

けん: おやすみなさい。
おとうさん: おやすみ。

 

Ken: Dobranoc!
Ojciec: Dobranoc!


Ktoś się pomylił:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

A: にほんじんですか。
B: いいえ、ちゅうごくじんです。

 

A: Czy jest pan Japończykiem?
B: Nie, jestem Chińczykiem.


I znów pomyłka przy określaniu narodowości:

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog

 

A: ドイツじんですか。
B: いいえ、ドイツじんではありません。ポーランドじんです。

 

A: Czy jest pani Niemką?
B: Nie, nie jestem Niemką. Jestem Polką.


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - do dialogów
ともだち   przyjaciel/przyjaciele/przyjaciółka/przyjaciółki
おんあのこ   dziewczynka
おとうさん   ojciec
おとこのこ   chłopiec
にほんじん   Japończyk
にほん   Japonia
ちゅうごくじん   Chińczyk
ちゅうごく   Chiny
ドイツじん   Niemiec
ドイツ   Niemcy

Ćwiczenia (2)[edytuj]

1. Odpowiedz na poniższe pytania:

 1. ヤンさんはポーランドジンですか。
 2. たなかあいさんはアメリカじんですか。
 3. あいさんはポーランドごのがくせいですか。
 4. やんさんはにほんごのせんせいですか。
 5. Widzisz kogoś po raz pierwszy w życiu, przeprowadź minidialog.
 6. Co powiesz udając się spać?
 7. Jest godzina 10 rano. Jak przywitasz swoją sąsiadkę na ulicy?
 8. A jeżeli to będzie godzina 22?

2. Przetłumacz na japoński wstawiając w miejsce kropek (・・・) swoje imię i nazwisko:

Dzień dobry. Nazywam się ・・・. Jestem Polakiem. Jestem uczniem języka japońskiego. Polecam się państwa pamięci.

3. Przetłumacz:

 1. Jestem wikipedystą.
 2. Jestem nauczycielem języka angielskiego.
 3. Tomek nie jest uczniem języka japońskiego.
 4. Akiko nie jest Chinką. Jest Japonką.
 5. Anna jest uczennicą języka niemieckiego. Anna nie jest wikipedystką.Lekcja 2[edytuj]

Od tej lekcji zaczniemy do tekstu dodawać znaki kanji. Znaki te mogą okazać się bardzo trudne do zapamiętania (niektóre mają ponad 20 kresek!!) a także, szczególnie gdy są niezbyt często używane, uciekają z pamięci, więc radzimy często trenować ich czytanie i pisanie. Do każdego znaku kanji będziemy podawać jego odczytanie w tej konkretnej sytuacji, należy jednakże zwrócić uwagę, że jeden znak może być odczytany na kilka sposobów a także mieć więcej niż jedno znaczenie. Więcej informacji na stronie Japoński/Lekcje Kanji, warto także zajrzeć do wikisłownika gdzie znajduje się słownik japońsko - polski (także kanji).

Lekcję zaczniemy od poznania podstawowych liczebników oraz sposobu ich zapisu w kanji.

Liczby w języku japońskim można mówić na dwa sposoby. Pierwszy to wymowa chińska: いち, に, さん..., druga to rdzennie japońska, o której szerzej będzie później. Poniżej znajduje się tabela z pierwszymi dziesięcioma liczebnikami. Do każdego z nich załączono znak kanji oraz zapi hiragany.

Liczba kanji hiragana
0 零 / 〇 れい / ぜろ
1 いち
2
3 さん
4 し / よん
5
6 ろく
7 しち / なな
8 はち
9 く / きゅう
10 じゅう

Jak można zauważyć 0, 4, 7 oraz 9 mają dwa rodzaje wymowy. Ich użycie zależy od konkretnej sytuacji, o tym będzie w późniejszych lekcjach. Chwilowo należy nauczyć się obu wersji.

Znając podstwowe znaki kanji dla liczb, w prosty sposób możemy tworzyć nowe liczby. Wartości od 11 do 19 wyglądają następująco:

Liczba kanji hiragana
11 十一 じゅういち
12 十二 じゅうに
13 十三 じゅうさん
14 十四 じゅうよん
15 十五 じゅうご
16 十六 じゅうろく
17 十七 じゅうしち / じゅうなな
18 十八 じゅうはち
19 十九 じゅうく / じゅうきゅう

Liczby od 20 do 90:

Liczba kanji hiragana
20 二十 にじゅう
30 三十 さんじゅう
40 四十 よんじゅう
50 五十 ごじゅう
60 六十 ろくじゅう
70 七十 しちじゅう / ななじゅう
80 八十 はちじゅう
90 九十 くじゅう / きゅうじゅう

Zwykle, くじゅう jest bardzo rzadko. Warto poznać jeszcze liczebniki od 100 do 900. Sto po japońsku to 百 (ひゃく).

Liczby od 200 do 900:

Liczba kanji hiragana
200 二百 にひゃく
300 三百 さんびゃく
400 四百 よんひゃく
500 五百 ごひゃく
600 六百 ろっぴゃく
700 七百 ななひゃく
800 八百 はっぴゃく
900 九百 きゅうひゃく

Zapamiętaj znaki oraz ich wymowę.

Dialog[edytuj]

Pani Suzuki i pan Kowalski zostają sobie przedstawieni. Pan Kowalski pyta się o numery telefonów, które widzi na wizytówce.

Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog
 
やまだ: こちらはコバルスキさん です。
コバルスキ: コバルスキです。よろしく。
すずき: すずきです。よろしく。わたしのめいしです。どうぞ。
コバルスキ: どうも。あのー、これは かいしゃのでんわばんごうですか。
すずき: はい、かいしゃの。ゼロ三の一二三四の五六七の八九です。
コバルスキ: これは?
すずき: わたしのうちのでんわばんごうです。
コバルスキ: ああ、そうですか。八二三四の三一三の一二三ですか。
すずき: ええ、そうです。
コバルスキ: あのー、わたしのめいしです。どうぞ。
コバルスキ: すずきさんのけいたいでんわばんごうはなんばんですか。
すずき: ゼロ八三四の五四三二の四三五です。


Flaga Japonii
Flaga Japonii
Dialog
 
Yamada: To jest pan Kowalski.
Kowalski: Kowalski. Bardzo mi miło.
Suzuki: Jestem Suzuki. Bardzo mi miło. Oto moja wizytówka. Proszę.
Kowalski: Dziękuję. Aa, czy to jest numer do firmy?
Suzuki: Tak, do firmy. (03) 1234 567 789.
Kowalski: A to?
Suzuki: To jest mój domowy numer.
Kowalski: Ach tak. 8234 313 123.
Suzuki: Tak. Tak jest.
Kowalski: Oto moja wizytówka. Proszę.
Kowalski: Jaki jest numer na pani telefon komórkowy, pani Suzuki?
Suzuki: 0834 5432 435.Flaga Japonii
Flaga Japonii
Słownictwo - Do dialogu
めいし   wizytówka
あのー   a więc, eeee, dźwięk oddający wahanie
これ   to
かいしゃ   firma
でんわばんごう   numer telefonu
でんわ   telefon
ばんごう   numer
けいたいでんわ   telefon komórkowy
なんばん   jaki numer

Gramatyka[edytuj]

そうですか / そうか[edytuj]


Ach tak, acha - tak chyba można w skrócie scharakteryzować to powiedzenie. Warto podkreślić, że jest dosyć często powtarzane, a jako odpowiedź można usłyszeć: そうですね, albo そうですよ.

あのー[edytuj]


Japończycy często używają przeróżnych określeń na początku wypowiedzi. M.in. jest to あのー, えーと i mnóstwo innych. Warto używać ich, będziemy brzmieli w bardziej naturalny sposób.

なん / なに[edytuj]


Te dwa wyrazy oznaczają dosłownie "co?". Oczywiście żeby zbudować poprawne zdanie po japońsku, należy powiedzieć なんですか (co?). なんじですか oznacza (o czym będzie mowa za chwilę) "która jest godzina?". なんばんですか to "jaki jest numer (telefonu)". Zamiast なんですか możemy powiedzieć なに, które oznacza to samo, należy jednakże zauważyć, że jest mniej uprzejmą formą wypowiedzi.

でんわばんごうはなんばんですか[edytuj]


"Jaki jest Twój numer telefonu?" zapytamy się po polsku. Po japońsku będzie to brzmiało "でんわばんごうはなんばんですか" (podmiot jest w tym wypadku domyślny, jeżeli zwracamy się do kogoś i pytamy się o jego numer telefonu, nie ma potrzeby określać podmiotu, a jeżeli już chcemy to pamiętajmy, że grzeczniej byłoby się zwrócić: NAZWISKO-さんは niż あなたは). Możemy określić czy chodzi nam o domowy うちの (すずきさんのうちのでんわばんごうはなんばんですか。) czy do pracy かいしゃの (すずきさんのかいしゃのでんわばんごうはなんばんですか。) a może komórkowy けいたい: すずきさんのけいたいでんわ ばんごうはなんばんですか。 Podając numer telefonu pamiętajmy, że w "przerwy" (ewentualnie zamiast "kreski") pomiędzy grupami cyfr wstawiamy の: ゼロ三の一二三四の五六七の八九ゼロです (03 1234-567-890). Ale, けいたいはなんばんですか jest zwyklejszy niż けいたいでんわばんごうはなんばんですか.

これは?[edytuj]


Jak już to zostało powiedziane, pytanie powinno zawierać (です)か. W niektórych przypadkach, kiedy wiadomo, że nasze zdanie jest pytaniem można ominąć końcówkę (です)か. W tym przypadku pytanie brzmi: "A to (co to jest)?" - これは (なんですか).

Ćwiczenia[edytuj]

1. Zapisz podaną liczbę w kanie i kanji

 Pyt: 12
 Odp: じゅうに
Odp: 十二
 1. 8
 2. 17
 3. 29
 4. 100
 5. 63

2. Przeczytaj na głos podane niżej numery telefonów. Pamiętaj, że kreska lub przerwa zostaje zastąpiona の

 1. (48) 58 123 54 67
 2. (12) 34 8353 632
 3. (03) 888 123 422 22
 4. 0 888 100 100

3. Naucz się na pamięć liczb od 0 do 100.

Krótkie dialogi[edytuj]

コバルスキ: すみません、いま なんじ ですか。
やまだ: いちじはん です。
コバルスキ: ゆうびんきょくは なんじ から なんじ まで ですか。
やまだ: ゆうびんきょくは ごぜん はちじ から ごご ろくじ まで です。
コバルスキ: ありがとう ございます。
やまだ: どう いたしまして。
Kowalski: Przepraszam, która jest teraz godzina?
Yamada: Jest pierwsza trzydzieści.
Kowalski: Od której do której jest czynna poczta?
Yamada: Poczta jest czynna od 8 rano do 6 po południu.
Kowalski: Dziękuję bardzo.
Yamada: Nie ma za co.

Słownictwo[edytuj]

いま - teraz
なんじ - która godzina?
なん / nani - dosłownie znaczy co
じ - godzina (klasyfikator godzin)
いちじはん です - jest pierwsza trzydzieści
はん - pół godziny
ゆうびんきょく - poczta
...から...まで - od...do...
から - od
まで - do
ごぜん - przed południem
ごご - po południu
どう いたしまして - Nie ma o czym mówić /Nie ma za co

Gramatyka[edytuj]

Liczenie godzin -じ[edytuj]


Liczenie godzin jest stosunkowo proste, do liczebnika z zakresu 1 - 12 dodajemy końcówkę じ. Poniższa tabela przedstawia wszystkie godziny.

Godzina kanji kana
1:00 一時 いちじ
2:00 二時 にじ
3:00 三時 さんじ
4:00 四時 よじ
5:00 五時 ごじ
6:00 六時 ろくじ
7:00 七時 しちじ
8:00 八時 はちじ
9:00 九時 くじ
10:00 十時 じゅうじ
11:00 十一時 じゅういちじ
12:00 十二時 じゅうにじ

Jeżeli chcemy określić czy godzina jest przedpołudniowa czy popołudniowa dodajemy przed liczebnikiem ごぜん (przed południem) lub ごご (po południu). Połówki godzin określamy dodając はん.

Liczenie minut: -ふん -ぶん -ぷん[edytuj]


Minuty podajemy dodając klasyfikator ふん (ぶん, ぷん) do liczebnika. Jak widać ma on trzy formy, zależne od liczebnika. Należy się nauczyć na pamięć jak wyglądają nazwy minut.

Minuta kanji kana
:01 一分 いっぷん
:02 二分 にふん
:03 三分 さんぶん
:04 四分 よんふん
:05 五分 ごふん
:06 六分 ろっぷん
:07 七分 ななふん
:08 八分 はっぷん
:09 九分 きゅうふん
:10 十分 じゅっぷん
:11 十一分 じゅういっぷん
:12 十二分 じゅうにふん
:13 十三分 じゅうさんぶん
:14 十四分 じゅうよんふん
:15 十五分 じゅうごふん
:16 十六分 じゅうろっぷん
:17 十七分 じゅうななふん
:18 十八分 じゅうはっぷん
:19 十九分 じゅうきゅうふん
:20 二十分 にじゅっぷん
:30 三十分 さんじゅっぷん
:40 四十分 よんじゅっぷん
:50 五十分 ごじゅっぷん

Widać, że liczenie minut jest już troszkę bardziej skomplikowane aniżeli liczenie ogólnie czy liczenie godzin. Przede wszystkim występują trzy różne wymowy (-ふん -ぶん -ぷん), ponadto część liczebników nie wymawia się tak jak w ich podstawowej wersji. Dla przypomnienia: wyraz さんぶん wymawiamy "sambun". Jeżeli określamy godzinę np 2:30 to lepiej powiedzieć にじゅうじはん niż にじゅうじさんじゅっぷん.

なんじ から なんじ まで[edytuj]


Podając zakres godzin mówimy ...から ...まで (od... do...). Te dwa wyrazy występują po określeniu godziny! ...から ...まで dotyczy także określania od... do... jakiegoś miejsca, podobnie jak jest to w języku polskim.

Ćwiczenia[edytuj]

1. Podaj, która jest godzina

 Pyt: いま なんじ ですか。 (12:30)
Odp: じゅうにじはん です
 1. 13:38
 2. 15:00
 3. 2:15

2. Podaj od której do której otwarte jest...

 Pyt: ゆうびんきょくは なんじ から なんじ まで ですか。 (8:00 - 18:00)
Odp: ゆうびんきょくくは はちじ かれ ごご ろくじ まで です。
 1. がっこう (7:30 - 23:15)
 2. ひるやすみ (11:50 - 13:45)
 3. デパート (10:00 - 22:00)Lekcja 3[edytuj]

W tekstach pisanych w języku japońskim niezmiernie rzadko pojawiają się odstępy między wyrazami. Począwszy od tej lekcji, wszystkie dialogi lub czytanki, będą zapisywane w tej konwencji.

Dialog[edytuj]

Pan Kowalski pyta się o japońskie nazwy różnych rzeczy znajdujących się w domu państwa Yamada.

コバルスキ: これは何ですか。
やまだ: それは?
コバルスキ: はい。
やまだ: それはしんぶんです。
コバルスキ: そうか。あれもしんぶんですか。
やまだ: いいえ、しんぶんじゃりません。あれはざっしです。
コバルスキ: ああ、これはしんぶんです。あれはざっしです。わかった。それはやまださんのテレビですか。
やまだ: うん、そうです。


Kowalski: Co to jest?
Yamada: To?
Kowalski: Tak, to.
Yamada: To jest gazeta.
Kowalski: Aha. Czy tamto to też gazeta?
Yamda: Nie, tamto to jest magazyn.
Kowalski: Aaa. To jest gazeta. Tam jest magazyn. Zrozumiałem. Czy to (w pobliżu pana) to pański telewizor?
Yamada: Zgadza się.

Słownictwo[edytuj]

これ - to (o przedmiocie w poblizu mówiącego)
それ - to (o przedmiocie w pobliżu słuchającego)
あれ - tamto (o przedmiocie, który znajduje się daleko zarówno od mówiącego jak i słuchającego)
これ - zaimek pytajny
(なん, なに) - co
しんぶん - gazeta
- partykuła oznaczająca: także, również
じゃりません - nie jest
ざっし - magazyn, czasopismo
わかった - zrozumiałem, od czasownika わかる (rozumieć)
テレビ - telewizor (od angielskiego słowa: TELEVIsion)
うん - tak; bardzo nieformalna wersja słowa tak

Gramatyka[edytuj]

これ、それ、あれ, どれ[edytuj]

Po polsku powiemy: "To tutaj to jabłko", o jabłku które znajduje się obok nas. Jeżeli mówimy o jabłku, które znajduje się w pobliżu słuchającego, powiemy "To jest jabłko", ewentualnie "To tam to jabłko". Jeżeli coś jest znajduje się w pewnej odległości od nas i od słuchającego, powiemy "Tamto to jabłko". W języku japońskim dla podkreślenia róznicy w położeniu przedmiotu (obok mówiącego, obok słuchjącego, czy z dala od mówiącego i słuchającego) używamy słowek: これ、それ、あれ.

これ - używamy w przypadku gdy mówimy o czymś co znajduje się przy nas samych, także i przy słuchającym o ile znajduje się blisko nas.

それ - jeżeli to o czym mówimy znajduje się w pobliżu osoby słuchającej, to używamy tego określenia. W wolnym tłumaczeniu, oznacza ono "tam", aczkolwiek, niewątpliwie tłumaczenie zależy od kontkstu zdania. W języku polskim nie istnieje odpowiednik tego określenia. I tak, jeżeli ktoś się nas zapyta: "Co to jest?" (wskazując na jabłko znajdujące się w ręku pytającego), odpowiemy: "To jest jabłko". Po japońsku ten mini dialog zabrzmi następująco: "これはなんですか。" "それはりんごです。".

あれ - dla przedmiotów odległych, używamy あれ.

どれ - jest zaimkiem pytajnym. Jeżeli chcemy się zapytać "Który zegarek to Seiko?" powiemy "とけいはどれですか".

これは何ですか[edytuj]

Kiedy chcesz się zapytać "co to jest?" użyj これは何ですか (analogicznie bądzie dla それ oraz あれ). W odpowiedzi na to pytanie należy zamienić zaimek これ na odpowiedni do sytuacji. Najczęsciej jeżeli ktoś zapyta się używając これ (w poblizu pytającego znajduje się to coś) to użyjemy それ (czyli odpowiemy mu co znajduje się koło niego a nie koło nas). Chyba, że to coś jest jednakowo (oczywiście w przybliżeniu) przy pytającym jak i odpowiadającym, wtedy obydwoje użyją zaimka これ. W pytaniu o あれ odpowiemy używając tego samego zaimka. Jeżeli chcemy określić do kogo należy omawiany przedmiot stosujemy poznaną już partykułę の: "To jest jabłko Michała", "これはミハウさんりんごです。" (ミハウ to zapisane w katakanie, zgodnie z japońską wymową, imię Michał - Mihau). Zamiast ミハウさん możemy wstawić każdy zaimek osobowy lub imię, nazwisko.

Od tej lekcji zaczniemy do tekstu dodawać znaki kanji. Znaki te mogą okazać się bardzo trudne do zapamiętania (niektóre mają ponad 20 kresek!!) a także, szczególnie gdy są niezbyt często używane, uciekają z pamięci, więc radzimy często trenować ich czytanie i pisanie. Do każdego znaku kanji będziemy podawać jego odczytanie w tej konkretnej sytuacji, należy jednakże zwrócić uwagę, że jeden znak może być odczytany na kilka sposobów a także mieć więcej niż jedno znaczenie. Więcej informacji na stronie Japoński/Lekcje Kanji, warto także zajrzeć do wikisłownika gdzie znajduje się słownik japońsko - polski (także kanji).

[edytuj]

Partykuła oznaczająca także, również. Zastępuje ona w zdaniu partykuły は, が. Na przykład, "To jest brzoskwinia. To też jest brzoskwinia" - これは もも です。これも もも です。

Na pytanie これ/それ/あれも___ですか (Czy to tu/tam/tam (daleko) to też ___?) mamy dwie możliwe odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca to powiemy「はい、これ/それ/あれも___です。」. w przeciwnym razie użyjemy「いいえ、これ/それ/あれは___では ありません」Należy zauważyć, że o ile w pytaniu oraz w twierdzącej odpowiedzi występuje partykuła も, to w odpowiedzi negatynej mamy partykułę は.

じゃりません/ではありません[edytuj]

Zaprzeczenie tworzymy poprzez zamienienie spójki です na じゃりません lub ではありません.

 • "To jest książka" - これはほんです。
 • "To nie jest książka" - これはほんじゃありません。
 • "To nie jest książka" - これはほんではありません。

Ćwiczenia[edytuj]

 1. Jak zadasz następujące pytania?
  1. Co to jest?
  2. Co to jest tam daleko?
  3. Co to jest (to przy tobie)?
 2. Jak odpowiesz na następujące pytania? Użyj poznanych rzeczowników, ewentualnie znajdź w słowniku: pies, krzesło, stół, telewizor, książka
  1. Q: それは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。
  2. Q: あれは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。
  3. Q: これは何ですか A: (これ・それ・あれ) は___です。

Krótkie dialogi[edytuj]

Dialogi pomiędzy sprzedawcą a klientem.

てんいん: いらっしゃいませ。
コバルスキ: これは何ですか。
てんいん: それはカメラです。
コバルスキ: このカメラはいくらですか。
てんいん: 三千(さんぜん)円です。
コバルスキ: そのカメラも三千円ですか。
てんいん: はい、このカメラも三千円です。
コバルスキ: あれも三千円ですか。
てんいん: いいえ、あれは五千 (ごせん) 円です。


Sprzedawca: Witam!
Kowalski: Co to jest?
Sprzedawca: To jest aparat.
Kowalski: Ile kosztuje ten aparat?
Sprzedawca: Ten aparat kosztuje 3000 jenów.
Kowalski: Czy tamten (obok pana) aparat też kosztuje 3000 jenów?
Sprzedawca: Tak, ten też kosztuje 3000 jenów.
Kowalski: Czy tamto też kosztuje 3000 jenów?
Sprzedawca: Nie, tamto kosztuje 5000 jenów.

Słownictwo[edytuj]

いらっしゃいませ - Witamy!
カメラ - aparat
いくら - kosztuje (np. ile to kosztuje? - これはいくらですか。)
(えん) - jen, japońska waluta
(さん) - trzy
() - pięć
(せん) - tysiąć (czasami czytane jako せん, czasami jako ぜん)
三千 - trzy tysiące
五千 - pięć tysięcy

Gramatyka[edytuj]

この, その, あの, どの[edytuj]

Są to zaimki wskazujące podobie jak これ, それ, あれ, どれ. Różnica między nimi jest taka, że この, その, あの, どの używamy zawsze razem z rzeczownikiem, który określają np. polskie: ta książka - to; japońskie: このほん - これ.

いくら[edytuj]

Samo słówko いくら oznacza ile (coś kosztuje). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by w potocznej japońszczyźnie użyć tylko tej formy pytania o cenę (polski odpowiednik to: ile?). Poprawna forma, która jest stosowana w tym podręczniku wymaga dodania ですか.

Ćwiczenia[edytuj]

Gramatyka[edytuj]

Wprowadzenie[edytuj]

Język japoński jest językiem typu SOV (z angielskiego Subject-Object-Verb: Podmiot-Dopełnienie-Orzeczenie), w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie zdanie jest w następującym szyku: Podmiot-Orzeczenie-Dopełnienie. W języku japońskim czasownik zawsze znajduje się na końcu zdania. Japońskie części mowy bardzo często występują z partykułami, które modyfikują słowo stojące najczęściej przed nimi. te partykuły identyfikują funkcje fraz lub wyrazów w zdaniu -- na przykład temat, podmiot, miejsce akcji, dopełnienie itp...

Ze względu na występowanie partykuł, struktura zdania nie jest stała. Położenie wyrazów lub fraz w zdaniu nie jest ściśle określona, jak ma to miejsce chociażby w języku angielskim. Jednakże, bardzo często zdanie ma następującą strukturę:

Temat zdania, czas, miejsce, podmiot, dopełnienie dalsze, dopełnienie bliższe, czasownik.

W języku japońskim pomija się słowa lub frazy, które są oczywiste zarówno dla słuchacza jak i mówiącego. Podobnie dzieje się w przypadku polskich zaimków osobowych. Na przykład zdanie " [Ja] idę obejrzeć film" może zostać pretłumaczone na「映画を見る。」 (eiga wo miru.); co dosłownie oznacza "Film będę oglądał." [Ja] omijamy, ponieważ określa mówiącego to zdanie. Przetłumaczone zdanie oznacza także "on (ona) idzie obejrzeć film", "my pójdziemy obejrzeć film", zależnie od kontekstu. Zdania poprzedzające, sytuacja itp., określają odpowiedni kontekst.


Podstawowe japońskie wyrażenia, przydatne podczas pobytu w Japonii i dla osób uczących się japońskiego.

Uwagi:

 • wa jako morfem (partykuła) tematu jest pisane ha (は).
 • w zwrotach typu "jestem ...", podmiot (watashi wa) często się pomija
Znaczenie Zapis (jeśli inny niż hiragana) Wymowa
Dzień dobry (rano, nieformalnie) お早う おはよう ohayō
Dzień dobry (rano, formalnie) お早う御座います おはようございます ohayō gozaimasu
Dobry wieczór 今晩は こんばんは konbanwa
Dobranoc お休みなさい おやすみなさい oyasumi nasai
Do widzenia さようなら さようなら sayōnara
Dziękuję 有難う ありがとう arigatō
Bardzo dziękuję 有難う御座います ありがとうございます arigatō gozaimasu
Miło mi poznać Pana, Panią 始めまして はじめまして hajimemashite
Być です desu
Tak はい hai
Tak (odpowiedź na pytanie, coś jak angielskie "yes, it is") はいそうです hai, sō desu
Tak (nieformalnie) うん um
Nie (nieformalnie) ううん uum
Nie いいえ iie
Nie (odpowiedź na pytanie, coś jak angielskie "no, it's not") いいえ違います いいえちがいます iie, chigaimasu
Proszę (o coś) お願いします おねがいします onegai shimasu/kudasai
Proszę (oferując coś) どうぞ dōzo
Nie ma sprawy (Odpowiedź na "dziękuję") どう致しまして どういたしまして dō itashimashite

Nazwy krajów, ich mieszkańców i języków[edytuj]

Zasada ogólna jest taka, że do nazwy kraju dodaje się jin, żeby uzyskać nazwę mieszkańca danego kraju, i go żeby uzyskać nazwę języka. Są wyjątki.

Rodzina[edytuj]

Japończycy mają dwa zestawy słów określających rodzinę - skromne i honoryfikatywne. Wynika to z systemu języka grzecznościowego (keigo). W przypadku własnej rodziny używa się słów skromnych, w przypadku cudzej - konstrukcji wyrażającej szacunek. W większości przypadków określenie członka cudzej rodziny rozpoczyna się honoryfikatywnym przedrostkiem O- oraz dodaje -san (pan/pani) po znaku. UWAGA!!: słów skromnych używa się wyłącznie, gdy opowiada się swojemu rozmówcy o członkach swojej rodziny. Np. rozmawiając z kolegą na temat swojego ojca użyjemy formy chichi. Zwracając się do własnego ojca, również wyrażamy szacunek stosując formę honoryfikatywną:

父は元気です。 (Chichi-wa genki desu) - "mój ojciec miewa się dobrze", powiemy koledze, gdy zapyta o zdrowie rodzica.
お父さん、元気ですか。 (Otōsan, genki desu-ka?) - "Tato, jak się czujesz?", spytamy własnego ojca, zwracając się do niego z należnym szacunkiem

Wyrazy obce na dziadka i wujka oraz na babcie i ciotkę różnią się tylko długością drugiej sylaby. Może to być trudne dla Polaków, ponieważ w języku polskim długość sylaby jest stała.

Znaczenie Zapis Wymowa
Polska ポーランド pōrando
Polak / Polka ポーランド人 pōrando-jin
Język polski ポーランド語 pōrando-go
Jestem Polakiem/Polką 私はポーランド人です watashi-wa pōrando-jin desu
Japonia 日本 nihon (にほん)
Japończyk / Japonka 日本人 nihon-jin (にほんじん)
Język japoński 日本語 nihon-go (にほんご)
Język angielski 英語 ei-go (えいご)
Anglia イギリス igirisu (イギリス)
Chiny 中国 chūgoku (ちゅうごく)
Chińczyk / Chinka 中国人 chūgokujin (ちゅうんごくじん)
Język Chiński 中国語 chūgokugo (ちゅうごくご)
Osoba Skromnie Z szacunkiem
Ojciec Chichi (父) Otō-san (お父-さん)
Matka Haha (母) Okā-san (お母-さん)
Starszy brat Ani (兄) Onii-san (お兄-さん)
Młodszy brat Otōto (弟) Otōto-san (弟-さん)
Starsza siostra Ane (姉) Onē-san (お姉-さん)
Młodsza siostra Imōto (妹) Imōto-san (妹-さん)
Dziadek Sofu (祖父) Ojii-san (お爺-さん)
Babcia Sobo (祖母) Obā-san (お婆-さん)
Mąż Otto (夫), Shujin (主人) Goshujin-san (御主人-さん)
Żona Tsuma (妻) Oku-san (奥-さん)
Wuj Oji (w znaczeniu starszy brat rodzica: 伯父; w znaczeniu młodszy brat rodzica: 叔父) Oji-san (伯父さん/叔父-さん)
Ciotka Oba (w znaczeniu starsza siostra rodzica: 伯母; w znaczeniu młodsza siostra rodzica: 叔母) Oba-san (伯母さん/叔母-さん)
Syn Musuko (息子) Musuko-san (息子-さん)
Córka Musume (娘) Musume-san (娘-さん)
Kuzyn Itoko (いとこ) Itoko-san (いとこ-さん)

Liczby[edytuj]

Kanji Hiragana Arabska
ゼロ ぜろ 0
れい 0
いち 1
2
さん 3
し、よん 4
5
ろく 6
しち、なな 7
はち 8
きゅう、く 9
じゅう 10
十一 じゅういち 11
十二 じゅうに 12
十四 じゅうよん、じゅうし 14
十七 じゅうしち、じゅうなな 17
二十 にじゅう 20
二十一 にじゅういち 21
三十 さんじゅう 30
四十 よんじゅう 40
五十 ごじゅう 50
六十 ろくじゅう 60
七十 しちじゅう 70
八十 はちじゅう 80
九十 きゅうじゅう 90
ひゃく 100
百二十一 ひゃくにじゅういち 121
二百 にひゃく 200
三百 さんびゃく 300
六百 ろっぴゃく 600
八百 はっぴゃく 800
せん 1 000
一万 いちまん 10 000
百万 ひゃくまん 1 000 000
二百万 にひゃくまん 2 000 000

Inne[edytuj]

Zobacz też podstawowe zwroty w jęz. japońskim oraz wyrażenia czasowe.

Yaa! (やあ), Yō! (よう) - cześć, siema

Rei (零) - zero

O-daiji-ni (お大事に) - uważaj na siebie, dbaj o siebie (zwrot stosowany, gdy się z kimś żegnamy)

Jā ne, mata ne, jā mata (じゃあね、またね、じゃあまた) - na razie, do zobaczenia

Mata ashita (また明日) - do jutra

Gomennasai, Gomen, Gomen-ne (ごめんなさい、ごめん、ごめんね) - "przepraszam" (bardzo formalne)

Sumimasen (すみません) - "przepraszam, wybacz" (mniej formalne)

Dō itashimashite (どういたしまして) - proszę bardzo/nie ma za co

O-medetō gozaimasu (おめでとうございます) - gratulacje

Daijōbu (大丈夫) - "(czuje się) w porządku"; użyte jako pytanie "W porządku?"; czasami tworzy to samo pytanie z końcówką "ka" (か), czyli "Daijōbu desu ka?" (大丈夫ですか?) - zwrot ten jest bardziej formalny

Kora (こら) - ej/patrz np.: "Kora, daijōbu?"- "Ej, w porządku?"

Sono (その) - rodzaj jąkania, oznacza "a więc"

Ēto (えーと), etto (えっと) - tak jak powyżej

Nante iu ka (od 言う iu - mówić; なんていうか) - jak to ująć

Baka (ばか) - głupek, debil

Kuzu (くず) - śmieć

Bakayarō (ばかやろう) - idiota (zwrot ten jest uważany w Japonii za wulgarny)

Itadakimasu (いただきます) - smacznego (podziękowanie bogom za posiłek)

Shōjo (少女) - dziewczyna

Shōnen (少年) - chłopak

Minna (みんな) - wszyscy

Hito (人) - człowiek

Kono hito (この人) - ten człowiek

Chibi (ちび) - mała (osoba)

Ganbare (がんばれ), ganbatte (がんばって) - powodzenia

Ano (あの) - zwrot stosowany w celu zwrócenia komuś uwagi

Demo (でも) - ale

Moshi-moshi (もしもし) - Halo (gdy do kogoś dzwonimy)

Ara (あら) - och

Dōshite? (どうして), Nande? (何で) - Dlaczego? Jak?

Dakara (だから) - Dlatego...

Hontō-ni? (本当に) Maji-de? (マジで) - Naprawdę? Serio?

Sō desu-ne? (そうですね) - Naprawdę?

Hentai (変態, へんたい lub ヘンタイ) - perwersja, nienormalność, odmienność

Kawaii (可愛い, かわいい) - uroczy, śliczny, słodki

Yarō (やろう) - obraźliwy przyrostek, dosłownie "drań"

Dare (誰) - Kto

Akai (赤い) - czerwony

Aoi (青い) - niebieski

Sora (空) - niebo, nieboskłon

Gin (銀) - srebro, srebrny

Kin (金) - złoto, złoty

Tsuki (月) - księżyc

Umeki (呻き) - jęk

Umeki (埋め木) - drewniany kij

Tsugi (次) - następny

Kage (影) - cień

Kaze (風) - wiatr

Hikari (ひかり) - światło

Yami (闇) - ciemność

Sakura (桜) - kwiat wiśni

Yagaru (やがる) - przyrostek stosowany wobec znienawidzonych przez nas osób lub do ukazania pogardy. W Japonii jest to bardzo wulgarne, więc niezalecane jest jego używanie.

Sukebe (スケベ) - zboczeniec, lubieżnik


Japońskie rzeczowniki (名詞; めいし meishi) można stosunkowo prosto opanować, niewątpliwie jednak jest kilka rzeczy, o jakich należy pamiętać.

Rzeczowniki[edytuj]

Rzeczowniki w języku japońskim nie zmieniają swojej formy przy odmianie. Niezależnie czy chodzi nam o liczbę pojedyńczą czy mnogą, o rodzaj męski, żeński czy nijaki, czy zliczając przedmioty, rzeczownik zawsze wygląda tak samo. Dla przykładu: sensei oznacza: nauczyciel, nauczycielka, nauczyciele, nauczycielki.

Niektóre rzeczowniki przyjmują dodatkowy prefiks w swojej formie grzecznościowej. Najczęsciej słowa oryginalnie japońskie (和語) poprzedzone są「お」, a sinojapońskie (漢語) prefiksem 「ご」Oba są odczytaniem kanji 「御」Niektóre słowa nie występują bez tego prefiksu np. お茶 [ocha], "zielona hebata".

Wiele rzeczowników można zamienić w czasownik dodając końcówkę 「する」 (suru). Na przykład: 勉強 (benkyou) to "studia/nauka"; 勉強する to "studiować, uczyć się".

Rzeczowniki mogą również funkcjonować jako przymiotniki. Występują wtedy z partykułą の (no). Na przykład: 木 (ki) znaczy "drzewo"; 木の建物 (ki no tatemono) znaczy "drewniany budynek".

Określanie rzeczownika - partykuły[edytuj]

Najbardziej istotne partykuły to: は ha (wa), が ga i を wo.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej przeczytaj artykuł o partykułach.

Szyk zdania[edytuj]

Pamiętaj, że dopełnienie znajduje się przed czasownikiem w języku japońskim, a nie po, jak w języku polskim.

Szyk zdania: Podmiot > Dopełnienie > Orzeczenie

Zobacz także wprowadzenie do gramatyki japońskiej.

Tworzenie liczby mnogiej[edytuj]

W języku japońskim w przeciwieństwie do języka polskiego nie wyróżniamy liczby mnogiej. Dla przykładu słowo sensei oznacza: nauczyciel, nauczycielka, nauczyciele, nauczycielki. Istnieją dwa sposoby na określenie liczby mnogiej.

Stosowanie końcówki liczby mnogiej[edytuj]

W metodzie tej dodajemy końcówki takie jak たち tachi lub ら ra po rzeczowniku aby określić liczbę mnogą. Np. ほし・たち hoshi-tachi oznacza "gwiazdy". Niedogodnością tej metody jest to, że słowo może oznaczać także "towarzystwo", "przyjaciele". Np. めぐみ・たち megumi-tachi może oznaczać "Megumi i przyjaciele", natomiast nie odczytuje się tego jako "błogosławieństwa", co wynikałoby po dodaniu końcówki liczby mnogiej do słowa めぐみ megumi oznaczającego "błogosławieństwo".

Stosowanie liczebników[edytuj]

Inną metodą jest stosowanie liczebników przed rzeczownikami. Np. さんにんのしょうじょ sannin-no shoujo to "trzy dziewczyny". Niedogodnością tej metody jest to, że musimy znać określony klasyfikator dla obiektu, który liczymy. Poniżej znajduje się tabela kilku typowych klasyfikatorów i ich zastosowanie (większą ich ilość można znaleźć w: Gramatyka - Klasyfikatory):

Counter Kanji Kana Romaji
Czas (wystąpienie zjawiska) 度、回 ど、かい do, kai'
Numery w serii ばん ban
Lata (upływ) ねん nen
Lata (wiek) さい sai
Godziny (upływ czasu) 時間 じかん jikan
Godziny (na zegarze) ji
Metry (m) メートル lub メータ meetoru lub meeta
Jeny (system monetarny w Japonii) えん en
Ludzie にん nin
Zwierzęta ひき、びき hiki, biki
Przedmioty (kule lub sześciany) ko
Długie przedmioty ほん hon
Kubki, szklanki. mise, łyżki はい hai
Arkusze (płaskie przedmioty, np. kartka papieru) まい mai
Ręce te
Rzeczy nieokreślonego kształtu tsu
Maszyny, pojazdy, rzeczy elektroniczne だい dai
Łodzie そう souPrzymiotniki[edytuj]

W języku japońskim istnieją dwa typy przymiotników.

Zwykłe przymiotniki (形容詞 keiyoushi, zwane inaczej i-przymiotnikami)
Podobne są do czasowników, posiadając rdzeń i podobnie się odmieniając.
Przymiotniki odrzeczownikowe (形容動詞 keiyoudoushi, zwane inaczej na-przymiotnikami)
W sensie gramatycznym są rzeczownikami, dodaje się do nich przyrostek -na lub -no, dzięki czemu tworzy się z nich przymiotnik. Praktycznie pseudopartykuła な na jest skróconą formą「なる」 naru.

Wszystkie zwykłe przymiotniki, za wyjątkiem いい (ii, dobry, dobrze) posiadają regularną odmianę, a ii jest wyjątkiem tylko dlatego, że jest formą przymiotnika 良い (yoi), który występuje zresztą w odmianie. Wszystkie przymiotniki odrzeczownikowe odmieniają się regularnie.

Formy rdzenia przymiotników[edytuj]

Zwykłe przymiotniki Przymiotniki odrzeczownikowe
安・い (yasu.) い・い (i.) 静か- (shizuka-)
Forma przydawkowa
(連体形 rentaikei)
安い (.i) いい (.i) 静かな (-na)
Terminal form
(終止形 shuushikei)
安い (.i) いい (.i) 静かだ (-da)
Continuative form
(連用形 ren'youkei)
安く (.ku) 良く (yo.ku)*
静かで (-de)
Forma czasu przeszłego niedokonanego
(未然形 mizenkei)
安かろ (.karo) 良かろ (yo.karo)* 静かだろ (-daro)
Forma przypuszczająca
(仮定形 kateikei)
安けれ (.kere) 良けれ (yo.kere)* 静かなら (-nara)
Forma rozkazująca1
(命令形 meireikei)
安かれ (.kare) 良かれ (yo.kare) 静かなれ (-nare)
* formy nieregularne
1 forma rozkazująca jest niezmiernie rzadka w nowoczesnej japońszczyźnie i zastrzeżona głównie dla wzorców 遅かれ早かれ (osokare hayakare, wcześniej czy później), gdzie są one traktowane jako frazy przysłówkowe! Niemożliwe jest by forma rozkazująca znajdowała się na pozycji orzeczenia.

Podobnie jak czasowniki, możemy wymienić główne formy odmiany przymiotników.

  zwykłe przymiotniki
安い (yasui)
przymiotniki odrzeczownikowe
静か (shizuka)
zwykły
grzecznie
czas nieprzeszły
term. + spójka です (desu) 安いです
yasui desu
rdzeń + spójka です (desu) 静かです
shizuka desu
nieformalny
czas przeszły
cont. + あった (atta)
(u + a opadające)
安かった
yasuk.atta
cont. + あった (atta)
(e + a opadające)
静かだった
shizuka d.atta
nieformalnie
przeczenie
czas nieprzeszły
cont. + (は)ない ((wa) nai)1 安く(は)ない
yasuku(wa)nai
cont. + (は)ない ((wa) nai) 静かで(は)ない
shizuka de (wa) nai
nieformalnie
przeczenie
czas przeszły
cont. + (は)なかった ((wa) nakatta)1 安く(は)なかった
yasuku(wa)nakatta
cont. + (は)なかった ((wa) nakatta) 静かで(は)なかった
shizuka de (wa) nakatta
grzecznie
przeczenie
czas nieprzeszły
inf. neg. non-past + spójka です (desu)1 安くないです
yasukunai desu
inf. cont + (は)ありません ((wa) arimasen) 静かではありません
shizuka de wa arimasen
grzecznie
przeczenie
czas przeszły
inf. neg. past + spójka です (desu)1 安くなかったです
yasukunakatta desu
inf. cont + (は)ありませんでした ((wa) arimasen deshita) 静かではありませんでした
shizuka de wa arimasen deshita
inf. neg. past + なかったです (nakatta desu)1 静かではなかったです
shizuka de wa nakatta desu
forma -te cont. + て (te) 安くて
yasuku.te
cont. 静かで
shizuka de
tryb warunkowy2 hyp. + ば (ba) 安ければ
yasukere.ba
hyp. (+ ば (ba)) 静かなら(ば)
shizuka nara(ba)
provisional2 inf. past + ら (ra) 安かったら
yasukatta.ra
inf. past + ら (ra) 静かだったら
shizuka datta.ra
volitional3 imperf. + う (u) 安かろう (yasukarou) imperf. + う (u)
= root + だろう (darou)
静かだろう (shizuka darou)
przysłówkowy cont. 安く
yasuku.
に (ni) 静かに
shizuka ni
degree (-ness) root + さ (sa) 安さ
yasu-sa
root + さ (sa) 静かさ
shizuka-sa
1 formy zwykłych przymiotników ない (nai), znaczące "nie"


Wprowadzenie[edytuj]

Japońskie czasowniki mają dwa czasy: przeszły i teraźniejszy (lub z technicznego punktu widzenia, czas nieprzeszły, jako że czas przyszły nie jest rozróżniany). Istnieją dwa poziomy sformalizowania czasownika: prosty (tzw. wersja słownikowa) oraz uprzejmy. Następnie są dwie formy czasownikowe, bardzo istotne przy tworzeniu zwrotów czasownikowych: forma rdzenia i łącznik (znany jako forma "-te" dodawana do czasownika).

 • tryb prosty rozkazujący jest postrzegany jako nieuprzejmy i jest ograniczony w zasadzie do bliskich znajomych, wśród męskich przyjaciół o ile nie zawiera niepożądanych elementów (groźba itp.)

W słownikach występuje forma prosta czasu nieprzeszłego. Występują trzy klasy czasowników, różniące się nieznacznie sposobem odmiany. Te klasy to 五段 godan ("pięcio wierszowa"), 一段 ichidan ("jedno wierszowa") i niewielka klasa czasowników nieregularnych. Poniższa tabela pokazuje jakie czasowniki (z reguły) należą do danej klasy.

Forma Końcówka (Romaji) Końcówka (Hiragana)
I Grupa czasowników 五段 (5-wierszowa) forma -u, -ku, -gu, -su, -tsu, -nu, -bu, -su, -mu,
i czasami -ru
-う -く -ぐ -す -つ -ぬ -ぶ -す -む ,
i czasami -る
II Grupa czasowników 一段 (1-wierszowa) forma ma tendencję do zakańczania się na -iru lub -eru ma tendencję do zakańczania się na -いる lub -える
III Grupa czasowników klasa czasowników nieregularnych (不規則) mieści w sobie posiłkowe czasowniki suru ("robić") i kuru ("przybyć") する i くる

Czasowniki I Grupy 五段 godan[edytuj]

W czasownikach 五段 godan, podczas odmiany, zmienia się ostatnia sylaba (np. hanasu (mówić): hanasu, hanasanai, hanase itp.). Podczas odmiany używają wszystkich 5 końcówek (-a, -i, -u, -e, -o), stąd ich nazwa (go to po japońsku pięć). Jeśli forma słownikowa nie posiada końcówki -ru, lub stojące przed nią samogłoski to a,u lub o, to czasownik należy do klasy 五段 godan.

話す hanasu, "mówić"
Forma czasownika Kanji Hiragana (Romaji) Końcówka
Nieprzeszła 話す はなす hanasu hanas-u
Przeszła 話した はなした hanashita hanas-itahanashita
Nieprzeszła przecząca 話さない はなさないhanasanai hanas-anai
Przeszła przecząca 話さなかった はなさなかったhanasanakatta hanas-ana-katta
Tryb rozkazujący 話せ はなせ hanase hanas-e
Tryb wolicjonalny (wyrażenie woli) 話そう はなそう hanasou hanas-ou
Forma -te 話して はなして hanashite hanas-itehanashite
Tryb warunkowy 話せば はなせば hanaseba hanas-eba
 • Forma -te oraz -ta (przeszła) czasowników godan zmienia rdzeń wyrazu zależnie od ostatniej sylaby tego rdzenia:
  1. -u-tte, -tta (kaukatte, katta)
  2. -ku-ite, -ita (kakukaite, kaita)
  3. -gu-ide, -ida (oyoguoyoide, oyoida)
  4. -su-shite, -shita (hanasuhanashite, hanashita)
  5. -tsu-tte, -tta (katsukatte, katta)
  6. -bu-nde, -nda (manabumanande, mananda)
  7. -nu-nde, -nda (shinushinde, shinda)
  8. -mu-nde, -nda (tatazumutatazunde, tatazunda)
  9. -ru-tte, -tta (sarusatte, satta)
 • Jeżeli czasownik kończy się na sylabę -う -u tak jak w czasowniku kau ("kupować") wtedy w przeczeniu końcówka rdzenia zamienia się na -わ -wa: かわない kawa-nai ("nie kupować"). Tak się dzieje ponieważ rdzeń jest traktowany jako wu: kawu (pomimo, iż w nowoczesnej japońszczyźnie nie istnieje sylaba wu).

Czasowniki II Grupy 一段 ichidan[edytuj]

W przypadku czasowników 一段 ichidan, podstawa słowa pozostaje taka sama podczas odmiany. Końcówka "-ru" rdzenia zostaje odrzucona i dodana zostaje odpowiednia końcówka.

食べる taberu ("jeść")
Forma czasownika Kanji Hiragana (Romaji) Końcówka
Nieprzeszła 食べる たべる taberu tabe-ru
Przeszła 食べた たべた tabeta tabe-ta
Nieprzeszła przecząca 食べない たべないtabenai tabe-nai
Przeszła przecząca 食べなかった たべなかったtabenakatta tabe-na-katta
Tryb rozkazujący 食べろ たべろ tabero tabe-ro
Tryb wolicjonalny (wyrażenie woli) 食べよう たべよう tabeyou tabe-you
Forma -te 食べて たべて tabete tabe-te
Tryb warunkowy 食べれば たべれば tabereba tabe-reba
 • wyjątki
hairu (wejść), hashiru (biegać), iru (potrzebować), kaeru (wracać), keru (kopać), kiru (ciąć), shiru (wiedzieć, znać), suberu (ślizgać się)

Czasowniki III Grupy nieregularne (不規則)[edytuj]

Dwa czasowniki nie posiadają odmiany takiej jak pozostałe, dlatego też nazywa się je czasownikami nieregularnymi.

する suru ("robić"), 来る kuru ("przyjść")
Forma czasownika Hiragana Romaji
Nieprzeszła する, くる suru, kuru
Przeszła した, きた shita, kita
Nieprzeszła przecząca しない, こない shinai, konai
Przeszła przecząca しなかった, こなかった shinakatta, konakatta
Tryb rozkazujący せよ lub しろ, こい seyo lub shiro, koi
Tryb wolicjonalny (wyrażenie woli) しよう, こよう shiyou, koyou
Forma -te して, きて shite, kite
Tryb warunkowy すれば, くれば sureba, kureba

Forma grzecznościowa (uprzejma, formalna)[edytuj]

W formie tej rdzenie czasownika nie ulegają zmianie, niezależnie, czy jest godan czy ichidan . Dla czasowników godan rdzeń zmienia ostatnią sylabę na -i (ikuiki-) a dla ichidan sylaba -ru jest opuszczana (taberutabe-).

Poniżej znajduje się przykład dla czasownika 行く, いく iku ("iść"). Dla wszystkich końcówek formalnych rdzeniem jest iki-.

 • Nieprzeszła: 行きます (iki-masu)
 • Przeszła: 行きました (iki-mashita)
 • Nieprzeszła przecząca: 行きません (iki-masen)
 • Przeszła przecząca: 行きませんでした (iki-masen deshita)
 • Tryb rozkazujący: historycznie: 行きませ (iki-mase), obecnie stosuje się określone frazy
 • Tryb wolicjonalny (wyrażenie woli): 行きましょう (iki-mashou)
 • Forma -te: 行きまして (iki-mashite)
 • Tryb warunkowy: historycznie: 行きますれば (iki-masureba), obecnie używa się prostego trybu warunkowego

Przechodność i nieprzechodność czasowników[edytuj]

Japońskie czasowniki można podzielić na dwie grupy: przechodnie i nieprzechodnie. Posiadają one pary wyrazów podobnych znaczeń. Dla przykładu para: okureru, co oznacza "spóźnić się", i czasownik nieprzechodni: "opóźnić się".

W czasownikach przechodnich istnieje możliwość zamiany strony czynnej na bierną: "zgasił światło" → "światło zostało zgaszone". Czasowniki nieprzechodne nie mają tej właściwości: "on je", "jedzie pociąg".

Niektóre czasowniki japońskie mogą zostać zamienione na formę nieprzechodnią lub przechodnią używając odpowiednich przyrostków, które niestety nie są regularne. Np: -u -> -eru, -u -> -asu, -waru -> -eru. Jednakże, niemal wszystkie czasowniki zakończone na -su są przechodnie.

Nieprzechodnie czasowniki występują w zdaniach o konstrukcji: podmiot + が ga + czasownik, podczas gdy przechodnie: (podmiot +) dopełnienie + を o + czasownik.


Partykuła は (partykuła tematu)[edytuj]

Partykuła ta ma na celu określenie tematu, a nawet kontekstu wypowiedzi. Podajemy ją po rzeczowniku lub zaimku. W języku polskim rola ta przypada zwykle podmiotowi, choć temat wskazywany jest poprzez porządek zdania - pierwsza część to temat, część nowa, opisywana, druga część to temat, część znana. Pomimo, że zapisujemy ją znakiem hiragany は (ha), czytamy jako わ (wa).

Przykłady:

 • 「ねこたべている。」(Neko wa tabete iru.) - Kot je (dosłownie: Jeżeli chodzi o kota, to je).

Rzeczowniki użyte w tych przykładach:

 • ねこ - kot

Partykuła が (partykuła podmiotu)[edytuj]

Partykuły tej używa się, aby wskazać podmiot, czyli określić agenta czynności opisywanej przez czasownik. Przykłady:

 • 「ねこたべている。」(Neko ga tabete iru.) - Kot je
 • 「ねこいます。」(Neko ga imasu) - Jest (ożyw.) kot

Rzeczowniki użyte w tych przykładach:

 • ねこ - kot

Partykuła を (partykuła dopełnienia bliższego)[edytuj]

を (wo) zaznacza dopełnienie orzeczenia: cel akcji. Określa biernik, czyli odpowiada na pytanie: kogo? co?. Czasami を w systemie romaji zapisywane jest jako o, ale etymologicznie wywodzi się z wo.

W języku polskim, zdania mają następujący szyk:

Podmiot > Orzeczenie > Dopełnienie

W języku japońskim tylko pozycja czasownika jest określona: znajduje się on na końcu zdania, podmiot oraz dopełnienie mogą pojawiać się na pozostałych pozycjach bez uwzględniania szczególnych reguł:

Podmiot > Dopełnienie > Orzeczenie Dopełnienie > Podmiot > Orzeczenie

Partykuła を występuje tylko przed czasownikiem!

Przykłady:

「ねこみずのんでいる。」 (Neko ga mizu wo nonde iru.) tłumaczymy jako "Kot pije wodę."

「みずねこがのんでいる。」 (Mizu wo neko ga nonde iru.) znaczy dokładnio to samo co powyższe.

Części zdania, które można wywnioskować z kontekstu najczęściej są z niego usuwane. Partykuła を jest często omijana w potocznej japońszczyźnie.

Partykuła を również może być używana do zaznaczania miejsc, przez które następuje ruch lub miejsce, z którego się odchodzi:

Przykłady: 公園を歩きましょう。(こうえん あるきましょう) Przejdźmy się po parku (przez park).

毎日八時に仕事に家を出ます。(まいにち はちじ しごと うち でます。)Co rano wychodzę z domu do pracy o ósmej.

Partykuła か (partykuła pytajna)[edytuj]

Partykuła か występująca na końcu zdania zmienia je z twierdzącego w pytające.

Składnia: [(czasownik か]

Przykłady:

 • 「なん です 。」 (nan desu ka) - Co to jest?
 • 「ねこが います 。」 (neko ga imasu ka) - Czy masz kota?
 • 「どこか いきました 。」 (doko ka ikimashita ka) - Poszedłeś gdzieś?

Wyrazy użyte w tych przykładach:

 • なん co
 • ねこ kot
 • どこ gdzie

Partykuła の (partykuła dopełnienia)[edytuj]

Partykuła の odpowiada przypadkowi dopełniacza (odpowiada na pytania czyj? kogo? czego?). Służy ona także do określania przynależności, dlatego też nazywana jest również partykułą dzierżawczą.

「わたしなまえはフィリップです。」 (Watashi no namae wa Firippu* desu.) - "Nazywam się Filip (Jeśli chodzi o moje imię, to /brzmi ono/ Filip".

 • Słowo Filip zapisane jest w katakanie, ponieważ nie jest to słowo pochodzenia japońskiego.

とうきょうたてもの。 (Tōkyō no tatemono) - "budynki (budowle) Tokio"

Partykuła の (partykuła emfatyczna)[edytuj]

Występując na końcu zdania, po czasownikach wskazuje wyjaśnienie lub emocjonalny nacisk mówiącego. Forma ta jest używana tylko przez kobiety oraz dzieci i to tylko w stosunku do osób z którymi utrzymują bliskie stosunki.

おなかがいたい (Onaka ga itai no) - "Boli mnie brzuch".

Czasami występując na końcu zdania określa pytanie. Jest to skrócona forma no desu ka.

どうした (Dōshita no) - Co z tobą?

Partykuła に (partykuła lokatywna w, na)[edytuj]

Partykuła ta określa celownik (komu? czemu?) oraz miejscownik (o kim? o czym?).

「まいにちだいがくにゆく。」 (Mainichi daigaku ni yuku.) - "Każdego dnia chodzę na uniwersytet."

Inną cechą tej partykuły jest zamiana rzeczownika w przymiotnik.

「ほんとうおもしろいです。」 (Hontō ni omoshiroi desu.) "[To] jest naprawdę interesujące." (Hontō jest rzeczownikiem (prawda), razem z partykułą に zamienia się w przymiotnik.)

に jest także używana do określania miejsca, czasu i celu (w, na, do, dla, przez).

「ほしとんでいく。」 (Hoshi ni tonde iku.) - "Lecąc do gwiazd."

Partykuła へ (partykuła kierunku, celu)[edytuj]

he (wymawiana jako e, gdy pełni rolę partykuły), określa przypadek skierowania, wysłania ("w", "na", "do", "ku").

「おかあさんはみせいく。」 (O-kaa-san wa mise e iku.) - "Mama idzie do sklepu".

W prostych zdaniach, jak powyższe, zamiast partykuły へ możemy użyć に ni. Przy bardziej skomplikowanych zdaniach, aby uniknąć nieporozumień, które słowo określa cel, lepiej użyć へ.

Partykuła と (łącznik i)[edytuj]

Ta partykuła spełnia rolę spójnika (i), łącząc dwa lub więcej wyrazów w grupę.

Składnia [ rzeczownik - (partykuła と) - rzeczownik ... ]

Przykłady:

 • 「これ それ がみどりです」 (kore to sore ga midori desu) - To i tamto jest zielone

Wyrazy użyte w tym przykładzie:

 • これ to
 • それ tamto
 • みどり(の) zielone

Partykuła と (razem z)[edytuj]

Używamy ją aby określić kiedy jedna osoba robi coś z drugą.

Składnia: [ (Podmiot) - (partykuła と) - (orzeczenie) ]

Przykłady:

 • 「 スミスさん と テニスを します」 (sumisu-san to tenisu wo shimasu) - (Ja) gram w tenisa z panem/panią Smith

Rzeczowniki użyte w przykładach:

 • スミスさん - pan/pani Smith (uprzejmie)
 • テニス - tenis

Partykuła も (także)[edytuj]

Partykuła ta oznacza także, również. Stawiamy ją po podmiocie. Zastępuje ("wypiera") partykuły は が oraz を , a "współgra" z とで oraz に

Można używać jej także do formułowania dłuższych list, wyliczeń, które są określone przez jedną z podstawowych partykuł (は, を, lub が). Dotyczy to tylko list, w których występuje więcej elementów niż 2, ponieważ przy krótszych listach używa się raczej partykuły と.

Przykłady:

 • 「ねこ のみます。」 - Kot także pije.
 • 「しょうねん しょうじょ じょせい だんせい にんげん です。」 - Chłopcy, dziewczęta, kobiety i mężczyźni są ludźmi (Chłopcy, również dziewczęta, również kobiety również mężczyźni są ludźmi).
 • [きのうわたしがっこうしゃしんとりました。] Wczoraj także robiłem zdjęcia w szkole.

Rzeczowniki użyte w tym przykładzie:

 • しょうねん - chłopiec (chłopcy)
 • しょうじょ - dziewczyna (dziewczęta)
 • じょせい - kobieta (kobiety)
 • だんせい - mężczyzna (mężczyźni)
 • にんげん - ludzie
 • がっこう - szkoła
 • しゃしん - zdjęcie -a

Partykuła で (określanie lokalizacji akcji)[edytuj]

de używamy do wyrażania gdzie odbywała się akcja.

SKŁADNIA: [ (Miejsce/Pytanie) - (Partykuła) - (Czasownik) ]

わたしは レストラン たべます」 (watashi wa resutoran de tabemasu) "Jem w restauracji."

スミスさんと こうえん テニスを しました」 (sumisu-san to kouen de tenisu wo shimashita) - "Grałem w tenisa z panem Smithem w parku."

Rzeczowniki użyte w tych przykładach:

 • わたし ja
 • レストラン restauracja
 • こうえん park

Partykuła で (wyjaśnianie znaczenia, sposobu)[edytuj]

de używa się także do wyjaśniania znaczenia, sposobu. Określa narzędnik (z kim? z czym?) lub miejscownik (o kim? o czym?).

SKŁADNIA: [ (Znaczenie/Pytanie) - (Partykuła) - (Czasownik) ]

だいがくに なん いきますか」 (daigaku ni nan de ikimasuka) - "W jaki sposób dostajesz się do szkoły?"

じてんしゃ いきます」 (jitensha de ikimasu) - "Jadę na rowerze."

Rzeczowniki użyte w tych przykładach:

 • だいがく uniwersytet
 • じてんしゃ rower


W jęzku japońskim, w przeciwieństwie do wielu zachodnich języków, istnieje tendencja do opuszczania zaimków. Wielu początkujących studentów tego języka używa dużej ilości zaimków, podczas gdy Japończycy właściwie ograniczają ich wykorzystanie.

Podobnie jak w wielu innych językach, tak i w japońskim istnieją podstawowe typy zaimków, włączając w to pierwszą, drugą i trzecią osobę liczby pojedynczej i mnogiej. Poniżej znajduje się tabela typowych zaimków i ich polskie odpowiedniki:

Podstawowe zaimki osobowe[edytuj]

Osoba Liczba poj. (polski) Liczba poj. (japoński) Liczba mnoga (polski) Liczba mnoga (japoński)
Pierwsza osoba Ja, mój, moja, mnie watashi(watakushi), 僕 boku, 俺 ore My, nasz 私達 watashi-tachi(watakushi-domo)

僕達 boku-tachi, 俺達 ore-tachi

Druga osoba Ty あなた anata, お前 omae, 君 kimi Wy あなたら anata-ra, お前ら omae-ra, お前達 omae-tachi, 君達 kimi-tachi
Trzecia osoba On kare Oni, ich 彼ら kare-ra
Ona 彼女 kanojo
Ono それ sore, あれ are それら sore-ra

Zaimków osobowych używa się podobnie jak normalnych rzeczowników i tak samo się je odmienia. Dobrym ćwiczeniem będzie tworzenie zdań bez dodatkowych zaimków.

Dodatkowe zaimki osobowe[edytuj]

Istnieje kilka zwrotów na określenie pierwszej i drugiej osoby:
(Za względu na to, że określenia わたし watashi oraz あなた anata są przeważnie neutralne, zaleca się ich stosowanie początkującym studentom japońskiego)

Zaimki pierwszej osoby[edytuj]

Liczba pojedyncza[edytuj]

Kanji Kana Romaji Opis
わたくし watakushi Bardzo oficjalnie
わたし watashi Neutralnie
わし washi Używany głównie przez starszych mężczyzn
あたし atashi Używany głównie przez kobiety, wariant watashi
われ ware Okazanie szacunku, zazwyczaj mężczyźni (rzadko używane)
ぼく boku Głównie używane przez młodych mężczyzn, chłopaków (zwyczajowo) *
おれ ore używane przez mężczyzn, brzmi zuchwale i samochwalczo
拙者 せっしゃ sessha Przestarzale, mężczyźni
* Czasami kobiety również używają tej formy w wierszach czy piosenkach, ale rzadko w innych sytuacjach.

Liczba mnoga[edytuj]

Kanji Kana Romaji Opis
私共 わたくしども watakushi-domo Bardzo oficjalnie, my.
私等 わたし-ら watashi-ra Oficjalnie, my.
私たち わたし-たち watashi-tachi Zwyczajowa forma, my.
我等 われ-ら ware-ra Z szacunkiem, zazwyczaj mężczyźni.
我々 われわれ wareware Z szacunkiem, zazwyczaj mężczyźni. Często słychać w przemowach. W niektórych kontekstach może przyjmować odcień nacjonalistyczny.
僕等 ぼくら boku-ra My, podobnie jak w przypadku 僕 boku powyżej.
僕たち ぼくたち boku-tachi My, podobnie jak w przypadku 僕 boku powyżej.
俺たち おれたち ore-tachi My, zuchwale/samochwalczo, mężczyźni.
俺等 おいら lub おれら oira, orera My, zuchwale/samochwalczo, mężczyźni.

Zaimki drugiej osoby[edytuj]

Liczba pojedyncza[edytuj]

Kanji Kana Romaji Opis
貴方 あなた anata Brzmi trochę poufale, ale jest formą najbardziej neutralną. Używany, kiedy rozmówca nie jest pewien pozycji w hierarchi społecznej słuchającego, stąd najbezpieczniejsze w użyciu. Także używane przez żonę do męża.
きみ kimi Bliska rodzina i przyjaciele.
貴様 きさま kisama Bardzo obraźliwie: początkowo zwrot grzeczny, ale z czasem nastąpiło przewartościowanie słowa.
貴方 あんた anta Bardzo poufale, wariant anata.
お前 おまえ omae Kierowane do kogoś o niższym statusie. Także wykorzystywane przez przyjaciół, ale użyte nieprawidłowo, może brzmieć obraźliwie.
手前 てまえ lub てめえ temae, temee Bardzo obraźliwie z tych samych powodów jak w przypadku 貴様 kisama.

Liczba mnoga[edytuj]

Kanji Kana Romaji Opis
貴方等 あなたら anata-ra Nieoficjalna wersja wy.
貴方たち あなたたち anata-tachi Zwyczajowo wy.
貴方方 あなたがた anata-gata Oficjalnie, pochlebczo, wy.
貴様等 きさまら kisama-ra Ta sama obraźliwa wersja jak w przypadku 貴様 kisama.
お前等 おまえら omae-ra Ten sam wydźwięk jak w przypadku お前 omae.
手前等 てまえら lub てめえら temae-ra, temee-ra Ta sama obraźliwa wersja jak w przypadku 手前 temae.

Zaimki wskazujące[edytuj]

W języku japońskim występują cztery grupy zaimków wskazujących: こ- (ko-), そ- (so-), あ- (a-), ど- (do-).

Grupa こ - (これ kore - "to") (この kono - "ten") - wskazują na przedmioty znajdujące się w pobliżu mówiącego. Grupa そ - (それ sore - "tamto") (その sono - "tamten") - wskazują na przedmioty znajdujące się w pobliżu słuchającego rozmówcy. Grupa あ - (あれ are - "tamto") (あの ano - "tamten") - wskazują na przedmioty odległe zarówno od mówiącego jak i słuchającego. Grupa ど - (どれ dore - który) (どの dono - "który") - zaimki pytajne.

Dla wskazania obiektów znajdujących się blisko mówiącego używa się zaimka これ. W przypadku słuchającego używa się それ. Jeżeli obiekt jest odległy zarówno dla mówiącego jak i słuchającego używa się zaimka あれ. Pytanie o przedmiot zawiera słowo どれ.

「なにこれ?」 - Co to [jest]?
「りんごはどれ?」 - Które to jabłko? (w rozumieniu które z tych rzeczy (owoców) to jabłko)
「あのねこはわかいです。」 - Tamten (daleko) kot jest młody.

Istnieją także zaimki określające położenie, miejsce: ここ, そこ, あそこ, どこ.

「ここはひみつです。」 - To miejsce jest tajemnicą.

Jest również wiele słów tworzonych z niektórymi z prefiksów podanych grup. Dla przykładu こいつ oznacza "ta osoba" a どう to "w jaki sposób (jak)?".

Zaimki wskazujące
forma Tutaj (ko) Tam (so) Tam (daleko) (a) Pytanie (do)
przedmioty, osoby これ

to

それ

tamto

あれ

tamto (daleko)

どれ

który (-a, -e)

przedmioty, osoby この

ten __

その

tamten __

あの

tamten (daleko) __

どの

który __

miejsce, położenie ここ

tutaj

そこ

tam

あそこ

tam (daleko)

どこ

gdzie

kierunek こちら

tędy

そちら

tamtędy

あちら

tamtą (odległą) drogą

どちら

którędy

osoby こいつ

ta osoba

そいつ

tamta osoba

あいつ

tamta (odległa) osoba

どいつ

która osoba

Rodzaj (czegoś) こんな

ten rodzaj

そんな

tamten rodzaj

あんな

tamten rodzaj (po za zasięgiem obu rozmówców)

どんな

jaki rodzaj

sposób こう

w ten sposób

そう

w tamten sposób

ああ

w tamten sposób (po za zasięgiem obu rozmówców)

どう

w jaki sposóbPodstawowe liczebniki w języku japońskim[edytuj]

Niektóre liczby w języku japońskim mają więcej niż jedną nazwę. Częściej w użyciu są nazwy pochodzące z języka chińskiego niż z rodzimego.

Liczba Znak Preferowane odczytanie On'yomi / 音読み Kun'yomi / 訓読み
0 零/〇 zero rei / れい -
1 ichi ichi / いち hito (hi) / ひ
2 ni ni / に futa (fu) / ふ
3 san san / さん mi / み
4 yon shi / し yo / よ
5 go go / ご itsu / いつ
6 roku roku / ろく mu/mui / む/むい
7 nana shichi / しち nana / なな(つ)
8 hachi hachi / はち ya / や(つ)
9 kyū kyū / きゅう kokono / ここのつ
10 jū / じゅう to / とお
100 hyaku hyaku / ひゃく (momo)
1000 sen sen / せん (chi)
10000 man man / まん (yorozu)
8000000 八百万 happyakuman happyakuman (yaoyorozu*) / やおよろず

Liczby 4 oraz 9 są uważane za pechowe w Japonii. 4 jest wymawiane jako shi, podobnie jak wyraz "śmierć", natomiast liczba 9 wymawiana jest jako co brzmi podobnie do wyrazu "cierpienie".

Pośrednie numery są tworzone w następujący sposób:
Dziesiątki od 20 do 90: "(cyfra)-jū".
Setki od 200 do 900: "(cyfra)-hyaku".
Tysiące od 2000 do 9000: "(cyfra)-sen".
Przy większych liczbach występują pewnie fonetyczne modyfikacje.

Przykłady tworzenia liczb:
十一 : 11 : jū-ichi
十七 : 17 : jū-nana
百五十一 : 151 : hyaku go-jū ichi
三百二 : 302 : san-hyaku-ni
四百六十九 : 469 : yon-hyaku roku-jū kyū
二千二十五 : 2025 : ni-sen ni-jū go

Potegi liczby 10[edytuj]

Duże liczby[edytuj]

Bardzo duże liczby są tworzone przez grupowanie co każde 10000, a nie jak w przypadku języka polskiego co 1000:

Rząd wielkości 104 108 1012 1016 1020
Znak
Odczytanie man oku chō kei gai

Przykłady (przerwy w grupach po 4 cyfry podano tylko dla jasności tłumaczenia)
1`0000 : 一万 : ichi-man
983`6703 : 九百八十三万六千七百三 : kyū-hyaku hachi-jū san man, roku-sen nana-hyaku san
20`3652`1801 : 二十億三千六百五十二万千八百一 : ni-jū oku, san-zen rop-pyaku go-jū ni-man, sen hap-pyaku ichi

Liczby arabskie zapisuje się obecnie rozdzielając je przecinkiem co trzy cyfry (np. sto tysięcy zapisuje się 100,000), pomimo tego odczytuje je się w stylu japońskim (co 10000).

Części dziesiętne[edytuj]

Do przedstawienia części dziesiętnych, stosuje się następujące słowa:

Rząd wielkości 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
Znak
Odczytanie wari bu rin mou shi

Przykłady:
一割五分&20998;九厘 daritsu san-wari hachi-bu kyū-rin "batting average .389"

Kanji wari jest bardzo rzadko spotykane obecnie. Części dziesiętne są zazwyczaj zapisywane liczbami kanji (zapis pionowy) lub cyframi arabskimi (zapis poziomy), poprzedzone kropką (podobnie jak to stosowane jest w krajach zachodnich, dla przypomnienia: w Polsce do rozdzielania części dziesiętnych od liczb całkowitych stosujemy przecinek). Liczby z wartościami po przecinku mogą być zapisywane w tradycyjnym systemie przedstawainia liczb z wykorzystaniem kanji (42.195 kilometers: 四十二・一九五 キロメートル), w której potęgi dziesięciu są zapisywane, lub w systemie gdzie wykorzystywane jest zero (50.04 percent: 五〇・〇四 パーセント).

Liczby urzędowe[edytuj]

Japończycy posiadają dodatkowy zestaw kanji dla liczb zapisywanych w oficjalnych dokumentach (w urzędach). Są one pomocne w zapobieganiu dodawaniu kresek, tak by z jedynki zrobić dwa lub trzy. Oto one:

Urzędowe kanji Zwykłe kanji Liczba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
廿 二十 20
100
1,000
10,000Ilość w języku japońskim wyraża się zupełnie inaczej niż w językach europejskich.

Liczby[edytuj]

Zanim przejdziemy do bardziej skomplikowanych wyrażeń zobaczmy jak konstruuje się japońskie liczby.

Japończycy używają dwóch systemów - zapożyczonych z chińskiego liczb on-yomi, oraz liczb kun-yomi, przy czym te drugie tylko do małych liczb.

Liczby kun-yomi[edytuj]

 • 1 - 一つ (ひとつ hitotsu)
 • 2 - 二つ (ふたつ futatsu)
 • 3 - 三つ (みっつ mittsu)
 • 4 - 四つ (よっつ yottsu)
 • 5 - 五つ (いつつ itsutsu)
 • 6 - 六つ (むっつ muttsu)
 • 7 - 七つ (ななつ nanatsu)
 • 8 - 八つ (やっつ yattsu)
 • 9 - 九つ (ここのつ kokonotsu)
 • 10 - 十 (とお )

Widać tu つ (tsu) na końcu liczb 1-9. Było ono dawnym japońskim licznikiem przedmiotów. Czytanie kun-yomi bez つ jest używane np. do formowania nazw dni (zobacz artykuł Wyrażenia czasowe w języku japońskim).

Istnieją też dalsze liczby kun-yomi, współcześnie używane jedynie w pewnych zwrotach, np.:

 • 20. dzień miesiąca - 二十日 (はつか hatsuka)
 • 20 lat - 二十歳 (はたち hatachi)

Liczby on-yomi[edytuj]

Liczby on-yomi zostały zapożyczone z języka chińskiego i wyparły w znacznym stopniu liczby kun-yomi, m.in. dlatego, że umożliwiają one łatwe formowanie bardzo dużych liczb.

Podobnie jak w języku chińskim duże liczby są oparte na wielokrotnościach 10 000, nie zaś 1 000 jak w językach europejskich.

Liczby te, a dokładniej odpowiednie morfemy, to:

 • 1 - 一 (いち ichi)
 • 2 - 二 (に ni)
 • 3 - 三 (さん san)
 • 4 - 四 (し shi), po 10 四 (よん yon) (przykład: juu yon - 14)
 • 5 - 五 (ご go)
 • 6 - 六 (ろく roku)
 • 7 - 七 (しち shichi, po 10 七 (なな nana) (przykład: juu nana - 17)
 • 8 - 八 (はち hachi)
 • 9 - 九 (きゅう kyuu), lub 九 (く ku)
 • 10 - 十 (じゅう juu)
 • 100 - 百 (ひゃく hyaku)
 • 1 000 - 千 (せん sen)
 • 10 000 - 万 (まん man)
 • 100 000 000 - 億 (おく oku)
 • i dalsze liczby dla wyższych potęg 10 000.

Wielokrotności jednostek dziesiętnych tworzy się dodając licznik przed odpowiednią jednostką, np.:

 • 20 - 二十 (にじゅう nijuu)
 • 50 - 五十 (ごじゅう gojuu)
 • 200 - 二百 (にひゃく nihyaku)
 • 500 - 五百 (ごひゃく gohyaku)
 • 2 000 - 二千 (にせん nisen)
 • 5 000 - 五千 (ごせん gosen)

Pozostałe liczby tworzy się sklejając po kolei od wyższej jednostki dziesiętnej do niższej, np.:

 • 14 - 十四 (じゅうよん juu yon)
 • 25 - 二十五 (にじゅうご nijuu go)
 • 106 - 百六 (ひゃくろく hyaku roku)
 • 110 - 百十 (ひゃくじゅう hyaku juu)
 • 208 - 二百八 (にひゃくはち nihyaku hati)
 • 210 - 二百十 (にひゃくじゅう nihyaku juu)
 • 567 - 五百六十七 (ごひゃくろくじゅうなな gohyaku rokujuu nana)
 • 1 234 - 千二百三十四 (せんにひゃくさんじゅうよん sen nihyaku sanjuu yon)
 • 4 567 - 四千五百六十七 (よんせんごひゃくろくじゅうなな yonsen gohyaku rokujuu nana)

Nie jest to jednak pełny obraz - po pierwsze dla dużych liczb od 10 000 (まん man) począwszy nie wolno omijać jedynki - tak więc 10 000 to 一万 (いちまん ichiman), nie samo 万 (まん man), 100 000 000 to 一億 (いちおく ichioku) nie 億 (おく oku) itd.

Po drugie 100 (ひゃく hyaku), 1000 (せん sen) i niektóre z liczników bardzo dużych liczb zaczynają się od spółgłoski bezdźwięcznej i jako takie podlegają przekształceniom fonetycznym.

Szczegóły są opisane w artykule Przekształcenia fonetyczne w języku japońskim, tutaj dla podsumowania tabelka:

 • 100 - 百 (ひゃく hyaku)
 • 200 - 二百 (にひゃく nihyaku)
 • 300 - 三百 (さんびゃく sanbyaku)
 • 400 - 四百 (よんひゃく yonhyaku)
 • 500 - 五百 (ごひゃく gohyaku)
 • 600 - 六百 (ろっぴゃく roppyaku)
 • 700 - 七百 (ななひゃく nanahyaku)
 • 800 - 八百 (はっぴゃく happyaku)
 • 900 - 九百 (きゅうひゃく kyuuhyaku)
 • 1 000 - 千 (せん sen)
 • 2 000 - 二千 (にせん nisen)
 • 3 000 - 三千 (さんぜん sanzen)
 • 4 000 - 四千 (よんせん yonsen)
 • 5 000 - 五千 (ごせん gosen)
 • 6 000 - 六千 (ろくせん rokusen)
 • 7 000 - 七千 (ななせん nanasen)
 • 8 000 - 八千 (はっせん hassen)
 • 9 000 - 九千 (きゅうせん kyuusen)

Liczniki[edytuj]

Liczb w zdaniu nie używa się jednak samodzielnie, a jedynie w połączeniu z odpowiednim licznikiem. Nie jest to tak odmienne od języków europejskich jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać - wiele jednostek takich jak waluty czy jednostki długości jest same z siebie licznikami, a więc ich użycie nie różni się od użycia w językach europejskich, w językach europejskich zaś też często używa się liczników - np. pięć arkuszy papieru, trzy sztuki bydła itd.

Licznikami technicznie rzecz biorąc są też już wprowadzone jednostki dziesiętne - 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 000, itd.

Jednostki monetarne[edytuj]

Do popularnych walut należą niewątpliwie:

 • jen - 円 (えん en)
 • euro - ユーロ yuuro
 • dolar - ドル doru

Łączymy po prostu liczbę on-yomi z jednostką monetarną i otrzymujemy cenę wyrażoną w danej walucie, np.:

 • 1000 jenów - 千円 (せんえん sen en)
 • 100 euro - 百ユーロ (ひゃくユーロ hyaku yuuro)
 • 10 dolarów - 十ドル (じゅうドル juu doru)
 • 32 jeny - 三十二円 (さんじゅうにえん sanjuu ni en)

Jednostki metryczne[edytuj]

Jednostki metryczne tworzy się tak samo jak w językach europejskich - z prefiksu oznaczającego rząd wielkości oraz z rodzaju jednostki. Są to oczywiście zapożyczenia z języków europejskich.

Najważniejsze prefiksy to:

 • mili - ミリ miri
 • centy - センチ senti
 • kilo - キロ kiro
 • mega - メガ mega
 • giga - ギガ giga

Jednostki zaś to m.in.:

 • gram - グラム guramu
 • metr - メートル meetoru
 • litr - リットル rittoru
 • tona - トン ton
 • bajt - バイト baito
 • bit - ビット bitto

Tak więc skonstruowane już liczniki to:

 • gram - グラム guramu
 • miligram - ミリグラム miri guramu
 • kilogram - キログラム kiro guramu
 • metr - メートル meetoru
 • kilometr - キロメートル kiro meetoru
 • centymetr - センチメートル senti meetoru
 • milimetr - ミリメートル miri meetoru
 • litr - リットル rittoru
 • mililitr - ミリリットル miri rittoru
 • tona - トン ton
 • bit - ビット bitto
 • bajt - バイト baito
 • kilobajt - キロバイト kiro baito
 • megabajt - メガ バイト mega baito
 • gigabajt - ギガバイト giga baito
 • itd.

Żeby dopełnić obrazu należy wspomnieć o tym, że samodzielne prefiksy mogą być używane do oznaczenia jednostek o ile wynika to z kontekstu. Do szczególnie popularnych należą:

 • centymetr - センチ senti
 • kilometr - キロ kiro
 • kilogram - キロ kiro

Czyli jednostki kilogram i kilometr można stosować w postaci skróconej tylko wtedy gdy jest jasne z kontekstu o której mowa.

A przykładowe wyrażenia to:

 • 5 gramów - 五グラム (ごグラム go guramu)
 • 3 kilogramy - 三キログラム (さんキログラム san kiro guramu) lub 三キロ (さんキロ san kiro)
 • 2 metry - 二メートル (にメートル ni meetoru)
 • 3 kilometry - 三キロメートル (さんキロメートル san kiro meetoru) lub 三キロ (さんキロ san kiro)
 • 10 gigabajtów - 十ギガバイト (じゅうギガバイト juu giga baito)

Czas[edytuj]

Jednostki czasu też są licznikami, np.:

 • rok - 年間 (ねんかん nenkan)
 • godzina - 時間 (じかん jikan)
 • 2 lata - 二年間 (にねんかん ni nenkan)
 • 5 godzin - 五時間 (ごじかん go jikan)

Czasu używa się w ten sposób tylko w znaczeniu pewnej wielkości. Wyrażenia typu dwa lata temu, godzina ósma rano czy też dwunasty stycznia konstruowane są w inny, choć podobny, sposób.

Szczegółowo temat ten opisany jest w artykule Wyrażenia czasowe w języku japońskim.

Ludzie, zwierzęta, przedmioty[edytuj]

Potrafimy powiedzieć, że dany człowiek ma taki a taki wzrost, a jakiś przedmiot tyle a tyle kosztuje. Pozostaje pytanie jak powiedzieć, że jest tyle a tyle ludzi, zwierząt czy przedmiotów.

Tutaj też należy użyć liczników. Trzy najważniejsze to:

 • licznik ludzi - 人 (にん nin)
 • licznik zwierząt - 匹 (ひき hiki)
 • licznik przedmiotów - 個 (こ ko)

Liczenie ludzi[edytuj]

Licznik ludzi jest prosty w użyciu, ponieważ może być stosowany do wszystkich ludzi i nie licząc よん (yon) nie podlega modyfikacjom fonetycznym. Wyjątkiem są tu jedynie wyrażenia "jedna osoba" i "dwie osoby", tworzone z liczebnika kun-yomi i licznika り (ri) pochodzącego z dawnego japońskiego:

 • jedna osoba - 一人 (ひとり hitori)
 • dwie osoby - 二人 (ふたり futari)
 • trzy osoby - 三人 (さんにん sannin)
 • cztery osoby - 四人 (よにん yonin)
 • pięć osób - 五人 (ごにん gonin)
 • itd.

Liczenie zwierząt[edytuj]

Licznik zwierząt podlega modyfikacjom fonetycznym i dla pewnych grup zwierząt istnieją bardziej odpowiednie liczniki:

 • duże zwierzęta - 頭 (とう tou)
 • ptaki - 羽 (わ wa)

Tak więc:

 • jedno niewielkie zwierzę - 一匹 (いっぴき ippiki)
 • dwa niewielkie zwierzęta - 二匹 (にひき nihiki)
 • trzy niewielkie zwierzęta - 三匹 (さんびき sanbiki)
 • jedno duże zwierzę - 一頭 (いっとう ittou)
 • dwa duże zwierzęta - 二頭 (にとう nitou)
 • trzy duże zwierzęta - 三頭 (さんとう santou)
 • jeden ptak - 一羽 (いちわ ichiwa)
 • dwa ptaki - 二羽 (にわ niwa)
 • trzy ptaki - 三羽 (さんわ sanwa)

Liczenie przedmiotów[edytuj]

Liczników dla różnych rodzajów przedmiotów jest wiele i o ile użycie 個 (こ ko) zostanie zwykle zrozumiane, nie będzie to naturalny japoński.

Co ważniejsze to:

 • długie przedmioty, np. ołówki - 本 (ほん hon)
 • płaskie przedmioty, np. "arkusze" papieru - 枚 (まい mai)
 • książki, "tomy" - 冊 (さつ satsu)
 • obuwie, "pary" - 足 (そく soku)
 • płyny, "szklanki", "filiżanki", "kufle" - 杯 (はい hai)
 • samochody i inny sprzęt - 台 (だい dai)
 • statki - 隻 (せく seki)
 • budynki - 軒 (けん ken)
 • ubrania - 着 (ちゃく chaku)

Inne liczniki[edytuj]

Liczników w języku japońskim jest kilkaset, a gdyby liczyć też te mniej popularne to nawet ponad tysiąc. Jest to klasa otwarta - nowe liczniki są wciąż tworzone przez zapożyczenia. Konstrukcje licznikowe są używane do wielu innych celów niż tylko liczenie przedmiotów, np. do określania numeru piętra: 一階 (いっかい ikkai) to "parter", roku studiów: 一年生 (いちねんせい ichinensei) to "student pierwszego roku" itd.


W odróżnieniu do języka polskiego, w języku japońskim wszystkie rzeczowniki uznajemy za niepoliczalne, dlatego też do ich liczenia używamy klasyfikatorów. Istnieje wiele różnych klasyfikatorów, a każdy z nich odnosi się do określonych rzeczy. Na przykład w odniesieniu do ksiązek klasyfikatorem będzie satsu:

四冊の本 (Yon satsu no hon.) - Cztery książki

Tabela przykładowych klasyfikatorów[edytuj]

Klasyfikator Kanji Kana Rōmaji
Klasyfikatory abstrakcyjne?
Czas (wystąpienie zdarzenia) do
Numery w serii ばん ban
Mnożnik ("X razy") ばい bai
Tuziny ダース dāsu
Części dziesiętne (1/10) わり wari
Procenty (%) パーセント pāsento
Ilość razy かい kai
Czas i długości
Wieki 世紀 せいき seiki
Lata (czas trwania) ねん nen
Lata (wiek) さい sai
Lata (ery, głownie A.D) ねん nen
Miesiące (czas trwania) か月 かげつ kagetsu
Miesiące (w kalendarzu) がつ gatsu
Tygodnie 週間 しゅうかん shūkan
Dni ka
Noce ばん ban
Noce (pobytu) はく haku
Godziny (czas trwania) 時間 じかん jikan
Godziny (na zegarze) ji
Minuty ふん fun
Sekundy びょう byō
Przestrzeń, masa i energia
Milimetry (mm) ミリ miri
Centymetry (cm) センチ or センチメートル senchi or senchimētoru
Cale インチ inchi
Stopy (odległość) フィート fīto
Jardy (odległość) ヤード yādo
Metry (m) メーター or メートル mētā or mētoru
Kilometry (km) キロ or キロメートル kiro or kiromētoru
Mile マイル mairu
Lata świetlne 光年 こうねん kōnen
Tsubo (około 3.3m2) つぼ tsubo
Hektary ヘクタール hekutāru
Gramy (g) グラム guramu
Litry (l) リットル rittoru
Galony ガロン garon
Metry sześcienne (m3) 立方メートル りっぽうメートル rippōmētoru
Kilogramy (kg) キロ or キログラム kiro or kiroguramu
Funty (lb) ポンド pondo
Tony (miara metryczna) トン ton
Kalorie カロリー karorī
Waty (W) ワット watto
Kilowaty (kW) キロワット kirowatto
Przestrzeń w pomieszczeniu ma
Waluta
Yen えん en
Euro ユーロ yūro
Dolary ドル doru
Funty (szterlingi) ポンド pondo
Centy セント sento
Obniżka co 10% 割引 わりびき waribiki
Żyjące stworzenia
Ludzie にん nin
Zwierzęta ひき hiki
Duże zwierzęta とう
Ptaki, króliki wa
Kształty obiektów
Obiekty (kule lub sześciany) ko
Długie obiekty ほん hon
Pudełka はこ hako
Łyżki, szklanki, kubki, mise はい hai
Arkusze (płaskie rzeczy) まい mai
Grupy lub porcje
Części (komponenty) bu
Części (porcje) ぶん bun
Pęki たば taba
Zestawy, pary くみ kumi
Pary つい tsui
Pary obuwia そく soku
Antologie, zbiory wierszy しゅう shuu
Rozdziały しょう shou
Rzędy れつ retsu
Nazwiska na liście, osoby めい mei
Specyficzne obiekty
Dłonie te
Maszyny, pojazdy だい dai
Łodzie そう
Budynki けん ken
Obiekty człekokształtne, lecz nieżywe (np. lalki, misie) たい tai
Kwiaty りん rin

Odmiana przykładowych klasyfikatorów:

Klasyfikator "-つ" -TSU[edytuj]

Klasyfikatora -tsu użyjemy do liczenia dość dużych i dość okrągłych przedmiotów, np.: bochenków chleba, opon, arbuzów, itp. Używamy go licząc tylko do 10 – powyżej liczymy już bez klasyfikatora, posługując się sino-japońskimi czytaniami liczebników.

UWAGA !

Możemy użyć tego klasyfikatora również, gdy nie wiemy jakiego innego klasyfikatora użyć do danego przedmiotu.

Liczebnik Kanji Kana Rōmaji
1 一つ ひとつ hitotsu
2 二つ ふたつ futatsu
3 三つ みっつ mittsu
4 四つ よっつ yottsu
5 五つ いつつ itsutsu
6 六つ むっつ muttsu
7 七つ ななつ nanatsu
8 八つ やっつ yattsu
9 九つ ここのつ kokonotsu
10 とお too

Bibliografia[edytuj]

 • M.Szyszka - "Nihongo Nouryoku Shiken 4 kyuu (N5)", s.: 142, 301; "Nihongo Nouryoku Shiken 3 kyuu (N4)", s.: 262.


Spójka desu[edytuj]

W języku japońskim słowo です (desu) jest spójką. Dodaje się je do przymiotników i rzeczowników oraz używa się do przyrównania dwóch rzeczy (coś (ktoś) jest czymś (kimś)). Jest formą osobową czasownika posiłkowego "być". Przypatrzmy się tłumaczeniu na japoński zdania "To jest długopis".

W języku japońskim stosuje się kolejność słów: Podmiot - Dopełnienie - Orzeczenie. Oznacza to, że spójka i inne czasowniki występują jako *ostatnie*, po dopełnieniu. Jeżeli taka forma byłaby w języku polskim mówilibyśmy "To, pióro, jest". Ponieważ nie brzmi to jasno (nie można określić podmiotu zdania) należy użyć partykuł do określania porządku wypowiedzi. Więcej o partykułach w: Gramatyka:Partykuły. W tym przypadku potrzebujemy partykuły określającej podmiot zdania oraz temat, czyli は (ha). Teraz nasze zdanie brzmiałoby: "To は pióro です".

Formą przeczącą です desu jest dewa/ja arimasen. Formą czasu przeszłego jest deshita. Formą przeczącą czasu przeszłego jest dewa/ja arimasendeshita.


Czasownik być (aru, iru)[edytuj]

Poza formą desu, która oznacza jestem (jest) np. Michał desu - jestem Michał, w języku japońskim obecne są także dwa czasowniki określające "istnienie": いる (iru) oraz ある (aru). いる (iru) używamy tylko dla istot żywych (ludzie, zwierzęta), natomiast ある (aru) dla przedmiotów nieożywionych (książka, długopis, fontanna, telewizor, martwe zwierzęta itp.)

Czasowniki te mogą tworzyć następujące zdania proste:

miejsce + -ni + przedmiot + -ga + iru (lub aru)
podmiot + -wa + miejsce + -ni + iru (lub aru)
miejsce + -de + czynność + -ga + aru
temat + -wa + podmiot + -ga + iru (lub aru)

Aby powiedzieć "jestem" albo "to ja", tworzy się zdanie podobnie jak w przypadku wykorzystania spójki desu. Czasownik zawsze występuje na końcu zdania a podmiot jest określany partykułą は (wa). わたし (watashi) jest zaimkiem 'ja' a więc "(ja) jestem." wygląda następująco: "わたしはいる。" (watashi wa iru.). Jeżeli chcemy powiedzieć "jest długopis", powiemy: pen desu lub pen ga arimasu.


W zachodnim świecie, a więc i w Polsce, każdy człowiek jest traktowany jako równy. Inaczej rzecz się ma w Japonii. Ludzie są ustawiani w hierarchi społeczeństwa zależnie od swojego wieku, wykształcenia, pracy i wielu innych kryteriów. To znajduje swoje odzwierciedlenie w języku: istnieje wiele sposobów wyrażenia mysli w sposób formalny (grzeczny) oraz nieformalny. Nazywane jest to systemem grzecznościowym.

Czasowniki (動詞 - Dōshi)[edytuj]

W języku japońskim istnieją trzy sposoby wyrażenia czasowników: forma prosta (podstawowa, słownikowa, くだけた, kudaketa), forma uprzejma prosta (ていねい, teinei, "uprzejma") oraz zaawansowana forma uprzejma (敬語, keigo, "język grzecznościowy"). Forma kudaketa występuje w słownikach i jest uzywana w rozmowie z kolegami czy rodzina. Forma teinei jest zbudowana z rdzenia czasownika + ma + końcówki zależnej od czasu. Keigo jest zwykle tworzone przez archaiczne lub bardzo nieregularne czasowniki, które można podzielić na dwie podgrupy: 尊敬語, sonkeigo, inaczej grzecznościowy, oraz 謙譲語, kenjougo, skromny język. Sonkeigo używamy kiedy mówimy o kimś lub do kogoś o wyższym statusie, kenjougo kiedy mówimy o sobie lub o kimś (do kogoś) o niższym statusie.

Poniżej znajduje się porównanie czasowników kudaketa z tenai.

Kudaketa/Forma prosta Teinei/Forma uprzejma Czas Tłumaczenie
食べる

taberu

食べます

tabemasu

nieprzeszły jeść
食べない

tabenai

食べません

tabemasen

nieprzszły, przeczenie nie jeść
食べた

tabeta

食べました

tabemashita

przeszły zjadłem (jadłem)
食べなかった

tabenakatta

食べませんでした

tabemasen-deshita

przeszły, przeczenie nie zjadłem (nie jadłem)
食べろ

tabero

食べてください

tabetekudasai

tryb rozkazujący jedz
食べよう

tabeyou

食べましょう

tabemashou

tryb propozycji? (wyrażenie woli, proponowanie) zjedzmy
食べて

tabete

食べまして

tabemashite*

forma -te (zobacz notke poniżej)
食べれば

tabereba

食べまたら

tabemashitara

tryb warunkowy jeżeli...to zjemy
 • Te formy nie są często używane. Zazwyczaj używa się w tym przypadku form prostych -te lub prostego trybu warunkowego.

Język grzecznościowy (敬語 - Keigo)[edytuj]

W języku japońskim jest kilka sposobów na "grzeczne" wyrażanie się. Stosuje się je przeważnie wszystkie na raz - dodając przedrostki do rzeczowników, przyrostki do imion czy nazwisk, używając czasowników w formie grzecznościowej. Używane słowa czy sposób zwracania się do kogoś są zależne od sytuacji, pozycji mówiącego i drugiej osoby.

Zwracając się do kogoś, można użyć odpowiedniego słowa (np. zamiast あなた - anata, "ty") użyć nazwiska drugiej osoby dodając do niego przyrostek -san). Najbardziej chyba znany to -さん (-san), używany podobnie jak w przypadku polskiego: Pan, Pani, ale stosowany bardziej "na codzień", nie aż tak oficjalny, stosowany w stosunku do kolegów z pracy, kolegów z tej samej klasy czy szkoły.

Poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych przed- i przyrostków:

Przedrostek/Przyrostek Rōmaji Tłumaczenie
お- o- Grzecznościowy tytuł używany w przypadku słów rdzennie japońskich. Np. sushi → o-sushi
ご- go- Grzecznościowy tytuł dla słów nie rdzennie japońskich(ale nigdy nie używany do słów zapożyczonych np. z angielskiego).
-さん -san Pan/Pani
-ちゃん -chan Używane do podkreślenia bliskości w stosunku do przyjaciela, chłopaka czy męża, ale też w stosunku do małych dzieci lub jako pieszczotliwe zdrobnienie imion żeńskich.

Np. Akane (imię żeńskie) → Akane-chan. W języku polskim podobną rolę odgrywa zmiękczanie imion: Joanna → Asia.

- 君(-くん) -kun Używane do podkreślenia czyjejś niższej pozycji (np. w szkole czy w pracy), w stosunku do małych chłopców (różni się od -chan poziomem zażyłości z drugą osobą). Np. Taro → Taro-kun
-後輩 (-こうはい) -kohai Używane w stosunku do kogoś o mniejszym doświadczeniu lub krótszym stażu niż mówiący, w pracy: młodszy kolega, w szkole: młodszy uczeń, kolega z młodszej klasy.

Uwaga - w odróżnieniu od poniższego -senpai, kohai nie stosuje się tak jak -san, czyli jako przyrostek do nazwiska. Mówi się po prostu "kohai", nigdy "Taro-kohai".

-先輩 (-せんぱい) -senpai Używane w stosunku do kogoś z wyższej klasy, w szkole, starszy uczeń. Np. Taro jest uczniem klasy I a Ken jest byłym uczniem tej samej szkoły. Dla Taro Ken jest senpai, dla Kena Taro jest kohai.
-様 (-さま) -sama Grzecznościowy odpowiednik -san. Używany w stosunku do klientów czy kontrahentów (w pracy), do osób spoza rodziny (np ważnych gości), także w listach jako określenie grzecznościowe adresata. Np Yamada → Yamada-sama.
はん -han odpowiednik san w dialekcie Kansai-ben używanym w części zachodniej Japonii (m. in. w Osace i Kioto)


System wyrażeń czasowych języka japońskiego jest mieszaniną systemu pierwotnego, wpływów chińskich oraz wpływów zachodnich. Przez użycie liczników i istnienie wielu wyrazów o tym samym znaczeniu a różnym zastosowaniu, staje się dość odległy od systemów używanych w językach europejskich.

Uwaga: w praktyce dominuje zapis - cyfry w rōmaji, reszta w kanji.

Jednostki czasu[edytuj]

Podstawowe jednostki czasu są podobne (zaznaczono tylko wymowy użyte do wyrażeń czasowych):

JednostkaKanjiWymowa on-yomiWymowa kun-yomi
Rokねん (nen)とし (tosi)
Miesiącげつ (getsu) oraz がつ (gatsu)つき (tsuki)
Tydzieńしゅう (shū)
Dzieńにち (nichi) oraz じつ (jitsu)か (ka) oraz ひ (hi)
Godzinaじ (ji)
Minutaふん (fun)
Sekundaびょう (byō)

Czas periodyczny[edytuj]

Czas na świecie mierzy się powtarzającymi się cyklicznie jednostkami - dniami tygodnia, dniami miesięcy, miesiącami. Podobnych określeń nie brakuje też w języku japońskim. Jednak jest tu pewna niespodzianka - z jednej strony nazwy miesięcy, skrajnie nieregularne w języku polskim, są po japońsku całkiem regularne, a z drugiej nazwy japońskich dni miesiąca są niezbyt regularne.

Miesiące[edytuj]

Nazwy miesięcy tworzy się za pomocą liczebnika on-yomi oraz końcówki 月 czytanej がつ (gatsu). Jest to właściwie jedyny ważny przypadek występowania tego czytania, w prawie wszystkich pozostałych wyrażeniach używane jest げつ (getsu).

Tylko jeden liczebnik może być użyty. Są to:

 • Dla kwietnia (4. miesiąc - 四) - し (shi), nie よん (yon)
 • Dla lipca (7. miesiąc - 七) - しち (shichi), nie なな (nana)
 • Dla września (9. miesiąc - 九) - く (ku), nie きゅう (kyū)
NumerMiesiącKanjiWymowa
1Styczeń一月いちがつ (ichigatsu)
2Luty二月にがつ (nigatsu)
3Marzec三月さんがつ (sangatsu)
4Kwiecień四月しがつ (shigatsu)
5Maj五月ごがつ (gogatsu)
6Czerwiec六月ろくがつ (rokugatsu)
7Lipiec七月しちがつ (shichigatsu)
8Sierpień八月はちがつ (hachigatsu)
9Wrzesień九月くがつ (kugatsu)
10Październik十月じゅうがつ (jūgatsu)
11Listopad十一月じゅういちがつ (jūichigatsu)
12Grudzień十二月じゅうにがつ (jūnigatsu)

Dni tygodnia[edytuj]

Dni tygodnia tworzy się z symbolu żywiołu w on-yomi oraz końcówki 曜日 czytanej ようび (youbi). び (bi) to historycznie rzecz biorąc udźwięcznione ひ (hi), nie jest to więc osobne czytanie.

Czasem, zwłaszcza w kalendarzach, stosuje się skróty, symbol żywiołu plus 曜 (よう, ) lub nawet sam symbol żywiołu.

Dzień tygodniaŻywiołKanjiWymowa
PoniedziałekKsiężyc月曜日げつようび (getsuyōbi)
WtorekOgień火曜日かようび (kayōbi)
ŚrodaWoda水曜日すいようび (suiyōbi)
CzwartekDrewno木曜日もくようび (mokuyōbi)
PiątekZłoto金曜日きんようび (kin'yōbi)
SobotaZiemia土曜日どようび (doyōbi)
NiedzielaSłońce日曜日にちようび (nichiyōbi)

Dni miesiąca[edytuj]

Dni miesięcy można podzielić na kilka grup, oznaczonych w tabelce odpowiednim kolorem tła:

 • (niebieskie) tworzone za pomocą liczebnika kun-yomi i końcówki 日 czytanej か (ka)
 • (białe) tworzone za pomocą liczebnika on-yomi i końcówki 日 czytanej にち (nichi)
 • (czerwone) nieregularne - pierwszy dzień miesiąca 一日 czytany jest ついたち (tsuitachi), co prawdopodobnie wywodzi się od słów księżyc - つき (tsuki) i wschodzić - たち (tachi)
 • (zielone) - tworzone za pomocą praktycznie nieużywanego liczebnika kun-yomi 20 - はつ (hatsu) oraz końcówki 日 czytanej か (ka). Pozostałości po tym liczebniku można spotkać jeszcze w wyrazie はたち (hatachi) oznaczającym wiek dwudziestu lat.
 • (żółte) - tworzone za pomocą liczebnika mieszanego złożonego z początku w on-yomi i końca w kun-yomi oraz końcówki 日 czytanej か (ka)

Pomimo nieregularnej wymowy, zapis jest w pełni regularny.

NumerZapisWymowa
1一日ついたち (tsuitachi)
2二日ふつか (futsuka)
3三日みっか (mikka)
4四日よっか (yokka)
5五日いつか (itsuka)
6六日むいか (muika)
7七日なのか (nanoka)
8八日ようか (yōka)
9九日ここのか (kokonoka)
10十日とおか (tōka)
11十一日じゅういちにち (jūichinichi)
12十二日じゅうににち (jūninici)
13十三日じゅうさんにち (jūsannichi)
14十四日じゅうよっか (jūyokka)
15十五日じゅうごにち (jūgonichi)
16十六日じゅうろくにち (jūrokunichi)
17十七日じゅうしちにち (jūshichinichi)
18十八日じゅうはちにち (jūhachinichi)
19十九日じゅうくにち (jūkunichi)
20二十日はつか (hatsuka)
21二十一日にじゅういちにち (nijūichinichi)
22二十二日にじゅうににち (nijūninichi)
23二十三日にじゅうさんにち (nijūsannichi)
24二十四日にじゅうよっか (nijuuyokka)
25二十五日にじゅうごにち (nijūgonichi)
26二十六日にじゅうろくにち (nijūrokunichi)
27二十七日にじゅうしちにち (nijūshichinichi)
28二十八日にじゅうはちにち (nijūhachinichi)
29二十九日にじゅうくにち (nijūkunichi)
30三十日さんじゅうにち (sanjūnichi)
31三十一日さんじゅういちにち (sanjūichinichi)

Czyli wszystko poza 1-10, 14, 20 i 24 jest on-yomi.

Godziny[edytuj]

Godziny tworzy się odpowiednim liczebnikiem on-yomi i jednostką 時 o wymowie じ (ji). Np. godzina ósma to 八時, czyli はちじ (hachiji).

Czas relatywny[edytuj]

Potrzebne są też wyrażenia przedstawiające czas w relacji do teraz - takie jak "jutro", "tydzień temu", "za dwa lata". Oto one.

Dni[edytuj]

Na wiele słów przedstawiających czas relatywny istnieją dwie wymowy - on-yomi, zgodna z zapisem, oraz kun-yomi - zupełnie nieregularna.

Wymowa on-yomi jest o wiele bardziej formalna - używana w keigo oraz w piśmie częściej niż zwyczajnej mowie. Na przykład zwykłym wyrazem oznaczającym "dzisiaj" jest きょう (kyō), w formie grzecznościowej こんにちは (konnichi-wa) używa się jednak on-yomi

DzieńZapisWymowa on-yomiWymowa kun-yomi
Przedwczoraj一昨日いっさくじつ (issakujitsu)おととい (ototoi)
Wczoraj昨日さくじつ (sakujitsu)きのう (kinō)
Dzisiaj今日こんにち (konnichi)きょう (kyō)
Jutro明日みょうにち (myōnichi)あした (ashita) lub あす (asu)
Pojutrze明後日みょうごにち (myōgonichi)あさって (asatte)

Miesiące, tygodnie, lata[edytuj]

Wyraz oznaczający kolejną jednostkę tworzy się z 来 w wymowie らい (rai) i odpowiedniej jednostki wymowie on-yomi:

 • Następnego tygodnia - 来週 - らいしゅう (raishū)
 • Następnego miesiąca - 来月 - らいげつ (raigetsu)
 • Następnego roku - 来年 - らいねん (rainen)

Wyraz oznaczający "za dwa ..." tworzy się z 再来 w wymowie さらい oraz odpowiedniej jednostki wymowie on-yomi:

 • Za dwa tygodnie - 再来週 - さらいしゅう (saraishū)
 • Za dwa miesiące - 再来月 - さらいげつ (saraigetsu)
 • Za dwa lata - 再来年 - さらいねん (sarainen)

Każdego ...[edytuj]

Przedrostkiem 毎 o wymowie まい, oraz jednostką w on-yomi (w kilku przypadkach dozwolone jest tu też kun-yomi) tworzy się wyrażenia typu "każdego roku", "co miesiąc", "co wieczór", "za każdym razem".

Czas absolutny[edytuj]

Poza oznaczaniem punktów w czasie istnieją też wyrażenia oznaczające ilość czasu. Większość z nich ma postać: liczebnik on-yomi + jednostka + 間 czytane かん (kan)

Są to:

Sekundy[edytuj]

On-yomi i 秒間 wymawiane びょうかん (byōkan). Np. jedna sekunda to いちびょうかん (ichibyōkan)

Minuty[edytuj]

On-yomi i 分間 wymawiane ふんかん (funkan). Np. jedna minuta to いっぷんかん (ippunkan)

Uwaga na zmiany fonetyczne.

Godziny[edytuj]

On-yomi i 時間 wymawiane じかん, (jikan) Np. osiem godzin to 八時間, czyli はちじかん (hachijikan).

Dni[edytuj]

Należy dodać 間 (również かん, kan) do numeru dnia. Dla jednego dnia zamiast ついたち (tsuitachi) należy użyć za podstawę いちにち (ichinichi) lub いちじつ (ichijitsu).

Np.:

 • 2 dni to ふつかかん (futsukakan)
 • 11 dni to じゅういちにちかん (jūichinichikan)

Tygodnie[edytuj]

On-yomi i 週間, czyli しゅうかん (shūkan). Np. jeden tydzień to 一週間 czytane (いっしゅうかん (isshūkan).

Uwaga na zmiany fonetyczne.

Miesiące[edytuj]

On-yomi i ヶ月間 (inny zapis to か月間) czytane かげつかん (kagetsukan). Np. jeden miesiąc to いっかげつ (ikkagetsukan).

Uwaga na zmiany fonetyczne.

Lata[edytuj]

Podobnie jak miesiące - on-yomi i 年間 czytane ねんかん (nenkan). Np. jeden rok to いちねんかん (ichinenkan).

Uwaga na zmiany fonetyczne.

Jednostki mieszane[edytuj]

Określenia używające jednostek mieszanych, np. "godzina i 20 minut", "5 minut i trzydzieści sekund" mają postać: większa jednostka z 間 + mniejsza jednostka bez 間.

Np.:

 • godzina i 20 minut - いちじかんにじゅっぷん (ichijikan nijuppun)
 • 5 minut i trzydzieści sekund - ごふんかんさんじゅうびょう (gofunkan sanjūbyō)


Egzaminy[edytuj]

Japanese Language Proficiency Test[edytuj]

Poniższa lista zawiera 80 znaków kanji niezbędnych do zaliczenia czwartego poziomu (四級 yon-kyū) Japanese Language Proficiency Test (日本語能力試験 nihongo nōryoku shiken), który jest najniższym poziomem zaawansowania.

Lista znaków Kanji[edytuj]

Odczytanie on-yomi zostało zapisane katakaną, odczytanie kun-yomi - hiraganą. Zrezygnowano z wersji romaji.

四級漢字 yon-kyū kanji (4 kyū Kanji)    W sumie: 80    
Kanji 音読み on-yomi 訓読み kun yomi Znaczenie Przykłady
イチ,イッ
ひと(つ)
jeden 一人 (ひとり) - jeden człowiek
一本 (いっぽん) - jeden (klasyfikator przedmiotów podłużnych np. długopis, ulica...)
一日 (ついたち) - pierwszy dzień miesiąca; (いちにち) - jeden dzień
一月 (いちがつ) - styczeń
一時間 (いちじかん) - jedna godzina

ふた(つ)
dwa 二人 (ふたり) - dwie osoby, para, dwoje, dwóch, dwie
二日 (ふつか) - drugi dzień, dwa dni
二月 (にがつ) - luty
二ヶ月 (にかげつ) - dwa miesiące
二次 (にじ) - drugi, drugorzędny
サン
みっ(つ) / み
trzy 三日 (みっか) - trzeci dzień, trzy dni
三月 (さんがつ) - marzec
三人 (さんにん)- trzy osoby
三角 (さんかく) - trójkąt
三次元の (さんじげんの) - trójwymiarowy

よん / よっ(つ)よ
cztery 四日 (よっか) - czwarty dzień, cztery dni
四日間 (よっかかん) - cztery dni
四月 (しがつ) - kwiecień
四季 (しき) - cztery pory roku
四角 (しかく) - czworobok, kwadrat

いつ(つ)
pięć 五日 (いつか) - piąty dzień, pięć dni
五月 (ごがつ) - maj
五人 (ごにん) - pięć osób
ロク
むっ(つ) / むい
sześć 六日 (むいか) - szósty dzień, sześć dni
六月 (ろくがつ) - czerwiec
六角 (ろっかく) - sześciobok, heksagon
シチ
なな(つ) / なの
siedem 七日 (んおか) - siódmy dzień, siedem dni
七月 (しちがつ) - lipiec
七面鳥 (しちめんちょう) - indyk
ハチ
やっ(つ) / よう
osiem 八日 (ようか) - ósmy dzień, osiem dni
八月 (はちがつ) - sierpień
八面 (はちめん) - osiem kierunków
八方 (はっぽう) - wszystkie kierunki
八百屋 (やおや) - sklep warzywniczy
ク / キュウ
ここの(つ)
dziewięć 九人 (きゅうにん) - dziewięć osób
九日 (ここのか) - dziewiąty dzień, dziewięć dni
九月 (くがつ) - wrzesień
九々 (くく) - tabliczka mnożenia
ジュウ
と / とう
dziesięć 十日 (とうか) - dziesiąty dzień, dziesięć dni
十月 (じゅうがつ) - październik
十一月 (じゅういちがつ) - listopad
十二月 (じゅうにがつ) - grudzień
十字架 (じゅうじか) - krzyż
ヒャクく
もも
sto, duża liczba 百万 (ひゃくまん) - milion
百科辞典 (ひゃっかじてん) - encyklopedia
百貨店 (ひゃっかてん) - dom towarowy
百合 (ゆり) - lilia
百点 (ひゃくてん) - doskonały rezultat, najwyższa ocena
セン

tysiąc, dużo 千年 (せんねん) - milenium, tysiąc lat
千金 (せんきん) - dużo pieniędzy
バン / マン
よろず
dziesięć tysięcy, bardzo dużo, wszystko 万円札 (いちまんえんさつ) - banknot dziesięciotysięczny
万物 (ばんぶつ) - całe stworzenie
万民 (ばんみん) - wszystkie ludy
万全 (ばんぜん) - doskonałość
万歳 (ばんざい) - hurra!, niech żyje! itp.

ちち / とう
ojciec お父さん (おとうさん) - ojciec, Twój ojciec
父親 (ちちおや) - tata
父母 (ふぼ) - rodzice, ojciec i matka
父権 (ふけん) - ojcostwo

はは / かあ
matka 母親 (ははおや) - matka
お母さん (おかあさん) - mama, Twoja matka
母国 (ぼこく) - kraj ojczysty
母音 (ぼいん) - samogłoska
ユウ
とも
przyjaciel, kolega, towarzysz 友達 (ともだち) - przyjaciel
友人 (ゆうじん) - przyjaciel
友情 (ゆじょう) - przyjaźń
ジョ
おんな
kobieta 女性 (じょせい) - kobieta
女の人 (おんあのひと) - kobieta
女優 (じょゆう) - aktorka
女神 (めがみ, じょしん) - bogini
ダン
おとこ
mężczyzna, klasyfikator do liczenia synów 男性 (だんせい) - mężczyzna
男の人 (おとこのひと) - mężczyzna
男子 だんし- chłopiec
長男 (ちょうなん) - najstarszy syn
男女共学 (だんじょきょうがく) - koedukacja
ジン / ニン
ひと
człowiek; klasyfikator do liczenia ludzi 日本人 (にほんじん) - Japończyk
人間 (にんげん) - człowiek
人格 (じんかく) - osoba, osobowość
人類 (じんるい) - ludzkość
人種差別 (じんしゅさべつ) - dyskryminacja rasowa


dziecko 子供 こども- dziecko
男子 だんし- chłopiec
女子 (じょし) - dziewczyna, kobieta
原子 (げんし) - atom
電子 (でんし) - elektron
ジツ / ニチ
ひ / か
słońce, czas, data, dzień; klasyfikator dni 日曜日 (にちようび) - niedziela
お日様 (おひさま) - Słońce
日本 (にほん, にっぽん) - Japonia
来日 (らいにち) - przyjazd do Japonii
日光 (にっこう) - promień słoneczny
ガツ / ゲツ
つき
nazwy miesięcy; księżyc; miesiąc 月曜日 (げつようび) - poniedziałek
お月様 (おつきさま) - księżyc
一ヶ月 (いっかげつ) - miesiąc
月末 (げつまつ) - koniec miesiąca
二ヶ月 (にかげつ) - dwa miesiące


ogień 火曜日 (かようび) - wtorek
花火 (はなび) - sztuczne ognie
火事 (かじ) - pożar
火炎 (かえん) - płomień
火山 (かざん) - wulkan
スイ
みず
woda 水曜日 (すいようび) - środa
洪水 (こうずい) - powódź
水星 (すいせい) - Merkury
水槽 (すいそう) - pojemnik na wodę
水道 (すいど) - wodociąg, kanał
モク / ボクく

drzewo 木曜日 (もくようび) - czwartek
木工所 (もっこじょ) - tartak
木星 (もくせい) - Jowisz
木材 (もくざい) - deska
キン / コン
かね
złoto, metal, pieniądze 金曜日 (きにょうび) - piątek
お金持 (おかねもち) - bogacz
金星 (きんせい) - Wenus
金庫 (きんこ) - skarbiec
ド / ト
つち
ziemia, klepisko 土曜日(どようび) - sobota
土星 (どせい) - Saturn
土台 (どだい) - podstawa, fundament
土煙 (つちけむり) - chmura pyłu, kurzu
土著民 (どちょくみん) - krajowiec, tubylec
ホン
もと
korzeń, książka, podstawa; ten, ten sam; obecny; rzeczywisty; prawdziwy; klasyfikator (przyrostek) do liczenia przedmiotów podłużnych 日本 (にほん, にっぽん) - Japonia (narodziny Słońca)
本屋 (ほにゃ) - księgarnia
本人 (ほんにん) - ten człowiek
本日 (ほんじつ) - dzisiaj
本物 (ほんもの) - oryginał
本気 (ほんき) - powaga, prawdziwe uczucie
本当 (ほんとう) - naprawdę, rzeczywiście
キュウ
やす(み) / やす(む)
odpoczynek, wakacje, być nieobecnym 休憩 (きゅうけい) - odpoczywać
夏休み(なつやすみ) - letnie wakacje
休暇 (きゅうか) - urlop, wolne, wakacje
休戦 (きゅうせん) - rozejm
休日 (きゅうじつ) - dzień wolny od pracy/zajęć
休息 (きゅうそく) - odpoczynek

かたり / かた(る)
słowo; mówić, rozmawiać; mowa; język; narracja 日本語 (にほんご) - Język japoński
英語 (えいご) - Język angielski
ポーランド語 (ポーランドご) - Język polski
物語 (ものがたり) - powieść
言語 (げんご) - język
語り手 (かたりて) - narrator
ネン
とし
rok
klasyfikator (licznik) lat
一年 (いちねん) - rok
今年(ことし) - ten rok

południe 正午 (しょご) - południe
ゼン
まえ
przed; poprzedni 午前 (ごぜん) - przedpołudnie; ranek
ゴ / コウ
うし(ろ) / のち / あと
za; po 午後 (ごご) - popołudnie

とき
czas; klasyfikator (licznik) godzin 時間 (じかん) - czas
カン / ケン
あいだ / ま
przerwa, przestrzeń, czas, miejsce
マイ
ごと
zawsze 毎日 (まいにち) - codziennie
セン
さき
poprzedni; przód 先生 (せんせい) - nauczyciel
コン / キン
いま
teraz 今日 (きょう、こんにち) - dziś

なに / なん
co, ile
ジョウ
うえ / あ(げる) / あ(がる) / の(ぼる)
góra, na górze, nad; wznosić (się), podnosić
カ / げ
した
dół, na dole, pod

ひだり
lewo 左足 (ひだりあし) - lewa noga
ユウ / ウ
みぎ
prawo (np. prawa strona) 右手 (みぎて) - prawa ręka
ホクく
きた
północ 北海道 (ほっかいどう) - Hokkaido
ナン
みなみ
południe 南アメリカ (みなみ アメリカ) - Ameryka Południowa
トウ
ひがし
wschód 東京 (とうきょう) -Tokyo
西 セイ / サイ
にし
zachód
ガイ / ゲ
ほか / そと
zewnątrz, obcy; inny 外国人 (がいこくじん) - obcokrajowiec
メイ / ミョウ

imię, nazwisko; sława, sławny 名前 (なまえ) - imię
コウ
たか(い)
duży, wysoki 高校 (こうこう) - szkoła średnia
ショウ
こ / お / ちい(さい)
mały 小学校 (しょうがっこう) - szkoła podstawowa
チュウ
なか
sredni, środkowy, wenątrz, wewnętrzny 中学校 (ちゅうがっこう) - gimnazjum
ダイ / タイ
おお(きい)
wielki, duży 大学 (だいがく) - uniwersytet; college
大阪 (おおさか) - Osaka
チョウ
なが(い)
lider, przywódca; długi
ハン
なか(ば)
połowa 半分 (はんぶん) - połowa
ブン / フン
わ(ける) / わか(る)
część, fragment; klasyfikator (licznik) minut; dzielić, rodzielać; rozumieć
ガク
まな(ぶ)
nauka; uczyć (się) 学校 (がっこう) - szkoła
コウ
szkoła
セイ / ショウ
う(む) / いきる) / なま
życie; rodzić; żyć; surowy, świeży 誕生日 (たんじょうび) - urodziny
サン
やま
góra 富士山 (ふじさん) - Fuji (góra w Japonii)
セン
かわ
rzeka, strumień
ハク / ビャク
しら / しろ(い)
biały 自白 (じはく) − spowiedź
テン
あま / あめ
niebo お天気 (おてんき) - pogoda

あま / あめ
deszcz
デン
elektryczność 電話 (でんわ) - telefon
電車(でんしゃ) - pociąg
キ / ケ
duch, intencja, umysł 空気 (くうき) - powietrze
シャ
くるま
koło; pojazd; samochód 自動車 (じどうしゃ) − samochód
コク
くに
kraj, naród 中国 (ちゅうごく) - Chiny
エン
まる(い)
koło; okrągły; jen (waluta japońska) 百円 (ひゃくえん) - sto jenów

はなし / はな(す)
rozmowa; rozmawiać 会話 (かいわ) - rozmowa
ブン
き(く)
słyszeć; słuchać; pytać 新聞 (しんぶん) - gazeta
ジキ / ショク
く(う) / た(べる)
jeść; posiłek; jedzenie 食べ物 (たべもの) - jedzenie
ドク
よ(む)
czytać 読書 (どくしょ) - czytanie
ライ
く(る)
przybywać 未来 (みらい) - przyszłość
ショ
か(く)
książka; dokument; pisać 聖書 (せいしょ) − Biblia
ケン
み(る) / み(せる)
patrzeć; pokazywać
ギョウ / コウ
い(く), ゆ(く)
iść
シュツ
だ(す) / で(る)
opuścić 出口 (でぐち) − wyjście
ニュウ
い(る) / はい(る)
wejść 入口 (いりぐち) − wejście

Przewodnik Japanese Language Proficiency Test[edytuj]

Słownictwo JLPT 4[edytuj]

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) czasownik odprzymiotnikowy
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) posiłkowy
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) przyimek

あ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
001 ああ   (感) Och!, Ach!
002 あう 【会う】 (動I) spotkać
003 あおい 【青い】 (形) niebieski, zielony, blady
004 あかい 【赤い】 (形) czerwony
005 あかるい 【明い】 (形) jasny
006 あき 【秋】 (名) jesień
007 あく 【開く】 (動I) otwierać, otwierać się
008 あける 【開ける】 (動II) otwierać
009 あげる 【上げる】 (動II) podnieść, dać, sprezentować
010 あさ 【朝】 (名) ranek
011 あさごはん 【朝御飯】 (名) śniadanie
012 あさって   (名) pojutrze
013 あし 【足】 (名) stopa, noga, piechur
014 あした   (名) jutro
015 あそこ   (代) tam
016 あそぶ 【遊ぶ】 (動I) bawić się, grać
017 あたたかい 【暖かい】 (形) ciepły
018 あたま 【頭】 (名) głowa, mózg
019 あたらしい 【新しい】 (形) nowy, świeży
020 あちら   (代) tam
021 あつい 【暑い】 (形) gorący (w odniesieniu do pogody)
022 あつい 【熱い】 (形) gorący (w odniesieniu do rzeczy)
023 あつい 【厚い】 (形) gruby
024 あと 【後】 (名) tył, pozostałość, reszta, następstwo
025 あなた 【貴方】 (代) ty
026 あに 【兄】 (名) starszy brat
027 あね 【姉】 (名) starsza siostra
028 あの   (連体) tamten, ów
029 あの   (感) tamto
030 アパート   (名) kamienica czynszowa, mieszkanie w bloku
031 あびる   (動II) przelewać, rozlewać, kąpać się
032 あぶない 【危ない】 (形) niebezpieczny
033 あまい 【甘い】 (形) słodki
034 あまり   (副) pozostałość, reszta
035 あめ 【雨】 (名) deszcz
036 あらう 【洗う】 (動I) myć
037 ある   (動I) być, istnieć, znajdować się, mieć (w odniesieniu do rzeczy i roślin)
038 あるく 【歩く】 (動I) iść, spacerować
039 あれ   (代) tamto

い段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
040 いい   (形) dobry, świetny, odpowiedni, na czasie
041 いいえ   (感) nie
042 いう 【言う】 (動I) mówić, powiedzieć, wyrażać, nazywać się
043 いえ 【家】 (名) dom, rodzina
044 いく 【行く】 (動I) iść, jechać
045 いくつ   (名) ile (ile masz)
046 いくら   (名,副) ile, ile kosztuje
047 いけ 【池】 (名) staw
048 いしゃ 【医者】 (名) doktor, lekarz, chirurg
049 いす   (名) krzesło
050 いそがしい 【忙しい】 (形) zajęty, zapracowany, zapędzony
051 いたい 【痛い】 (形) bolący, bolesny, przykry
052 いち 【一】 (名) jeden
053 いちにち 【一日】 (名) dzień, cały dzień
054 いちばん   (副) pierwszy, najlepszy, numer jeden
055 いつ   (名) kiedy
056 いつか 【五日】 (名) pięć dni, piąty miesiąc
057 いっしょに 【一緒に】 (副) razem
058 いつつ 【五つ】 (名) pięć rzeczy, pięć lat (wiek)
059 いつも   (副) zawsze
060 いま 【今】 (名) teraz, dzisiaj, niedługo
061 いみ 【意味】 (名,~する) znaczenie
062 いもうと 【妹】 (名) młodsza siostra
063 いや 【嫌】 (形動) nieprzyjemny, ohydny, wstrętny, przykry, obrzydliwy
064 いりぐち 【入口】 (名) wejście
065 いる 【居る】 (動II) być, przebywać
066 いる 【要る】 (動I) potrzebować, być potrzebnym
067 いれる 【入れる】 (動II) wkładać, wziąć do środka, włączyć, wciągnąć, przyjmować (w domu, itp.), pozwolić wejść
068 いろ 【色】 (名) kolor
069 いろいろ   (副,形動,~の) różny, rozmaity

う段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
070 うえ 【上】 (名) góra, górna część, zwierzchnik, senior
071 うしろ 【後】 (名) tył, tło, tylni, w tyle, od tyłu
072 うすい 【薄い】 (形) cienki, blady, słaby
073 うた 【歌】 (名) piosenka, śpiew, pieśń, poemat, poezja
074 うたう 【歌う】 (動I) śpiewać
075 うち   (名) dom, mieszkanie, własny dom, rodzina
076 うまれる 【生まれる】 (動II) urodzić się, przyjść na świat, ukazać się, zaistnieć
077 うみ 【海】 (名) morze, ocean
078 うる 【売る】 (動I) sprzedać
079 うわぎ 【上着】 (名) wierzchni ubiór, marynarka, mundur, bluza, żakiet

え段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
080 【絵】 (名) obrazek, rysunek, ilustracja
081 えいが 【映画】 (名) film, obraz filmowy
082 えいがかん 【映画館】 (名) kino
083 えいご 【英語】 (名) język angielski
084 ええ   (感) tak
085 えき 【駅】 (名) stacja, dworzec
086 エレベーター   (名) winda
087 えん 【~円】 (名,尾) okrąg, jen
088 えんぴつ 【鉛筆】 (名) ołówek

お段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
089 おいしい   (形) smaczny, smakowity
090 おおきい 【大きい】 (形) duży, wielki, ogromny
091 おおぜい 【大勢】 (名) tłum
092 おかあさん 【お母さん】 (名) matka
093 おかし 【お菓子】 (名) ciastka, krakersy, słodycze itp..
094 おかね 【お金】 (名) pieniądze
095 おきる 【起きる】 (動II) wstawać, nie kłaść się, budzić się, czuwać, nie spać
096 おく 【置く】 (動I) umieścić, położyć, postawić, zostawić
097 おくさん 【奥さん】 (名) żona, zamężna kobieta
098 おさけ 【お酒】 (名) likier, wódka, alkohol, sake, japońskie wino ryżowe
099 おさら 【お皿】 (名) talerz
100 おじさん   (名) wuj, stryj, nieznajomy
101 おじいさん   (名) dziadek, staruszek, starszy pan
102 おしえる 【教える】 (動II) uczyć, dawać lekcje, informować, instruować
103 おす 【押す】 (動I) pchać; odcisnąć, pieczątka
104 おそい 【遅い】 (形) późny, powolny
105 おちゃ 【お茶】 (名) herbata
106 おてあらい 【お手洗い】 (名) toaleta, wc
107 おとうさん 【お父さん】 (名) ojciec
108 おとうと 【弟】 (名) młodszy brat
109 おとこ 【男】 (名) mężczyzna
110 おとこのこ 【男の子】 (名) chłopiec, chłopczyk
111 おととい   (名) przedwczoraj
112 おととし   (名) przedostatni rok
113 おとな 【大人】 (名) dorosły, dorastać
114 おなか   (名) brzuch
115 おなじ 【同じ】 (形動) jednakowy, identyczny, podobny
116 おにいさん 【お兄さん】 (名) starszy brat
117 おねえさん 【お姉さん】 (名) starsza siostra
118 おばさん   (名) ciocia, nieznajoma kobieta
119 おばあさん   (形) babcia, starsza kobieta
120 おべんとう 【お弁当】 (名) pudełko na drugie śniadanie albo lunch, lunch box
121 おぼえる 【覚える】 (動II) pamiętać, przypominać sobie, znać, opanować, zapamiętać
122 おもい 【重い】 (形) ciężki
123 おもしろい   (形) ciekawy, interesujący, przyjemny, miły, wesoły
124 およぐ 【泳ぐ】 (動I) pływać
125 おりる 【降りる】 (動II) schodzić, wysiąść, opuścić, zsiąść
126 おわる 【終る】 (動I) skończyć, dobiegać końca, minąć
127 おんがく 【音楽】 (名) muzyka
128 おんな 【女】 (名) kobieta
129 おんなのこ 【女の子】 (名) dziewczynka
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


か段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
130 ~かい ~ ~razy
131 ~かい ~ ~piętro
132 がいこく 外国 obce państwo
133 がいこくじん 外国人 obcokrajowiec
134 かいしゃ 会社 firma, korporacja
135 かいだん 階段 schody
136 かいもの 買い物 zakupy
137 かう 買う kupować, zawierać transakcję
138 かえす 返す oddawać, zwracać
139 かえる 帰る powracać, wracać
140 かお twarz
141 かかる (時間がかかる) zajmować (czas/pieniądze/zasoby)
142 かぎ klucz
143 かく 書く pisać
144 がくせい 学生 uczeń, student
145 ~かげつ ~か月 ~miesięcy
146 かける (眼鏡をかける) nosić (okulary)
147 かける (電話をかける) rozmawiać przez telefon, wykręcać numer
148 かさ parasol
149 かす 貸す pożyczać
150 かぜ wiatr
151 かぞく 家族 rodzina
152 かた (この方) osoba
153 かたかな 片仮名 katakana
154 ~がつ ~ miesiąc
155 がっこう 学校 szkoła
156 かど róg (ulicy)
157 かない 家内 żona
158 かばん torba, plecak
159 かびん 花瓶 waza
160 かぶる nosić, nakładać na głowę (czapkę, maskę, hełm)
161 かみ papier
162 カメラ aparat fotograficzny
163 かようび 火曜日 wtorek
164 からい 辛い pikantne, ostre
165 からだ ciało
166 かりる 借りる pożyczać (od kogoś)
167 ~がる
168 かるい 軽い lekkie, niepoważne
169 カレンダー kalendarz
170 かわ rzeka
171 かわ rzeka, strumień
172 ~がわ ~ ~strona (lewa)
173 かわいい śliczne
174 かんじ 漢字 kanji

き段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
175 drzewo, drewno
176 きいろい 黄色い żółty
177 きえる 消える znikać, wychodzić
178 きく 聞く słuchać, słyszeć
179 きた północ
180 ギター gitara
181 きたない 汚い brudne
182 きっさてん 喫茶店 kawiarnia, pijalnia
183 きって 切手 znaczek pocztowy
184 きっぷ 切符 bilet
185 きのう 昨日 wczoraj
186 きゅう dziewięć
187 ぎゅうにく 牛肉 wołowina
188 きょう 今日 dziś
189 きょうしつ 教室 sala lekcyjna
190 きょうだい 兄弟 bliźnięta
191 きょねん 去年 poprzedni rok
192 きらい 嫌い nie lubić, nienawidzić
193 きる 切る ciąć, siekać
194 きる 着る nosić ubranie
195 きれい piękne, czyste, ładne
196 キロキログラム kilogram
197 キロキロメートル kilometer
198 ぎんこう 銀行 bank
199 きんようび 金曜日 piątek

く段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
200 dziewięć
201 くすり lekarstwo
ください poproszę
202 くだもの 果物 owoc
203 くち usta, otwór, wejście
204 くつ buty
205 くつした 靴下 skarpetki
206 くに państwo
207 くもる 曇る chmurzyć się
208 くらい 暗い ciemny, mroczny
209 ~くらい około (ilość)
210 ~ぐらい około (ilość)
211 クラス klasa
212 グラム gram
213 くる 来る przychodzić
214 くるま samochód, pojazd, koło
215 くろい 黒い czarny, ciemny

け段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
216 けさ 今朝 ten ranek
217 けす 消す kasować, wyłączać
218 けっこう 結構 wspaniale, miło, wystarczająco
219 けっこん 結婚 małżeństwo
220 げつようび 月曜日 poniedziałek
221 げんかん 玄関 wejście, przedpokój
222 げんき 元気 zdrowie, duch, energia

こ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
223 ~ ~ licznik do jednostek wojskowych
224 pięć
225 ~ ~ język (angielski), słowo
226 こうえん 公園 park
227 こうばん 交番 posterunek policji
228 こえ głos
229 コート płaszcz, kort tenisowy
230 ここ (指示詞) tutaj
231 ごご 午後 po południu
232 ここのか 九日 dziewięć dni, dziewiąty dzień miesiąca
233 ここのつ 九つ dziewięć
234 ごしゅじん 御主人 mąż (hon.)
235 ごぜん 午前 rano (9 rano)
236 こたえる 答える odpowiadać
237 こちら ta osoba, w tym kierunku, po czym
238 コップ szklanka
239 ことし 今年 obecny rok
240 ことば 言葉 słowo, język
241 こども 子供 dziecko
242 この to (np. to jajko)
243 ごはん 御飯 (gotowany) ryż, posiłek
244 こまる 困る być zaniepokojonym
245 これ to( co to jest?)
246 ~ころ czas, o (o czymś), około (czas)
247 ~ごろ czas, o (o czymś), około (czas)
248 こんげつ 今月 obecny miesiąc
249 こんしゅう 今週 obecny tydzień
250 こんな takie jak (np. takie jak te jajka)
251 こんばん 今晩 ten wieczór
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


さ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
253 さあ (感動詞) come, come now
254 ~さい ~歳 (尾) ~lat (np. ona ma 17 lat)
255 さかな (名) ryba
256 さき (名) przyszłość, w najbliższym czasie
257 さく 咲く (動I) kwitnąć
258 さくぶん 作文 (名) kompozycja, pism, wypracowanie
259 さす (傘をさす) (動I) podnieść (ręce), otworzyć (parasolkę)
260 ~さつ ~冊 (尾) ~pozycji (jednostka do licznia książek, np. 22 pozycje)
261 ざっし 雑誌 (名) magazyn
262 さとう 砂糖 (名) cukier
263 さむい 寒い (形) zimo(pogoda)
264 さらいねん 再来年 (名) rok po następnym
265 ~さん (尾) Pan (np. pan Franio)
266 さん (名) trzy
267 さんぽ 散歩 (名) spacerować, przewijać się

し段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
268 (名) cztery
269 ~じ ~時 (尾) godzina
270 しお (名) sól
271 しかし (接) jednak, no ale
272 じかん 時間 (名) czas
273 ~じかん ~時間 (尾) ~godzin
274 しごと 仕事 (名) praca, zawód
275 じしょ 辞書 (名) słownik, leksykon
276 しずか 静か (形) cichy
277 した pod, poniżej
278 しち (名) siedem
279 しつもん 質問 (名) pytanie, zapytanie
280 じてんしゃ 自転車 (名) rower
281 じどうしゃ 自動車 (名) samochód
282 しぬ 死ぬ (動I) umierać
283 じびき 字引 (名) słownik
284 じぶん 自分 (名) samemu
285 しまる 閉まる (動I) zamykać, być zamkniętym
286 しめる 閉める to close, to shut
287 しめる 締める zawiązywać, zapinać
288 じゃ (感動詞) tak więc...
289 じゃあ (感動詞) tak więc...
290 しゃしん 写真 (名) fotografia
291 シャツ (名) koszula, podkoszulek
292 じゅう (名) dziesięć
293 ~しゅうかん ~週間 (尾) ~tygodni
294 じゅぎょう 授業 (名) lekcja
295 しゅくだい 宿題 (名) praca domowa
296 じょうず 上手 (形) kwalifikacja, wykwalifikowany
297 じょうぶ 丈夫 solidny, dobre zdrowie, silny
298 しょうゆ 醤油 (名) sos sojowy
299 しょくどう 食堂 (名) jadalnia, stołówka
300 しる 知る wiedzieć, rozumieć, być zaznajomionym
301 しろい 白い (名) biały
302 ~じん ~人 (尾) ~osoba
303 しんぶん 新聞 (名) gazeta

す段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
304 すいようび 水曜日 (名) środa
305 すう 吸う (動I) wdychać, palić (papierosy), inhalować się
306 スカート (名) skirt
307 すき 好き sympatia, miłość
308 ~すぎ przeszłość, po tym, za dużo
309 すぐに od razu, bezpośrednio
310 すこし 少し (名) trochę, mała ilość
311 すずしい 涼しい (形) chłodny, orzeźwiający
312 ~ずつ (尾) część
313 ストーブ (名) grzejnik
314 スプーン (名) łyżka
315 スポーツ (名) sport
316 ズボン (名) spodnie
317 すむ 住む (動I) mieszkać, rezydować
318 スリッパ (名) klapki
319 する (動I) robić, próbować
320 すわる 座る (動I) siadać

せ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
321 せい (名) wzrost, postawa
322 せいと 生徒 (名) uczeń
323 セーター (名) sweter
324 せっけん (名) mydło
325 せびろ 背広 (名) ubranie robocze (biznesowe)
326 せまい 狭い (形) wąski, mały
327 ゼロ (名) zero
328 せん (名) tysiąc, wiele
329 せんげつ 先月 (名) poprzedni miesiąc
330 せんしゅう 先週 (名) poprzedni tydzień
331 せんせい 先生 (名) nauczyciel, mistrz
332 せんたく 洗濯 (名) pranie
333 ぜんぶ 全部 wszystko

そ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
334 そう (そうです) tak właśnie
335 そうじ 掃除 (名) sprzątanie, zamiatanie
336 そうして (接) i, i jeszcze
337 そして (接) i
338 そこ (指示詞) (代) tutaj (tam)
339 そちら tam, inna osoba
340 そと (名) na zewnątrz
341 その (連体詞) to (np. to jajko)
342 そば (窓のそば) blisko, około, zresztą, w trakcie
343 そら (名) niebo
344 それ (指示詞) (代) to (np. to jest jajko)
345 それから (接) po czym
346 それでは w tym wypadku, tak więc...
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


た段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
347 ~だい ~台 (尾) licznik dla pojazdów (np. 1 pojazd, 2 pojazdy itd)
348 だいがく 大学 (名) uniwersytet
349 たいしかん 大使館 (名) ambasada
350 だいじょうぶ 大丈夫 (形) w porządku, ok
351 だいすき 大好き (形) bardzo lubiane
352 たいせつ 大切 (形) ważne
353 たいてい zazwyczaj
354 だいどころ 台所 (名) kuchnia
355 たいへん (形) straszne, potworne, okropne, bardzo
356 たかい 高い (形) wysokie, drogie
357 たくさん dużo
358 タクシー (名) taksówka
359 だす 出す (動I) przekazać, wysłać
360 ~たち (liczba mnoga) np. watashi = ja; watashi-tachi = my
361 たつ 立つ (動I) stać
362 たてもの 建物 (名) budynek
363 たのしい 楽しい (形) przyjemne, zabawne
364 たのむ 頼む (動I) prosić, błagać,żądać
365 たばこ (名) tytoń, papierosy
366 たぶん możliwe, prawdopodobne
367 たべもの 食べ物 (名) jedzenie
368 たべる 食べる jeść
369 たまご (名) jajko, ikra
370 だれ kto
371 たんじょうび 誕生日 (名) urodziny
372 だんだん stopniowo

ち段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
373 ちいさい 小さい (形) mały
374 ちかい 近い (形) blisko, krótko
375 ちがう 違う (動I) inaczej
376 ちかく 近く (名) blisko, w sąsiedztwie
377 ちかてつ 地下鉄 (名) metro, pociąg podziemny
378 ちず 地図 (名) mapa
379 ちち (名) ojciec (grzecznie, mówiąc o własnym)
380 ちゃいろ 茶色 jasno brązowy, śniady
381 ちゃわん (名) miseczka (na ryż, herbatę)
382 ~ちゅう ~中 środek, w trakcie
383 ちょうど właśnie tak, dokładnie tak
384 ちょっと trochę, chwilkę

つ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
385 ついたち 一日 (名) pierwszy dzień miesiąca, jeden dzień
386 つかう 使う (動I) używać
387 つかれる 疲れる męczyć się, zmęczyć się
388 つぎ (名) następny
389 つく 着く (動I) dotrzeć
390 つくえ (名) biurko
391 つくる 作る (動I) tworzyć, produkować
392 つける doczepiać, doklejać, towarzyszyć
393 つとめる 勤める służyć, pracować dla
394 つまらない (形) nie znaczące, nudne
395 つめたい 冷たい (形) zimne, lodowate
396 つよい 強い (形) silny

て段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
397 (名) ręka
398 テープ (名) kaseta
399 テープレコーダー (名) magnetofon
400 テーブル (名) stół
401 でかける 出かける wyruszać, wychodzić, zaczynać
402 てがみ 手紙 (名) list
403 できる (英語ができる) być w stanie, umieć
404 でぐち 出口 (名) wyjście, brama, odpływ
405 テスト (名) test
406 では (感動詞) then, well, so, well then
407 デパート (名) dom towarowy
408 でも (接) ale jednak
409 でる 出る wychodzić, zjawiać się
410 テレビ (名) telewizja, TV
411 てんき 天気 (名) pogoda, żywioły
412 でんき 電気 (名) elektryczność, światło (elektryczne)
413 でんしゃ 電車 (名) pociąg elektryczny
414 でんわ 電話 (名) telefon

と段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
415 (名) drzwi przesuwane (drzwi w japońskim stylu)
416 ~ど ~度 (尾) licznik dla ilości zdarzeń
417 ドア (名) drzwi zawiasowe
418 トイレ (名) toaleta
419 どう (副詞) jak
420 どうして dlaczego?, z jakiego powodu? po co?
421 どうぞ proszę
422 どうぶつ 動物 (名) zwierzę
423 どうも dzięki, całkiem
424 とお (名) dziesięć
425 とおい 遠い (形) daleko
426 とおか 十日 (名) dziesięć dni
427 ときどき 時々 czasami
428 とけい 時計 (名) zegarek, zegar
429 どこ gdzie
430 ところ (名) miejsce
431 としょかん 図書館 (名) biblioteka
432 どちら które (z dwóch), kto
433 とても (副) bardzo
434 どなた kto (grzecznie)
435 となり obok, następne drzwi, sąsiadująco
436 どの (どの人) jak (długo), pan
437 とぶ 飛ぶ skakać
438 とまる 止まる zatrzymać się
439 ともだち 友達 (名) przyjaciel
440 どようび 土曜日 (名) sobota
441 とり (名) ptak, drób
442 とりにく 鳥肉 (名) mięso kurczaka
443 とる 取る brać, podnosić, zbierać
444 とる 撮る robić (zdjęcia, film)
445 どれ tak więc..., które (z ponad 3)
446 どんな jakiego rodzaju
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


な段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
447 ない nie ma, forma grzeczna: arimasen
448 ナイフ (名) nóż
449 なか środek, w środku, pomiędzy
450 ながい 長い (形) długi
451 なく 鳴く (動I) szczekać, wydawać zwierzęcy dźwięk
452 なつ (名) lato
453 なつやすみ 夏休み (名) wakacje letnie
454 ~など i tak dalej
455 ななつ 七つ (名) siedem (np. siedem jajek)
456 なに co (np. co kupiłeś?)
457 なん co, jaki (np. jaki numer?)
458 なのか 七日 (名) siódmy dzień miesiąca, siedem dni
459 なまえ 名前 (名) imię
460 ならう 習う (動I) uczyć się
461 ならぶ 並ぶ (動I) ustawiać się w kolejce, w szeregu
462 ならべる 並べる ustawiać się
463 なる (動I) stawać się

に段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
464 (名) dwa
465 にぎやか (形) ruchliwy, gwarny
466 にく (名) mięso
467 にし 西 (名) zachód
468 ~にち ~日 dzień miesiąca
469 にちようび 日曜日 (名) niedziela
470 にもつ 荷物 (名) bagaż, paczka
471 ニュース (名) wiadomość, news
472 にわ (名) ogród
473 ~にん ~人 licznik dla ludzi (oprócz jednego człowieka i dwóch ludzi odpowiednio: hitori, futari)

ぬ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
474 ぬぐ 脱ぐ (動I) zdejmować ubranie

ね段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
475 ネクタイ (名) krawat
476 ねる 寝る (動I) spać, leżeć
477 ~ねん ~年 (尾) ~lat

の段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
478 ノート (名) notatnik
479 のぼる 登る (動I) wspinać się
480 のみもの 飲み物 (名) napój
481 のむ 飲む (動I) pić
482 のる 乗る (動I) jechać, siadać, dosiadać, dołączać, być w harmonii


Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

は段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
483 (名) ząb
484 パーティー (名) impreza
485 はい tak
486 ~はい ~杯 (尾) licznik dla naczyń (np. poproszę filiżankę kawy)
487 はいざら 灰皿 (名) popielniczka
488 はいる 入る (動I) wchodzić, dołączać
489 はがき 葉書 (名) kartka pocztowa
490 はく (動I) nosić/zakładać (miecz)
491 はこ (名) pudełko
492 はし (名) most
493 はし (名) pałeczki
494 はじまる 始まる (動I) zaczynać
495 はじめに 初めに zaczynając od.../po pierwsze...
496 はじめて 初めて po raz pierwszy
497 はしる 走る biec
498 バス (名) autobus/wanna/bass
499 バター (名) masło
500 はたち 二十歳 (名) dwudziestoletni/dwudziesty rok
501 はたらく 働く (動I) pracować/robić/pełnić obowiązki/ćwiczyć/grać na scenie
502 はち (名) osiem
503 はつか 二十日 (名) dwadzieścia dni/dwudziesty dzień miesiąca
504 はな (名) kwiat
505 はな (名) nos
506 はなし (名) mowa/historyjka/konwersacja
507 はなす 話す (動I) mówić
508 はは (名) matka (o własnej)
509 はやい 早い (形) wcześnie
510 はやい 速い (形) szybko
511 はる wiosna
512 はる (動I) przyklejać, wklejać
513 はれる 晴れる być słoneczny/rozchmurzyć się/przestać padać
514 はん (名) pół
515 ばん (名) wieczór
516 ~ばん ~番 (尾) numer~
517 パン (名) chleb/pieczywo
518 ハンカチ (名) chusteczka
519 ばんごう 番号 (名) numer/seria cyfr
520 ばんごはん 晩御飯 (名) kolacja
521 はんぶん 半分 (名) pół minuty

ひ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
522 ひがし (名) wschód
523 ~ひき ~匹 (尾) licznik do małych zwierząt (jeden chomik itd.)
524 ひく 引く (動I) odejmować/ciągnąć/grać (instrumentem ze strunami)
525 ひく 弾く (動I) grać (na gitarze, pianinie)
526 ひくい 低い (形) krótki/niski/pokorny/niski (głos)
527 ひこうき 飛行機 (名) samolot
528 ひだり (名) lewa strona
529 ひと (名) człowiek/osoba ludzka/ludzkość/prawdziwy człowiek/inni ludzie/dorosły
530 ひとつ 一つ (名) jedno (jajko)
531 ひとつき 一月 (名) jeden miesiąc
532 ひとり 一人 (名) jedna osoba, (ひとりで: samemu)
533 ひま (名) (1) czas wolny (2) pożegnanie
534 ひゃく (名) 100/sto
535 びょういん 病院 (名) szpital
536 びょうき 病気 (名) choroba
537 ひらがな 平仮名 (名) hiragana/47 sylab
538 ひる (名) południe/w czasie dnia
539 ひるごはん 昼御飯 (名) obiad
540 ひろい 広い (形) szeroki/przestronny

ふ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
541 フィルム (名) film (rolka)
542 ふうとう 封筒 (名) koperta
543 プール (名) basen
544 フォーク (名) widelec/lud
545 ふく 吹く (動I) (1) dmuchać (2) emitować/wydzielać
546 ふく (名) ubrania
547 ふたつ 二つ (名) dwa (jajka)
548 ぶたにく 豚肉 (名) wieprzowina
549 ふたり 二人 (名) dwie osoby/para
550 ふつか 二日 (名) drugi dzień miesiąca/dwa dni
551 ふとい 太い (形) gruby
552 ふゆ (名) zima
553 ふる 降る (動I) brać udział/padać(deszcz)
554 ふるい 古い (形) stare (nie w stosunku osób)/w podeszłym wieku/pradawne/przestarzałe
555 ふろ 風呂 (名) łazienka
556 ~ふん ~分 (尾) ~ minut

へ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
557 へた 下手 (形) nie wykwalifikowany/słaby
558 ベッド (名) łóżko
559 へや 部屋 (名) pokój
560 へん (名) obszar, sąsiedztwo
561 ペン (名) długopis
562 べんきょう 勉強 (名) studiować, pracowitość, redukcja
563 べんり 便利 (形) odpowiedni,dogodny

ほ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
564 ほう (比較を表す) (動I) (dzielić) przedstawia porównanie = opisuje coś bliżej
565 ぼうし 帽子 (名) czapka
566 ボールペン (名) długopis kulkowy
567 ほか (名) w innym miejscu/ na dworze (reszta=他)
568 ポケット (名) kieszeń
569 ほしい 欲しい (形) chciany/potrzebowany
570 ほそい 細い (形) smukły/właściwy
571 ボタン (名) guzik,przycisk
572 ホテル (名) hotel
573 ほん (名) książka
574 ~ほん ~本 (尾) licznik dla długich cylindrycznych rzeczy (jedna długa cylindryczna rzecz itd.)
575 ほんだな 本棚 (名) półka na książki
576 ほんとうに 本当に (副) naprawdę
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

ま段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
577 ~まい ~枚 (尾) licznik dla płaskich rzeczy (np. jedno płaskie jajko itd.)
578 まいあさ 毎朝 (形) każdego ranka
579 まいげつ 毎月 (形) każdego miesiąca/comiesięcznie
580 まいつき 毎月 (形) każdego miesiąca/comiesięcznie
581 まいしゅう 毎週 (形) cotygodniowo
582 まいにち 毎日 (形) codziennie
583 まいねん 毎年 (形) corocznie
584 まいとし 毎年 (形) corocznie
585 まいばん 毎晩 (形) każdej nocy
586 まえ (1) przed( czasem, budynkiem) (2) na przedzie (3)w obecności (Wielkiej Pani) (4) do (np. pięć minut do) (5)
587 ~まえ ~前 (尾) przed/na przedzie
588 まがる 曲る (動I) skręcać/ zginać
589 まずい (形) nieprzyjemne/niemądre/zastanawiające
590 また (接) jeszcze raz/i
591 まだ jeszcze nie/poza tym
592 まち (名) (1) miasto (2) jednostka administracyjna
593 まつ 待つ (動I) czekać
594 まっすぐ (形) przed siebie/bezpośrednio/prosto/szczerze
595 マッチ (名) mecz
596 まど (名) okno
597 まるい 丸い (形) kuliste
598 まるい 円い (形) okrągłe, kuliste
599 まん (名) 10 000/masa/wszystko
600 まんねんひつ 万年筆 (名) pióro do pisania

み段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
601 みがく 磨く (動I) polerować/nabłyszczać/poprawiać
602 みぎ (名) prawa strona
603 みじかい 短い (形) krótki
604 みず (名) woda
605 みせ (名) sklep
606 みせる 見せる (動I) pokazywać
607 みち (名) ulica/droga/sposób
608 みっか 三日 (名) trzy dni/trzeci dzień miesiąca
609 みっつ 三つ (名) trzy
610 みなさん 皆さん (名) wszyscy/Szanowni Państwo
611 みなみ (名) południowy/podążać na południe
612 みみ (名) ucho
613 みる 見る (動I) patrzeć/ widzieć
614 みんな wszyscy/wszystko/każdy/hej wszyscy!

む段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
615 むいか 六日 (名) sześć dni/szósty dzień
616 むこう 向こう (名) tam/w innym miejscu/za tym
617 むずかしい 難しい (形) trudne
618 むっつ 六つ (名) sześć (np. jajek)

め段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
619 (名) oko
620 メートル (名) metr
621 めがね 眼鏡 (名) okulary

も段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
622 もう (もう、帰りました) już/jeszcze (np. jesze raz, jeszcze po kieliszku)
623 もう (もう一度) już/za chwilę
624 もくようび 木曜日 (名) czwartek
625 もしもし (感) halo (przez telefon)
626 もちろん oczywiście
627 もつ 持つ (動I) (1) trzymać (2) być w posiadaniu
628 もっと więcej/dalej
629 もの (名) rzecz/obiekt
630 もん (名) brama
631 もんだい 問題 (名) problem/pytanie
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) część wyrazu

や段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
632 ~や ~屋 (尾) sklep ~ (np. papierniczy)
633 やおや 八百屋 (名) warzywniak
634 やさい 野菜 (名) warzywo
635 やさしい 易しい (形) prosty/gładki
636 やすい 安い (形) tani/spokojny
637 やすみ 休み (名) (1) odpoczynek (2) wakacje/urlop/przerwa
638 やすむ 休む odpoczywać/mieć przerwe/przechodzić na emeryturę
639 やっつ 八つ (名) osiem (np. jajek)
640 やま (名) (1) góra (2) punkt krytyczny
641 やる (仕事をやる) (動I) działać/robić/dawać/wysyłać/zabijać/itd.

ゆ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
642 ゆうがた 夕方 (名) wczesny wieczór/zmierzch
643 ゆうびんきょく 郵便局 (名) poczta
644 ゆうべ (’昨晩’の意) (名) wieczór
645 ゆうめい 有名 (名) sławny/sława
646 ゆき (名) śnieg
647 ゆっくり powoli/łagodnie

よ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
648 ようか 八日 (名) osiem dni/ósmy dzień
649 ようふく 洋服 (名) ubrania w zachodnim stylu
650 よく (よく行く) często
651 よく (よくできる) dobrze/właściwie
652 よこ poza/strona/szerokość
653 よっか 四日 (名) cztery dni/czwarty dzień miesiąca
654 よっつ 四つ (名) cztery
655 よぶ 呼ぶ (動I) wzywać/zapraszać
656 よむ 読む (動I) czytać
657 よる (名) wieczór/noc
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) cześć słowa'

ら段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
658 らいげつ 来月 (名) przyszły miesiąc
659 らいしゅう 来週 (名) przyszły tydzień
660 らいねん 来年 (名) przyszły rok
661 ラジオ (名) radio

り段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
662 りっぱ (形) wspaniałe/wyrafinowane/ przystojne/eleganckie/imponujące/legalne/prawowite
663 りゅうがくせい 留学生 (名) student z wymiany zagranicznej
664 りょうしん 両親 (名) rodzice
665 りょうり 料理 (名) potrawa
666 りょこう 旅行 (名) podróż/wyprawa

る段[edytuj]

れ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
667 れい (名) zero
668 れいぞうこ 冷蔵庫 (名) lodówka
669 レコード (名) rekord/nagranie
670 レストラン (名) restauracja
671 れんしゅう 練習 (名) ćwiczenie/trening

ろ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
672 ろく (名) sześć

Słownictwo JLPT 4 Rząd Wa

Słownictwo JLPT 3[edytuj]

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

あ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
あ (感動詞)
ああ (指示詞)
あいさつ pozdrowienie
あいだ przestrzeń, pomiędzy
あう 合う spotykać się
あかちゃん niemowlak
あがる 上る powstawać, wspinać się, podnosić się
あかんぼう 赤ん坊 dziecko
あく 空く być pustym, pustoszyć
あげる(お祝いをあげる) opiekować się
あさねぼう 朝寝坊 późno wstająca osoba
あじ smak
あす 明日 jutro
あそび 遊び zabawa
あつまる 集る zbierać, kolekcjonować
あつめる 集める
あやまる 謝る przepraszać
アルバイト praca tymczasowa
あんしん 安心 spokój, ulga
あんぜん 安全 bezpieczeństwo
あんな rodzaj (jabłka)
あんない 案内 informacja, przewodzenie

い段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
いか 以下 mniej, nie więcej niż...
いがい 以外 z wyjątkiem, bez, wykluczając
いかが jak
いがく 医学 medycyna
いきる 生きる żyć, egzystować
いくら~ても ile by... to nie ... (ile bym nie zjadł, to nie przestanę być głodny)
いけん 意見 opinia
いし kamień
いじめる nabijać się, wyzłośliwiać, żartować z kogoś
いじょう 以上 więcej niż, przekraczające, ponad
いそぐ 急ぐ być w pośpiechu
いたす 致す być (z pokorą)
いただく 致く przyjmować, akceptować, jeść
いちど 一度 raz, pewnego razu
いっしょうけんめい 一生懸命 jak tylko można, z całą siła
いっぱい (副詞) szklanka, mnóstwo
いと wątek
いない 以内 wnętrze, mniej niż
いなか 田舎 wioska
いのる 祈る modlić się, życzyć
いらっしゃる być, wchodzić, isć
~いん ~員 członek, np. えきいん pracownik stacji

う段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
うえる 植える sadzić, uprawiać
うかがう odwiedzać, błagać (bóstwo)
うけつけ 受付 recepcja, centrum informacyjne
うける 受ける pobierać (lekcje, ciosy w żebra), doświadczać
うごく 動く poruszać się
うそ kłamstwo
うち (この二つのうち) domostwo
うつ 打つ cios
うつくしい 美しい piękne
うつす 写す opisywać, filmować
うつる 移る przenosić się, infekować
うで ramię
うまい pyszne
うら druga strona, wnętrze, tył
うりば 売り場 stoisko, miejsce sprzedaży
うるさい hałaśliwy
うれしい szczęśliwy, zaspokojony
うん (応答) tak
うんてんしゅ 運転手 kierowca
うんてん 運転 kierowanie
うんどう 運動 ćwiczenie (ruchowe)

え段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
エスカレーター schody ruchome
えだ gałązka
えらぶ 選ぶ wybierać
えんりょ 遠慮 brak pewności, rezerwa

お段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
おいでになる być (honorowy)
おいわい お祝い celebracja, święto, festiwal
おうせつま 応接間 pokój do przyjmowania gości, gościnny, recepcja
おおい 多い dużo, masa
おおきな 大きな spory, duży
オートバイ motocykl
オーバー powyżej, płaszcz
おかげ wsparcie, asysta
おかしい śmieszne, dziwne, absurdalne
~おき
おく sto milionów
おくじょう 屋上 dach, pokrycie dachu
おくりもの 贈り物 prezent
おくる 贈る dawać w prezencie
おくれる 遅れる spóźniać się
おこさん お子さん czyjeś dziecko
おこす 起す powodować, budzić
おこなう 行う wykonywać, dzialać
おこる 怒る denerwować się
おしいれ 押し入れ szafka
おじょうさん お嬢さん córka (czyjaś)
おたく お宅 twój dom, twoja chata
おちる 落る przegrywać, nawalać
おっしゃる mówić
おと dźwięk
おとす 落す upuszczać
おどり 踊り taniec
おどる 踊る tańczyc
おどろく 驚く być zaskoczonym
おまつり お祭り festiwal
おみまい お見舞い dobre słowo, zainteresowanie, uwaga
おみやげ お土産 pamiątka
おもいだす 思い出す przypominać sobie, pamiętać
おもう 思う myśleć
おもちゃ zabawka
おもて przód, orzeł (na monecie),
おや (感動詞) o!! mój boże!! oh!
おりる 下りる wysiadać, schodzić (z góry)
おる (”いる”の謙譲語) być (mowiąc o sobie)
おれい お礼
おれる 折れる łamać, składać
おわり 終わり koniec


Czytelnia[edytuj]

<< Język japoński - Strona Główna

Czytelnia[edytuj]

Teksty znajdujące się tutaj występują w dwóch formach:

 • Artykuł zapisany z wykorzystaniem znacznej ilości znaków kanji wraz z odczytaniem. Do tekstów załączone jest przybliżone tłumaczenie w języku polskim. Słowniczek umieszczany jest po każdej części tekstu (o ile takie występują), lub na końcu tekstu.
 • Lekcja zapisana kaną, ewentualnie prostymi znakami kanji. Całość tekstu jest podzielona na kilka części, do każdej z nich zamieszczony jest słowniczek, tłumaczone jest zdanie po zdaniu. Po każdej części jest seria pytań, które pomogą ocenić na ile tekst został zrozumiany.

W miarę możliwości dołączane będą, nagrane przez "native speakera", pliki dźwiękowe, zawierające całość lub poszczególne fragmenty tekstu.

Bajki, opowiadania[edytuj]

Teksty piosenek[edytuj]

Artykuły[edytuj]

Powrót do spisu treści

Bajki i opowiadania[edytuj]

<< Czytelnia

ももたろう[edytuj]

むかし、 むかし、 ある ところ に おじいさん と おばあさん が いました。 おじいさん が 山(やま) へ 木(き) を きり にいけば、おばあさん は 川(かわ) へ せんたく に でかけます。「おじいさん、 はよう もどって きなされ。」「おばあさん も き を つけて な。」 まい日(にち) やさしく いい あって でかけます。 ある日(ひ)、 おばあさん が 川 でせんたく を して いたら、 つんぶらこ つんぶらこ もも が ながれて きました。 ひろって たべたら、なんともおいしくて ほっぺた が おちそう。 おじいさん にも たべさせて あげたい と おもって、「うまい もも こっちゃ こい。 にがい ももあっちゃ いけ。」 と いったら、どんぶらこ どんぶらこ でっかい もも が ながれて きました。 おばあさん はよろこんで、 もも を いえ に もって かえりました。 ゆうがた おじいさん が 山 から もどって きました。 「おじいさん、おじいさん、 うまい もも を ひろった で めしあがれ。」 おばあさん が きろう と したら、もも が じゃくっ とわれ、ほぎゃあ ほぎゃあ 男(おとこ) の あかんぼう が とびだしました。 「こりゃあ たまげた。」 「なんちゅう げんき な あかんぼうだ。」 ふたり は あわてて おゆ を わかす やら きもの を さがす やら。 ふたり は この 子(こ) にももたろう と いう 名(な)まえ を つけ、 それは それは だいじ に そだてました。 ももたろう は まんま を 一(いっ)ぱいたべたら 一ぱい だけ、二(に)はい たべたら 二はい だけ ずんずん 大(おお)きく なって、たいへんな力(ちから)もち に なりました。 なに を おしえて も すぐ おぼえ、いえ の しごと から 山 の しごと まで てつだってくれました。 「こんな 子ども は めったに いる もん じゃない。」 おじいさん も おばあさん も いよいよ ももたろうを かわいがりました。 ところが、 その ころ、 おに ども が ちょくちょく 村(むら) へ やってきて は わるい こと を していました。 「よし、 おら が たいじ してやる。」 ある日、 ももたろう は おじいさん と おばあさん のまえにりょう手(て) を ついて いいました。 「おにがしま へ おにたいじ に いく から、日(にっ)本(ぽん)一(いち) の きびだんご をつくって くれ。」 「なに いう だ。 いくら 力 が つよく ても おまえ の かてる あいて じゃない。」 ふたりは びっくり して とめました が、 ももたろう は しょうち しません。 「そんなら しかたが ない。」 おばあさん は たべれば百(ひゃく)人(にん)力(りき) の でる 日本一 の きびだんご を つくって くれました。 おじいさん は あたらしいきもの を だし、はた まで つくって くれました。 きりりと はちまき を しめ、かたな を こし に さしたら、つよ そうな わかもの になりました。「まけたら、 しょうちせん ぞ。」 「しっかり やって くるん だよ。」 おじいさん と おばあさんは なみだ を こらえて いいました。 「では、 いってまいります。」 ももたろう は むね を はり、 ぐいと くちびる を かみました。村はずれ まで くる と いぬ が きました。 「ももたろう さん、 ももたろう さん、 どこ へ いきなさる。」「おにがしま へ おにたいじ に。」 「こし に つけた もの は なんでござる。」「日本一 の きびだんご。」「そんなら ひとつ くだされ、おとも します。」「よし、 やろう。 ついて こい。」 山 の ほう へ いく と さる がきました。「ももたろう さん、 ももたろう さん、 どこ へ いきなさる。」 「おにがしま へ おにたいじ に。」「こし に つけた もの はなんでござる。」 「日本一 の きびだんご。」 「そんなら ひとつ くだされ、 おとも します。」 「よし、やろう。 ついて こい。」 山 の おく へ いく と きじ が とんで きました。 「ももたろう さん、 ももたろう さん、 どこ へいきなさる。」 「おにがしま へ おにたいじ に。」 「こし に つけた もの は なんでござる。」 「日本一 のきびだんご。」 「そんなら ひとつ くだされ、 おとも します。」 「よし、 やろう。 ついて こい。」 ももたろう は いぬ と さる ときじ を ひきつれ、 いよいよ おにがしま へ しゅっぱつ しました。山 を こえ、 たに を こえ、うみ に でると、おに の ふね が ありました。ももたろう たち は ふね に のりこみました。ふね は なみ を けたてて ぐいぐい すすんでいきます。「おにがしま が みえた ぞ。」 きじ が さけびました。 おにがしま には 大きな 門(もん) が たっていました。「たのもう。」 ももたろう が 門 を たたきました。 でも、 へんじ が ありません。 そこで さる は 門 に よじのぼり、なかから かぎ を はずしました。「おら は 日本一 の ももたろう。おに ども かくご せい。」 ももたろう はかたな を ぬいて とびこみました。 「なに を こしゃくな こぞう め が。」 おに ども は かなぼう を ふりあげ、ももたろう におそい かかって きました。きじ は くちばし で つっつき、さる は つめ で ひっかき、いぬ はかみつきました。ももたろう は、 きってきって きりまくりました。きびだんご を たべて いる ので 百人力 です。とうとう おに ども は一ぴき のこらず やっつけられました。「まいった。 いのち ばかり は おたすけ を。」おに