Wikipedysta:Joanna Kośmider/Książki/Uciążliwość zapachowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Uciążliwość zapachowa
Wstęp
Wprowadzenie
Węch człowieka
> Elementy anatomii narządu węchu
> Elementy fizjologii narządu węchu
> Receptory węchowe i kodowanie zapachu
Klasyfikacja zapachów według rodzaju
Prawa psychofizyczne w olfaktometrii
Analiza sensoryczna
> Testy psychofizyczne
> Zakres zastosowań analizy sensorycznej
Instrumentalne pomiary zapachu
> Elektroniczny nos
> System GC-NN
> Odtwarzacz zapachu
Olfaktometria inżynierska
> Pobieranie próbek
> Olfaktometria dynamiczna
> Olfaktometria statyczna
> Dokładność olfaktometrii dynamicznej
> Dokładność olfaktometrii statycznej
> Olfaktometria terenowa
> Zestawienie najważniejszych pojęć
Modelowanie dyspersji odorantów
> Rodzaje modeli
> Model referencyjny
Standardy zapachowej jakości powietrza
Zapachowa uciążliwość emitorów – przykłady
> Fermy trzody chlewnej
> Fermy norek
> Oczyszczalnie ścieków komunalnych
> Produkcja kwasu fosforowego
Metody dezodoryzacji gazów
> Adsorpcja
> Absorpcja
> Biofiltry i biopłuczki
> Spalanie
> Inne metody dezodoryzacji
Metody oceny skuteczności dezodoryzacji
Obliczenia olfaktometryczne – przykłady
Zakończenie
Indeks