Mózg jak komputer/Dzień 3.

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zbuduj podwaliny pałacu pamięci[edytuj]

W XII wieku w Salerno koło Neapolu istniała słynna wtedy szkoła medyków. Przez cztery wieki nauczano w niej Reguły zdrowia, będącej wykazem 2,5 tysiąca leczniczych przepisów, co stanowiło podstawy ówczesnej medycy. Ponieważ piśmiennictwo było rzadkością, lekarze musieli zapamiętać ten leksykon, aby stosować go potem w praktyce. Do wykonania tego pozornie trudnego zadania pamięciowego wykorzystywano system miejsc, znany pod nazwą pałacu pamięci lub rzymskiego pokoju, bo to właśnie w starożytnym Rzymie po raz pierwszy stosowano tę technikę.

Systemu tego nauczano jeszcze w XVI wieku w niektórych angielskich szkołach, gdy został on zredukowany do bezbożnego czynu przez purytańskich reformatorów. To wielkie przeoczenie współczesnej edukacji, która nie naucza tej pięknej i skutecznej mnemoniki.

Metoda systemu miejsc jest bardzo prosta. Wybieramy sobie jakąś znaną lokację, np. pokój, w którym mieszkamy. Począwszy od drzwi wydzielamy w nim charakterystyczne punkty: obraz na ścianie, fotel, donica z rośliną, łóżko, biurko, szafa itp. w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnej. Aby zapamiętać jakieś informacje z wykorzystaniem tej metody, należy w wyobraźni umieścić tylko wyraźny symbol rzeczy do zapamiętania w miejscach, które wyznaczyliśmy.

Symbole nie muszą być absurdalne czy jakoś specjalnie ze sobą powiązane, jaka to konieczność zachodziła w przypadku wcześniej zaprezentowanych, zakładkowych systemów. Chcemy zapamiętać list - w wyobraźni chowamy go do szafy, czy przyklejamy wielki list do drzwi. Akwarium? Wyobrażamy sobie nasze rybki i kładziemy je np. na łóżku. Kolegę Wacka? Wyobrażamy, jak zamyka się w lodówce, itd.

W ten oto sposób możemy zapamiętać sporo dowolnych informacji.

Nasz system miejsc może przybierać różne formy - np. części ciała. Jeżeli lokacjami będą poszczególne części ciała, łączymy w wyobraźni elementy, które chcemy zapamiętać, z kolejnymi właśnie częściami ciała - głową, oczami, nosem, ustami, szyją, plecami, rękoma itd.

Możemy spokojnie wykorzystać dowolne budynki, pomieszczenia, okolice, najlepiej takie, w których często przebywamy.

Ta prosta i skuteczna technika w połączeniu z innymi, pozwala dzisiejszym mistrzom na zapamiętanie tysięcy kolejnych cyfr lub setek słów.