Przejdź do zawartości

Mechanika teoretyczna/Mechanika teoretyczna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Kinematyka i dynamika klasyczna opisu punktu materialnego

Mechanika teoretyczna/Kinematyka i dynamika klasyczna opisu punktu materialnego

Problem zderzenia cząstek

Mechanika teoretyczna/Problem zderzenia cząstek

Dynamika punktów masowych

Mechanika teoretyczna/Dynamika punktów masowych

Ruch ciał ograniczonych więzami

Mechanika teoretyczna/Ruch ciał ograniczonych więzami

Układ ciał ograniczonych więzami

Mechanika teoretyczna/Układ ciał ograniczonych więzami

Równania Lagrange'a drugiego rodzaju i zasada Hamiltona

Mechanika teoretyczna/Równania Lagrange'a drugiego rodzaju i zasada Hamiltona

Teoria ciała sztywnego i giroskopu

Mechanika teoretyczna/Teoria ciała sztywnego i giroskopu

Kanoniczne metody mechaniki klasycznej

Mechanika teoretyczna/Kanoniczne metody mechaniki klasycznej

Zdeformowane ciała i ich opis kinematyczny

Mechanika teoretyczna/Zdeformowane ciała i ich opis kinematyczny

Zasady zachowania w mechanice materiałów

Mechanika teoretyczna/Zasady zachowania w mechanice materiałów

Tensor napięć a w tym tensor tarcia, a prawo Hooke'a

Mechanika teoretyczna/Tensor napięć a w tym tensor tarcia, a prawo Hooke'a

Teoria sprężystości w przedstawieniu klasycznym

Mechanika teoretyczna/Teoria sprężystości w przedstawieniu klasycznym

Wprowadzenie do hydrodynamiki

Mechanika teoretyczna/Wprowadzenie do hydrodynamiki

Powrót do spisu treści