Ogólna teoria względności/Ogólna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Wprowadzenie do ogólnej teorii względności

Ogólna teoria względności/Wprowadzenie do ogólnej teorii względności

Tensor gęstości energii

Ogólna teoria względności/Tensor gęstości energii

Właściwości skalaru tensora metrycznego

Ogólna teoria względności/Właściwości skalaru tensora metrycznego

Zasada wariacyjna w ogólnej teorii względności

Ogólna teoria względności/Zasada wariacyjna w ogólnej teorii względności

Słabe pola grawitacyjne

Ogólna teoria względności/Słabe pola grawitacyjne

Fizyka w słabozakrzywionych czasoprzestrzeniach

Ogólna teoria względności/Fizyka w słabozakrzywionych czasoprzestrzeniach

Promieniowanie grawitacyjne

Ogólna teoria względności/Promieniowanie grawitacyjne

Statyczne rozwiązanie Schwarzschilda w kulistosymetrycznym polu grawitacyjnym

Ogólna teoria względności/Statyczne rozwiązanie Schwarzschilda w kulistosymetrycznym polu grawitacyjnym

Ruch cząstki próbnej wokół masy statycznie sferycznej-rozwiązanie ogólne

Ogólna teoria względności/Ruch cząstki próbnej wokół masy statycznie sferycznej-rozwiązanie ogólne

Geometria statycznych czasoprzestrzeni Schwarzschilda, a czarne dziury

Ogólna teoria względności/Geometria statycznych czasoprzestrzeni Schwarzschilda, a czarne dziury

Współrzędne Kruskala-Szekeresa

Ogólna teoria względności/Współrzędne Kruskala-Szekeresa

Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Ogólna teoria względności/Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Współrzędne cylindryczne, a tunel Einsteina-Rossena

Ogólna teoria względności/Współrzędne cylindryczne, a tunel Einsteina-RossenaPowrót do spisu treści