Przejdź do zawartości

Mózg jak komputer/Dzień 1./Test początkowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zmierz czas, jaki zajęło Ci przeczytanie tekstu. Zawiera on około 860 słów, więc przeciętny czytelnik potrzebuje 3-4 minuty aby go przeczytać. Podziel 860 przez swój wynik w minutach (wkrótce dowiesz się, jak to zrobić w pamięci) a otrzymasz prędkość swojego czytania wyrażoną liczbą słów/minutę. Teraz odpowiedz na poniższe pytania bez zaglądania do tekstu.

1 Dowolny talent można rozwinąć przez intensywny, regularny trening.

prawda
fałsz

2 Ilu godzin ćwiczeń wymaga osiągnięcie poziomu eksperckiego w dowolnej dziedzinie?

100 h
2000 h
4000 h
10 000 h

3 Ilu godzin treningu wymaga osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w dowolnej dziedzinie?

100 h
2000 h
4000 h
10 000 h

4 Uzupełnij zdanie.

Aby osiągnąć poziom mistrzowski w dowolnej dziedzinie, trzeba ćwiczyć regularnie przez około

lat.

5 Jakie cechy powinno mieć wyobrażenie rzeczy, które chcemy zapamiętać?

,

,

Twój wynik sumaryczny jest sumą obu liczb (słowa/minutę + % zrozumienia tekstu).