Mechanika kwantowa/Mechanika kwantowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Mechanika kwantowa
Mechanika kwantowa
Mechanika kwantowa

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Podstawy mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Podstawy mechaniki kwantowej

Teoria atomu wodoru Bohra

Mechanika kwantowa/Teoria atomu wodoru Bohra

Teoria atomu wodoru Sommerfelda

Mechanika kwantowa/Teoria atomu wodoru Sommerfelda

Zjawisko Comptona

Mechanika kwantowa/Zjawisko Comptona

Postulat zerowy mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Postulat zerowy mechaniki kwantowej

Postulat pierwszy mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Postulat pierwszy mechaniki kwantowej

Komutacja operatorów fizycznych

Mechanika kwantowa/Komutacja operatorów fizycznych

Postulat drugi mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Postulat drugi mechaniki kwantowej

Zaawansowane własności funkcji kulistych

Mechanika kwantowa/Zaawansowane własności funkcji kulistych

Postulat trzeci mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Postulat trzeci mechaniki kwantowej

Postulat czwarty mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa/Postulat czwarty mechaniki kwantowej

Proste przykłady zagadnień kwantowomechanicznych

Mechanika kwantowa/Proste przykłady zagadnień kwantowomechanicznych

Równanie Ehrenfesta

Mechanika kwantowa/Równanie Ehrenfesta

Gęstość prądu prawdopodobieństwa a równanie Schrödingera

Mechanika kwantowa/Gęstość prądu prawdopodobieństwa a równanie Schrödingera

Cząstki o spinie połówkowym

Mechanika kwantowa/Cząstki o spinie połówkowym

Zakaz Pauliego dla układu wielu cząstek

Mechanika kwantowa/Zakaz Pauliego dla układu wielu cząstek

Układ dwóch cząstek w mechanice kwantowej

Mechanika kwantowa/Układ dwóch cząstek w mechanice kwantowej

Kwantowy oscylator harmoniczny

Mechanika kwantowa/Kwantowy oscylator harmoniczny

Doświadczenie Sterna-Gerlacha i efekt Zeemana

Mechanika kwantowa/Doświadczenie Sterna-Gerlacha i efekt Zeemana

Rachunek zaburzeń dla równania Schrödingera niezależnego od czasu

Mechanika kwantowa/Rachunek zaburzeń dla równania Schrödingera niezależnego od czasu

Wprowadzenie do teorii wektorów Diraca

Mechanika kwantowa/Wprowadzenie do teorii wektorów Diraca

Kwantowa teoria całkowitego momentu pędu

Mechanika kwantowa/Kwantowa teoria całkowitego momentu pędu

Wprowadzenie do interpretacji fizycznych operatorów

Mechanika kwantowa/Wprowadzenie do interpretacji fizycznych operatorów

Symetrie, a prawa zachowania wartości średniej

Mechanika kwantowa/Symetrie, a prawa zachowania wartości średniej

Relatywistyczna teoria kwantów Kleina-Gordona

Mechanika kwantowa/Relatywistyczna teoria kwantów Kleina-Gordona

Wyprowadzenie operatora hamiltonianu relatywistycznej teorii kwantów Diraca

Mechanika kwantowa/Wyprowadzenie operatora hamiltonianu relatywistycznej teorii kwantów Diraca

Dowód niepełny i pełny relatywistycznej teorii kwantów Diraca

Mechanika kwantowa/Dowód niepełny i pełny relatywistycznej teorii kwantów Diraca

Wnioski wynikające z mechaniki kwantowej Diraca

Mechanika kwantowa/Wnioski wynikające z mechaniki kwantowej Diraca

Teoria pola we wzorach Eulera-Lagrange'a

Mechanika kwantowa/Teoria pola we wzorach Eulera-Lagrange'a

Symetria cechowania transformacji ładunkowej

Mechanika kwantowa/Symetria cechowania transformacji ładunkowej

Funkcje Greena w teorii kwantów

Mechanika kwantowa/Funkcje Greena w teorii kwantów

Asymptotyczne właściwości wektora własnego Hamiltonianu, a jego przekroje

Mechanika kwantowa/Asymptotyczne właściwości wektora własnego Hamiltonianu, a jego przekroje

Wstęp do teorii promieniowania kwantów pola elektromagnetycznego

Mechanika kwantowa/Wstęp do teorii promieniowania kwantów pola elektromagnetycznego

Zasada wariacyjna Schwingera

Mechanika kwantowa/Zasada wariacyjna Schwingera

Powrót do spisu treści