Przejdź do zawartości

Wikibooks:Kolekcje/Szczególna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Szczególna teoria względności
Postulaty szczególnej teorii względności i rodzaje układów
Podstawy teorii względności
Przypomnienie o operatorach rzutowych
Przypomnienie transformacji Galileusza, właściwości operatorów transformacji
Wydłużenie podłużne a poprzeczne
Układy inercjalne i nieinercjalne
Transformacje prędkości - początek rozważań
Transformacje różniczek czasu i położenia
Transformacje prędkości - równania końcowe
Transformacje macierzy transformacji, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione - rozważania ogólne
Transformacje macierzy transformacji Einsteina i Newtona, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione
Istnienie dowolnych ogólnie nieprostokątnych układów odniesienia
Równoważności macierzy transformacji
Zestawienie transformacji w układach płaskich i słabozakrzywionych
Przechodniość macierzy transformacji
Tensor metryczny Minkowskiego i jego niezmienniczość interwału czasoprzestrzennego, a stożek światła
Baza odniesienia w mechanice Einsteina i Newtona
Własności czasoprzestrzeni
Trzy zasady dynamiki Einsteina
Tensory w czasoprzestrzeni
Konwencje Newtona i Einsteina - formułowanie drugiej zasady dynamiki Einsteina-Newtona
Tensorowy charakter różniczki położenia oraz tensora siły w mechanine Einsteina i wektora siły w mechanice Newtona
Formułowanie drugiej i trzeciej zasady dynamiki Einsteina-Newtona, zasada niezależności działania tensorów (wektorów) sił
Formułowanie zasad dynamiki ruchu obrotowego
Twierdzenie o środku mas w dynamice Einsteina-Newtona
Pewne prawa w układach globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze (wektorze) prędkości
Pierwsza i druga zasada Lagrange'a
Teoria funkcji lagrangianu
Matematyczna teoria najmniejszego działania, dodawanie do niej dowolnych zer i jedynek z definicji całki
Anormalne układy, tylko matematyczne, a nie fizyczne
Definicja masy i energii, spoczynkowej i relatywistycznej, i pędu
Niezmienniczość ciśnienia od układu odniesienia
Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu
Lokalna zasada zachowania tensora pędu
Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z lokalnej zachowawczości tensora gęstości energii(masy)-pędu
Dyskretne i ciągłe równanie ruchu
Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z zasady zachowania energii(masy)-pędu
Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu z teorii gęstości lagrangianu
Lokalna zasada zachowania tensora pędu, z teorii gęstości lagrangianu
Lagrangian masowy kinematyczny w mechanice Einsteina i Newtona
Oddziaływanie elektromagnetyczne ogólnie zmienne i statyczne (pole elektromagnetyczne) z teorii gęstości lagrangianu
Bibliografia
Bibliografia