Przejdź do zawartości

Ogólna teoria względności/Ogólna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Wprowadzenie do ogólnej teorii względności

Ogólna teoria względności/Wprowadzenie do ogólnej teorii względności

Nadmiarowe równania elementarne teorii grawitacji Einsteina z siłami niegrawitacyjnymi

Ogólna teoria względności/Nadmiarowe równania elementarne teorii grawitacji Einsteina z siłami niegrawitacyjnymi

Tensor gęstości energii-pędu

Ogólna teoria względności/Tensor gęstości energii-pędu

Właściwości skalaru tensora metrycznego

Ogólna teoria względności/Właściwości skalaru tensora metrycznego

Zasada wariacyjna w ogólnej teorii względności

Ogólna teoria względności/Zasada wariacyjna w ogólnej teorii względności

Zasada wariacyjna a grawitacja i pole elektromagnetyczne

Ogólna teoria względności/Zasada wariacyjna a grawitacja i pole elektromagnetyczne

Słabe pola grawitacyjne

Ogólna teoria względności/Słabe pola grawitacyjne

Fizyka w słabozakrzywionych czasoprzestrzeniach

Ogólna teoria względności/Fizyka w słabozakrzywionych czasoprzestrzeniach

Promieniowanie grawitacyjne

Ogólna teoria względności/Promieniowanie grawitacyjne

Statyczne rozwiązanie Schwarzschilda w kulistosymetrycznym polu grawitacyjnym

Ogólna teoria względności/Statyczne rozwiązanie Schwarzschilda w kulistosymetrycznym polu grawitacyjnym

Ruch cząstki próbnej wokół masy statycznie sferycznej-rozwiązanie ogólne

Ogólna teoria względności/Ruch cząstki próbnej wokół masy statycznie sferycznej-rozwiązanie ogólne

Geometria statycznych czasoprzestrzeni Schwarzschilda, a czarne dziury

Ogólna teoria względności/Geometria statycznych czasoprzestrzeni Schwarzschilda, a czarne dziury

Współrzędne Kruskala-Szekeresa

Ogólna teoria względności/Współrzędne Kruskala-Szekeresa

Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Ogólna teoria względności/Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Współrzędne cylindryczne a tunel Einsteina-Rosena

Ogólna teoria względności/Współrzędne cylindryczne a tunel Einsteina-Rosena

Powrót do spisu treści