Przejdź do zawartości

Wikijunior:Języki/Rosyjski

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Gdzie mówi się w tym języku?

[edytuj]

Rosyjski to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Dla 145 milionów ludzi jest to język, którego nauczyli się w domu; poza tym około 110 milionów ludzi nauczyło się go jako języka obcego.

mapa państw, gdzie mówi się po rosyjsku

Oczywiście po rosyjsku mówi się w Rosji, ale nie tylko. Do Związku Radzieckiego należało kiedyś wiele państw i do dziś ludzie mówią tam po rosyjsku.

Jaka jest historia tego języka?

[edytuj]

Rosyjski to język słowiański, podobnie jak polski czy czeski. Dlatego w brzmieniu jest podobny do polskiego i nawet jeśli nie znamy rosyjskiego, możemy czasem zrozumieć ludzi rozmawiających ze sobą po rosyjsku.

Jak zapisuje się ten język?

[edytuj]

Rosjanie używają innego systemu pisma, niż w języku polskim czy angielskim. Nazywa się go cyrylickim, od mnichów Cyryla i Metodego, którzy wymyślili dla Słowian pismo podobne do pisma greckiego.

rosyjski alfabet

Jakie dzieła powstały w tym języku?

[edytuj]

Rosjanie stworzyli dużo pięknych baśni i filmów animowanych. Wśród nich między innymi Wilka i Zająca, bajkę, którą kiedyś znało prawie każde dziecko w Polsce.

Jakie jest kilka podstawowych zwrotów w tym języku?

[edytuj]
  • Привет! [priwjet!] - Cześć (na powitanie, do znajomego)
  • Здравствуйте [zdrastwujtie] - Dzień dobry, witajcie (do kogoś obcego) odsłuchaj*
  • Как дела? [kak dieła?] - Jak leci? (do znajomego)
  • Пока, пока! [paka paka] - Pa pa! (na pożegnanie, do znajomego)
  • До свидания [da swidanija] - Do widzenia
  • Пожалуйста [pażałsta] - Proszę
  • Спасибо [spasiba] - Dziękuję
  • Извините [izwinitie] - Przepraszam (do kogoś obcego)
  • Как тебя зовут? [kak tiebia zawut?] - Jak się nazywasz?
  • Меня зовут ... [mienia zawut ...] - Nazywam się ...